Aktuality

Aktuality rok 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 a starší.

11.02.2021

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost SIMIKIEL CONSULT s.r.o. z Olomoucka.
Působí od roku 2015 na českém trhu převážně v Olomouckém kraji. Zabývá se zprostředkováním zaměstnání pro všechny druhy prací v oboru Strojírenství, převážně na pozice zámečník, svářeč, frézař, obsluha CNC strojů, vazač, lakýrník, či dělník a tyto nabízí firmám. Volná místa poskytuje uchazečům o práci většinou v Uničově, Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku, Litovli, Libině a okolí těchto měst. Povolení k zprostředkování zaměstnání od GŘ ÚP ČR formou dočasného přidělování má na dobu nerčitou.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


29.03.2021

Vláda ČR s poslanci ANO, ČSSD a KSČM prodloužila faktický lockdown České republiky do 11.04.2021. APA je k dispozici svým členům dále online a telefonicky

V pátek 28.03.2021, na svém večerním zasedání, vyhlásila nepoučitelná vláda ČR prodloužení Krizových opatření z 26.02.2021, a díky poslancům ANO, ČSSD a KSČM prodloužila faktický lockdown České republiky a Nouzový stav do 11.04.2021. Tím i po původně slibovaném nutném 1 měsíci předchozího Nouzového stavu zůstává kompletně uzavřeno i to málo, co bylo doposud omezeně otevřeno.

Kanceláře agentur práce sice uzavřením přímo dotčeny nejsou, ale vztahují se na ně další omezení provozu a nutnost přijetí různých opatření. Například uzavření kanceláří a práce z domu všude tam, kde je to možné. Nebo zákaz pohybu mezi okresy, kdy se komplikují cesty zaměstnanců zejména v aglomeracích a okresech sousedících s těmi více průmyslovými. Na Asociaci pracovních agentur jako spolek se žádné výjimky nevztahují, přechází proto jako v březnu 2020 a březnu 2021 i počátkem dubna 2021 na home office a je k dispozici svým členům dále online a telefonicky. V kanceláři APA osobně nikoho nezastihnete. V praxi se tak opakovaně ukazuje, jak je důležité být členem v podnikatelského sdružení, jímž APA je.

Emailem a telefonicky je APA k dispozici i pro širokou veřejnost, které poskytuje poradenství v pracovně právních otázkách zdarma.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


21.03.2021

Vláda ČR, ani žádné z jejích ministerstev, doposud neodpovědělo na jasné otázky APA kolem testování agenturních zaměstnanců zaslané datovou schránkou 04.03.2021

V pátek 26.02.2021, na svém večerním zasedání, vyhlásila nepoučitelná vláda ČR 20 nových Krizových opatření, počínaje x-tým Nouzovým stavem, fakticky lockdown České republiky. Současně vyhlásila povinné testování zaměstnanců velkých firem nad 250 zaměstnanců a poté středních 10-49 zamětsnanců. Posléze i malých 1-9 zaměstnanců. Po 2 týdnech se ukázalo, že firmy nejsou žádným semeništěm chorob, jak vláda opakovaně sugerovala skrze servilní média veřejnosti. Současně se opět ukázala opakovaná neschopnost či úmysl vlády, nechat na koronaviru vydělávat spekulatny. S nařízenými testy by občan i podnikatel logicky očekával současné úřední zastropování jejich ceny a to, že vláda jich má ve skladech státních rezerv dostatek. Opak byl a je pravdou, ceny testů rázem vystřelili i do 5 násobných výšek a vláda nabídla firmám směšnou podporu 60,- Kč/test. To přímo nahrává podezření na korupci. Stejná situace byla u nařízených roušek a respirátorů. Po roce přehmatů a omylů vlády s koronavirem to už nemůže být ani hloupost dotyčných, ani náhoda. Jen další okrádání firem a občanů z moci úřední.

Další kolaps a nepřipravenost vládních nařízení ukázala neschopnost státu pozitivně firmami otestované zaměstnance obratem otestovat ve státních zdravotnických zařízeních PCR testy a tím potvrdit nebo vyvrátit výsledek samotestu. Nezřídka čekají zaměstnanci i několik dní, než jsou na státem potvrzený test pozváni. Mezitím nemohou do práce a také jejich rodina a lidé, s nimiž se setkali nevědí, zda měli kontakt s pozitivině testovaným či ne. Prostě jen pokračování chaosu.

Kapitolou samou pro sebe pak byla nařízení o povinném testování z hlediska běžné podnikové praxe. V areálech velkých firem s povinností testovat běžně působí kromě kmenových zaměstnanců též destíky až stovky spolupracujcích menších firem či živnostníků. Počínaje bezpečnostní službou na vrátnicích a recepcích, přes úklidovou službu, kuchaře podnikových kantýn, pracovníky skladů, logistiky atp.. A samozřejmě agenturní zaměstnanci. Běžná tak byla situace, kdy na některé spolupracující nebo setkávající se zamětsnance se povinnost testovat vztahovala, zatímco na jiné ne. To vláda - opět dodatečně - později upravila. Nyní se na pracovištích firem s povinným testováním musí testovat všichni ostatní přítomní. Co však - s farizjským poukazem na dostatek času a vykazování až v dubnu 2021 - doposud vláda neupravila, je otázka vykazování testů, evidence testovaných, placení testů a vyúčtování příspěvků od zdravotních pojišťoven. Povinnost byla uložena provozovateli výrobního areálu, ale jen část zaměstnanců jesou jeho vlastní. Jen ty má evidovány a zná zdravotní pojišťovnu. U ostatních nezná ani nejsou zdravotní pojišťovnou evidováni mezi jeho zaměstnanci. Jako za posledních 12 měsíců se zde zase a opakovaně ukázala totální odtrženost vládních politiků a úředníků od letité podnikové praxe. To je neomluvitelné a stále dokola.

Asociace pracovních agentur poskytuje konzultace a pomoc svým členům, zasaženým opatřeními vlády proti koronaviru. Proto se znalostí praktické stránky věci odeslala vládě a příslušným ministerstvům datovou schránkou seznam dotazů k praktickému provádění testování s ohledem na agenturní zaměstnance. Je příznačné, že doposud kromě potvrzení o obdržení dopisu s dotazy či zprávy o předání na MPO, nedostala ani jednu odpověď. To je naprosto nepřijatelné.

Jediné pomoci obratem se APA dostalo od Hospodářské komory ČR, jíž je členem. Její tým právníků z poradenského centra se pokusil na část otázek odpovědět. Avšak jak konstatoval (cituji) "je nezbytné naši odpověď považovat za nezávazný názor, který se dle dalšího vývoje situace může dále pozměnit. Pro jednoznačný a závazný výklad Vám proto doporučujeme obrátit se přímo na navrhovatele Opatření, tj. legislativní odbor Ministerstva zdravotnictví České republiky." (konec citace) A to stále mlčí.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


28.02.2021

Vláda ČR vyhlásila svými pátečními nařízeními fakticky lockdown České republiky. APA je k dispozici svým členům opět online a telefonicky

V pátek 26.02.2021, na svém večerním zasedání, vyhlásila nepoučitelná vláda ČR 20 nových Krizových opatření, počínaje x-tým Nouzovým stavem, fakticky lockdown České republiky. Tím od ranních hodin soboty 27.02.2021 a následně jako přes kopírovací papír na období od pondělí 01.03. do neděle 28.03.2021 kompletně uzavřela i to málo, co bylo doposud omezeně otevřeno.

Kanceláře agentur práce sice uzavřením přímo dotčeny nebyly, ale vztahují se na ně další omezení provozu a nutnost přijetí různých opatření. Například uzavření kanceláří a práce z domu všude tam, kde je to možné. Nebo zákaz pohybu mezi okresy, kdy se komplikují cesty zaměstnanců zejména v aglomeracích a okresech sousedících s těmi více průmyslovými. Na Asociaci pracovních agentur jako spolek se žádné výjimky nevztahují, přechází proto jako v březnu 2020 na home office a je k dispozici svým členům opět online a telefonicky. V kanceláři APA osobně nikoho nezastihnete.

Asociace pracovních agentur bude jako na jaře 2020 poskytovat konzultace a pomoc svým členům, zasaženým opatřeními vlády proti koronaviru. V praxi se tak opakovaně ukazuje, jak je důležité být členm v podnikatelském sdružení, jímž APA je. Emailem a telefonicky je APA k dispozici i pro širokou veřejnost, které poskytuje poradenství v pracovně právních otázkách zdarma.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


26.02.2021

Rekonstrukce hlavní vrátnice A, B kolejí VŠB-TUO, změna přístupu do kanceláře Asociace pracovních agentur v průběhu měsíce března 2021.

Od 11.08.2020 začala komplexní rekonstrukce vnitřních prostor, rozvodů elektřiny, vody, vzduchotechniky a požárního zabezpečení výškové budovy A kolejí Vysoké školy báňské-Technické univerzity, kde sídlí Asociace pracovních agentur. Předpoklad ukončení prací je září 2021. Proto je kancelář Asociace pracovních agentur po tu dobu ve spojovací chodbě J, dveře č.107.

Od 01.03.2021 začíná také rekonstrukce hlavní vrátnice A, B kolejí VŠB-TUO. Dojde po tu dobu také ke změně přístupu do kanceláře Asociace pracovních agentur. Z hlavního parkoviště a konečné autobusů MHD Studentské koleje pokračujte dále šikmo vpravo k oranžovobílé budově C. Projdete průchodem a rovně k vrátnici C kolejí VŠB-TUO. V budové C hned odbočíte doprava na prosklenou spojovací chodbu J a po cca 100 metrech se nade dveřmi nachází orientační vývěsní štít.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


12.02.2021

Business snídaně členů KHK MSK - nedostatek pracovníků a možnosti řešení této situace - nastínila také APA

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) uspořádala 11. února 2021 online setkání členských firem s názvem Business snídaně členů KHK MSK. Během více než hodinového programu se členské firmy dozvěděly novinky z dění v KHK MSK, právník shrnul některé změny v legislativě u obchodních korporací platných od ledna letošního roku a krátce se také představila pětice nových členských firem.

Hlavním tématem únorového online setkání byl nedostatek pracovníků a možnosti řešení této situace. K tématu se vyjádřily zástupkyně Úřadu práce, které nastínily vývoj nabídky a poptávky na trhu práce v našem kraji a představily projekt Outplacement, díky kterému mají zaměstnanci ve výpovědní době nebo se smlouvou na dobu určitou šanci najít si nové místo ještě před koncem pracovního poměru. Další přednášející představil projekt Moje místo v MSK, který má za úkol pomáhat lidem a propojovat firmy mezi sebou při řešení propouštění a náboru nových zaměstnanců. Představen byl také Hlavní nástroj outplacementu OKD, a.s., program Nová šichta, jehož hlavním posláním je poskytnout pomoc odcházejícím zaměstnancům ze společnosti OKD, zejména s hledáním nového pracovního uplatnění.

V další části se přednášející z řad členských firem KHK MSK, Czech Job Place (zprostředkování cizinců), Asociace pracovních agentur (2 cesty k řešení nedostaku zamětsnanců) a KHK MSK (Režim Ukrajina) věnovali problematice dovozu zaměstnanců ze zahraničí, a to včetně konkrétních rad, jak tyto pracovníky do své firmy získat.

Tato pravidelná setkávání KHK MSK plánuje pořádat každý měsíc s cílem napomáhat budování vztahů mezi členy, vzájemně se poznávat a předávat si cenné rady, kontakty a pomoc při podnikání.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA, člen Představenstva Krajské Hospodářské komory Moravskoslezského kraje


•   Diskuze   •


11.02.2021

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Ekoo Lux Personals s.r.o. z Uničova.
Specializuje se zejména na sektor stojírenské výroby, kam dodává kvalifikované zaměstnance na různé typy obráběcích strojů, ale samozřejmě nabízí i jiné profese. Je rodinnou firmou, které záleží na dobrých vztazích s klienty z řad uchazečů o práci, agenturních zaměstnanců a firem. Jako menší agentura práce se umí zaměřit na individuální potřeby klientů, jejich spokojenost a rozvoj. Má pobočku na Slovensku.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.02.2021

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost VS - LISAV s.r.o. z Jablonce nad Nisou.
Rodinná společnost vznikla v roce 2011 a díky svému zázemí má kromě českého sídla i pobočky na Ukrajině. Odtud je většina agenturních zaměstnanců, kterých ročně zajistí pro české partnery několik set.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


09.02.2021

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Pregati s.r.o. z Chrudimi.
Vznikla v polovině roku 2019 a svou činnost započala na podzim téhož roku. Jsou profesionály ve svém oboru. Pečují o své pracovníky, aby se s nimi cítili dobře a práce je bavila. Pomáhají svým zákazníkům zajišťovat provoz flexibilním dodáním vhodných pracovníků.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


29.01.2021

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost NEO CRAFTS s.r.o. z Prahy.
Uspokojuje potřeby partnerů ve výrobních, logistických a technologických procesech, kde potřebují spolehlivý, stabilní a kvalifikovaný personál. Sdílí navzájem své know-how a poskytuje pracovníky z východní Evropy, zejména z Ukrajiny, na trh práce v České republice, stejně jako v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Poskytuje služby poradenství, personální audit, BOZP poradenství, testování zaměstnanců, zaměstnání, nábor.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


26.01.2021

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost MM Partner Group, s.r.o. z Chrudimi. Společnost se specializuje na nábor pracovníků pro neměcké zákazníky.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.01.2021