Média o nás

Lidové Noviny, 25. 10. 2010

Mzdy má chránit nové pojištění, peníze za svou práci dostanete vždy

Agentury práce se od ledna pojistí proti úpadku podobně jako cestovky. Pojišťovny i agentury ale váhají.

Bezmála půl milionu lidí, převážně Čechů, kteří v tuzemsku každoročně pracují pro některou z agentur práce, má mít od Nového roku jistotu, že peníze za svou práci vždy dostanou. Zprostředkovatelské firmy by se podle nového zákona měly pojišťovat proti svému krachu i krachu svého klienta.

Novela zákona o zaměstnanosti v současné podobě počítá s tím, že by se agentury povinně pojišťovaly až do výše trojnásobku měsíční mzdy všech svých přidělených zaměstnanců. S platností normy se počítá od začátku příštího roku, agentury však její podobu chtějí změnit a zatím tápou také pojišťovny. Parlament začne o novele jednat příští týden a coby součást protikrizových opatření ji zřejmě čeká zrychlené řízení.

Personální agentury proti tomu protestují i přesto, že opatření původně samy navrhovaly. „My jsme chtěli, aby agentury byly pojištěny proti úpadku klienta. Když totiž firma skončí v konkurzu a agentura nedostane zaplaceno, může to znamenat, že nedostane zaplaceno ani zaměstnanec. Na ministerstvu k tomu ovšem přidali i pojištění agentury proti vlastnímu úpadku,“ popsal Luboš Rejchrt, prezident Asociace poskytovatelů personálních služeb.

V Česku agentury práce ročně zaměstnají téměř 500 tisíc lidí, jen malou část z nich tvoří cizinci, Čechů je přibližně 80 procent. Většina úvazků je krátkodobá, při přepočtu na pevné úvazky se však stále jedná asi o 100 tisíc lidí. Pojištění proti vlastnímu úpadku by však podle Rejchrta služby agentur znatelně prodražilo.

„Museli bychom platit hromady peněz za pojištění, což povede ke zdražení služby. Když se budeme pojišťovat proti vlastnímu úpadku, tak se musíme pojistit z obratu celé firmy. Kdežto kdyby šlo jen o pojištění proti úpadku klienta, bude to cenově jinde. Přece jen se nepředpokládá, že zkrachují všichni najednou,“ uvedl Rejchrt.

Zákon ostře sledují také tuzemské pojišťovny, které by musely nabídnout odpovídající produkty. Podle nich je problém především v tom, že kvůli neustále se měnícímu počtu zaměstnanců agentur bude těžké stanovit pojistnou částku.

„Téma pojištění pracovních agentur proti úpadku pečlivě sledujeme a nad dostupnými verzemi připravovaných legislativních změn byla našimi odborníky vedena celá řada diskusí. Z našeho pohledu obsahuje navrhovaná úprava ve stávající podobě řadu nepřesností, například povinné pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře je definováno daleko detailněji,“ popsal mluvčí Generali Jiří Cívka.

Právě kvůli tomu jednají s ministerstvem od minulého týdne kromě personalistů také pojišťovny. „Je otázka, zda za navrhovaných podmínek budou agentury vůbec schopny určit, na jakou pojistnou částku mají být pojištěny, aby se vyhnuly podpojištění, a jakým způsobem by probíhala aktualizace častých změn. Dále je třeba vzít v úvahu, že pro sjednání pojištění je nutné předložit celou řadu finančních a účetních dokumentů. Na to, jakým způsobem bude zajištěna spolupráce daného uživatele, nedávají navrhované právní úpravy zcela jasnou odpověď,“ dodal Cívka.

Změna by se dotkla nejen skutečných personálních agentur, ale všech společností, které mají licenci ke zprostředkování zaměstnání i z jiných důvodů. Velké společnosti si ji pořizují zejména proto, že jim současná úprava jinak neumožňuje převádět zaměstnance z jedné části firmy do jiné. Mezi přibližně 1700 českých agentur práce proto teoreticky patří i Česká národní banka, ČEZ, AAA Auto, IBM, ČSOB, Česká spořitelna a desítky dalších předních společností napříč všemi obory. Podle ministerstva práce stále existuje prostor pro změny, za návrhem v současné podobě si nicméně stojí. „Cílem opatření je zvýšit právní jistotu zaměstnanců agentur práce v případě, že by došlo k jejímu úpadku. Tato úprava by měla platit od 1. ledna 2011.

S Asociací poskytovatelů personálních služeb vedeme průběžná jednání, v rámci připomínkového řízení ale nezazněly ze strany ministerstva financí, ministerstva průmyslu a obchodu nebo asociace personálních služeb žádné připomínky k tomuto návrhu,“ řekla Viktorie Plívová, mluvčí ministerstva práce.

KOHO SE MÁ POJIŠTĚNÍ TÝKAT
Zprostředkovatelské firmy by se podle nového zákona měly pojišťovat proti svému krachu i krachu svého klienta.
500 000 zaměstnanců
100 000 dlouhodobých úvazků
400 000 krátkodobých úvazků
80 % Češi
20 % cizinci
10-15 tisíc nejběžnější plat
Novela zákona o zaměstnanosti počítá s tím, že by se agentury povinně pojišťovaly až do výše trojnásobku měsíční mzdy všech svých umístěných zaměstnanců.

VOJTĚCH BEDNÁŘ
•   Diskuze   •   odkaz  •