Aktuality

Aktuality rok 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 a starší.

07.10.2019

Asociace pracovních agentur je znepokojena trvající personální krizí na Generálním ředitelství Úřadu práce ČR

Asociace pracovních agentur je znepokojena od května 2019 trvající personální krizí na Generálním ředitelství Úřadu práce, úseku povolování zprostředkování zaměstnání. Chápeme důvody, které vedly paní generální ředitelku ke krokům, jež rozmetaly zmíněný úsek, nicméně vlažná a nic neřešící reakce na naši srpnovou stížnost situaci nijak nepomohla.

Členové Asociace pracovních agentur (APA), kteří žádají dle novely zákona o zaměstnanosti o prodloužení tříletého povolení na dobu neurčitou, ho dostávají v lepším případě na samé hraně končícího starého povolení, často však s několikatýdenním zpožděním. Přestože žádosti podávají dle téhož zákona 90 dní předem a GŘ ÚP má zákonnou lhůtu 60 dní na vyřízení. To se dotýká jak agentur práce, tak ohrožuje jejich klienty z řad firem a agenturní zaměstnance. Protože zákon tuto situaci posuzuje jako nelegální zprostředkování a nelegální zaměstnávání nově s pokutami od 2 do 10 mil. Kč pro agenturu práce i firmu. Přestože původcem všeho je neschopnost státu dodržovat vlastní zákony.

APA má navíc písemné důkazy o mnoha nových agenturách práce, kterým je povolení vydáváno v rozporu se zákonem po 100 a více dnech. Je jim tak bráněno v podnikání a právem se budou na státu domáhat náhrady škody. APA bude trvající situaci nyní řešit s nadřízeným orgánem, Ministerstvem práce a sociálních věcí, kam spadá GŘ ÚP, případně informovat předsedu vlády. Uvedená situace samozřejmě opět nahrává do karet nelegálním zprostředkovatelům, mafiím a obchodníkům s lidmi.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.10.2019

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Rent People s.r.o. z Brna. Specializuje se na stavebnictví a strojírenství v České republice, ale může dodávat agenturní zaměstnance neomezeně do všech oborů.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


26.09.2019

Mediálního setkání pracovníků komor a společenstev HK ČR se zúčastnil i zástupce APA

Tiskové oddělení Hospodářské komory uspořádalo 24.9.2019 v pražském Florentinu setkání pracovníků regionálních komor a společenstev, kteří mají na starost práci s novináři. Proto se ho zúčastnil i zástupce Asociace pracovních agentur, jejichž vykreslování médii, politiky a úředníky často hraničí s honem na čarodějnice a trestným činem pomluvy. Během akce se 30 účastníků dozvědělo základy práce s novináři, psaní tiskových zpráv nebo to, jak prodat zajímavé téma regionálním redakcím a efektivně využívat sociální sítě.

Během programu mohli přítomní nahlédnout pod pokličku práce s novináři na Hospodářské komoře a dozvědět se, jak je důležité mediální sdělení vhodně načasovat nebo jak uspořádat tiskovou konferenci. Kromě zaměstnanců z tiskového oddělení promluvil na semináři o klíčové roli mediálního obrazu Komory také tajemník Úřadu Hospodářské komory Tomáš Vrbík.

Setkání se zúčastnila také reportérka TV Nova Barbora Divišová, která přítomné seznámila se svojí náplní práce i s tím, jaká témata jako novinářka zpracovává a v jaké formě je mohou komory a společenstva redaktorům nabízet.   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


18.09.2019

Zdvojnásobili jsme kapacitu prosincového termínu Semináře AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z, který se koná v úterý 10. prosince 2019 9-14:30 hodin, CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE

Pro trvající velký zájem, který ihned po konání zářijového termínu naplnil i kapacitu sálu opakovaného semináře 10.12.2019, se podařilo pořadateli AKV zdvojnásobit velikosti sálu. Volná místa jsou tak ještě v prosinci 2019 k dispozici.

Pokud byste se přesto nevešli, AKV, APA a SÚIP uvažují o dalším termínu v dubnu 2020, který už bude zahrnovat jak novou legislativu platnou od 1.1.2020, tak změny navazující na legislativní proces s očekávaným začátkem platnosti od 1.7.2020.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


31.08.2019

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost SEQUESTER EMPLOYMENT EU s.r.o. z Prahy. Majitelé provozují agenturní zaměstnávání ve své domovině v Srbsku v Bělehradě od roku 2008, působí již delší dobu i ve stavebnictví v Německu a v České republice. Své aktivity nyní rozšiřují i o agenturní zaměstnávání v České republice, kde nabízí pracovníky ze Srbska. Podobně jako českým občanům možnost práce v Německu.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


25.08.2019

Seminář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup), další termín úterý 10. prosince 2019 9-14:30 hodin, CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE

Pro velký zájem, který i přes zdvojnásobení velikosti sálu překročil o pětinu kapacitu semináře 4.9.2019, se bude komat stejný seminář i v prosinci 2019.Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů ve spolupráci s Asociací pracovních agentur a Státním úřadem inspekce práce zvou širokou odbornou veřejnost na seminář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup) v úterý 10. prosince 2019 od 9.00 do 14.30 hodin v konferenčních prostorách CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, Freyova ulice, Praha 9 (bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská, OC Fénix).

Seminář je určen vedoucím pracovníkům agentur práce a soukromým podnikatelům provozujícím tyto agentury, zájemcům o podnikání v agenturním zaměstnávání, personalistům a vedoucím pracovníkům firem, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou zprostředkování zaměstnání jak z pohledu agentury práce, tak objednávající firmy-uživatele jejich služeb.

PROGRAM SEMINÁŘE: V praxi firem i agentur práce se vyskytují stále nejasnosti při posuzování i běžných situací spojených se zprostředkováním zaměstnání, které je u nás rozsáhle regulováno zákonem o zaměstnanosti a zákoníkem práce. Přestože je česká právní úprava na světě už 16 let, prošla mnohými novelizacemi. Připomeňme poslední (a velmi „tvrdou“) s účinností v průběhu července 2017, kdy přišlo o povolení k zprostředkování zaměstnání během pouhých 3 měsíců 544 agentur práce, tj. 40% legálního agenturního trhu. A s ní se ocitli v problému nelegálního zprostředkování a nelegálního zaměstnávání i jejich klienti z řady firem a agenturních zaměstnanců. Seminář provede problematikou od založení agentury práce, přes běžný provoz, styk s klienty z řad firem i uchazečů o práci až po plnění všech povinností. Zejména ukáže správnou praxi při sjednávání obvyklých smluvních dokumentů a řešení trojstranného vztahu firma/uživatel – agentura práce – agenturní/zprostředkovaný zaměstnanec. A to i ve světle nejnovější soudní judikatury, přestupků na poli agenturního zaměstnávání a hrozících postihů. Kromě toho se výklad zaměří i na základní rozlišení praktik zastřeného agenturního zaměstnávání a jak poznat legální hráče na trhu. Jako lektoři na semináři vystoupí přední odborníci:
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV
, člen Kolegia expertů AKV, který bude seminář i moderovat a zaměří se na úpravu agenturního zaměstnávání vyplývající ze Zákoníku práce,
Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur, místopředseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, spolumajitel a jednatel agentury práce s 29 letou tradicí, který probere zejména praktickou stránku založení a fungování agentury práce dle zákona o zaměstnanosti,
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce a ředitel odboru inspekčních činností, který probere nejčastější pochybení v agenturním zaměstnávání ze strany firem i agentur práce a příklady z inspekční činnosti včetně hrozících postihů.

Lektoři se zaměří zejména na tyto otázky:
· postavení agenturního zaměstnance v zákoníku práce, jeho práva a povinnosti, zásada rovného odměňování a ostatních pracovních podmínek s „kmenovými“ zaměstnanci
· vztah agentur práce a firem-uživatelů jejich služeb podle zákoníku práce, povinnosti těchto subjektů
· pracovnělékařské prohlídky a pracovnělékařské služby pro agenturní zaměstnance
· povinná smluvní dokumentace a její náležitosti vyplývající ze zákoníku práce
· podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě zprostředkování a poradenství, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
· podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě dočasného přidělování, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
· osoba odpovědného zástupce, požadavky, nároky, práva a povinnosti, hrozby
· proces vydání povolení agentuře práce, působnost GŘ ÚP, MV ČR, vzorové povolení, metodika, nejčastější chyby
· plnění povinností agenturou práce a hrozby odejmutí povolení
· zastřené agenturní zaměstnávání, nejčastější příklady obcházení či porušování zákonné úpravy
· činnost a působnost Státního úřadu inspekce práce a dalších orgánů na poli agenturního zaměstnávání (Úřady práce, Policie ČR, Finanční úřady, ČSSZ a další)
· příklady postihů a správné praxe při řešení běžných situací v agenturním zaměstnávání.

Závazně se lze přihlásit nejpozději do 03.12.2019 na e-mailové adrese seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127, 74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák). Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ). Cena semináře zahrnuje kurzovné, občerstvení a písemný materiál, kdy účastníci obdrží podkladový materiál včetně vzorové žádosti o povolení, vzoru Dohody o dočasném přidělení, Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti, Pokynu k dočasnému přidělení či osnovy BOZP. Lektoři odpoví na dotazy účastníků. Účastnický poplatek činí za osobu 2.400,- Kč, platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2002. Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení. IČ AKV 45770689, AKV není plátcem DPH.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


20.08.2019

Noví členové v APA - Ascociace pracovních agentur dosáhla hranice 40 aktivních členů.

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Kraftman s.r.o. z Prahy s pobočkou v Liberci, mající 10 náborových středisek na Ukrajině. Specializuje se na nábor zaměstnanců do výroby a logistiky pro mezinárodní firmy a továrny ve Střední Evropě. Jejím mottem je Pomáháme spolehlivým firmám najít nadané zaměstnance.

Ascociace pracovních agentur dosáhla hranice 40 aktivních členů. Celkem za 18 letou historii prošlo jejími řadami 55 agentur práce. Podmínkou členství v APA je povolení GŘ ÚP ČR ke zprostředkování zaměstnání, přistoupení k Etickému kodexu APA a dodržování Stanov APA. Agentury práce svým členstvím v APA dokládají svou legislativní způsobilost a zájem na rozvoji tohoto, stále se rozrůstajícího, odvětví trhu práce. APA historicky sdružuje převážně menší a střední agentury práce, ale nejen je. Členové APA poskytují plné portfolio služeb agentur práce všem uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnance.

Přijímání nových členů bere APA jako rozšiřování záběru APA jak geograficky, tak profesně. Obrací se spíše na menší a střední české, moravské a slezské agentury práce s majiteli, kteří v nich současně pracují. V posledních letech příbírá do svých řad i agentury práce s majiteli ze Slovenska, Polska, či trvale v ČR žijících cizinců. Tím rozšiřuje působnost i na přeshraniční podnikání. Jejich zájmy zastupuje a chrání.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


24.07.2019

PLNĚ OBSAZENO, DALŠÍ TERMÍN 10.12.2019. Seminář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup), středa 4. září 2019 9-14:30 hodin, CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů ve spolupráci s Asociací pracovních agentur a Státním úřadem inspekce práce zvou širokou odbornou veřejnost na seminář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup) ve středu 4. září 2019 od 9.00 do 14.30 hodin v konferenčních prostorách CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, Freyova ulice, Praha 9 (bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská, OC Fénix).Seminář je určen vedoucím pracovníkům agentur práce a soukromým podnikatelům provozujícím tyto agentury, zájemcům o podnikání v agenturním zaměstnávání, personalistům a vedoucím pracovníkům firem, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou zprostředkování zaměstnání jak z pohledu agentury práce, tak objednávající firmy-uživatele jejich služeb.

PROGRAM SEMINÁŘE: V praxi firem i agentur práce se vyskytují stále nejasnosti při posuzování i běžných situací spojených se zprostředkováním zaměstnání, které je u nás rozsáhle regulováno zákonem o zaměstnanosti a zákoníkem práce. Přestože je česká právní úprava na světě už 16 let, prošla mnohými novelizacemi. Připomeňme poslední (a velmi „tvrdou“) s účinností v průběhu července 2017, kdy přišlo o povolení k zprostředkování zaměstnání během pouhých 3 měsíců 544 agentur práce, tj. 40% legálního agenturního trhu. A s ní se ocitli v problému nelegálního zprostředkování a nelegálního zaměstnávání i jejich klienti z řady firem a agenturních zaměstnanců. Seminář provede problematikou od založení agentury práce, přes běžný provoz, styk s klienty z řad firem i uchazečů o práci až po plnění všech povinností. Zejména ukáže správnou praxi při sjednávání obvyklých smluvních dokumentů a řešení trojstranného vztahu firma/uživatel – agentura práce – agenturní/zprostředkovaný zaměstnanec. A to i ve světle nejnovější soudní judikatury, přestupků na poli agenturního zaměstnávání a hrozících postihů. Kromě toho se výklad zaměří i na základní rozlišení praktik zastřeného agenturního zaměstnávání a jak poznat legální hráče na trhu. Jako lektoři na semináři vystoupí přední odborníci:
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV
, člen Kolegia expertů AKV, který bude seminář i moderovat a zaměří se na úpravu agenturního zaměstnávání vyplývající ze Zákoníku práce,
Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur, místopředseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, spolumajitel a jednatel agentury práce s 29 letou tradicí, který probere zejména praktickou stránku založení a fungování agentury práce dle zákona o zaměstnanosti,
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce a ředitel odboru inspekčních činností, který probere nejčastější pochybení v agenturním zaměstnávání ze strany firem i agentur práce a příklady z inspekční činnosti včetně hrozících postihů.

Lektoři se zaměří zejména na tyto otázky:
· postavení agenturního zaměstnance v zákoníku práce, jeho práva a povinnosti, zásada rovného odměňování a ostatních pracovních podmínek s „kmenovými“ zaměstnanci
· vztah agentur práce a firem-uživatelů jejich služeb podle zákoníku práce, povinnosti těchto subjektů
· pracovnělékařské prohlídky a pracovnělékařské služby pro agenturní zaměstnance
· povinná smluvní dokumentace a její náležitosti vyplývající ze zákoníku práce
· podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě zprostředkování a poradenství, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
· podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě dočasného přidělování, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
· osoba odpovědného zástupce, požadavky, nároky, práva a povinnosti, hrozby
· proces vydání povolení agentuře práce, působnost GŘ ÚP, MV ČR, vzorové povolení, metodika, nejčastější chyby
· plnění povinností agenturou práce a hrozby odejmutí povolení
· zastřené agenturní zaměstnávání, nejčastější příklady obcházení či porušování zákonné úpravy
· činnost a působnost Státního úřadu inspekce práce a dalších orgánů na poli agenturního zaměstnávání (Úřady práce, Policie ČR, Finanční úřady, ČSSZ a další)
· příklady postihů a správné praxe při řešení běžných situací v agenturním zaměstnávání.

Závazně se lze přihlásit nejpozději do 28.08.2019 na e-mailové adrese seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127, 74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák). Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ). Cena semináře zahrnuje kurzovné, občerstvení a písemný materiál, kdy účastníci obdrží podkladový materiál včetně vzorové žádosti o povolení, vzoru Dohody o dočasném přidělení, Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti, Pokynu k dočasnému přidělení či osnovy BOZP. Lektoři odpoví na dotazy účastníků. Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2001. Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení. IČ AKV 45770689, AKV není plátcem DPH.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


19.07.2019

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Land Value a.s. z Vlašimi. Od založení v roce 2014 se věnuje lesnímu hospodářství, obchodu s dřevem a s pozemky. Své aktivity nyní rozšiřuje o agenturní zaměstnávání jak pro sé vlastní potřeby, tak zajišťuje zaměstnance pro další hráče v lesním hospodářství a stavebnictví. Nejen z ČR, ale i ze zemí mimo EU, konkrétně Ruské federace, kde její lidé pracovali na velkých investičních zakázkách.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


19.07.2019

Asociace pracovních agentur oslavila 18 let

Ascociace pracovních agentur oslavila 18 let své existence. Za tu dobu prošlo jejími řadami 55 agentur práce.Členové APA jsou geograficky rozprostřeni po celém území ČR. Každoročně obslouží min. 41.000 uchazečů o práci a zaměstnají minimálně 32.000 osob jako dočasně přidělené agenturní zaměstnance. Minimálně 2.600 osobám zprostředkují zaměstnání přímo u firmy. Denně zaměstnávají okolo 5.000 přepočtených zaměstnanců (zaměstnanec na trvalý pracovní poměr s 8 hodinovou pracovní dobou - aktualizováno k 12/2018).
Asociace Pracovních Agentur (APA), založená roku 2001, je neziskovou nepolitickou profesní organizací sdružující agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci (temporary help). Podmínkou členství v APA je povolení GŘ ÚP ČR ke zprostředkování zaměstnání, přistoupení k Etickému kodexu APA a dodržování Stanov APA.

Agentury práce svým členstvím v APA dokládají svou legislativní způsobilost, často několikaleté zkušenosti v oblasti dočasné pracovní výpomoci a zájem na rozvoji tohoto, stále se rozrůstajícího, odvětví trhu práce. APA historicky sdružuje převážně menší a střední agentury práce, ale nejen je. Členové APA poskytují plné portfolio služeb agentur práce všem uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnance. Vítá ve svých řadách i začínající agentury práce, protože nedílnou součástí činnosti APA je vzdělávání v oboru a sdílení zkušeností a znalostí mezi členy APA navzájem. Včetně metodické pomoci od těch nejzkušenějších.

Přijímání nových členů bere APA jako rozšiřování záběru APA jak geograficky, tak profesně. Obrací se spíše na menší a střední české, moravské a slezské agentury práce s majiteli, kteří v nich současně pracují. V posledních letech příbírá do svých řad i agentury práce s majiteli ze Slovenska, Polska, či trvale v ČR žijících cizinců. Tím rozšiřuje působnost i na přeshraniční podnikání. Jejich zájmy zastupuje a chrání. Seznam omezení pro agenturní zaměstnance a agentury práce je dlouhý. Chronologicky seřazená přehledná tabulka problémů, které ničí agentury práce jen dokazuje, jak politická reprezentace napříč politickým spektrem ničí regulacemi svobodné podnikání a trh práce.

APA podporuje „vyčištění“ trhu s cílem zabránit další činnosti pseudoagenturám, které umožňují výkon nelegální práce, zastřené agenturní zaměstnávání a švarcsystém. Proto APA navrhuje 4 systémová opatření ke zlepšení agenturního zaměstnávání:
1) odstranění diskriminace agenturních zaměstnanců povolením Dohod o provedení práce (DPP) u krátkodobého dočasného přidělování
2) online hlášení nástupů zaměstnanců prostřednictvím internetu na ČSSZ
3) spoluzodpovědnost firmy za objednávání legálních agentur práce
4) zvýšení šance nalézt zaměstnání sdílením databází ÚP a agentur práce při zprostředkování zaměstnání.

APA je k dispozici všem, kteří potřebují informace týkající se agenturního zaměstnávání, Zákona o zaměstnanosti či Zákoníku práce. Vaše dotazy můžete zasílat na adresu info@apa.cz, mnoho odpovědí naleznete v Aktualitách nebo Diskusi .
Novinky ze života APA naleznete v aktualitách, vystoupeních v médiích a tiskových zprávách.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


20.06.2019

Ukončení členství v APA

Agentura práce Surety Jobs, s.r.o. neuhradila v termínu členské příspěvky na rok 2019, na kontakty neodpovídá a na výzvy nereaguje. Výbor APA dle Stanov APA ukončil její členství v APA.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


22.05.2019

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost 4Foch europe s.r.o. z Olomoucka. Od založení v roce 1992 je ryze českou firmou. Své aktivity nyní rozšiřuje na Ostravsko a zajišťuje také zaměstnance ze zemí mimo EU pro automobilový a strojírenský průmysl.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


13.05.2019

Další vrchol bojů o zaměstnance přichází s jarními měsíci roku 2019

Další vrchol bojů o zaměstnance přichází s jarními měsíci roku 2019. Bez práce je v České republice podle Úřadu práce nejméně lidí od června 1997. Nezaměstnanost v České republice v dubnu 2019 klesla na 2,7 procenta z březnových tří procent. Počet lidí bez práce se tak za poslední měsíc snížil o více než 17 tisíc na 209.828. Počet volných pracovních míst naopak narostl na téměř 340 tisíc.

APA registruje trvající zájem hlavně o technické profese a dělnické zaměstnance na hlavní pracovní poměr. V některých oblastech ČR jsou už ale firmy z hlediska zvyšování počtu zaměstnanců opatrné, a to včetně agenturních, jichž se mohou zbavit rychle. Vidíme to v krátkodobější poptávce ze strany firem, neprodlužování kontraktů automaticky na rok, ale jen po měsících nebo po jednotkách měsíců. Na trh práce se teprve nyní (konečně!) dostávají větší počty legálních zaměstnanců ze třetích zemí (mimo EU). Zde vláda ČR ostudně dlouho podrážela nohy vlastním firmám a jejich nábor všemožně komplikovala. Získat povolení pro cizince pod půl roku se rovná zázraku. Pokračuje v tom i nadále, jen o něco méně a pouze díky tlaku Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy. Naděje jsou vkládány do novely Zákona o pobytu cizinců. Někdy však paradoxně příchozí cizinci opravdu berou práci českým zaměstnancům. Jejich povolení k práci a pobytu totiž začínají platit s velkým zpožděním oproti předpokládané době vyřízení. Přicházejí tak do firem nevhod v době momentálně nižší poptávky. A to je problém. Odmítnout je nelze, mají smlouvy minimálně na 90 dní, navázané na víza. Přesunout je jinam na stejnou profesi také nelze, to česká víza neumožňují. Žádost o změnu je pak podobně dlouhá, jako o původní vízum. V tom je ČR zoufale nepružná už 10 let. Z krize roku 2008, kdy zde byl přetlak zahraničních zaměstnanců, se vlády a poslanci nijak nepoučili. Prozatím se však jedná spíše o strukturální nezájem, a to i v oblastech s vysokou poptávkou, jako jsou tři největší města ČR Praha, Brno a Ostrava.

Mizivá je poptávka po brigádnících, za inzercí se obvykle schovávají trvalé pracovní poměry. S podmínkami, které student nemůže splnit, nestačil by totiž navštěvovat školu a studovat. Jeden ze členů APA dokonce z důvodu trvalého malého zájmu o brigádníky ze strany firem (mj. i důsledek zdražení po změně legislativy koncem roku 2017), zrušil po 29 letech nabídku brigád a brigádníků. Je prodělečná a nechce ji dále dotovat. Ostatní služby přitom provozuje nadále. Trh ráce je tedy nevyrovnaný ve všech segmentech.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


25.04.2019

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost SKS Business Unit s.r.o. z Hranic na Moravě. Od založení v roce 2010 je ryze českou personální agenturou. Dlouhodobě zajišťuje komplexní personálně poradenské služby v automobilovém a strojírenském průmyslu společně s českými, korejskými, španělskými i americkými partnery, avšak s přesahem do ostatních výrobních odvětví. Působí zejména v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji, avšak jsou schopni své služby zajišťovat na území celé České republiky.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.04.2019

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Symantec Group s.r.o. z Třince. Od založení v roce 2016 dlouhodobě zajišťuje pracovníky v automobilovém a strojírenském průmyslu v Moravskoslezském kraji.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


29.03.2019

Shromáždění členů APA na zasedání 26.02.2019 v Praze probíralo stav trhu dočasného přidělování v roce 2018 po zániku 40% legálních agentur, věnovalo se běžícím projektům, členové sdíleli vzájemně své zkušenosti s agenturním trhem práce, uživateli, státní správou, obchodníky s lidmi a dovozem zahraničních zaměstnanců, zejména nelegálních.

V úterý 26.02.2019 se v Praze, v reprezentativních prostorách Hospodářské komory ČR, jíž je APA členem, paláci Florentinum, konalo letos první zasedání Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. Prezident APA konstatoval přítomnost 26 z 36 aktuálních členů APA s uhrazenými členskými příspěvky na rok 2019 dle Stanov APA, shromáždění APA bylo usnášeníschopné.

Výbor APA mezi zasedáními pokračoval v náboru nových členů. Do konečného počtu nových členů zasáhlo významně zvýšení členských příspěvku na rok 2018 z 5 na 10 tisíc Kč, část zájemců ztratila zájem, a to i přijatí v době změny. Vlna zájmu už ale není tak velká jako v roce 2018, jsou vidět i potíže na agenturním trhu. Se 4 zájemci Výbor APA jedná. Shromáždění členů APA vzalo na vědomí pokračování politiky náboru nových členů s cílem zvýšit jejich počet a sílu APA. Ze zasedání se omluvili noví členové APA ze závěru roku 2018, proto neproběhlo jejich oficiální představení.

Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy. Výbor APA konzultoval mezi sebou veškeré věci elektronicky. Hospodaření APA je stabilní a přebytkové. V roce 2019 jsou očekávány zvýšené výdaje za právní služby, na něž je dostatečná finanční rezerva.

V návaznosti na platnost novel, termíny účinnosti a dopady po 29.10.2017 APA asistuje několika členským a nečlenským agenturám práce jejich právní bitvě s MPSV ohledně retroaktivních likvidačních kaucí agentur práce ve výši 500.000,- Kč. Kauzy běží, aktuálně leží u Ústavního soudu.

Aktuálně je počet agentur práce, které měla novela zlikvidovat a 544 jich skutečně skončilo, skoro jako před novelou ZoZ. Celkem je 2.108 agentur práce, z toho (část má obě povolení) 1.669 agentur práce s povolením a+c na dobu neurčitou, z toho 418 ho má vydáno bez územního omezení podle novely ZoZ po červenci září 2017 (2 měsíce trvá proces vyřízení žádosti) a 1.030 agentur práce s povolením b, z toho 630 ho má vydáno podle novele ZoZ po září 2017.

Nová ministryně práce se nehodlá nijak věnovat agenturnímu zaměstnávání, v rámci MPSV máme vše řešit s náměstky v rámci Pracovní skupiny RHSD k agenturnímu zaměstnávání a dojít až s prodiskutovanými závěry z této "tripartity".

Prezident APA v mezidobí vystoupil v médiích k nelegální práci, nelegálním agenturám práce, neochotě firem zvyšovat mzdy, minimální mzdě. Všechny mediální výstupy postupně zveřejňujeme na webu APA, aktuálně bude vydána tisková zpráva k závěrům kontrol SÚIP, kdy se zdvojnásobil se počet zachycených nelegálů na +-3.000 osob/rok. V Aktualitách se objevila i konference HR in Motion v Liberci 28.11.2018, kde APA vystupovala k nelegálním agenturám práce.

APA se obsáhle vyjádřila k návrhu novely Zákoníku práce včetně tiskové zprávy. Zda ale bude navržen na jednání Parlamentu je ve hvězdách, je velmi kontroverzní a tripartita se neshodne skoro na ničem.

Projekty NSP a NSK zatím usnuly, neví se jejích pokračování, hlavně z hlediska dalšího financování. Kariérový poradce pro lidské zdroje stále obíhá připomínkové kolečko k aktualizaci.

APA se konzistentně vyjádřovla k minimální mzdě a jejímu nekontrolovatelnému opakovanému růstu, s nímž nesouhlasí. Ptali se na to hned po novém roce novináři napříč médii.

V další části jednání probíhala výměna názorů členů APA a sdílení zkušeností ohledně pojištění agentury práce na škody, způsobené agenturním zaměstnancem uživateli.
Obsáhle se, s přispěním zahraničních majitelů a hosta zasedání, probíraly zkušenosti se zaměstnáváním cizinců v ČR a nelgálními prkatikami, s nimiž se členové APA u uživatelů setkávají.
Probíral se vývoj pojištění odpovědnosti za úpadek agentury práce při prodlužování povolení na dobu neurčitou. Jednak je nutné ho na GŘ ÚP opět poslat, a to do 2 měsíců od nabytí právní moci nového povolení, a je dobré nechávat si staré pojistky, jsou nejvýhodnější.
Hodně času zabírají členům APA statistická šetření. Na ISPV Trexima výzkum doporučuje Výbor APA neodpovídat, ale pokud ano, pak lze požádat o kompenzaci vynaložených nákladů.
Exekuce jsou trvalý a drahý problém. Mnoho agentur práce muselo najmout i 3 nové pracovní síly, které se věnují jen této oblasti. Členové APA probírali možnosti strojového zpracocání a různých SW, které exekuce částečně roboticky zpracovávají. Došlo ke sjednocení 5 bodů, které členové APA odpovídají exekutorům, aby je dle zákona uspokojili, ale vyhnuli se jejich mnohdy přemrštěným požadavkům nad rámec zákona, které neskutečně přidělávají práci.
Zdravotní pojištění je neustále už 26 let zoufale SW nepružné, nelze se dostat online k informacím kam který pojištěnec patří. Proto je po nahlášení pojištěnců dobré požádat přes portál každou pojišťovnu o výpis přihlášených pojištěnců a zjistit ručně, kdo přebývá a kdo ke komu patří. Protože obvykle agenturní zaměstnanci sami neohlásí změnu pojištění nebo je nahlásí až pozdě. Z čehož mohou vyplynout i pokuty pro agenturu práce. Stav je nehodný 21.století, ale plně odpovídá zoufalému stavu státní správy.
Nová povinnost, ohlášení skutečných vlastníků, se opět ukázala jako legislativní zmetek. Jednak zákon nemá sankce a dále aktuální údaje mají soudy v únoru 2019 teprve k 11.11.2018, přes 50 tisíc nezpracovaných hlášení, na které měli 5 denní lhůtu, jim leží ještě na stole. Zcela v souladu s byrokratickou buzerací začínají obvykle bezdůvodně hlášení vracet s požadavkem oprav, ale to už je zápis zpoplatněn 1 tis. Kč poplatku při vložení. APA doporučuje vrácení bez zákonného důvodu odmítat.

Příští Shromáždění členů APA, pokud nedojde ke shodě většiny členů na termínu konání výjezdního dvoudenního zasedání na Moravě, se bude konat v Praze v červnu 2019.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•     Diskuze   •  


25.02.2019

Ukončení členství v APA

Agentura práce Personal Consulting, s.r.o. z Brna, personální, vzdělávací a pracovní agentura, se od roku 2011 zabývá dočasným přidělováním agenturních zaměstnanců převážně větším akciovým společnostem v Brně. Společnost v roce 2019 pokračuje v činnosti, avšak na vlastní žádost neprodloužila letos své členství v APA. Moc děkuje za dosavadní spolupráci.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


14.02.2019

Ukončení členství v APA

Agentura práce ProffaKadra z Chomutova reprezentuje na českém trhu velkou polskou personální agenturu InterKadra z Krakova. Agentura InterKadra má roční obrat cca 1,1 mld. Kč a 22 náborových center po celém Polsku. Do České republiky dodává pracovníky již 10 let, avšak doposud tak činila přes jiné agentury. Pracovníci směřovali do automobilové průmyslu, například do závodů Faurecia, ŠKODA a TRW. Agentura InterKadra je členem polské asociace pracovních agentur SAZ. Členství v této oborové organizaci garantuje, že se jedná o profesionální agentury dodržující platnou legislativu a etický kodex. Českým uživatelům nabízí kvalitní pracovní sílu z Polska a Ukrajiny a to jak formou dočasného přidělení, tak formou zajištění náboru.

Vzhledem k vývoji na agenturním trhu práce v ČR nedošlo k naplnění předpokládané polsko-české spolupráce, společnost v roce 2019 nepokračuje v činnosti a neprodloužila své členství v APA.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


18.01.2019

Je opětovné zvýšení minimální mzdy pro zaměstnance k něčemu dobré?

Levicová ČSSD, ovládající ve vládě Andreje Babiše (ANO) Ministerstvo práce a sociálních věcí, prosadila ještě s podporou odborů od 1.1.2019 další, již šesté zvýšení minimální mzdy za posledních 5 let. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) prosadila druhé největší nominální zvýšení minimální mzdy v historii vůbec.
Za 5 let se minimální mzda z původních 8.000,- Kč zvýšila na 8.500,- Kč, pak na 9.200,- Kč, následně na 9.900,- Kč, předloni na 11.000,- Kč, loni na 12.200,- Kč a od 1.1.2019 je minimální mzdy 13.350,- Kč za měsíc. Zvýšila se tak i základní hodinová sazba minimální mzdy. Nejprve na 50,60 Kč/hod., pak na 55,- Kč/hod., 58,70 Kč/hod., 66,- Kč/hod., 73,20 Kč/hod a od 1.1.2019 je 79,80 Kč/hod..K čemu je opětovné zvýšení minimální mzdy pro naše brigádníky dobré? Posuďte sami:
V legálním agenturním zaměstnávání se mzdy a odměny z dohod řídí trhem práce a tzv. srovnatelnými podmínkami, které firmy - klienti agentur práce - musí plnit a také je řádně plní. Proto také v nabídce zaměstnání či brigád od členských agentur práce v APA prakticky nenajdete díky obrovské poptávce po zaměstnancích mzdu nižší než 90,- Kč/hod., průměr se pohybuje na 115,- Kč výše. Zvýšení minimální mzdy na 79,80 Kč/hod je tedy opravdu "úžasná věc".
Mnoho brigádníků, kteří pracují prostřednictvím pracovních agentur jen krátkodobě, si však musí platit ze zákona povinné zdravotní pojištění do tzv. minima. A zde je největší kámen úrazu - toto minnimum se vypočítává jako 13,5 % z aktuální minimální mzdy, určené státem. Vzrostlo tedy předloni z 1.242,- Kč na 1.485,- Kč měsíčně a pro rok 2018 už musel každý platit minimálně 1.647,- Kč měsíčně. Pro rok 2019 už bude každý občan platit minimálně 1.803,- Kč měsíčně. De facto se tím zvýšily zdravotní daně ze mzdy, jen u nás jim politici říkají pojištění.
Pro zaměstnávání načerno nebo prostřednictvím pseudoagentur žádná pravidla neplatí. A tak jsou opět vládou mafiáni systémově podporováni. Legální zaměstnavatelé musí zvedat mzdy a zdražit, nelegálním je to jedno.

Růst minimální mzdy je v roce 2019 opět vysoký, Babišova vláda se opět rozhodla uplácet voliče. Paradoxně autor zvýšení, ČSSD, ve volbách propadla. Jak v parlamentních roku 2018, tak v komunálních roku 2019. Její koaliční partner hnutí ANO naopak volby drtivě vyhrálo v obou letech. Přesto se uplácení voličů nepostavilo na odpor a souhlasilo. Minimální mzdu přitom pobírají jen 2 % všech pracujících, což je zhruba 150.000 lidí.
Jenže zbylých 4,5 milionu pracujících ovlivňují sazby zaručené mzdy dle náročnosti profese, které se zvýšením minimální mzdy rovněž zvýší. Budou minimálně 13 až 27 tis. Kč měsíčně. Tím se zvýší náklady výroby a dojde ke zdražení zboží a služeb, jak jsme toho již dnes svědky. A aby toho nebylo málo, zvýší se i zdravotní pojistné tzv. samoplátcům. Vypočítává se totiž z minimální mzdy. Odpovězte si tedy sami: Je opětovné zvýšení minimální mzdy pro zaměstnance k něčemu dobré?

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.01.2019