Archív aktualit

01.12.2007

Asociace Pracovních Agentur je členem APPS

Asociace Pracovních Agentur se stala oficiálním členem Asociací Poskytovatelů Personálních Služeb (APPS) spolu s dalšími významnými společnostmi na trhu práce se bude zasazovat o vytvoření zdravého podnikatelského prostředí na trhu práce.

V APPS bude především hájit zájmy agentur, které své služby poskytují převážně studentům. Prvním významným společným krokem je zrušení omezení délky pracovní doby pro nezletilé pracovníky. Nyní je možné opět pracovat na 8 hodinových směnách a nelogické omezení na 6 hodin, které znepříjemňovalo život hlavně studentům středních škol je minulostí.

•   Diskuze   •

01.06.2007

Asociace Pracovních Agentur jedná o vstupu do APPS

Asociace Pracovních Agentur jedná s Asociací Poskytovatelů Personálních Služeb (APPS) o členství v této asociaci, která sdružuje velké a většinou mezinárodní agentury práce. Důvodem je společný zájem obou asociací na zkvalitňování agenturního zaměstnávání v ČR.

•   Diskuze   •

24.05.2007

Význam agenturního zaměstnávání roste

Členové APPS v souladu s § 59 zákona 434/2004 Sb. o zaměstnanosti odevzdali přehledy o činnosti agentur za rok 2006. Z těchto přehledů vyplývá, že význam agenturního zaměstnávání stále roste a služeb agentur využívá stále více firem i zaměstnanců. Prostřednictvím členských agentur APPS bylo v minulém roce zaměstnáno více než 74 000 lidí, kteří se tak uplatnili na trhu práce, což je nárůst o 28% ve srovnání s rokem 2005. Tento trend je způsobem nejen ekonomickým růstem ČR, ale i získanými zkušenostmi jak jednotlivých zaměstnanců, tak i firem, které tuto službu využívají. Lidé, kteří vstupují na trh práce prostřednictvím agentur zjistili, že se jedná o naprosto seriózní způsob zaměstnávání, který je srovnatelný se zaměstnaneckým poměrem sjednaným napřímo s jednotlivými firmami. Agentury, které jsou sdruženy v APPS dbají na dodržování všech souvisejících zákonných norem. Dále poskytují svým zaměstnancům podobný servis jako dostávají kmenoví zaměstnanci tak, aby pocit ze zaměstnaneckého vztahu prostřednictvím agentury nebyl pro jednotlivé zaměstnance frustrující. Také firmy, které využívají těchto služeb se ve většině případů mohou na své agentury spolehnout a vzájemná důvěra, která je naprosto bezpodmínečná pro úspěšné fungování tohoto obchodního vztahu dále roste.

Růstový trend je zaznamenán i v okolních postkomunistických státech jako je Polsko, Maďarsko nebo Slovensko, kde tradice agenturního zaměstnávání je stejně dlouhá jako v České republice. Podle informací EUROCIETT (Evropská federace soukromých agentur práce) se stále větším růstem však může pochlubit i většina zemí ze západní Evropy, kde je agenturní zaměstnávání využíváno již více než 40 let. Tyto informace jsou pro agenturní zaměstnávání jistě dobrým signálem a ve spojení s dalšími subjekty působícími na trhu práce se můžeme těšit na další rozvoj této služby.

(převzato ze serveru APPS)


•   Diskuze   •

31.01.2007

Informační povinnost personálních agentur

Tak jako každý rok od roku 2004, kdy byla do legislativy v České republice zavedena oficiálně agenturní práce je datum 31.1. posledním dnem, kdy mohou personální agentury splnit svou povinnost vůči MPSV ohledně činnosti za uplynulý rok. Tato povinnost spočívá ve vyplnění formuláře, který je umístěn na stránkách MPSV v sekci Zaměstnanost/Agentury práce/Přehled činnosti. Portál MPSV uvádí paradoxně dva různé formuláře. První, který je možné si stáhnout je výsledkem spolupráce MPSV, ČSÚ a APPS a je v souladu se snahou možnosti měřit velikost trhu agenturního zaměstnávání a velikosti jednotlivých personálních agentur v oblasti recruitmentu. APPS doporučuje všem agenturám, aby pracovali s touto verzí. Po zpracování dat na MPSV bychom se mohli dočkat poprvé velmi zajímavých statistik.

Druhá verze je verzí starou, která je uváděna jako elektronický formulář, kde se uvádí pouze celkový počet umístěných pracovníků v oblasti recruitmentu, temporary a volných míst. Pokud možno s touto verzí nepracujte, protože neumožňuje podrobnější rozpracování statistik.

•   Diskuze   •