BlueBoard.cz
APA je členem:
APA je členem Krajské Hospodářské komory Moravskoslezského kraje
APA je členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
APA je členem Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů
APA je členem Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených APA se podílí na tvorbě Národní soustavy povolání ČR
APA se podílí na tvorbě Národní soustavy kvalifikací ČR