Aktuality

Aktuality rok 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 a starší.

23.06.2017

Černý pátek pro agenturní zaměstnávání - MPSV, odboráři, nadnárodní agentury práce a otrokářské mafie zvítězily, prezident podepsal kontroverzní novelu Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce

Podle zprávy, vydané Jiřím Ovčáčkem, ředitelem Odboru tiskového a tiskovým mluvčím prezidenta republiky, podepsal 23.6.2017 prezident republiky Miloš Zeman zákon ze dne 8. června 2017, kterým se mění Zákon o zaměstnanosti a Zákoníku práce. 3 roky trvající nerovný boj malých a středních agentur práce se sociálnědemokratickým vedením MPSV, odbory, nadnárodními agenturami práce a otrokářskými mafiemi, skočil vítězstvím těch druhých a porážkou agenturního zaměstnávání v ČR jako takového.

Vytrvalá stigmatizace a stokrát opakované lži se staly pravdou. Neustálé předhazování kriminálních kauz pašeráků lidí a podvodníků médii i politiky nevinným legálním agenturám práce přineslo další zpřísnění legislativy pro jejich fungování, pro mnohé likvidační. Ovšem také přidalo další diskriminaci poctivým firmám, které si legální agentury práce najímají a jako vrchol všeho i samotným agenturním zaměstnancům. K zákazům uzavírat na krátkodobou práci Dohodu o provedení práce a k (teprve nedávno) zrušenému zákazu použít služeb agentur práce zdravotně postiženým zamětsnancům, přibyl nově zákaz měnit v rámci kalendářního měsíce služby agentury práce u jednoho podniku. A dokonce i nastoupit v daném kalendářním měsíci z agenturního do trvalého zaměstnání u téhož podniku. S pokutami v milionech pro legální agentury práce i objednávající podniky, pokud v tom agenturnímu zaměstnanci nezabrání.

To vše pod taktovkou MPSV za potlesku odborářů ČMKOS a nadnárodních agentur práce, sdružených v Asociaci poskytovatelů personálních služeb (APPS). Přestože několik let všichni působili s Asociací pracovních agentur v Pracovní komisi Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita) naoko v neprospěch otrokářských mafií a obchodníků s lidmi, nakonec společně zneužili novelu k zvýšení povinností, nákladů a byrokracie pro legální agentury práce. S cílem zlikvidovat stávající a nepřipustit budoucí konkurenci. Vrcholem pak bylo zasedání skupiny, na něž (prý omylem) nebyla Asociace pracovních agentur pozvána a kde byly schválena všechna, dnes prezidentem podepsaná omezení. Některá přímo z pera APPS, jak se neváhali její zástupci pochlubit na konferenci o agenturním zaměstnávání v poslanecké sněmovně, jiná později dodali odboráři (kvóty na počet agenturních zaměstnanců v podniku a zákaz řetězení pracovních smluv). Odborářská iniciativa se ovšem APPS nelíbila, protože by zasáhla i velké nadnárodní agenturní řetězce. S pomocí (nejen) Svazu průmyslu a zahraničních obchodních komor, dosáhla jejich stažení.

Ministryně práce Marksová (ČSSD) se vůbec netajila tím, že celá novela je spoluprací MPSV a nadnárodních agentur práce. Jak na svých tiskových konferencích, tak při vystoupení v parlamentu, v senátu a písemně i v důvodové zprávě k návrhu zákona. Dokáže si někdo představit, že by ministr průmyslu a obchdu podobně obhajoval zájmy nadnárodních řetězců vůči malým prodejcům a samoobsluhám? Tady ale likvidace českých malých a středních subjektů ve prospěch nadnárodních gigantů zjevně nikomu nevadí. Zákon prošel Sněmovnou 133 hlasy poslanců ČSSD, ANO, KSČM, KDU-ČSL a Nezařazených (ze 173 přítomných z celkových 200), v Senátu pak 30 hlasy senátorů ČSSD, KDU-ČSL, ANO, Nezávislých a Nezařazených (z 52 přítomných z celkových 81). Je pravdou, že jen 1/3 zákona pojednávala o agenturách práce, zbylé 2/3 o uchazečích o práci, Úřadech práce a zaměstnávání osob zdravotně postižených, ale hlasování o zamítnutí nejkontroverznějších částí nebylo poslancům a senátorům vůbec umožněno. Sněmovními a senátními matadory oblíbenou organizační fintou. Stačilo jen zneužít organizačního řádu, stanovit vhodně pořadí hlasování a další návrhy prohlásit za nehlasovatelné. Logika věci by velena nejdříve hlasovat o změnách paragrafů v návrhu. Teprve pak, není-li vůle k jejich změně, o zákonu jako celku. Tady se rovnou hlasovalo o celku. Demokracie dostala na frak a všichni poneseme důsledky.

Třeba i ty, že pokvete "agenturní" obchod se zaměstnanci ze zemí mimo EU. Doposud to bylo prakticky vždy černobílé - pokud jste narazili na ruskojazyčně mluvící zaměstnance, byli to nelegálové. Čest výjimkám. Nově - díky poslaneckému návrhu - bude opět povoleno agenturám práce dovážet zaměstnance ze zemí mimo EU. S příchodem krize se tak znovu zopakuje známý scénář z roku 2009, kdy vláda narychlo usnesením a později i zákonem toto zakázala. Nelegální struktury tak budou moci své "podnikání" jednodušeji zakrýt a už nepůjde lehce nelegály rozeznat.

Vedlejšímí, ale největšími vítězi novely, jsou mafie. Už 2 desítky let zneužívají zaměstnance, vydávají se za agentury, podnikají na Smlouvy o dílo (zastřené agenturní zamětsnávání), organizují švarcsystém, pašují cizince ze zemí mimo EU nebo rovnou obchodují s lidmi. Mnohé firmy jejich činnost ze zoufalství (nikdo jiný zaměstnance nenabízí) i prospěchu (ušetří až 50% náklad) využívají. I po novele zákona beztrestně, postižen je vždy jen podvodný subjekt. Ne ten, kdo ho objednal a platil, ač musel dobře vědět, že kupuje "kradenou práci". Pokud si MPSV, odbory a velké nadnárodní agentury práce mnyslí, že se zbavily legální konkurence a snížily počet legálních agentur práce, pak jen otevřely brány dokořán té nelegální. Mafie rychle nastoupí na místo krachujících malých a středních agentur práce. S legálními strukturami se mazlit nebudou. Ani soukromými, ani státními. Ostatně dělají to tak stále a jsou v tom přeborníkem. Pokud nedávno předseda Senátu ČR Milan Štěch (ČSSD) prohlásil, zvyšme odvody živnostníkům, ať zanechají podnikání a nastoupí jako zaměstnanci do fabrik, tak v případě majitelů a pracovníků agentur práce se to už povedlo. Dokonáno jest.

Seznam nesmyslů novely zákona v kostce hezky vystihlo vystoupení senátora Tomáše Czernina (Starostové a nezávislí). Ve zkrácené úpravě zaslané APA s dalšími argumenty Kanceláři prezidenta republiky, jako podklad pro jednání uskutečněné v pondělí 19.6.2017 na Hradě.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.06.2017

Senátoři zklamali, o námitkách proti novele Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, podaných svými kolegy, vůbec nehlasovali

Asociace pracovních agentur oslovila všechny senátory se žádostí o pomoc v boji s novelou Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce. Přestože na jednání výboru Senátu podali senátoři faktické (neseděla čísla odkazů a neexistovaly odkazy) i obsahové připomínky k novele (legisvakance, protiústavnost, zásah do nárokového správního řízení atd.), plénum Senátu se jimi 8.6.2017 vůbec nezabývalo.

Podobnou fintou, jako v poslanecké Sněmovně, schválily prořídlé řady senátorů na mimořádném čtvrtečním zasedání zákon o pouhé 3 hlasy (30 hlasů Pro návrh z 27 potřebných, z 52 přítomných, z celkových 81 senátorů). Přispěla k tomu hlavně neúčast více než třetiny z nich. Pro zákon tak hlasovali svorně hlavně přítomní senátoři ČSSD (15) a KDU-ČSL (11 hlasů). Opět, podobně jako ve Sněmovně, nebylo hlasováno nejprve o změnách či zamítnutí části paragrafů, ale rovnou o celém zákonu ve znění, jak jej předtím schválila Sněmovna. Vše lze ověřit na stenozáznamu i videozáznamu z jednání Senátu. Tak si někteří senátoři vykládají demokracii a právní stát.

APA neustává ve své práci a bude apelovat na prezidenta republiky, aby takový paskvil, jak podrobně rozebral senátor Tomáš Czernin (zkrácená úprava APA) (Starostové a nezávislí) nepodepsal a vrátil Poslanecké sněmovně.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.06.2017

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Comac Jobs s.r.o. z Ostravska. Společnost působí v Moravskosleszkém, Zlínské kraji, Praze a středních Čechách.
Comac Jobs s.r.o. je dynamická, rychle se rozvíjející společnost působící na Českém pracovním trhu. Počtem dočasně přidělených zaměstnanců a spolupracujících firem se řadí k největším pracovním agenturám v ČR. Partneři se rekrutují z nejrůznějších průmyslových oborů a díky vzájemné úzké spolupráci tím zvyšují kompetentnost jejich konzultantů a specialistů. Zkušenosti pak s výhodou uplatňuje nejen při spolupráci s novými klienty, ale i při náboru kandidátů a jejich prověřování. Při spolupráci s uchazeči jsou schopni správně nasměrovat jejich nasazení a být jim maximálně nápomocni při naplňování jejich pracovních záměrů.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.06.2017

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Pracanti s.r.o. ze Zašové, působící na Ostravsku, Olomoucku a ve Valašském Meziříčí. Společnost Pracanti.s.r.o. je personální agentura s moderním, kreativním a inovativním pohledem na aktuální situaci trhu, jejichž potřeby umí šít na míru. Základem společnosti jsou dlouholeté zkušenosti získané působením na českém pracovním trhu, slovenském pracovním trhu, ale i na zahraničních pracovních trzích v rámci Evropy. Pracanti s.r.o. znají specifika jednotlivých trhu práce a to i v regionálních oblastech, umí rychle a flexibilně reagovat na individuální potřeby zákazníků v jednotlivých sférách. Poskytují spolehlivé zaměstnance, čímž zbavují klienty od množství práce a stále složitějších administrativních úkonů. Motivovaní spokojení zaměstnanci jsou klíčem k dlouhodobé spolupráci s klienty a ke snížování fluktuace. Pracanti s.r.o. kladou důraz na profesionální a lidský přístup, spolehlivost, rychlost a kvalitu poskytovaných služeb.

APA vítá ve svých řadách i nově vzniklé agentury práce, kterým je do začátků profesionální oporou a umožňuje vyhnout se některým typickým začátečnickým chybám. Zároveň tím zajišťuje profesionalizaci jejich působení na trhu práce a dodržování vysokého standardu poskytovaných služeb v souladu s Etickým kodexem APA a se Stanovami APA.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.06.2017

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Ekomontec CZ s.r.o. z Rakovníka. Společnost Ekomontec CZ s.r.o. je na českém trhu poměrně nová, avšak je vedena zkušenými managery, kteří načerpali zkušenosti a praxi ve stejném oboru u jiných společností. Zakládá si na svém rodinném zázemí, které jí umožňuje větší flexibilitu po stránce jejího řízení a organizace. Jejím cílem není pouhá orientace se na agenturní přidělování vlastních zaměstnanců k uživateli, ale také další aktivity s tím nesouvisející. Může každému nabídnout profesionalitu, flexibilitu a snahu uspokojit jak zákazníka, tak své spolupracovníky. JE RODINNÁ SPOLEČNOST A JAKO RODINA SE CHOVÁ.

APA vítá ve svých řadách i nově vzniklé agentury práce, kterým je do začátků profesionální oporou a umožňuje vyhnout se některým typickým začátečnickým chybám. Zároveň tím zajišťuje profesionalizaci jejich působení na trhu práce a dodržování vysokého standardu poskytovaných služeb v souladu s Etickým kodexem APA a se Stanovami APA.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.05.2017

APA vydala tiskovou zprávu "Svátek nelegální práce. Poslanci sebrali legálním agenturám práce půl miliardy, mafiáni tleskají. "

Výbor Asociace pracovních agentur vydal 10.05.2017 tiskovou zprávu k poslanci ve Sněmovně schválené diskriminační novele č.911 o agenturách práce. Ukázal, že pod rouškopu boje s nelegální prací, obrali poslanci nezostyšně legální agentury práce o více než půl miliardy korun českých. Novelu zákona připravilo MPSV v součinnosti s odbory a nadnárodními agenturami práce s jediným cílem - výrazně zkomplikovat život malým a středním agenturám práce. Ne zatnout tipec mafiánům a otrokářům, jak tvrdí, ale jen legálním agenturám práce.

Celou zprávu naleznete v sekci Tiskové zprávy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


18.04.2017

Reakce agentur práce na ve 3.čtení poslaneckou sněmovnou schválený vládní návrh novely Zákona o zaměstnanosti, sněmovní tisk č.911

APA informuje v kritických situacích kromě svých členů i nečlenské agentury práce. V legislativní džungli ČR nesdílí APA názor, že neznalost zákona neomlouvá. Proto také informovala o ve 3.čtení poslaneckou sněmovnou schváleném vládním návrhu novely Zákona o zaměstnanosti, sněmovní tisk č.911 První reakce postižených agentur práce na sebe nedaly dlouho čekat. Některé pod podmínkou anonymity - ano, strach z represe státních orgánů je po letitých zkušenostech u nich veliký - APA zveřejňuje alespoň s uvedením kraje kde působí.

1) Agentura práce Praha:
K Vašemu popisu vládního materiálu a správným konstatováním dodávám, že řadě poradenských firem mého typu, které se zabývají psychologickým a personálním poradenstvím, tedy především vyhledáním a optimalizací výběru kandidátů, často následně jejich výcviky a koučinkem, je vnucena pozice "agenturní zprostředkovatelny práce". Pro nikoho práci nezprostředkováváme a potencionální zaměstnanci nám nic neplatí, natož abychom je přeprodávali.
Požadovat desetinásobný poplatek za poníženou supliku a následně za eventuálně úspěšné přezkoušení podnikání po 3 letech (z čeho?) je jednoznačně snaha o vrchnostenskou kontrolu a ovládání soukromých firem. A kauce pro stát? Proč proboha? Budeme se snažit zjistit, jak je to s podmínkami v ostatních zemích. Moc si od toho neslibuji, ale věřím, že nám někteří naši partneři ze 40 zemí odpovědí.
Nadnárodní Asociace poskytovatelů personálních služeb, která se často pasuje do role našeho zástupce, sdružuje jen23 firem - takže pouhé 1 % všech agentur práce!!! Náš názor je:
a) již z důvodové zprávy je zřejmé, že za peníze podnikatelů chtějí řešit úředníci svoje pohodlí a neschopnost řídit společenské procesy, místo řešení skutečných potíží - populační křivka, struktura investic, demografický vývoj - chtějí trestat Ty, kteří se snaží pomáhat hasit palčivé potíže podnikatelů.
b) na opatření doplatí především malé a střední subjekty, které se specializují na kvalitní a zákaznicky orientované poradenství. Velké firmy budou mít stejné náklady jako drobní poradci. Což ty drobné velmi znevýhodní. c) při průměrném počtu kolem cca 3 - 5 ti osob pracujících v agentuře práce jsou částky kaucí a poplatků nejen neoprávněné, ale i nestydatě vysoké, ve své kumulaci se pohybují na úrovni franšísového poplatku, kdy je za podobné prostředky poskytováno know how a marketingová podpora. Zde přinese pouze zdržování od práce a zvyšování nejistoty podnikatelů a jejich zaměstnanců.
d) povede k monopolizaci
e) omezuje svobodné podnikání a opět znevýhodňuje české subjekty, protože zahraniční zde mohou působit bez kontroly
f) nediferencuje jednotlivé typy personálně poradenských služeb a vnucuje každému stejnou roli - podobně jakoby by každý, kdo v práci řídí auto a veze kolegy, byl považován za taxikáře.
g) nastoluje ideální podmínky pro korupci úředníků a klientelismus.
h) jednoznačně signalizuje zájem získat od podnikatelských subjektů - bez poskytnutí jakékoli přidané hodnoty - finanční prostředky, komplikovat jejich působení a posílit svoji nadřazenost nad podnikatelskými subjekty.

2) Agentura práce Olomoucko:
Malou personální agenturu provozuji již 8. rokem a shodou náhod mám za sebou v tomto týdnu telefonát s ministerským úředníkem. Po loňském správním řízení, který se mnou MPSV zahájilo z důvodu nesplnění zákonné oznamovací povinnosti (výkaz činnosti personální agentury) jsem se domnívala, že už se žádné podobné překvapení konat nebude. Byla jsem vyvedena z omylu. Při vyplňování výkazu, jsem zjistila, že mi loni v listopadu skončila přidělená licence. Lehce jsme se zděsila a začala jsem problém řešit. Vlídný pan úředník mi řekl, že musím poslat kompletní balík podkladů tak, jak jsem již 2x učinila a že má žádost bude opět kompletně posouzena (včetně prověrky na ministerstvu vnitra). Současně mne nenápadně upozornil na navýšení poplatku za povolení. Vzhledem k tomu, že zprostředkování je v mém podnikání pouhým zlomkem činnosti, mám samozřejmě z podobných novinek "velikou radost".
Chápu obavu ministerstva ze zneužívání přidělených licencí, ale upřímně nerozumím tomu, proč jsem apriory podezřelá i já. Pevně doufám a věřím, že zákonný návrh neprojde. V opačném případě se již těším na ministerské prověrky (už vidím, jak mi nějaký vysoce kvalifikovaný ministerský úředník vysvětluje, co a jak dělám ve své práci špatně a proč další povolení nedostanu).

3) Agentura práce Ostravsko:
V minulém roce se na politickou objednávku - viz jarní hon politiků na agentury práce ve jménu záchrany pracovních míst pro české občany před cizinci, dováženými prý agenturami práce - roztrhnul u nás pytel s kontrolami. Přestože jsme žádné cizince neměli a podle zákona ani mít nesmíme. S výjimkou osob z EU. Máme jen pár Slováků, jednotlivce mezi stovkami našich zaměstnanců. Po Úřadu práce na nás nastoupil Státní úřad inspekce práce, ten už u nás byl dvakrát. Následně přišly 4 zdravotní pojišťovny a pak s pravidelnou kontrolou i Správa sociálního zabezpečení. I v době krize, kdy jsme řešili poloviční a větší propad tržeb a uvažovali o ukončení činnosti, jsme se místo hledání zakázek věnovali úředníkům a nosili jim stohy papírů, jimiž se pak sáhodlouze probírali. Většinou právě a jen těch papírů, které jsme jim už předtím dle zákona poslali. Jen si prý přišli ověřit "jejich pravost". Z takových kontrol je člověk na mrtvici. A z toho, že toto živí ze svých krvavých daní, obzvláště.

4) Agentura práce Karlovarsko:
Děkujeme za zasílané informace. To je vážně silné kafe. Ty 3leté intervaly jsou též úplně absurdní. Kdyby takto přezkoumávali piloty nebo dispečery atomové elektrárny, tak prosím. Ale lidi, kteří se starají o to, aby fůra dalších lidí měla práci? To je vážně příšerné. Stále doufám, že se tuto šílenost podaří ještě nějak stopnout.

5) Agentura práce Olomoucko:
Dávám Vám 100% za pravdu. Podnikám v tomto oboru 14 let a na naše bedra ze strany MPSV je nakládáno více a více. Zkouší, kolik vydržíme nebo chtějí mít monopol na své Úřady práce, kde - jak dobře víme - úředníkům placeným z našich daní nezáleží na umístění či neumístění svých nezaměstnaných. Většinou jde pouze o tabulky a přečkáni osmihodinové pracovní doby. Já jsem touto šikanou znechucen již delší čas a považuji to za boj s větrnými mlýny. Přesto nám držím palce.

6) Agentura práce Jesenicko:
Děkuji za Vámi poslanou informaci o změnách zákonů, ze které se mi dělá opravdu špatně. Již teď je problém, při dodržování zákona, dodávat někomu legálně zaměstnance, protože ti jsou neskutečně drazí. Pokud vstoupí v platnost tento nesmysl, tak to můžeme rovnou zabalit. Jestli to odůvodňují tím, že agentur práce je moc a nestíhají je kontrolovat, tak u nás je kontrola z Úřadu práce pravidelně každý rok v dubnu!

7) Agentura práce Praha:
Osobně se domnívám, že za těmito likvidačními návrhy stojí určité agentury práce, které se jen snaží zlikvidovat konkurenci. Pravděpodobně se jedná o subjekty blízké našim lobistům nebo zákonodárcům. Nedivil bych se tomu, kdyby zde vznikl omezený kartel, který si tímto způsobem chce zvýšit poptávku po jejich službách tím, že "odstřelí" konkurenci. Elegantní řešení, které se všem ostatním bude jevit jako (promiňte mi to slovo) "zhovadilost" našich úředníků. Úředník musel dostat nějaký impuls - poptávku po takovýchto změnách. Zkuste se, prosím, nad tímto zamyslet.

8) Agentura práce okres Litomyšl:
Jsme jedna z agentur práce, která šikanu státních úředníků pociťuje na každém kroku. Mám sto chutí se vším praštit. Nejenže za vystavení jakéhokoliv povolení platíte jak blázni, tak hlavně čekáte několik měsíců, než se "nahoře" někdo pohne, aby Vám tyto povolení vydal. Nebýt zaměstnanců agentury práce, kde by byly všechny velké podniky, které na tom jen vydělávají? Neboť nikdy nedostanete takové peníze, aby Vaši zaměstnanci byly na tom tak, jako kmenoví. Zákon nezákon. Dovolání není. Ber nebo nech být. Takhle budou brzo všechny legální agentury práce končit, protože taková práce Vás prostě nebaví.

9) Agentura práce Teplicko:
Mě je z toho špatně. Nečekáme od úředníků nic, co by nám mohlo ulehčit. Naopak, nakládají nám a přitom mám pocit, že jde jen o jedno - vytvořit si pro sebe nejen zdůvodnění potřebnosti, ale současně si na sebe vydělat. Jsem zvědavá, až někdo z nich bude mít pracovní dobu jako já, kdy bude schopen přezkoumávat mé povolení a na základě čeho usuzovat, zda mi ho prodlouží či ne. Současně mne to nadzvedává z důvodu, že sice máme povolení za 15 tisíc, ale v podstatě se neživíme jako klasická agentura práce. Pouze zprostředkováváme pracovní místa pro uchazeče zdarma při další s tím spojené činnosti - realizaci projektů z ESF, tj. při rekvalifikacích atp.. Takže, z čeho budeme desetinásobné poplatky a kauce hradit? Z jiné činnosti, jako spousta dalších vzdělávacích a poradenských společností? Přesto v konečném výsledku umístíme na trh práce více uchazečů, než celý místní Úřad práce.

10) Agentura práce Klatovsko:
Co k tomu dodat? Nemám slov .... . Opět se potvrzuje, že již tak rozbujelý státní aparát by rád navýšil další řady úředníků, vytvořil opět prostor pro další případnou korupci atd.. Dosavadní kontrolní činnost odpovědných institucí nebyla a není schopna v oblasti agentur práce oddělit "zrno od plev" a zamezit takto řadě prý nepoctivých agentur práce (jak tuzemských, tak zahraničních) nadále na teritoriu ČR "podnikat" a tak má v návrhu "něco nového". Kauce, poplatky, regulace. No, uvidíme. Jsem osobně zvědav, jak bude např. i mou agenturu práce pro udělení návazného povolení prověřovat komise – z čeho? V oblast pracovněprávní a personální činnosti se aktivně pohybuji již skoro 20 let. Absolvoval jsem řadu postgraduálních studijních programů se specializací na pracovní právo a související právní normy, personalistiku a řízení lidských zdrojů. Co lze ještě od takových návrhu očekávat? Ve finále mimo jiné i zdražení našich služeb. Je logické, že si agentury práce na to musejí vydělat. A kdo jim to dá, jedině podniky, které od nich objednávají. Peníze neprší z nebe. Koho tímto vlastně zlikvidují? Jakou část agentur práce to nejvíce postihne? Jen nás, legální.

11) Bývalá agentura práce Louny:
Přeji hodně sil v tomhle neskutečném "blázinci". S politováním Vám ale musím sdělit, že mně nervy po deseti letech řekly "stop" a poslala jsem milou agenturu práce do pekel a začala se orientovat na staré lidi. Neb populace nám stárne, tak snad tohle budoucnost má. Přeji Vám pozůstalým všechno dobré a hlavně zdraví.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


13.04.2017

MPSV se inspirovalo kaucemi pro prodejce paliv - jak může legální trh agentur práce dopadnout, ukazuje právě špatná zkušenost s nimi. Co se tehdy stalo, nedá se odestát.

Výbor Asociace pracovních agentur kritizuje půlmilionové kauce pro agentury práce, které by podle návrhu novely Zákona o zaměstnanosti, sněmovního tisku č.911, musely skládat i dlouhými lety činnosti a mnohými kontrolami prověřené agentury práce. A to bez ohledu na jejich velikost. Pro malé je likvidační, velcí kauci ani nepocítí. K tomuto závěru vede APA i otřesná zkušenost se zavedením kaucí pro prodejce paliv, kde nakonec zasahoval ústavní soud a nařídil podmínky stanovit dle velikosti subjektů. Likvidační práce ale již byla vykonána. Co se tehdy stalo, nedá se odestát.

Lidové noviny přinesly v roce 2014 zprávu "O byznys s benzinem je malý zájem.". Vychází z informací ministerstva a říká: "Po zavedení povinných kaucí pro podnikatele s pohonnými hmotami v říjnu 2013 klesl počet distributorů z 1.960 na současných 160. Zavedení kauce vyhnalo z trhu zhruba 1.400 pochybných, mnohdy podvodných firem, ale i 300 až 400 menších poctivých distributorů, kteří na úhradu kauce neměli peníze. Kauce pro firmy obchodující s pohonnými hmotami byla původně pouze ve výši 20 mil. Kč. Již skoro 5 měsíců, po zásahu Ústavního soudu, je pro firmy s prodejem od 300 tis. litrů do 3 mil. litrů čtvrtletně povinná kauce snížena na 10 mil. Kč, zájem o ni však zůstává v řádu jednotek žádostí." Přesně tímto způsobem může dopadnout agenturní zaměstnávání. Rozvrácené firmy už nikdo na trh nevrátí.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


11.04.2017

APA vydala tiskovou zprávu "K výročí 5 let ukrajinských otrokářů v Brně dárek od MPSV: nová likvidační pravidla pro legální agentury práce"

Výbor Asociace pracovních agentur vydal 11.04.2017 tiskovou zprávu ke snahám ministerstva práce a ministerstva vnitra schválit diskriminační novelu č.911 o agenturách práce. Na příkladu fungování ukrajinské otrokářské mafie v Brně, o níž psal deník Právo, nazorně ukázal, jak funguje a že novela zákona o zaměstnanosti to nezmění. I když bude ministryně práce Michaela Marksová tvrdit naprostý opak. Novelu zákona připravilo MPSV v součinnosti s odbory a nadnárodními agenturami práce s jediným cílem - výrazně zkomplikovat život malým a středním agenturám práce. Ne zatnout tipec mafiánům a otrokářům, jak tvrdí, ale jen legálním agenturám práce.

Celou zprávu naleznete v sekci Tiskové zprávy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


07.04.2017

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost Surety jobs s.r.o. z Vysokého Mýta. Předmětem činnosti firmy Surety jobs s.r.o. jsou služby pro firmy automobilového, strojírenského a leteckého průmyslu, jejich zákazníky a dodavatele. Firma je složena z kamarádů a kolegů s bohatými zkušenostmi, praxí a se zodpovědným a férovým přístupem. Management firmy v roce 2016 nastavil vysokou kvalitu a standart poskytovaných služeb a v dalších letech chce tyto priority jenom vylepšovat. Zakázky realizuje maximálně efektivně, s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka. Všichni zaměstnanci jsou průběžně školeni o zásadách všech odvětví průmyslu, kde působí a důležitosti kvality při činnosti. Všichni zaměstnanci jsou školeni na BOZP. Všichni pracovníci používají firemní uniformu s logem firmy a jmenovkou.

APA vítá ve svých řadách i nově vzniklé agentury práce, kterým je do začátků profesionální oporou a umožňuje vyhnout se některým typickým začátečnickým chybám. Zároveň tím zajišťuje profesionalizaci jejich působení na trhu práce a dodržování vysokého standardu poskytovaných služeb v souladu s Etickým kodexem APA a se Stanovami APA.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


07.04.2017

APA vydala tiskovou zprávu Proč ministři lžou o agenturách práce?

Výbor Asociace pracovních agentur vydal 07.04.2017 tiskovou zprávu ke snahám ministerstva práce a ministerstva vnitra schválit diskriminační novelu č.911 o agenturách práce. Oba politici, Michaela Marksová i Milan Chovanec (oba ČSSD), se neštítí v médiích pronášet na její podporu jednu lež za druhou. Snaží se tak zamaskovat fakt, že novelu zákona připravilo MPSV v součinnosti s odbory a nadnárodními agenturami práce s jediným cílem - výrazně zkomplikovat život malým a středním agenturám práce. Ne zatnout tipec mafiánům a otrokářům, jak tvrdí, ale jen legálním agenturám práce. Ovšem těžko zamaskovat něco, co MPSV uvede přímo písemně do důvodové zprávy k zákonu a ministryně Marksová se tím chlubí na tiskových konferencích i v rozhovorech pro média. Kdyby totéž dělal ministr obchodu, nepokrytě prosazoval nadnárodní obchodní řetězce na úkor malých prodejen, šel by od válu. Ministryni práce to kupodivu prochází. Alespoň by k tomu nemusela používat lživá tvrzení, které po ní ochotně opakuje její stranický kolega. Všechny níže uvedené lži APA vyvrací a uvádí na pravou míru předloženými důkazy:

Lež první – V ČR je 2 tisíce agentur práce, v Německu jen 20, musíme jejich počet snížit
Lež druhá - Je třeba výrazně zpřísnit zákon o pracovních agenturách, které často najímají cizince
Lež třetí - Zaměstnávání cizinců v ČR s sebou nese problémy se zvýšenou kriminalitou, ale i s ubytováním těchto lidí, které je často na hraně zákona
Lež čtvrtá – Dnes, když firma přibere agenturního zaměstnance, tak se může vymluvit na to, že neví, kolik vlastně bere. Ti lidé jsou u nás velmi často zneužíváni, dostávají za práci mnohem nižší odměnu, tomu bychom rádi zabránili
Lež pátá - Doufáme, že po schválení novely se počet agentur zredukuje a vyřeší se i problémy, které do regionu tyto agentury zčásti přinášejí.

Přivítáme, pokud poslanci nepodlehnou předvolební kampani obou politiků a legislativnímu konkurenčnímu boji. Schválením sněmovního tisku č.911 se otevřou dveře otrokářským mafiím dokořán. Jeho třetí čtení v PSP proběhne už 12.4.2017.

Celou zprávu naleznete v sekci Tiskové zprávy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


06.04.2017

Prezident APA potvrzen za zaměstnavatele ve funkci místopředsedy a člena Výboru Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů na roky 2017-2020

Asociace Pracovních Agentur je pomyslným prostředníkem mezi firmami a zaměstnanci. Sdružujíce agentury práce, které mají v předmětu činnosti vyhledávání zaměstnání pro uchazeče o práci i vyhledávání zaměstnanců pro firmy. I to je důvod, pro před lety vstoupila jako kolektivní člen, reprezentující zaměstnavatele, do Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV).

Svým přínosem a znalostí problematiky zaměstnávání, včetně návazných oblastí daní, pojistného, dávek, práv a povinností zaměstnanců i zaměstnavatelů, se jí dostalo cti účastnit se jednání odborného orgánu AKV, Kolegia expertů. Ten se vyjadřuje ke sporným otázkám a výkladovým problémům v oblasti zaměstnanosti s důrazem na respektování zákonů i svobodné vůle všech zúčastněných stran trhu práce. Jeho Stanoviska pak bývají hojně citována odborným tiskem a vychází se z nich i při osvětové činnosti formou seminářů a konferencí, pořádaných pravidelně AKV. Podílí se na nich totiž experti napříč trhem práce, z podnikové sféry, práva, daní, mezd, ekonomiky, odborů i státní správy.

Na 26. volební valné hromadě AKV v Praze 5.4.2017 byl Ing. Radovan Burkovič, prezident APA, potvrzen za zaměstnavatele ve funkci místopředsedy a člena Výboru Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů na roky 2017-2020.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


03.04.2015

APA přispěla, v rámci členství v Sekci zaměstnanosti a práce Hospodářské komory ČR, k připomínkování vládního návrhu zavedení elektronické neschopenky

APA přispěla, v rámci členství v Sekci zaměstnanosti a práce Hospodářské komory ČR, k připomínkování vládního návrhu zavedení elektronické neschopenky, který MPSV předkložilo schůzi Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita). APA rovnou nesouhlasí s celým materiálem pro jeho základní systémový rozpor, dobrovolnost. Detaily jsou pak naprosto podružné. Pokud chce stát mít elektronické neschopenky, pak povinně a pro všechny. Jinak vše dopadne jako v případě elektronických zdravcotních karet, tedy fiaskem a škodou v promrhaných miliardách pro daňové poplatníky. celé znění připomínek je v části Názory, stanoviska.

•   Diskuze   •


17.03.2017

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost DMT HR4Job s.r.o. z Ostravy. Společnost DMT HR4Job s.r.o., vznikla v roce 2012 v Českém Těšíně jako subjekt, založený polskými majiteli s cílem poskytování služeb agentur práce podle českého práva. Povolení od MPSV obdržela v roce 2014 ještě pod názvem AWR POLKOR s.r.o.. V roce 2017 se přestěhovala do Ostravy a kapitálově do ní - spolu se změnou názvu - vstoupil i český spolumajitel a jednatel, s dlouholetými zkušenostmi z polského trhu. Cílem je poskytovat klientům služby jak v dočasném přidělování zaměstnanců a zprostředkování kvalitních uchazečů, tak i poradenství v pracovněprávní oblasti.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


15.03.2017

APA vydala druhou tiskovou zprávu ke kauze nelegálních cizinců v Rohlik.cz, její podezření se potvrdilo.

Výbor Asociace pracovních agentur vydal 12.3.2017 obšírnou Tiskovou zprávu ke kauze nelegálních cizinců v Rohlik.cz. Detailně v ní rozebral situaci, kterou APA dlouhodobě na poli nelegálního zaměstnávání sleduje a pranýřuje. Za obecného nezájmu vlády, MPSV a zákonodárného sboru. Jak se po pondělním veřejném přiznání Rohlik.cz ukázalo, šlo o zastřené agenturní zaměstnávání a APA měla pravdu. Mafie a otrokáři zústávají nepovšimnuti. Firmy, objednávající ve velkém jejich služby, nepostiženy. Zato se mohou vláda, MPSV i poslanci doslova přetrhnout v dalším omezování legálních agentur práce. Aktuálně novelou Zákona o zaměstnanosti, sněmovním tiskem č.911, který míří v poslanecké sněmovně do 3.čtení. Jeho cílem je likvidace malých a středních agentur práce celým balíkem byrokratických a finančních postihů. Zákonodárci tím nahrávají do karet pouze nelegálům. Celou zprávu naleznete v sekci Tiskové zprávy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


15.03.2017

Výbor APA, v reakci na vývoj kauzy Rohlik.cz, varoval poslance před přijetím chystané regulace legálních agentur práce. Povede pouze k nárůstu podobných kauz.

Výbor Asociace pracovních agentur se obracel v minulých 2 měsících, jménem všech členů APA, ve věci sněmovního tisku č.911, kontroverzního vládního návrhu novely zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. a části Zákoníku práce, na všechny poslance. Tak, jak s ním postupně měli co do činění. Od výborů přes poslanecké kluby až po řadové poslance.

Tisk č.911 je nyní před 3.čtením. Obsahuje pozměňovací návrh na zrušení nově zaváděných půlmilionových kaucí pro legální agentury práce i nového §307b ZP, který omezuje agenturním zaměstnancům volbu zaměstnavatele. Naše námitky i pozměňovací návrh paní poslankyně Pekarové poslanci znají a mají je k dispozici.

Ve světle kauzy rozvážkového obchodu potravin Rohlík.cz, ze čtvrtka 9.3.2017, kde policie našla a vyhostila 85 nelegálně pracujících Ukrajinců, je novela, zamířená výhradně proti legálním agenturám práce, NAPROSTO ABSURDNÍ. APA, která zastupuje malé a střední agentury práce, v minulém týdnu situaci pro média obsáhle komentovala. Vydala k ní 12.3.2017 i prohlášení. V něm nastínila 3 možné scénáře, proč Policie ČR postupovala tak razantně.

Po pondělním veřejném přiznání spolumajitele Rohlík.cz ,pana Čupra, v televizním vysílání DVTV v rozhovoru s redaktorkou Drtinovou, bylo jasno. APA měla pravdu a Cé je správně - nešlo o agenturu práce ani o agenturní zaměstnance! Rohlík.cz se dopustil zastřeného agenturního zaměstnávání. Místo Dohody o dočasném přidělení s legální agenturou práce uzavřel Smlouvu o dílo s polskou pseudoagenturou bez licence. Navrch místo Poláků pracovali v jeho skladech Ukrajinci s polskými pracovními vízy. To je dle Zákona o zaměstnanosti, i dlouhodobého postoje Státního úřadu inspekce práce, nelegální zprostředkování zaměstnání. Především proto byli Ukrajinci zadrženi a vyhoštěni. Polská firma dodala Rohlíku.cz jen pracovní sílu (skladníky), nikoli službu. Objednávky od zákazníků jsou pro Rohlik.cz, zboží patří Rohlik.cz, sklad a technika ve skladu je v majetku Rohlik.cz. Ukrajinští skladníci připravili zásilky dle objednávek a pokynů od Rohlik.cz, rozvoz připravených zásilek provedl Rohlik.cz.

Jde opět o další negativní mediální kauzu, která se trefuje do pracovních agentur, ale s agenturním zaměstnáváním nemá vůbec nic společného. Veškeré mediálně probírané kauzy o zlých agenturách, se nikdy legálních agentur práce netýkaly. Vždy šlo o pseudoagentury, zastřené agenturní zaměstnávání, organizovaný švarcsystém, práci načerno bez dokladů a další zločiny. Přesto jsou legální pracovní agentury rok co rok šikanovány novými zákony a regulacemi, kdežto pseudoagentury naše zákonodárce nezajímají.

Novela, sněmovní tisk č.911, jde ruku v ruce se zaběhnutou praxí - legální agentury práce dále šikanovat, pseudoagenturám tím otevřít vyklizený trh. Předpokládáme, že poslanci jsou natolik inteligentní, aby po 14 letech existence agenturního zaměstnávání v Zákoně o zaměstnanosti pochopili, že OPAKOVANOU REGULACÍ LEGÁLNÍCH AGENTUR PRÁCE NEZLIKVIDUJÍ NELEGÁLNÍ PRACOVNÍ TRH. Podpoří proto zrušení nesmyslných půlmilionových kaucí i §307b, který diskriminuje agenturní zaměstnance ve výěru zaměstnavatele. Zabitím užitečných koček totiž škodlivé myši nezmizí, ale přemnoží se.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


12.03.2017

APA vydala tiskovou zprávu ke kauze nelegálních cizinců v Rohlik.cz.

Výbor Asociace pracovních agentur vydal obšírnou Tiskovou zprávu ke kauze nelegálních cizinců v Rohlik.cz. Detailně v ní rozebral situaci, kterou APA dlouhodobě na poli nelegálního zaměstnávání sleduje a pranýřuje. Za obecného nezájmu vlády, MPSV a zákonodárného sboru. Mafie a otrokáři zústávají nepovšimnuti. Firmy, objednávající ve velkém jejich služby, nepostiženy. Zato se mohou vláda, MPSV i poslanci doslova přetrhnout v dalším omezování legálních agentur práce. Aktuálně novelou Zákona o zaměstnanosti, sněmovním tiskem č.911. Nahrávají tím do karet jen nelegálům. Celou zprávu naleznete v sekci Tiskové zprávy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


28.02.2017

APA vydala tiskovou zprávu k obsahu projednáváné novely Zákona o zaměstnanosti v poslanecké sněmovně.

Výbor Asociace pracovních agentur vydal Tiskovou zprávu k obsahu projednáváné novely Zákona o zaměstnanosti v poslanecké sněmovně. Požádala poslance o ochranu malých a středních agentur práce před novelou zákona z dílny MPSV, odborů a nadnárodních agentur práce. Zprávu naleznete v sekci Tiskové zprávy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


21.02.2017

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur konstatoval ukončení členství společnosti Trend práce, s.r.o. z Prahy, když tato postupně přestala v České republice působit v dočasném přidělování a neobnovila si tříleté povolení. Funguje pouze samostatně původně partnerská společnosti Trend personal Slovakia, která však není členem APA.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


02.1.2017