Aktuality

Aktuality rok 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 a starší.

06.02.2020

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Vimpax Work s.r.o. z Prahy, která má pobočku i ve Žďáru nad Sázavou. Specializuje se od jara roku 2019 na kvalifikovanou výrobní sílu dle objednávky a potřeb uživatele. V současné době v několika místech pro automobilový průmysl a nejčastěji pracovníky z Ukrajiny, které považuje za spolehlivé a motivované. Má také vysokoškolsky vzděláné pracovníky. Mimoritně zaměstnává občany ČR a z některých zemí EU (Rumunsko, Maďarsko). Zodpovědným firmám zajišťuje spolehlivé zaměstnance, spolehlivým lidem dává dobrou práci.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


31.01.2020

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal a potvrdil oznámení o ukončení členství člena APA, společnosti Jobs Contact Consulting, s.r.o. z Brna. Ta byla členem APA od 25.08.2014 a poskytovala plnou paletu služeb agentury práce. Po nesmyslných legislativních likvidačních zásazích státu proti legálním agenturám práce v roce 2017 se rozhodla neobnovit povolení k dočasnému přidělování, které státní zásahy postihly nejvíce. Nadále se soustředila jen na zprostředkování a poradenství, které je pilířem její činnosti dodnes. Protože tato oblast je stranou pozornosti státu a prakticky se v ní legislativně nic neděje, rozhodly se majitelky společnosti dále na činnosti asociace nepodílet.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


22.01.2020

Noví členové v APA - právě jsme v APA vydali výroční 70.osvědčení o členství

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Akademie odpovědných zástupců s.r.o. z Prahy. Přináší od roku 2019 uchazečům o zaměstnání možnost získat odbornou kvalifikaci pro výkon funkce odpovědného zástupce pro personální agenturu nebo agenturu práce v ČR. Tato kvalifikace je vstupenkou k podnikání v oblasti zprostředkování zaměstnání a nebo k získání zajímavé pracovní pozice v tomto oboru.

Právě jsme v APA vydali výroční 70.osvědčení o členství v Asociaci pracovních agentur. Ano, tolik agentur práce tvořilo historii 18 let existence APA, aktuální počet členů APA je 46.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


20.01.2020

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost GTAgency s.r.o. z Prahy. Specializuje na zaměstnávání v Německu, kde své zaměstnance dočasně přiděluje k různým obchodním partnerům, převážně v automobilovém průmyslu. Společnost rovněž vlastní povolení k zprostředkování zaměstnání od německých úřadů.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


17.01.2020

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Agentura JOB spol. s r.o. z Karlových Varů. Specializuje se od roku 2019 na zaměstnance pro hotelnictví a pohostinství.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


16.01.2020

Počet cizinců působících na českém trhu práce roste - APA chystá s AKV Seminář Zaměstnávání cizinců 13.02.2020 v Praze

Jak je patrné ze statistik MPSV a Českého statistického úřadu, počet cizinců působících na českém trhu práce neustále roste. Už v červnu 2019 dosáhl téměř 700.000 osob. Podíl cizinců na celkové zaměstnanosti v ČR je 13,2% a i toto číslo stoupá. Asociace pracovních agentur proto ve spolupráci s AKV chystá na 13.únor 2020 v Praze seminář ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ PO VÝZNAMNÝCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH a první zkušenosti s uplatňováním. Přednášet budou zástupci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí a AKV.

Cizinci na trhu práce většinou působí v roli zaměstnanců, k 30.6.2019 to bylo 606.483 osob. Ve srovnání s prosincem 2018 se došlo k navýšení o 38.000 osob. Přes 60% z celkového počtu cizinců zaměstnanců tvoří občané Evropské unie, jen 40% jsou cizinci z třetích zemí, kteří pro práci v ČR potřebují pobytové vízum a pracovní povolení.

Nejvyšší podíl zaměstnanců z občanů EU jsou Slováci, k 30.6.2019 celkem 191.418 osob. Za nimi jsou občané Polska (45.187), Rumunska (43.055) a Bulharska (34.834). Ti všichni mohou pracovat v ČR zcela bez omezení, pouze je musí firmy nahlásit Úřadu práce. Jak nástup, tak ukončení zamětsnávání. Zejména proto, aby v zemi původu třeba nepobírali podporu v nezaměstnanosti a současně v sousední zemi vesele pracovali. Ze zemí mimo EU, tedy s potřebou pracovního povolení, jsou nejvíce zastoupeni občané Ukrajiny, 152.699 osob. O řád méně je občanů Ruské federace (15.078) a Vietnamců (12.926).

Cizinci v postavení zaměstnanců podle státního občanství ke 30. 6. 2019:
Podle údajů MPSV dělá nejvíce cizinců ve zpracovatelském průmyslu, skoro 30%. Aadministrativní a podpůrné pozice, kam spadá částo i agenturní zaměstnávání, dělají skoro 18?% z celkového počtu cizinců evidovaných úřady práce. Až za nimi je pak maloobchod a velkoobchod, oprava a údržba motorových vozidel a stavebnictví.

Cizinci evidovaní ÚP podle klasifikace ekonomických činností v letech 2008–2018 (v tis. osob):
   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


12.01.2020

Nástupce člena APA

Společnost KRAVSOVO AP CZ s.r.o. se stala se stala nástupnickou firmou člena APA, agentury práce KRAVSOVO s.r.o. k 02.01.2020 převodem části společnosti se zápisem do obchodního rejtříku. KRAVSOVO AP CZ s.r.o., IČO 08379441, je rovněž agentura práce dle rozhodnutí GŘ ÚP z 31.12.2019 č.j. UPCR-2019/87355/9 a stává se tak členem APA namísto původní společnosti.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.01.2020

Asociace pracovních agentur (APA) má k neustálému a neúměrnému zvyšování minimální a zaručené mzdy konzistentní názor - je to špatně - i pro rok 2020

APA vydala stanovisko k Nařízení vlády o minimální mzdě na rok 2020. Obecně nepovažuje APA tento zásah do soukromoprávního trhu práce za správný, přestože v mnoha oborech jsou dnes podnikatelé nuceni kvůli chybějícím profesím na trhu práce platit o desítky procent vyšší mzdy. Bohužel administrativně nařízené hranice zaručených mezd, je opět nutí pro jistotu projít všechny pracovní smlouvy a dohody, aby se náhodou nedopustili pochybení. Tento institut státní správa totiž s oblibou kontroluje a pokutuje. A vydávání tak důležité změny, která negativně ovlivní všechny plány a rozpočty, o přenastavování software nemluvě, 3 dny před Štědrým dnem a 10 dní před Silvestrem je výsměchem zaměstnavatelům a ukázkou neschopnosti jak vlády hnutí ANO, tak zejména ČSSD, která dlouhodobě vede Ministerstvo práce a sociálních věcí.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


02.01.2020

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost StavS spol. s r.o. z Prahy. Specializuje se od roku 1995 na zaměstnance pro strojírenské a opravářské profese, zejména v dopravě.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.01.2020