BlueBoard.cz


APA je členem:
APA je členem Krajské Hospodářské komory Moravskoslezského kraje
APA se podílí na tvorbě Národní soustavy povolání ČR
APA se podílí na tvorbě Národní soustavy kvalifikací ČR
APA je členem Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů
APA je členem Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených APA je členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR