Tiskové zprávy

Tisková zpráva 07.03.2022

Asociace pracovních agentur vyzývá vládu - umožněte rychle legální zaměstnávání Ukrajinců

Asociace pracovních agentur (APA) již delší dobu pozorně sleduje dění na Ukrajině. APA má samozřejmě zájem na tom, aby jak objednávající firmy, které jsou od novely Zákona o zaměstnanosti v srpnu 2021 spoluručiteli za legální zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU, tak agentury práce s povolením GŘ ÚP ČR, a v neposlední řadě občané Ukrajiny, pracovali v ČR legálně. Aby byli zdravotně a sociálně pojištění, odváděli daně.

Nařízení vlády č. 215/2017 ze dne 10. července 2017 o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti v § 4 odts.1 říká, že cizinci, pro které platí tzv. bezvízový styk, což jsou i Ukrajinci, podléhají vízové povinnosti v případě, že budou na území ČR pracovat. (Citujeme) „Státní příslušníci zemí uvedených v příloze II k nařízení Rady (ES) č. 539/2001, v platném znění, podléhají vízové povinnosti pro pobyty na území České republiky, jejichž celková délka nepřekročí 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů, je-li účelem jejich pobytu výkon výdělečné činnosti.“(konec citace). V rozhodnutích o povoleních k zaměstnání, které vydávají Krajské pobočky Úřadu práce, je v odůvodnění uvedeno, že podmínkou přijetí do výše uvedeného zaměstnání, je platné oprávnění k pobytu na území České republiky.

Z výše uvedených skutečností jasně vyplývá, že přicházející občané Ukrajiny nemohou být nyní legálně zaměstnáni na území ČR, protože pro účely zaměstnání nejsou považováni za bezvízové příslušníky třetích krajin, nemají tedy legální pobyt na území ČR. A na něj navazující pracovní povolení.

Schengenská pobytová a pracovní víza se udělují na zastupitelských úřadech v zahraničí. V případě Ukrajiny jsou všechny zastupitelské úřady ČR již uzavřeny a nelze tudíž vydat schengenské vízum, které by státní příslušníky Ukrajiny opravňovalo k pobytu na území ČR, když během 90 denního pobytu v ČR chtějí pracovat.

Do doby zrušení nařízení č.215/2017 se tak případný český zaměstnavatel, “konající dobro” a zaměstnávající bez dalšího občany Ukrajiny, dopouští nelegálního zaměstnání. Protože není splněna podmínka z rozhodnutí o povolení k zaměstnání. A to, že státní příslušník Ukrajinu pobývá na území ČR legálně a má pracovní povolení. Pokuty dle Zákona o zaměstnanosti jsou v tomto případě drastické, až 10 milionů korun. Současně je stále v platnosti i Nařízení vlády 220/2019 Sb. ze dne 26. srpna 2019, určující maximální počet vydávaných zaměstnaneckých karet. Pro Ukrajinu jen 40 tisíc a část z této kvóty již byla počátkem roku vyčerpána.

Státní příslušníci Ukrajiny mohou nyní legálně na území ČR pracovat až po obdržení dlouhodobého pobytu. Doposud mohli požádat o dlouhodobé vízum nejdříve 14 dní před vypršení bezvízového styku, tedy až 76. den po vstupu na území EU. Tady vidíme jedinou vládní změnu, mohou požádat ihned.

Proces povolení zaměstnání je ale beze změn. Firma musí zadat volné místo na Krajskou pobočku Úřadu práce a uvést, že chce zaměstnat i cizince. Pokud se do 30 dní místo neobsadí občanem ČR, lze na něj přijmout cizince. Firma pak musí s občanem Ukrajiny uzavřít Pracovní smlouvu a podat žádost o povolení k zaměstnávání. Jelikož se vyjadřují 2 ministerstva, je zde správní lhůta 60 dní. Fakticky tak lze občana Ukrajiny dnes legálně zaměstnat až po třech měsících, tedy nejdříve v červnu 2022.

Asociace pracovních agentur proto vyzývá novou vládu, aby co nejdříve zrušila níže uvedená nařízení vlády z roku 2017 a 2019 a umožnila tak občanům Ukrajiny i českým firmám rychlé legální zaměstnávání.
Protože další pokračování ostudných překážek, kam patří třeba i části pobytového zákona, jen posilují postavení mafií a obchodníků s lidmi. Legální zaměstnávání buď znemožňují zcela nebo výrazně časově a finančně komplikují.

Ukrajina potřebuje pomoc teď. Nejjednodušší cestou by bylo občany Ukrajiny z hlediska zaměstnávání v ČR postavit na roveň občanům EU. Tak by je šlo legálně zaměstnat ihned a díky online informační povinnosti by stát o nich měl dokonalý přehled.

Asociace pracovních agentur vyzývá vládu - umožněte rychle legální zaměstnávání Ukrajinců (tisková zpráva 07.03.2022)

Ing. Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA

•   Diskuze   •


Tisková zpráva 21.06.2021

Společná iniciativa APPS a APA ohledně článku na IDnes.cz 14.06.2021 „Zaměstnanci agentur nemají podle ČSSD konkurovat neférově českým zaměstnancům"

APPS a APA žádají ve společné iniciativě v reakci na lživý a dehonestující článek na IDnes.cz 14.06.2021 „Zaměstnanci agentur nemají podle ČSSD konkurovat neférově českým zaměstnancům" veřejnou omluvu legálním agenturám práce s povolením GŘ ÚP jak od ministra vnitra Hamáčka, tak ministryně práce Maláčové. Vedení předvolební kampaně ve stylu veřejného ostouzení, dehonestování a pomluv legálních firem, z jejichž daní a daní jejich zaměstnanců jsou mimochodem oba aktéři placeni, je nepřijatelné. Současně vyzývají redakci Idnes.cz, aby se zdržela zveřejňování lží a polopravd a její novináři se chovali jako profesioálové a informace politiků před zveřejněním prověřovali minimálně směrem k platné legislativě.

SPOLEČNÁ INICIATIVA APPS A APA K ČLÁNKU MINISTRA VNITRA A MINISTRYNĚ PRÁCE ZE 14.06.2021 NA IDNES.CZ.

Podepsáni Členové výboru APA a Prezident APA a Prezídium APPS a výkonný manažer APPS

•   Diskuze   •


Tisková zpráva 04.06.2021

Asociace pracovních agentur (APA) slaví 20. výročí

20 let existence slaví v červnu Asociace pracovních agentur, sdružující zejména malé a střední agentury práce s českými majiteli, kteří v nich zároveň pracují. Významně se podílí na ochraně pracovního trhu a prosazování zájmů agentur práce, agenturních zaměstnanců a uživatelů jejich služeb.

Aktuální omezující, zakazující a přikazující opaření ministrstva zdravotnictví (ANO) a vlády ČR (ANO+ČSSD) v souvislosti s koronavirem bohužel neumožňují uspořádat důstojnou oslavu takového výročí, naplánovanou původně na 17.-18.06.2021 v Praze, kde byla APA před 2 dekádami založena. Ani venku, natožpak uvnitř. Jsme proto nuceni ohlášenou oslavu přesunout na podzim 2021.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


Tisková zpráva 15.05.2021

APA nesouhlasí a dalším pokračováním testování ve firmách, natožpak zkrácením intervalu testování

Zmateně a zcela odtrženě od praxe vládou přijaté testování ve firmách, které doposud musí každý týden podstoupit všichni zaměstnanci a osoby pohybující se v areálu firmy, trvá a časově, finančně a administrativně zatěžuje firmy i jejich zaměstnance. Ti závislí na příjezdech hromadné dopravy do práce musí desítky minut věnovat úkonu, který naprosto o ničem nevypovídá. Kromě faktu, že firmy nejsou žádnou líhní virů a zaměstnanci jejich roznašeči, když data od členských agentur práce hovoří jasně. Obvykle na 400-500 antigenně otestovaných připadá 1 pozitivně testovaný, ale následný PCR test ho obvykle vyloučí jajo negativního.

APA proto volá po ukončení tohoto nesmyslu ve firmách, který se stejně jako hromadné testování ve školách ukázal jen jako černá díra na peníze firem a škol a rychlý výdělek pro koronavirové milionáře. Absolutně pak nesouhlasí se zavedením kratších intervalů, už nynější jsou hlavně ve firmách s nepravidleným režimem obtížně realizovatelné a drahé. Vládou nastavená podpora ve výši 60,- Kč / zaměstnanec / týden je pak směšně trapná. Testů zpočátku nebyl dostatek, stály i několik stokoru. Pak jich bylo na trhu více, ale přiblížit se k ceně 60,- Kč znamenalo a znamená nakupovat v tisících kusech naráz.   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


Tisková zpráva 21.03.2021

Vláda ČR, ani žádné z jejích ministerstev, doposud neodpovědělo na jasné otázky APA kolem testování agenturních zaměstnanců zaslané datovou schránkou 04.03.2021

V pátek 26.02.2021, na svém večerním zasedání, vyhlásila nepoučitelná vláda ČR 20 nových Krizových opatření, počínaje x-tým Nouzovým stavem, fakticky lockdown České republiky. Současně vyhlásila povinné testování zaměstnanců velkých firem nad 250 zaměstnanců a poté středních 10-49 zamětsnanců. Posléze i malých 1-9 zaměstnanců. Po 2 týdnech se ukázalo, že firmy nejsou žádným semeništěm chorob, jak vláda opakovaně sugerovala skrze servilní média veřejnosti. Současně se opět ukázala opakovaná neschopnost či úmysl vlády, nechat na koronaviru vydělávat spekulatny. S nařízenými testy by občan i podnikatel logicky očekával současné úřední zastropování jejich ceny a to, že vláda jich má ve skladech státních rezerv dostatek. Opak byl a je pravdou, ceny testů rázem vystřelili i do 5 násobných výšek a vláda nabídla firmám směšnou podporu 60,- Kč/test. To přímo nahrává podezření na korupci. Stejná situace byla u nařízených roušek a respirátorů. Po roce přehmatů a omylů vlády s koronavirem to už nemůže být ani hloupost dotyčných, ani náhoda. Jen další okrádání firem a občanů z moci úřední.

Další kolaps a nepřipravenost vládních nařízení ukázala neschopnost státu pozitivně firmami otestované zaměstnance obratem otestovat ve státních zdravotnických zařízeních PCR testy a tím potvrdit nebo vyvrátit výsledek samotestu. Nezřídka čekají zaměstnanci i několik dní, než jsou na státem potvrzený test pozváni. Mezitím nemohou do práce a také jejich rodina a lidé, s nimiž se setkali nevědí, zda měli kontakt s pozitivině testovaným či ne. Prostě jen pokračování chaosu.

Kapitolou samou pro sebe pak byla nařízení o povinném testování z hlediska běžné podnikové praxe. V areálech velkých firem s povinností testovat běžně působí kromě kmenových zaměstnanců též destíky až stovky spolupracujcích menších firem či živnostníků. Počínaje bezpečnostní službou na vrátnicích a recepcích, přes úklidovou službu, kuchaře podnikových kantýn, pracovníky skladů, logistiky atp.. A samozřejmě agenturní zaměstnanci. Běžná tak byla situace, kdy na některé spolupracující nebo setkávající se zamětsnance se povinnost testovat vztahovala, zatímco na jiné ne. To vláda - opět dodatečně - později upravila. Nyní se na pracovištích firem s povinným testováním musí testovat všichni ostatní přítomní. Co však - s farizjským poukazem na dostatek času a vykazování až v dubnu 2021 - doposud vláda neupravila, je otázka vykazování testů, evidence testovaných, placení testů a vyúčtování příspěvků od zdravotních pojišťoven. Povinnost byla uložena provozovateli výrobního areálu, ale jen část zaměstnanců jesou jeho vlastní. Jen ty má evidovány a zná zdravotní pojišťovnu. U ostatních nezná ani nejsou zdravotní pojišťovnou evidováni mezi jeho zaměstnanci. Jako za posledních 12 měsíců se zde zase a opakovaně ukázala totální odtrženost vládních politiků a úředníků od letité podnikové praxe. To je neomluvitelné a stále dokola.

Asociace pracovních agentur poskytuje konzultace a pomoc svým členům, zasaženým opatřeními vlády proti koronaviru. Proto se znalostí praktické stránky věci odeslala vládě a příslušným ministerstvům datovou schránkou seznam dotazů k praktickému provádění testování s ohledem na agenturní zaměstnance. Je příznačné, že doposud kromě potvrzení o obdržení dopisu s dotazy či zprávy o předání na MPO, nedostala ani jednu odpověď. To je naprosto nepřijatelné.

Jediné pomoci obratem se APA dostalo od Hospodářské komory ČR, jíž je členem. Její tým právníků z poradenského centra se pokusil na část otázek odpovědět. Avšak jak konstatoval (cituji) "je nezbytné naši odpověď považovat za nezávazný názor, který se dle dalšího vývoje situace může dále pozměnit. Pro jednoznačný a závazný výklad Vám proto doporučujeme obrátit se přímo na navrhovatele Opatření, tj. legislativní odbor Ministerstva zdravotnictví České republiky." (konec citace) A to stále mlčí.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


Tisková zpráva 30.11.2020

Úroveň minimální mzdy je přiměřená, další její nárůst od roku 2021, i s ohledem na situaci firem, Asociace pracovních agentur vládě nedoporučuje, stejně jako Hospodářská komora ČR

Asociace pracovních agentur (APA) dlouhodobě a konzistentně zastává názor, že minimální mzda, nesvázaná s produktivitou práce a rostoucí bez ohledu na hospodářské cykly, dokonce bez ohledu na hospodářskou krizi, způsobenou restriktivními opatřeními vlády díky koronavirové hysterii, je úplný nesmysl v podání populistických ekonomických diletantů. Přesto vláda, zastoupena ministryní z ČSSD na MPSV, opět navrhuje 4 varianty na rok 2021, všechny počítající se zvýšením minimální mzdy. Jako z jiné planety.

Ministerstvo práce navrhuje, aby zaměstnavatelé s účinností od 1. ledna 2021 vypláceli zaměstnancům o 400,- Kč, 900,- Kč, 1.400,- Kč nebo dokonce 1.800,- Kč měsíčně hrubého více, než v současnosti. K tomu by zaměstnavatelé měli vyplácet i vyšší zaručené mzdy (návrh zde). APA proto podporuje stanovisko Hospodářské komory, jíž je členem, že vzhledem k pokračujícím restriktivním opatřením vlády proti šíření nemoci covid-19 považuje všechny varianty na zvýšení minimální mzdy za nepřiměřené ekonomické realitě podnikatelského sektoru.

Vláda ČR na svém pondělním zasedání opět nevyslyšela hlas rozumu z podnikatelské sféry a populisticky v době krize a škod, způsobené jejími zákazy, opět zvedla minimální mzdu o "kopromisních 600,- Kč na 15.200,- Kč". Jak uvedlo MPSV v tiskové zprávě na svém webu.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


Tisková zpráva 29.09.2020

SPOLEČNÁ INICIATIVA APPS A APA K VLÁDNÍMU NÁVRHU KURZARBEITU

Asociace pracovních agentur (APA) je přesvědčena, že v souvislosti s kurzarbeitem, jako budoucím nástrojem pro překlenutí nezaměstnanosti, jsme všichni na jedné lodi. Úředníci Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních, kteří na vládním návrhu bez zástupců zaměstnanců i zaměstnavatelů urychleně pracovali, si to zjevně nemyslí. A házejí v něm nejen 300.000 agenturních zaměstnanců přes palubu.

APPS, založená roku 2002, v současnosti sdružuje 36 agentur práce a personálně-poradenských společností. Naši členové pokrývají až 30% tržního podílu na trhu v České republice a zaměstnávají celkem až 100 000 dočasně přidělených zaměstnanců a jsou tak jedněmi z největších zaměstnavatelů na trhu práce.

APA, založená roku 2001, je neziskovou profesní organizací sdružující 41 agentur práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci. Historicky menší a střední agentury práce s českými majiteli, kteří v nich současně pracují. Ročně dočasně přidělí 32.000 zaměstnanců a dalším třem tisícům zprostředkuje práci přímo u firem.

V souvislosti s vládním návrhem Kurzarbeitu z 25.9.2020 si dovolujeme upozornit, že v této podobě bohužel neochrání velkou část zaměstnanců a neumožní jim částečnou zaměstnanost, právě naopak přispěje k jejich okamžitému propuštění.

Při přechodných hospodářských potížích tak zaměstnanec nebude nadále zaměstnán a přijde o příjem. Státu budou vznikat náklady související s nezaměstnaností a nebude udržena domácí spotřeba stimulující hospodářský růst.

Podpora se totiž týká podle vládních podmínek pouze stálých zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele alespoň 3 měsíce a mají smlouvu na dobu neurčitou. Pomíjí však velmi významnou část kmenových zaměstnanců firem, kteří jsou v posledních letech přijímáni pouze na Pracovní smlouvy na dobu určitou, které jim jsou v souladu se Zákoníkem práce následně maximálně 2x prodlouženy. Opět ale na dobu určitou. Odhadem se jedná o minimálně 20% všech zaměstnanců na trhu práce, kteří budou obratem propuštěni.

Podobná situace je u osob pracujících na Dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti, kteří zajišťují příležitostné práce u firem, nebo jde o střídání více sob na 1 pracovním místě. Také mají Dohodu uzavřenu na dobu určitou, obvykle na pár měsíců nebo 1 rok. Ti by z působnosti Kurzarbeitu také vypadli, přestože to bývá jejich jediný příjem.

Doba určitá je vyžadována přímo Zákoníkem práce, §309 odst.6, jako maximálně 12 měsíců i v případě cca 300.000 agenturních zaměstnanců: „Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení neplatí v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, nebo jde-li o výkon práce na dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá rodičovskou dovolenou.“ I těm hrozí ihned propuštění.

Vládou schválený návrh zákona putuje do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby byl co nejdříve projednán ve stavu legislativní nouze. Má přímo 1. listopadu 2020 navázat na stávající program Antivirus, který bude ukončen k 31. říjnu 2020. Aby bylo dosaženo cíle zákonné úpravy Kurzarbeit, považujeme za nutné podmínku smlouvy na dobu neurčitou z návrhu vypustit.

V Praze, dne 29. 9. 2020 Podepsáni Členové výboru APA a Prezident APA a Prezídium APPS a výkonný manažer APPS

SPOLEČNÁ INICIATIVA APPS A APA K VLÁDNÍMU NÁVRHU KURZARBEITU.
SPOLEČNÁ INICIATIVA KE KURZARBEITU NA WEBU APPS.

•   Diskuze   •


Tisková zpráva 29.06.2020

STANOVISKO Asociace pracovních agentur k vypořádání připomínek k návrhu novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Asociace pracovních agentur (APA) obdržela 23.06.2020 vypořádání svých připomínek k předloženému návrhu zákona a zaujímá k němu následující stanovisko:

Na úvod bychom rádi, aby bylo ve vypořádání připomínek používáno správných názvů připomínkovatelů. APA je Asociace pracovních agentur, ne Asociace personálních agentur, protože většinově sdružuje poskytovatele dočasného přidělování, ne zprostředkovatele práce, jež jsou hovorově označováni personální agentury.

Rádi bychom rovněž, aby k vypořádání 98 stránkového přípisu, bylo ponecháno více času, než jen 3 dny – rozeslán 23.6.2020 odpoledne, lhůta do 26.6.2020.

Tak, jak píše SP ČR: “V oblasti návrhů regulujících agenturní zaměstnávání požadujeme zapracovat úpravu, která cílí na omezení nelegálních praktik v oblasti agenturního zaměstnávání - rozšíření sankcí za zastřené zprostředkování zaměstnání na uživatele. Na tomto opatření panovala v rámci projednávání Balíčku zaměstnanosti shoda a bylo považováno za zásadní, neboť primárním cílem je omezit nelegální agenturní zaměstnávání (pozn. i s vědomím probíhající novelizace azylového a cizineckého zákona, kde se navrhuje zapracovat tuto úpravu, duplicitu lze následně odstranit podle toho, jak budou novely procházet legislativním procesem).” jsme v souladu i za agenturní zaměstnávání. Kdo platí, rozhoduje. Ten nakupuje nelegální práci a buduje trh nelegálních agentur práce a nelegálních zaměstnanců, ten by měl být postižen především. Kde není poptávka, není ani nabídka. Se stanoviskem SP ČR souhlasí i KZPS a žádá postihy objednavatelů, kteří zastřené agenturní zaměstnávání umožňují. Připojuje se i ÚZS ČR a AKV. Proto souhlasíme s vypořádáním Akceptováno částečně. Do tohoto návrhu zákona bude inkorporován totožný návrh úpravy obsažené v novele azylového zákona stran postihu zastřeného zprostředkování zaměstnání, neboť se jedná o zcela zásadní opatření. Tedy bude v obou zákonech a zůstane v tom, který projde legislativním procesem dříve.

Volání ČMKOS po dalším zpřísňování legálního agenturního zaměstnávání, jak jej opět zopakovali, namísto postihů nelegálů a jejich objednavatelů, totiž už roky působí pravý opak. Stejně jako další snahy po regulaci legálního podnikání budou jen podporovat to nelegální. Objednávající firmy nemají na výběr a jsou jako objednavatel dnes nepostižitelné. Ostatně na to upozorňuje ohledně zpřísňování režimu pro agentury práce obsáhle i ÚV ČR-KLM, že nejsou obsaženy dopady nově zákonem zaváděných opatření vůči legálním agenturám práce a způsobu jejich vzniku. Stejně jako se nikdo v minulosti nezabýval dopady povinného pojištění agentur práce proti úpadku, zákazu dočasného přidělování osob zdravotně znevýhodněných na agentury práce i na ně samotné, natožpak se zavedením povinného zaměstnávání osoby odpovědného zástupce či půlmilionové kauce. Ta sama vymazala během 3 měsíců z legálního trhu práce 40% legálních agentur práce s povolením k dočasnému přidělování. Jinými slovy přenechala trh nelegálům, protože poptávka po zaměstnancích na přelomu let 2017/2018 nezmizela, naopak posílila. Jinými slovy MPSV spolu se zákonodárci významně posílilo roli nelegálních agentur práce. A donutilo propuštěné agenturní zaměstnance z legálních agentur práce, obracet se na nelegály, kteří u firem zaujali jejich místo.

Nemůžeme souhlasit s neakceptováním připomínky K bodu 16 (původní bod 14) - § 58a zrušit povinné pojištění agentur práce proti úpadku. Jeho zachování dále prohlubuje diskriminaci agenturních zaměstnanců i agentur práce. Jak uvádějí zástupci pojiš´toven Česká podnikatelská a Slavia, první neregistrují žádnou pojistnou událost za 7 let existence pojištění, druzí 2, což je v poměru k počtu dočasně přidělujících agentur práce oscilujícím 7 let kolem 1.200, směšné číslo. Avšak všechny 3 pojišťovny, včetně Generali, které ho jejdině poskytují, jsou s tímto produktem s nulovým rizikem a vysokými pojistnými částkami spokojeny. Výdělek bez rizika na základe korupční legislativy se tomu říká. V tomto období navíc část pojišťoven odmítá pojišťovat nově vzniklé agentury práce bez historie, což je v přímém rozporu se svobodou podnikání, kdy díky nesmyslnému zákonu jeden soukromý subjekt rozhoduje o bytí a nebytí druhého soukromého subjektu. Proto nesouhlasíme s vypořádáním a opět žádáme zrušení §58a.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•     Diskuze   •  

Tisková zpráva 14.06.2020

Prezident APA zvolen zvolen členem představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

Členové Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK) se 11. června 2020 účastnili Řádného shromáždění členů – delegátů KHK MSK s volbou předsedy, místopředsedů, členů představenstva, členů dozorčí rady a delegátů na Sněm HK ČR.

Členem představenstva vedení KHK MSK byl zvolen též Ing. Radovan Burkovič, prezident APA a jednatel a spolumajitel agentury práce JOB-centrum Ostrava s.r.o.. Kopie Volebního zápisu.

KHK MSK svými aktivitami pomáhá zejména malým a středním podnikatelům prosadit se na trhu, přerůst svou konkurenci, vzdělávat své zaměstnance a spolu s ostatními členskými firmami využívat celou řadu výhod. V kraji zastupuje Hospodářskou komoru ČR, která sdružuje 15 tisíc členů organizovaných v 68 komorách v regionech a ve 107 oborových asociacích. Hospodářská komora České republiky je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


Tisková zpráva 09.06.2020

Prezident APA zvolen 1. místopředsedou Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Volební Valná hromada Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, potvrdila v Praze dne 09.06.2020 Ing. Radovana Burkoviče, prezidenta Asociace pracovních agentur, na další tříleté období do funkce člena Výboru AKV. Od roku 2014 to bude jeho třetí volební období.

V následujícím hlasování ustavující schůze Výboru AKV byl Ing. Radovan Burkovič povýšen z dosavadní funkce 2. místopředsedy AKV na 1. místopředsedu AKV.

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů je odborným sdružením fyzických a právnických osob působících v oblasti práva pracovního, sociálního zabezpečení, financí a ostatních ekonomických a sociálních vztahů. Jedná s cílem udržení sociálního smíru, v zájmu prosperity zaměstnavatelských subjektů a tím i zlepšování pracovních a životních podmínek zaměstnanců.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


Tisková zpráva 26.03.2020

Společná iniciativa APPS a APA ohledně infekce COVID-19: Nesouhlas s návrhem Realizace příspěvku cíleného programu „Antivirus“

Asociace pracovních agentur (APA) je přesvědčena, že v souvislosti s koronavirem jsme všichni na jedné lodi. Úředníci Ministerstva práce a sociálních si to zjevně nemyslí. A hodili 410.000 zaměstnanců přes palubu.

Stát, zcela bezdůvodně a nepochopitelně, vylučuje v návrhu Realizace příspěvku cíleného programu „Antivirus“ z příspěvků na mzdy 1.033 legálních agentur práce, které na základě povolení GŘ ÚP dočasně přidělují své zaměstnance uživatelům ze všech oblastí ekonomiky. Agentury práce ovšem nemají jen dočasně přidělené zaměstnance, ale zaměstnávají i tisíce svých provozních (kmenových) zaměstnanců, zajišťujících běžný chod agentur práce. Náborové asistentky, manažery, obchodníky, dispečery, koordinátory, mzdové účetní, finanční účetní a mnoho dalších pozic. Svým rozhodnutím vyjmout agentury práce z možnosti získat jakoukoliv podporu i pro své provozní zaměstnance z nich MPSV udělalo kategorii méněcenných zaměstnanců. Je jich zhruba 10.000. Většina agentur práce samozřejmě funguje i nyní. Snaží se pomoct přetíženým obchodním řetězcům, velkoskladům, e-shopům, rozvážkovým službám a zároveň odvádí další nemalé finanční prostředky do státního rozpočtu formou daní, odvodů, pojistného a pomáhá udržet zaměstnanost.

Kupodivu stát vůbec nevylučuje nelegální obchodníky s lidmi a mafie, jichž působí bez povolení na trhu práce bezpočet. A s nimiž roky neúspěšně bojuje Státní úřad inspekce práce. Ti, poskytující dle dikce zákona podvodně zastřené zprostředkování zaměstnání pomocí různých smluv o dílo, paradoxně nárok na příspěvek od státu mají. Úmysl MPSV nebo nedbalost?

Všichni legální agenturní zaměstnanci, a je jich dle údajů MPSV skoro 400.000, odvádí řádně daně, sociální i zdravotní pojištění. Z objemu jejich mezd odvádí pojistné ve výši 33.8% i agentury práce. Stejně tak za své provozní zaměstnance, zajišťující chod jednotlivých agentur. Jsou jimi převážně ženy, často matky dětí a samoživitelky s možností zkrácených úvazků. Jak jim máme vysvětlit, že ze všech firem v České republice, těžce zkoušených současnou krizí, jsou právě a jen legální agentury práce vyjmuty z připravovaných opatření na podporu zmírnění negativních dopadů spojených s šířením COVID-19 ? Je to absolutně neospravedlnitelné a diskriminující.

Nevíme, jaké pohnutky má MPSV, pod vedením ČSSD, k poškození 410.000 zaměstnanců a tisícovky firem, které je zaměstnávají. Dokud přispívali k obrovskému růstu firem a potažmo celé české ekonomiky, odváděli rekordní částky na daních a pojistném, byli vládě dobří. Takto se jim odvděčí? APA, společně s Asociací poskytovatelů personálních služeb, se postavily tomuto úřednímu hyenismu.

Související dokumenty z MPSV:
Program Antivirus,
Podpora programu Antivirus pokračuje
Návrh Realizace příspěvku cíleného programu „Antivirus“
Návrh Žádosti o příspěvek cíleného programu Antivirus.

•   Diskuze   •


Tisková zpráva 25.03.2020

Společná iniciativa APPS a APA ohledně infekce COVID-19: návrh na dočasné vrácení kauce

Asociace pracovních agentur (APA) e přesvědčena, že nejen její členové drastická opatření v souvislosti s koronavirem většinově ustojí. Je k tomu nutná jak součinnost uživatelů služeb agentur práce z řad firem, tak vlády a Parlamentu. APA se proto snaží hledat cesty, jak co nejrychleji pomoci agenturám práce a to je v rámci zaměstnávání o jediném, o penězích. Kdo bude mít dostatek hotovosti k vyplácení svých zaměstnanců, k platbám odvodů, daní a všemožných služeb (nájmy, telefony, internet...). ten přežije.

Minulá vláda, parlament a MPSV, zavedly pro legální agentury práce další pověstný hřeíček do rakve, povinné půlmilionové kauce. Ty musí zájemce o povolení k zprostředkování zaměstnání složit bezúročně po celou dobu podnikání na účet Generálního ředitelství Úřadu práce ČR. Kdo tak neučiní, povolení nedostane. Zákon v roce 2017 stanovil retroaktivně zpětně tuto povinnost i pro stávající držitele povolení. Kdo do 3 měsíců půl milion nesložil, tomu povolení ze zákona automaticky zaniklo. Bez náhrady. To tehdy postihlo 40% legálních agentur práce, které se zabývalý dočasným přidělováním. 544 jich během čtvrt roku ze zákona zaniklo.

APA, společně s Asociací poskytovatelů personálních služeb, přišly se společnou iniciativou a žádají vládu, aby agenturám práce tyto prostředky alespoň dočasně vrátila. Při zhruba 1.032 agenturách práce, poskytujících dočasné přidělování, se bavíme o 516 milionech KČ, které mohou použít a které nyní jen bez užitku na leží na kontech GŘ ÚP. To je pro představu čistá měsíční mzda 25.000,- Kč pro skoro 21.000 zaměstnanců.

•   Diskuze   •


Tisková zpráva 13.03.2020

APA nepodléhá hysterii kolem koronaviru, věci hodnotíme střízlivě, upozorňujeme vládu i zástupce podnikatelů (HK ČR, AMSP....) na fatální důsledky některých vládních rozhodnutí

APA nepodléhá hysterii kolem koronaviru, věci hodnotí střízlivě. Doporučila svým členům řídit se doporučeními zástupců podnikatelů, jichž je APA členem. Například Hospodářské komory ČR nebo Ascociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR. Na svém webu je APA nebudeme zbytečně opakovat. Výbor APA je k dispozici členům online a sleduje situaci prakticky nepřetržitě, zprostředkovává informace, řeší dotazy.

APA rovněž upozorňujeme vládu i zástupce podnikatelů (HK ČR, AMSP....) na fatální důsledky některých vládních rozhodnutí. Jde zejména o tyto oblasti:

Problém pohybu osob přes hranici, který nám nabourává pendlery, ale to se povedlo s pravidlem 50 km pásu kolem hranic a průchodu s OP a potvrzením od zaměstnavatele.

Dalším problém se rýsuje kolem střídání turnusů, aktuální právě o tomto víkendu. Jak ze zemí EU, tak mimo EU. Protože jak zaznělo jen z úst zástupců výrobců dopravních prostředků (od motorek, přes auta, náklaďáky, busy, vagony, lokomotivy, speciální stroje až po letadla) před měsícem na setkání projektu Kompas MPSV na půdě ČVUT, denně mají v terénu 250.000 agenturních zaměstnanců. A bez nich prostě linky nerozjedou, to nejsou žádní lidé navíc, ale běžná součást provozu. Situaci řešíme.

Největší průšvih do blízkého budoucna jsou aktuálně cizinci ze 3.zemí a tříměsíční i dvouletá víza. MV ČR pozastavilo vydávání víz a prozatím nechápe, že hodně firem může rovnou zavřít fabriku. Noví zaměstnanci jim za (doslova) pár měsíců náhradou za stávající, kterým tříměsíční víza vyprší, prostě nepřijedou. A stávající s dvouletými vízy, kteří jsou mnohdy zapracovaní a nepostradatelní odborníci, budou muset odjet domů, namísto jejich prodloužení. Situaci řešíme.

•   Diskuze   •


Tisková zpráva 26.02.2020

Volební Shromáždění členů APA potvrdilo ve funkcích stávající Výbor a Prezidenta APA na další 3 roky

Volební zasedání Shromáždění členů APA dne 18.02.2020 v Praze rozhodovalo o 4 kandidátech do tříčlenného Výboru APA, z jehož středu je následně volen Prezident APA na tříleté období. Kandidovali stávající členové Výboru a z pléna navržený Milan Drbohlav. Mandátová komise ověřila Prezenční listinu a počet zúčastněných a přítomných členů APA s právem hlasovat, rozdala volební lístky. Po vyplnění je Volební komise posbírá a sečetla hlasy na nich pro jednotlivé kandidáty.

Členové APA potvrdili ve funkcích stávající Výbor a Prezidenta APA na další 3 roky. Členy Výboru APA jsou pro období 2020 - 2022 Kamil Grund z Brna, Roman Kubričan z Prahy a Ing. Radovan Burkovič z Ostravy. Prezidentem APA byl ve funkci potvrzen dosavadní prezident Ing. Radovan Burkovič. Od roku 2011 to bude jeho čtvrté volební období.

•   Diskuze   •


Tisková zpráva 20.02.2020

STANOVISKO Asociace pracovních agentur k návrhu novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Asociace pracovních agentur (APA) posoudila předložený návrh zákona a po diskusi na zasedání Shromáždění členů APA v Praze 18.02.2020 zaujímá k níže uvedeným bodům návrhu následující stanovisko:

1. APA vyjadřuje připomínku hned k ČÁSTI PRVNÍ návrhu:
Doplňují se body 69a a 71a, které znějí:
V § 139 odst. 1 písm. i) a v § 140 odst. 1 písm. g) se na konci doplňují slova „nebo využije zastřeně zprostředkované zaměstnání“.

Odůvodnění: návrh novely - k našemu údivu opět - neobsahuje na všech pracovních setkáních všemi stranami navrhovanou sankci pro ty, kteří využívají zastřené zprostředkování zaměstnání a vytvářejí tak po něm poptávku na trhu práce. Podrobovat sankci pouze ty, kteří zastřené zaměstnání zprostředkovávají, je naprosto nedostatečné. Protože jejich nelegální nabídka je vyvolávána opakovaně nelegální poptávkou firem, které chtějí ušetřit náklady na pracovní sílu tím, že nevyužívají zprostředkování prostřednictvím legálních agentur práce. Postih pro odběratele za umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání, tj. stejný postih, jako už nyní má pseudoagentura (do 10 mil. Kč) a původně navrhované ustanovení: „Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se přestupku dopustí tím, že zastřené zprostředkování zaměstnání umožní.“, ve verzi pro připomínkové řízení není! Tento jev je v posledních 5 letech velmi rozšířen.
Má velmi negativní dopad na agenturní zaměstnance, kteří jimi v důsledku zastřené zprostředkování zaměstnání nejsou a postrádají tak veškeré prvky ochrany dle Zákoníku práce §§307-309. Zejména pak instituty dočasného přidělení, BOZP a srovnatelných mzdových a pracovních podmínek. Setkáváme se na trhu práce nejen s vyplácením pouze minimálních mezd, ale dokonce na Dohody o provedení práce a prostřednictvím personálně propojených firem. Zaměstnanci tak dostávají mzdu, ale nedosahují u jednotlivých firem hranice pro odvod sociálního a zdravotního pojištění a ani zaměstnavatel je nemusí odvádět. Tedy účtovat odběrateli. Takto prodaný zaměstnanec nemá žádnou ochranu v době nemoci, nemoci rodinného příslušníka, ztráty zaměstnání ani odpracovanou dobu pro starobní důchod. Obvykle se těchto vztahů účastní osoby v exekuci, kterých je aktuálně podle statistiky v ČR 1 milion. Je tedy obrovský šedý a černý trh práce, kde zaměstnanec, aby mu zůstala mzda a unikl exekuci, přijímá nabídky zastřeného zprostředkování zaměstnání jako ekonomickou výhodu. To jednak znevýhodňuje jeho věřitele, ale současně také zvyšuje díky úrokům jeho nesplácené dluhy.
Dále má tento jev dopad na nekalou konkurenci mezi firmami. Ty, které využívají zastřené zprostředkování zaměstnání, mají poloviční, až třetinové mzdové náklady na zaměstnance a tím získávají nelegálně nekalou konkurenční výhodu oproti poctivým firmám. Protože ceny svých výrobků a služeb přizpůsobují sníženým nákladům, vznikají zde pevné mafiánské struktury a svazky, založené na třístranné výhodnosti objednavatel – nelegální dodavatel – zastřený agenturní zaměstnanec, kdy ani jedna strana nemá důvod protiprávní stav hlásit úřadům. Naopak spolupracují úzce na utajení takových struktur a společně vylepšují metody pro případné kontroly. A to včetně vykořisťování zahraničních zaměstnanců ze zemí mimo EU, kteří jsou drženi uvnitř továrních komplexů, staveb či lesů, jak se mnohokráte prokázalo, a významně porušují bezpečnost práce nedodržováním maximální délky směn ani délky odpočinku mezi směnami ani přestávky v týdnu. A jak již bylo zmíněno, českých občanů v exekuci.
Současně má tento jev negativní dopad na rozpočet České republiky, protože stávající odhad nelegálů je ve výši počtu legálních agenturních zaměstnanců. Tedy 300.000 osob. Pokud by každá z nich pracovala za srovnatelných podmínek, které jsou zhruba dvojnásobně vysoké, nevydělávali by 10 tisíc korun českých čisté mzdy na Dohodu o provedení práce (DPP), ale dvojnásobek na Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo Pracovní smlouvu (PS), jelikož jako agenturní zaměstnanci sjednat DPP nesmí. Dnes z těch 10 tisíc Kč na DPP neodvádějí nic nebo jen zaměstnanec a pouze 15% daň z příjmu ze závislé činnosti. Tedy 1.500,- Kč měsíčně. U DPČ či PS a 20 tisíc Kč čisté mzdy by odvedli společně zaměstnanec a zaměstnavatel měsíčně na sociálním pojištění 8.138,- Kč, na zdravotním pojištění 3.510. Kč a na dani z příjmu ze závislé činnosti po uplatnění slev a zvýhodnění 3.150,- Kč.
Celkem stát přichází u 1 zaměstnance za 1 měsíc o 14.798,- Kč. Při 300.000 nelegálních zaměstnancích je to měsíčně 4 miliardy 439 milionů a 400 tisíc Kč.
Ročně tím nelegální struktury připraví rozpočet České republiky o 53 miliard 272 milionů 800 tisíc Kč.

APA navrhuje postih i toho, kdo zastřené agenturní zaměstnání umožní. Tato připomínka je zásadní.

2. Návrh dále v několika bodech navrhuje změny v obsahu povinného pojištění agentur práce proti úpadku, novela ho má dále zpřísnit a rozšířit kromě pracovních poměrů, tedy Pracovních smluv, i na Dohody o pracovní činnosti. To je podle APA zbytečné:
Odůvodnění: Povinnost zahrnout do pojištění DPČ nepřímo platí už teď. Jen to nevyplývá výslovně ze Zákona o zaměstnanosti, ale ze Zákoníku práce, kam Zákon o zaměstnanosti odkazuje. Nicméně APA navrhuje zrušení povinného pojištění agentur práce jako diskriminaci agenturních zaměstnanců, kteří tím ztrácejí státní ochranu z rukou Úřadu práce, jako mají všichni ostatní zaměstnanci, a jsou vydáni napospas komerčním pojišťovacím subjektům, tedy se dostávají z roviny veřejnoprávní do roviny soukromoprávní. Tato diskriminace je nepřípustná.
Dále povinné pojištění pro případ úpadku - na rozdíl od běžných zaměstnavatelů - platí agenturní zaměstnanci vlastně dvakrát. Jednou sami prostřednictvím státního sociálního pojištění, které jim zajišťuje ochranu při úpadku zaměstnavatele a vyplacení až 3 dlužných mezd, a podruhé je platí sama agentura práce, čímž své služby zdražuje. Plnění je však agenturním zaměstnanců poskytováno jen jedno, a to soukromé. Tato diskriminace je nepřípustná.
Dotazem na pouhých 6 (z 30 v ČR registrovaných) pojišťoven, které tento produkt nabízejí, APA zjistila, že za 9 let existence povinného pojištění agentur práce, řešila Slavia pojišťovna pouze 2 malé pojistné události (průměrný počet agentur práce s povolením pro dočasné přidělování a povinným pojištěním je 1.100) a Česká podnikatelská pojišťovna pouze 1. Která se nakonec ukázala jako nepojištěná, protože nedošlo k prodloužení smlouvy uhrazením ročního pojistného.
Za návrhem vidíme lobbing pojišťoven a snahu zvýšit objem pojistné částky a tudíž i vybraného pojistného u produktu, který jim ročně přináší milionové tržby bez protiplnění. A nejedná se o nízké částky. Malá agentura práce obvykle platí ročně desetitisíce, střední několik set tisíc a velké agentury práce několik milionů Kč. Za nic. Ani MPSV, ani GŘ ÚP, ani SÚIP nikdy neprovedlo posouzení dopadů této regulace k ochraně trhu práce.
V konečném důsledku jde pouze o další finanční diskriminaci agenturních zaměstnanců a zdražení agenturního zaměstnávání ve prospěch pojišťoven.

APA navrhuje úplné vypuštění povinného pojištění ze zákona. Jako neživotného a beze smyslu.Tato připomínka je zásadní.

3. APA navrhuje, aby k žádosti o vydání povolení k zprostředkování zaměstnání žadatel nepřikládal doklad o uzavření pracovního poměru s odpovědným zástupcem ke dni nabytí právní moci povolení. Ale aby zákon zmocnil GŘ ÚP vyžádat si o existenci a trvání pracovního poměru s odpovědným zástupcem dobrozdání příslušné okresní (pražské) správy sociálního zabezpečení. Stejně, jako si dnes může vyžádat opis z rejstříku trestů při ověření bezúhonnosti odpovědného zástupce a nově (dle návrhu) i žadatele.
Tato připomínka je ke zvážení.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•     Diskuze   •  

Tisková zpráva 20.12.2019

Asociace pracovních agentur (APA) má k neustálému a neúměrnému zvyšování minimální a zaručené mzdy konzistentní názor - je to špatně - i pro rok 2020

APA vydala stanovisko k Nařízení vlády o minimální mzdě na rok 2020. Obecně nepovažuje APA tento zásah do soukromoprávního trhu práce za správný, přestože v mnoha oborech jsou dnes podnikatelé nuceni kvůli chybějícím profesím na trhu práce platit o desítky procent vyšší mzdy. Bohužel administrativně nařízené hranice zaručených mezd, je opět nutí pro jistotu projít všechny pracovní smlouvy a dohody, aby se náhodou nedopustili pochybení. Tento institut státní správa totiž s oblibou kontroluje a pokutuje. A vydávání tak důležité změny, která negativně ovlivní všechny plány a rozpočty, o přenastavování software nemluvě, 3 dny před Štědrým dnem a 10 dní před Silvestrem je výsměchem zaměstnavatelům a ukázkou neschopnosti jak vlády hnutí ANO, tak zejména ČSSD, která dlouhodobě vede Ministerstvo práce a sociálních věcí.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


Tisková zpráva 07.10.2019

Asociace pracovních agentur je znepokojena trvající personální krizí na Generálním ředitelství Úřadu práce ČR

Asociace pracovních agentur je znepokojena od května 2019 trvající personální krizí na Generálním ředitelství Úřadu práce, úseku povolování zprostředkování zaměstnání. Nehodnotíme důvody, které vedly paní generální ředitelku ke krokům, jež rozmetaly zmíněný úsek, nicméně vlažná a nic neřešící reakce na naši srpnovou stížnost situaci nijak nepomohla.

Členové Asociace pracovních agentur (APA), kteří žádají dle novely zákona o zaměstnanosti o prodloužení tříletého povolení na dobu neurčitou, ho dostávají v lepším případě na samé hraně končícího starého povolení, často však s několikatýdenním zpožděním. Přestože žádosti podávají dle téhož zákona 90 dní předem a GŘ ÚP má zákonnou lhůtu 60 dní na vyřízení. To se dotýká jak agentur práce, tak ohrožuje jejich klienty z řad firem a agenturní zaměstnance. Protože zákon tuto situaci posuzuje jako nelegální zprostředkování a nelegální zaměstnávání nově s pokutami od 2 do 10 mil. Kč pro agenturu práce i firmu. Přestože původcem všeho je neschopnost státu dodržovat vlastní zákony.

APA má navíc písemné důkazy o mnoha nových agenturách práce, kterým je povolení vydáváno v rozporu se zákonem po 100 a více dnech. Je jim tak bráněno v podnikání a právem se budou na státu domáhat náhrady škody. APA bude trvající situaci nyní řešit s nadřízeným orgánem, Ministerstvem práce a sociálních věcí, kam spadá GŘ ÚP, případně informovat předsedu vlády. Uvedená situace samozřejmě opět nahrává do karet nelegálním zprostředkovatelům, mafiím a obchodníkům s lidmi.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


Tisková zpráva 19.07.2019

Asociace pracovních agentur oslavila 18 let

Ascociace pracovních agentur oslavila 18 let své existence. Za tu dobu prošlo jejími řadami 55 agentur práce.Členové APA jsou geograficky rozprostřeni po celém území ČR. Každoročně obslouží min. 41.000 uchazečů o práci a zaměstnají minimálně 32.000 osob jako dočasně přidělené agenturní zaměstnance. Minimálně 2.600 osobám zprostředkují zaměstnání přímo u firmy. Denně zaměstnávají okolo 5.000 přepočtených zaměstnanců (zaměstnanec na trvalý pracovní poměr s 8 hodinovou pracovní dobou - aktualizováno k 12/2018).
Asociace Pracovních Agentur (APA), založená roku 2001, je neziskovou nepolitickou profesní organizací sdružující agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci (temporary help). Podmínkou členství v APA je povolení GŘ ÚP ČR ke zprostředkování zaměstnání, přistoupení k Etickému kodexu APA a dodržování Stanov APA.

Agentury práce svým členstvím v APA dokládají svou legislativní způsobilost, často několikaleté zkušenosti v oblasti dočasné pracovní výpomoci a zájem na rozvoji tohoto, stále se rozrůstajícího, odvětví trhu práce. APA historicky sdružuje převážně menší a střední agentury práce, ale nejen je. Členové APA poskytují plné portfolio služeb agentur práce všem uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnance. Vítá ve svých řadách i začínající agentury práce, protože nedílnou součástí činnosti APA je vzdělávání v oboru a sdílení zkušeností a znalostí mezi členy APA navzájem. Včetně metodické pomoci od těch nejzkušenějších.

Přijímání nových členů bere APA jako rozšiřování záběru APA jak geograficky, tak profesně. Obrací se spíše na menší a střední české, moravské a slezské agentury práce s majiteli, kteří v nich současně pracují. V posledních letech příbírá do svých řad i agentury práce s majiteli ze Slovenska, Polska, či trvale v ČR žijících cizinců. Tím rozšiřuje působnost i na přeshraniční podnikání. Jejich zájmy zastupuje a chrání. Seznam omezení pro agenturní zaměstnance a agentury práce je dlouhý. Chronologicky seřazená přehledná tabulka problémů, které ničí agentury práce jen dokazuje, jak politická reprezentace napříč politickým spektrem ničí regulacemi svobodné podnikání a trh práce.

APA podporuje „vyčištění“ trhu s cílem zabránit další činnosti pseudoagenturám, které umožňují výkon nelegální práce, zastřené agenturní zaměstnávání a švarcsystém. Proto APA navrhuje 4 systémová opatření ke zlepšení agenturního zaměstnávání:
1) odstranění diskriminace agenturních zaměstnanců povolením Dohod o provedení práce (DPP) u krátkodobého dočasného přidělování
2) online hlášení nástupů zaměstnanců prostřednictvím internetu na ČSSZ
3) spoluzodpovědnost firmy za objednávání legálních agentur práce
4) zvýšení šance nalézt zaměstnání sdílením databází ÚP a agentur práce při zprostředkování zaměstnání.

APA je k dispozici všem, kteří potřebují informace týkající se agenturního zaměstnávání, Zákona o zaměstnanosti či Zákoníku práce. Vaše dotazy můžete zasílat na adresu info@apa.cz, mnoho odpovědí naleznete v Aktualitách nebo Diskusi .
Novinky ze života APA naleznete v aktualitách, vystoupeních v médiích a tiskových zprávách.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


Tisková zpráva, 13.09.2018
Asociace pracovních agentur (APA) má velké výhrady k návrhu novely Zákoníku práce a Zákona o inspekci práce, zároveň v ní opět postrádá postih firem, objednávajících opakovaně nelegální práci

Asociace pracovních agentur (APA) má velké výhrady k návrhu novely Zákoníku práce a Zákona o inspekci práce, zároveň v ní opět postrádá postih firem, objednávajících opakovaně nelegální práci

Asociace pracovních agentur (APA) má velké výhrady k návrhu novely Zákoníku práce a Zákona o inspekci práce z dílny MPSV. Dochází nejen k dalšímu odbourávání flexibility, ale posiluje se i role nelegálního zaměstnávání prostřednictvím institutu dočasného přidělování dle §43a bez nutnosti být agenturou práce. Zároveň APA v návrhu opět postrádá postih firem, objednávajících opakovaně nelegální práci. Přitom by šlo o jednoduchou úpravu.

Jak vidno, MPSV nemá na skutečném potírání nelegální práce a firem, které ji využívají, žádný zájem. Pouze se mediálně zviditelňuje dalšími omezeními a postihy pro legální agentury práce. To nepomáhá ani zaměstnavatelům, ani zaměstnancům. Odbory, jako ochránci zaměstnanců, pak tomuto protěžování nelegálů jen nečinně přihlížejí. Pokud se objeví v médiích kauza s nelegály, svedou vše obratem na legální agentury práce. Už 15 let takový přístup deformuje trh práce v ČR a umožňuje nerušenou práci mafiím a obchodníkům s lidmi.

Přitom Zákoník práce je norma, která ovlivňuje v ČR 3 miliony zaměstnanců a všechny zaměstnavatele. Vyjít s připomínkovým řízením k jeho rozsáhlé novele v době letních prázdnin je buď totální hloupost nebo zlý úmysl. Vzhledem k letité znalosti a drakonickým snahám úřednického i politického obsazení MPSV ve smyslu třídního boje proti zaměstnavatelům jde o zlý úmysl. Přitom na konci minulého volebního období stejně prosazované změny Zákoníku práce sněmovnou neprošly. Prošla však jiná hrůza třídního boje proti kupčení s lidskou prací, novela Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce z dílny MPSV, podporované jak odbory, tak nadnárodními agenturami práce. Jejím důsledkem byl brutální zásah do legálního agenturního trhu. Během pouhých tří měsíců kombinací několika likvidačních opatření, spolu s nečinností MPSV a GŘ ÚP na poli informovanosti o změnách, došlo k legislativnímu zániku 544 legálních agentur práce, poskytujících dočasné přidělování agenturních zaměstnanců, tedy 40% tehdejšího agenturního trhu. Výsledkem není paradoxně vítězství nadnárodních agentur práce a větší trh pro ně, ale násobné nasazení nelegálních agentur práce a zvýšení dovozu zaměstnanců z nových zemí EU a ze třetích zemí mimo EU. Zejména Ukrajinců s polskými pracovními vízy a Ukrajinců s nově, vládami Maďarska a Rumunska, přiznaným maďarským a rumunským občanstvím. Všeobecně za účelem otrocké práce na smluvním základě dodávek, mimo rámec agenturního zaměstnávání.

Také je pro snahy MPSV s předložením k připomínkovému řízení příznačná krátká doba k předložení připomínek, zasahují do období letních dovolených. Prostě aby nikdo nepřipomínkoval, prošla víceméně nepovšimnuta nebo ve stylu pozdě bycha honit. Toto není demokratický legislativní proces, ale byrokraticko politická zvůle. K nynějšímu návrhu mají připomínky dokonce i vrcholní představitelé krajských poboček Státního úřadu inspekce práce, že dále nepřímo zpřísňuje mantinely pro působení legálních agentur práce a naopak přímo odstraňuje překážky pro používání dočasného přidělování firmami bez nutnosti mít povolení k agenturnímu zaměstnávání, tedy §43a. Stručně řečeno otevírá dveře nelegálním agenturám nebo agenturám práce, které přišly o licenci, aby mohly dočasně přidělovat jednodušeji a ještě realizovat zisk. Nemůžeme soustavně zvyšovat povinnosti legálním agenturám práce s povolením a zároveň zametat cestu těm nelegálním. Argumentaci, že je to protože zrovna máme konjunkturu a nedostatek lidí, není možné používat. Zítra může být recese, ale to ustanovení už nikdo nezmění. Vždycky, když se argumentovalo nějakou krizí, tak ustanovení po jejím odeznění vždy v zákoně zůstala . Ať jde o daně, sociální dávky nebo jakékoliv administrativní opatření. Namátkou přechodné zvýšení DPH, superhrubá mzda nebo retroaktivní tříletá solární daň. Zvýšené DPH máme dodnes, stále platíme místo 15% daně ze mzdy - díky přetrvávající superhrubé mzdě – daň ze mzdy přes 20% a z tříleté mimořádné solární daně se stala dvacetiletá, byť snížená na 1/3.

Beneficientem - teprve před rokem - kodifikovaného zastřeného agenturního zaměstnávání je ve skutečnosti objednávající firma, tedy dle zákona uživatel. Ten má zaměstnance a jejich práci od nelegální agentury levněji, než by si ji musel pořídit na legálním trhu práce. Tedy za fakturační cenu obsahující hrubou mzdu zaměstnance, odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a úrazové pojištění, zákonnou dovolenou a zákonné příplatky ke mzdě a provizi agentury práce. Případně náhrady za ubytování, dopravu a stravování. V nejkřiklavějších případech je fakturační cena pro uživatele rovna pouhé hrubé mzdě zastřeně zprostředkovaného zaměstnance. Ten pak logicky dostává méně, než je minimální a Zákoníkem práce zaručená mzda. Přesto není v návrhu novely opět, ani po 15 letech legislativní existence agenturního zaměstnávání, uživatel žádným způsobem postižen. Nelegální trh práce jen kvete.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   •     Diskuze   •  

Tisková zpráva, 13.11.2017
Ve vánoční sezóně zmizela z trhu skoro polovina legálních agentur práce

Ve vánoční sezóně zmizela z trhu skoro polovina legálních agentur práce

Asociace pracovních agentur, zastupující od roku 2001 zejména malé a střední agentury práce s českými majiteli, dlouhodobě varovala před dopady drastické novely Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce na agenturní zaměstnávání. Černé předpovědi se vyplnily.

Ministerstvo práce, odbory ČMKOS a nadnárodní agentury práce, tlačily na přijetí novely Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, která vešla v platnost v polovině prázdnin. Nejvíce si slibovali od zavedení půlmilionové kauce. Retroaktivně, i pro stávající legální agentury práce s platným tříletým povolením. To, co je pro ministryni práce pár jejích měsíčních platů, pro nadnárodní kolosy pak roční plat uklízečky luxusních kanceláří, to způsobilo během pouhých 3 měsíců zánik 544 agentur práce. Z původních 1.313. Hovoříme jen o těch agenturách práce, které měly povoleno dočasné přidělování.

Asociace pracovních agentur říká NE takové likvidaci legálních firem. Možná MPSV, odborům a nadnárodním agenturám práce připadá normální, zničit během 3 měsíců půl tisícovce firem podnikání. Sebrat jim tříleté povolení, zrušit jim živnost, udělat z 544 majitelů a stovek jejich zaměstnanců nezaměstnané. Možná MPSV, odborům a nadnárodním agenturám práce připadá normální, likvidovat legální konkurenci účelovými zákony. Možná MPSV, odborům a nadnárodním agenturám práce připadá normální, otevírat ještě více dveře mafiím a obchodníkům s lidmi, kteří nastoupí na místo končících agentur práce. Protože nikdo jiný to neudělá. Kdyby nadnárodní agentury práce měly tu sílu a kvalitní nabídku, dávno by menší a střední agentury práce z trhu vytěsnily. To se nestalo. MPSV s odbory jim vyšlo nepokrytě vstříc. Asociace pracovních agentur bude vystupovat všemi prostředky proti konkurenčnímu zneužívání práva v rozporu s legislativou ČR i EU.

Zvláště pikantní je likvidace soukromých subjektů ve světle dnešní zprávy Národního kontrolního úřadu. Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo v účetnictví za rok 2016 chyby za 8,4 miliardy korun. Podle kontrolorů vedlo ministerstvo v roce 2016 neprůkazné účetnictví a neprovedlo řádnou inventarizaci svých účtů. Navrch letos obralo na kaucích 769 legálních agentur práce o celkem 384 milionů korun. Holt, co je dovoleno pánovi, není dovoleno kmánovi.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   •     Diskuze   •  

Tisková zpráva, 13.10.2017

Asociace Pracovních Agentur týden před volbami do poslanecké sněmovny nikoho nedoporučuje

Asociace Pracovních Agentur (APA), založená roku 2001, je neziskovou nepolitickou profesní organizací sdružující agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci (temporary help).

APA Vám proto určitě nebude říkat, koho máte v následujících parlamentních volbách volit. Z volebního letáku ČSSD si však jistě uděláte sami názor, kdo legálnímu agenturnímu zaměstnávání nepřeje. “Zlepšit regulaci agenturního zaměstnávání a posílit tím kmenové zaměstnance.” Stejně jako další koaliční strany ANO 2011 a KDU-ČSL, které se hlasováním podílely na prázdninové likvidační novele Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce proti legálním agenturám práce. Jak vidno, ČSSD ani tohle nestačilo a je odhodlána legální agentury práce dále likvidovat.

Ze strany ČSSD to není první faul. Před ministryní práce Michaelou Marksovou-Tominovou (ČSSD, 2014-2017) v Sobotkově vládě (ČSSD) exceloval ve Špidlově, Grossově a Paroubkově vládě (všichni ČSSD) Zdeněk Škromach (ČSSD, 2002-2006). Za jeho ministrování byly po 14 svobodných letech od Listopadu 89´v roce 2003 agentury práce legislativně zregulovány v Zákoně o zaměstnanosti. Začala celá dnešní anabáze opakovaného tříletého povolování činnosti, zvyšování poplatků, regulací, kontrol a utahování šroubů. Mj. agenturní zaměstnanci dodnes nesmí využívat Dohody o provedení práce. Už to je na trhu práce u krátkodobých činností hendikepuje.

Teoreticky levicoví ministři si ovšem v ničem nezadali ani s těmi teoreticky pravicovými. Petr Nečas (ODS, 2006-2009) se ve vládě Mirka Topolánka (ODS) zasloužil o další utužení režimu existence agentur práce. Dalšími požadavky v Zákoně o zaměstnanosti, např. brutálně zvedl poplatky za povolení. Nebo přidal posuzování spolehlivosti žadatelů o povolení Ministerstvem vnitra, vedeným Ivanem Langrem (ODS). A omezil i praktické fungování. Třeba “slavným” nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat. Přetrvává dodnes, 8 let po finanční krizi. I když je dnes situace opačná. Tehdy mělo snížit zaměstnanost cizinců ze zemí mimo EU, aby bylo dost práce pro občany ČR.

Pozitivním obdobím bylo jen krátké působení nestraníka Petra Šimerky (2009-2010) v úřednické Fischerově vládě, který jako dlouholetý náměstek a legislativec MPSV od roku 1998 věcem opravdu rozuměl. Přestože byl nominován ČSSD a předchozí dobu strávil ve vysokých funkcích odborů, chápal roli legálních agentur práce a snažil se jim vycházet v mezích zákona vstříc.

Následná éra Jaromíra Drábka (TOP09, 2010-2012) v Nečasově vládě (ODS) proslula dalším honem na legální agentury práce. Zavedl diskriminační povinného pojištění agentur práce proti úpadku. První verzi zákona sice odmítl Ústavní soud, ale v druhé nová povinnost zůstala. Spoustu agentur práce ukončilo svou činnost, protože pojištění ještě pár dnů před lhůtou na trhu neexistovalo. Také zakázal generálně formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zaměstnávat cizince ze zemí mimo EU. A to bez ohledu na druh práce, aniž ovšem zrušil nařízení vlády předchůdce Nečase. O zákazu zaměstnání pro osoby zdravotně postižené v agenturách práce, které trvalo dlouhé 3 roky, nemluvě. Nic na tom nezměnila nástupkyně Ludmila Müllerová (TOP09, 2012-2013). Ani na snížené ochraně agenturních zaměstnanců, vyloučených při neuhrazení mezd z insolvenčního zákona. Ani na absurdním nařízení, aby zaměstnanec měl vždy na pracovišti u sebe v kapse pracovní smlouvu.

O žádné změny, v kladném i záporném slova smyslu, neusiloval ani Ing. František Koníček (2014-2014), který vzhledem k účasti v Rusnokově “Zemanově” úřednické vládě přerušil své členství v ČSSD. O to se - v negativním slova smyslu – postarala rozsáhlou regulační novelou v létě 2017 Michaela Marksová-Tominová (ČSSD, 2014-2017) v Sobotkově vládě (ČSSD). Zavedením nesmyslných půlmilionových kaucí pro žadatele i stávající legální agentury práce, povinností zaměstnávat odpovědného zástupce, omezením agenturního zaměstnance ve výběru zaměstnavatele a dalšími změnami.

Většině regulačních kroků vůči legálním agenturám práce zdatně sekundovaly tehdejší i nynější koaliční vládní strany. ANO 2011, KDU-ČSL, Unie svobody-DEU, Věci veřejné, Lidem a Strana zelených. Jen díky jim, byly nápady z dílny ministrů práce za ČSSD, ODS a TOP09, parlamentem schváleny. Většinou se k nim připojila KSČM, která drží po léta jednotný názor - agentury práce úplně zrušit. Díky nim mají mafie a obchodníci s lidmi v ČR čím dál větší prostor a legálním agenturám práce jsou svazovány ruce.

Nové regulační kroky chystají i možní parlamentní nováčci, proto je dobré číst jejich volební programy. Třeba na první pohled svobody milovní Piráti píší “Boj s byznysem pracovních agentur na hraně zákona, proti nejisté, špatně placené práci, z níž nelze uživit domácnost”. Jinými slovy ne potírání mafií a pokutování firem, které si od nich kradenou práci nakupují, ale postih agentur práce, které se sice pohybují na hraně zákona, ale pořád ještě podnikají legálně. Mohli by se tak zapojit mezi další zklamání ze změn v politice, jak bylo popsáno výše.

Každý svého štěstí strůjcem. Pamatujte na to 20. a 21.10.2017 u volebních uren. Máte tu moc.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   •     Diskuze   •  

Tisková zpráva, 23.06.2017

Černý pátek pro agenturní zaměstnávání - MPSV, odboráři, nadnárodní agentury práce a otrokářské mafie zvítězily, prezident podepsal kontroverzní novelu Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce

Podle zprávy, vydané Jiřím Ovčáčkem, ředitelem Odboru tiskového a tiskovým mluvčím prezidenta republiky, podepsal 23.6.2017 prezident republiky Miloš Zeman zákon ze dne 8. června 2017, kterým se mění Zákon o zaměstnanosti a Zákoníku práce. 3 roky trvající nerovný boj malých a středních agentur práce se sociálnědemokratickým vedením MPSV, odbory, nadnárodními agenturami práce a otrokářskými mafiemi, skočil vítězstvím těch druhých a porážkou agenturního zaměstnávání v ČR jako takového.

Vytrvalá stigmatizace a stokrát opakované lži se staly pravdou. Neustálé předhazování kriminálních kauz pašeráků lidí a podvodníků médii i politiky nevinným legálním agenturám práce přineslo další zpřísnění legislativy pro jejich fungování, pro mnohé likvidační. Ovšem také přidalo další diskriminaci poctivým firmám, které si legální agentury práce najímají a jako vrchol všeho i samotným agenturním zaměstnancům. K zákazům uzavírat na krátkodobou práci Dohodu o provedení práce a k (teprve nedávno) zrušenému zákazu použít služeb agentur práce zdravotně postiženým zamětsnancům, přibyl nově zákaz měnit v rámci kalendářního měsíce služby agentury práce u jednoho podniku. A dokonce i nastoupit v daném kalendářním měsíci z agenturního do trvalého zaměstnání u téhož podniku. S pokutami v milionech pro legální agentury práce i objednávající podniky, pokud v tom agenturnímu zaměstnanci nezabrání.

To vše pod taktovkou MPSV za potlesku odborářů ČMKOS a nadnárodních agentur práce, sdružených v Asociaci poskytovatelů personálních služeb (APPS). Přestože několik let všichni působili s Asociací pracovních agentur v Pracovní komisi Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita) naoko v neprospěch otrokářských mafií a obchodníků s lidmi, nakonec společně zneužili novelu k zvýšení povinností, nákladů a byrokracie pro legální agentury práce. S cílem zlikvidovat stávající a nepřipustit budoucí konkurenci. Vrcholem pak bylo zasedání skupiny, na něž (prý omylem) nebyla Asociace pracovních agentur pozvána a kde byly schválena všechna, dnes prezidentem podepsaná omezení. Některá přímo z pera APPS, jak se neváhali její zástupci pochlubit na konferenci o agenturním zaměstnávání v poslanecké sněmovně, jiná později dodali odboráři (kvóty na počet agenturních zaměstnanců v podniku a zákaz řetězení pracovních smluv). Odborářská iniciativa se ovšem APPS nelíbila, protože by zasáhla i velké nadnárodní agenturní řetězce. S pomocí (nejen) Svazu průmyslu a zahraničních obchodních komor, dosáhla jejich stažení.

Ministryně práce Marksová (ČSSD) se vůbec netajila tím, že celá novela je spoluprací MPSV a nadnárodních agentur práce. Jak na svých tiskových konferencích, tak při vystoupení v parlamentu, v senátu a písemně i v důvodové zprávě k návrhu zákona. Dokáže si někdo představit, že by ministr průmyslu a obchdu podobně obhajoval zájmy nadnárodních řetězců vůči malým prodejcům a samoobsluhám? Tady ale likvidace českých malých a středních subjektů ve prospěch nadnárodních gigantů zjevně nikomu nevadí. Zákon prošel Sněmovnou 133 hlasy poslanců ČSSD, ANO, KSČM, KDU-ČSL a Nezařazených (ze 173 přítomných z celkových 200), v Senátu pak 30 hlasy senátorů ČSSD, KDU-ČSL, ANO, Nezávislých a Nezařazených (z 52 přítomných z celkových 81). Je pravdou, že jen 1/3 zákona pojednávala o agenturách práce, zbylé 2/3 o uchazečích o práci, Úřadech práce a zaměstnávání osob zdravotně postižených, ale hlasování o zamítnutí nejkontroverznějších částí nebylo poslancům a senátorům vůbec umožněno. Sněmovními a senátními matadory oblíbenou organizační fintou. Stačilo jen zneužít organizačního řádu, stanovit vhodně pořadí hlasování a další návrhy prohlásit za nehlasovatelné. Logika věci by velena nejdříve hlasovat o změnách paragrafů v návrhu. Teprve pak, není-li vůle k jejich změně, o zákonu jako celku. Tady se rovnou hlasovalo o celku. Demokracie dostala na frak a všichni poneseme důsledky.

Třeba i ty, že pokvete "agenturní" obchod se zaměstnanci ze zemí mimo EU. Doposud to bylo prakticky vždy černobílé - pokud jste narazili na ruskojazyčně mluvící zaměstnance, byli to nelegálové. Čest výjimkám. Nově - díky poslaneckému návrhu - bude opět povoleno agenturám práce dovážet zaměstnance ze zemí mimo EU. S příchodem krize se tak znovu zopakuje známý scénář z roku 2009, kdy vláda narychlo usnesením a později i zákonem toto zakázala. Nelegální struktury tak budou moci své "podnikání" jednodušeji zakrýt a už nepůjde lehce nelegály rozeznat.

Vedlejšímí, ale největšími vítězi novely, jsou mafie. Už 2 desítky let zneužívají zaměstnance, vydávají se za agentury, podnikají na Smlouvy o dílo (zastřené agenturní zamětsnávání), organizují švarcsystém, pašují cizince ze zemí mimo EU nebo rovnou obchodují s lidmi. Mnohé firmy jejich činnost ze zoufalství (nikdo jiný zaměstnance nenabízí) i prospěchu (ušetří až 50% náklad) využívají. I po novele zákona beztrestně, postižen je vždy jen podvodný subjekt. Ne ten, kdo ho objednal a platil, ač musel dobře vědět, že kupuje "kradenou práci". Pokud si MPSV, odbory a velké nadnárodní agentury práce mnyslí, že se zbavily legální konkurence a snížily počet legálních agentur práce, pak jen otevřely brány dokořán té nelegální. Mafie rychle nastoupí na místo krachujících malých a středních agentur práce. S legálními strukturami se mazlit nebudou. Ani soukromými, ani státními. Ostatně dělají to tak stále a jsou v tom přeborníkem. Pokud nedávno předseda Senátu ČR Milan Štěch (ČSSD) prohlásil, zvyšme odvody živnostníkům, ať zanechají podnikání a nastoupí jako zaměstnanci do fabrik, tak v případě majitelů a pracovníků agentur práce se to už povedlo. Dokonáno jest.

Seznam nesmyslů novely zákona v kostce hezky vystihlo vystoupení senátora Tomáše Czernina (Starostové a nezávislí). Ve zkrácené úpravě zaslané APA s dalšími argumenty Kanceláři prezidenta republiky, jako podklad pro jednání uskutečněné v pondělí 19.6.2017 na Hradě.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


Svátek nelegální práce. Poslanci sebrali legálním agenturám práce půl miliardy, mafiáni tleskají.
Tisková zpráva, 10.05.2017

Svátek nelegální práce. Poslanci sebrali legálním agenturám práce půl miliardy, mafiáni tleskají.

Snaha ministerstva práce a ministerstva vnitra (obě ČSSD) schválit diskriminační novelu č.911 o agenturách práce vygradovala při třetím čtení v Poslanecké sněmovně špinavým trikem. Místo, aby se hlasovalo o návrhu zrušit paragraf s půlmilionovou kaucí, navíc retroaktivní, plus zrušit zákaz zaměstnancům měnit agenturu práce, zařadil Sociální výbor nejprve hlasování o jeho malé úpravě. Pokud by byla malá úprava schválena, stal by se podle něj návrh na zrušení nehlasovatelným. Kupodivu, ironicky řečeno, malá úprava prošla. O zrušení nesmyslné kauce a zákazu pro zaměstnance změnit agenturu práce se tak vůbec nehlasovalo. Jak vidno, stranická disciplína a pletichaření při hlasování vítězí nad parlamentní demokracií i logikou. Nejprve přeci hlasujeme, zda paragraf ano či ne, a pokud ano, zda jej měnit či ne. Jenže Sociální výbor vede poslanec z ČSSD.

Oba politici ČSSD, Michaela Marksová i Milan Chovanec, se přitom v průběhu schvalování neštítili v médiích pronášet na podporu novely jednu lež za druhou. Ve snaze zamaskovat fakt, že zákon připravilo MPSV v součinnosti s odbory a nadnárodními agenturami práce s jediným cílem - výrazně zkomplikovat život malým a středním agenturám práce. Ne zatnout tipec mafiánům a otrokářům, jak se tvrdí, ale jen legálním agenturám práce. Těžko ale zamaskovat něco, co MPSV uvede přímo písemně do důvodové zprávy k zákonu a ministryně Marksová se tím chlubí na tiskových konferencích i v rozhovorech pro média. Kdyby totéž dělal ministr obchodu, nepokrytě prosazoval nadnárodní obchodní řetězce na úkor malých prodejen, šel by od válu. Ministryni práce to kupodivu prochází. Lživá tvrzení, která po ní ochotně opakoval její stranický kolega, Asociace pracovních agentur vyvrátila již 07.04.2017 v Tiskové zprávě spolu s důkazními přílohami.

Po případném schválení novely Senátem a podpisu prezidenta, budou zpětně pro všechny legální agentury práce zavedeny půlmilionové kauce. Kdo nezaplatí, přijde o povolení a končí. K tomu desetinásobně dražší poplatky za tříleté povolení (50 tisíc), povinné zaměstnávání odpovědného zástupce v řádu stovek tisíc ročně a kriminalizace doposud běžného chování agenturních zaměstnanců, přecházejících mezi agenturami práce v průběhu měsíce. Počet agentur práce se zcela jistě zredukuje. Odpadnou ti malí a střední, kteří každoroční zpřísňování a omezování už neustojí. Navíc firmy jim přestanou dávat zakázky. Kromě byrokracie jim totiž za nové přestupky v agenturním zaměstnávání, kterým nemají jak zabránit, budou hrozit milionové pokuty. Třeba když mladík z Brna, studující v Praze, půjde přes týden na brigádu do Kauflandu v Praze a pak totéž udělá o víkendu doma v Brně. Pokaždé přes jinou agenturu práce. Nejdříve pražskou, pak brněnskou. Pod záminkou zákazu řetězení agentur práce, chce novela v §307b zakázat a pokutovat 2 miliony Kč. Pro Kaufland i obě agentury práce. Do zákona to navrhly velké nadnárodní agentury práce a netají se s tím. Kaufland přeci nemusí brát od dvou malých místních agentur práce, velcí mají pobočku v Praze i v Brně. Jen spoluprací s nimi se Kaufland nové pokutě vyhne. Tak se potírá konkurence.

O kolik peněz připravili poslanci legální agentury práce? Novela by dopadla na všech 1.209 českých agentur práce, které mají povolení k dočasnému přidělování. Zbylých 800, které mají jen zprostředkování, zákon nepostihuje. Jednoduchým násobením máme výsledek, poslanci oberou legální agentury práce natrvalo o 604.500.000,- Kč. Více než půl miliardy! Vskutku prapodivný boj s nelegální prací. Na mafiány a otrokáře nic z toho nedopadne.

Tímto nesmyslným krokem se žádné problémy na trhu práce nevyřeší. Legální agentury práce je nevytvářejí. Problémy jsou dílem vládních pobídek firmám v místech, kde reálná nezaměstnanost neexistuje. Důsledkem jsou tisíce nelegálních zaměstnanců z ciziny, dodávaných mafiány, otrokáři a pseudoagenturami. Tady pomůže jen důsledná a opakovaná kontrola SÚIP, Policie, finančních úřadů, Správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven. Ti všichni přicházejí o peníze, na nichž mafie bohatnou. Nejsou potřeba nové zákony, jako sněmovní tisk č.911, které pod rouškou řešení nelegálního zaměstnávání ve skutečnosti řeší jen konkurenční boj malých s velkými. A hrají velkým do karet. Současně i otrokářské mafii. Mohou tak v květnu 2017 slavit Svátek nelegální práce.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   Diskuze   •

K výročí 5 let ukrajinských otrokářů v Brně dárek od MPSV: nová likvidační pravidla pro legální agentury práce
Tisková zpráva, 11.04.2017

K výročí 5 let ukrajinských otrokářů v Brně dárek od MPSV: nová likvidační pravidla pro legální agentury práce

V Poslanecké sněmovně leží před 3.čtením vládní návrh novely zákona o zaměstnanosti, sněmovní tisk č.911. Svým obsahem má podle ministryně práce Marksové vyčistit trh pracovních agentur a snížit jejich počet. To se mu bezpochyby povede, ale jen mezi legálními agenturami práce s platným povolením. Zvláště ty malé a střední zaniknou, protože návrh MPSV doladilo s odboráři a zástupci nadnárodních agenturních kolosů. Pro velké agentury práce s miliardovými obraty, i malé rodinné firmy s milionovými obraty, mají platit stejná pravidla. Jenže pokud je například chystaná půlmilionová kauce pro nadnárodní kolos doslova plivnutím do moře, pro malou agenturu práce to může být obratový kapitál nebo součet zisku v několika po sobě jdoucích letech. A to je setsakra rozdíl. Něco jako srovnávat hypermarket se sobotním stánkařem na tržišti a chtít po něm totéž.

Nadnárodní kolosy se určitě těší, jaký krásný trh se jim uvolní a kolik na tom vydělají. Otázka však zní: Kde byli dodneška? Proč nemají pobočky v každém okresním městě? Proč se nevěnují malým zakázkám v řádech desetitisíců korun a jednotek osob? Protože tohle všechno malí a střední dělají, to bude ta díra na trhu práce, která po nich zůstane. A kdo ji opravdu zacelí? Mafie, otrokáři, obchodníci s lidmi a nelegálové. Dělají to tak už léta, odhady mluví o čtvrt milionu osob v šedé a černé zóně. Zneužívají místní lidi, cizince, doslova z nich dřou kůži. Dělají si legraci ze všech pravidel.

Schválení sněmovního tisku č.911 uvolní malé místo pro nadnárodní agenturní kolosy a zvedne stavidla pro otrokářské mafie. Jak mafiáni v ČR fungují, popsal nedávno v deníku Právo redaktor Petr Kozelka na pětiletém příběhu Ukrajinky Jany T. z Brna (Právo, Novinky.cz, Ekonomika, 19.3.2017, 19:55 ). Hloupí novináři a část politiků tyto praktiky stále dokola přisuzují legálním agenturám práce.

Bez agentury nás nikdo nezaměstná, stěžuje si Ukrajinka

Jako levná pracovní síla jsou Ukrajinci v tuzemsku často využíváni na práci, o kterou nikdo jiný nemá zájem. Z jejich práce ale mnohdy tyjí jen pracovní agentury, v jejichž kapsách končí část peněz, které firmy za práci cizinců platí.

Komentář APA: „Lež jako Brno. Zákon o zaměstnanosti roku 2012 v §66 legálním agenturám práce zakázal zaměstnávat cizince ze zemí mimo EU, kteří potřebují pracovní povolení. Tedy i Ukrajince. Navíc Nařízení vlády z března 2009 už před 8 lety zakázalo zaměstnávat cizince ze zemí mimo EU pro vyjmenované jednoduché dělnické profese. V roce 2012 se zákaz v §66 jen rozšířil.

Cizince ze zemí mimo EU dováží do ČR mafie, otrokáři a pseudoagentury, tedy zločinci. Tisk č.911 nic z toho neřeší.“ Jde přitom o začarovaný kruh – zaměstnavatelé často nechtějí dávat cizincům práci přímo, a těm tak nezbývá než se uchýlit pod křídla agentury, i když vědí, že stejnou práci by dokázali odvést laciněji bez prostředníka. Jenže sami práci neseženou.

Komentář APA: „Zase lež jako Brno. Podle Zákona o zaměstnanosti a Zákona o pobytu cizinců by český zaměstnavatel musel projít složitou, několikaměsíční kalvárií, aby v ČR legálně zaměstnal Ukrajince. Proč asi Svaz průmyslu a Hospodářská komora rozjely projekt Ukrajina? Protože zaměstnavatelé by chtěli dávat práci přímo, jenže díky obstrukcím státu, MZv, velvyslanectví a cizinecké policie, je to nesmírně komplikované.
A to ještě nehovoříme o tom, že Ukrajinec se bez úplatků mafii fyzicky nedostane ani na české velvyslanectví k podání žádosti o pracovní vízum. Tisk č.911 nic z toho neřeší. Právu takovou praxi popsala Ukrajinka Jana T., která se živí jako uklízečka v jednom z obchodů v brněnském nákupním centru. Pracuje sedm dní v týdnu, 240 hodin měsíčně, dva roky už neměla dovolenou.

Komentář APA: Popisovaná situace je několikeré porušení Zákoníku práce v praxi. Např. bezpečnosti práce, maximální pracovní doby, maximálních přesčasů, odpočinku mezi směnami, čerpaní dovolené na zotavenou a mnoha dalších ustanovení. Pracovní doba je v ČR při 21 pracovních dnech v měsíci jen 168 hodin, ne 240. Odpočinek mezi směnami je minimálně 8 hodin, po 6 směnách minimálně 35 hodin. Maximální počet přesčasových hodin týdně je 8, ročně 150. Dovolená je minimálně 4 týdny, zaměstnavatel ji musí umožnit čerpat v daném roce, alespoň jedna část by měla zahrnovat 2 týdny v celku. Porušení postihuje tvrdě Státní úřad inspekce práce.
Tisk č.911 nic z toho nevyřeší.

„Mám živnostenský list, ale pracuji pod agenturou. Samotnou by mě totiž nikdo nezaměstnal. Uklízím na tom místě už pět let, a když jsem se ptala ředitele pobočky, proč raději neplatí rovnou mě a vše se dělá přes agenturu, tak řekl, že to prostě nejde,“ řekla.

Komentář APA: Ukrajinka Jana T. z Brna tedy vůbec není agenturní zaměstnankyně. Má živnostenský list, což je oblíbená metoda mafií (kromě členů družstva nebo společníků s.r.o.) jak dostat občany ze zemí mimo EU do ČR. Stanou se podnikateli, OSVČ.
Paní uklízí na 1 místě už 5 let přes jakousi úklidovou firmu, žádnou legální agenturu práce. Úklidová firma ji ale nezaměstnává, naopak jde o klasický, všem v ČR dobře známý švarcsystém. Postihuje ho tvrdě Státní úřad inspekce práce. Zde se zřejmě jedná o dokonale organizovaný švarcsystém. Úklidová firma nemá žádné zaměstnance, jen „zprostředkovává smlouvy o dílo“ osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ, tedy živnostníkům).
Ředitel pobočky obchodu dobře ví, že je to nelegální. Bývá v tomto řetězci obvyklé, že z peněz, které za úklid ředitelova pobočka platí, bere ředitel taky něco bokem, aby zakázka dále trvala. Nebo centrála. Mafie si to umí pojistit na všech stranách. Konkurenci nepřipouští. Tisk č.911 nic z toho nevyřeší.

Ve své domovině pracovala jako knihovnice v univerzitní knihovně a jako účetní, ale poté, co půl roku nedostala výplatu, se rozhodla hledat štěstí v Česku. Posledních pět let uklízí prodejnu s elektronikou v jednom z nákupních center. Každý den vyluxuje 2000 čtverečních metrů, uklidí šatny, sklad, záchody a další hodiny utírá prach z regálů a vystavené elektroniky. Kvůli klimatizaci a velkému pohybu osob je boj s prachem vpravdě sisyfovským úkolem.

Komentář APA: Ukrajinka Jana T. 5 let uklízí prodejnu s elektronikou v jednom z brněnských nákupních center! Tedy ne někde schovaná v areálu továrny, na poli nebo ve skladu. Rovnou lidem na očích. Co dělá brněnský Státní úřad inspekce práce? Jak to, že po zveřejnění neprovedla brněnská cizinecká policie razii ve všech nákupních centrech s prodejnami s elektronikou? Ukrajinka vyluxuje 2000 čtverečních metrů, uklidí šatny, sklad, záchody a další hodiny utírá prach z regálů a vystavené elektroniky.
Nač máme zákony, polici a inspekci práce? Co dělají, proč nezasahují? Jak to může tak dlouho procházet? Neschopnost nebo mafiánská korupce? Tisk č.911 nic z toho neřeší.

Je to prý jako mafie

O pracovních agenturách žena bez obalu hovoří jako o mafiích. „Je to obyčejná pyramida. Ti nahoře inkasují peníze a my dole pracujeme za směšnou mzdu. Co přitom tyhle agentury dělají? Jednou za měsíc se tu někdo objeví, přiveze toaletní papír a čisticí prostředky. Když jedna agentura skončí a vystřídá ji jiná, nic se vlastně nezmění, dole pracují pořád ti stejní lidé,“ prohlásila.

Komentář APA: Ukrajinka Jana T. i redaktor Petr Kozelka jsou vedle, jak ta jedle. U žádné pracovní agentury paní nepracuje. Paní dělá pro mafii. Žádná pracovní agentura neinkasuje velké peníze a ti dole jen pracují za směšnou mzdu. Podle Zákoníku práce §308 odst.1 písm.f už od roku 2004 musí každá Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, obsahovat také informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává, nebo by vykonával, stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe ( „srovnatelný zaměstnanec“).
V následujícím §309 odst. 5 říká, že agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly, podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla.
Žádná pracovní agentura taky nedodává úklidové práce včetně toaletního papíru a čisticích prostředků. To dělají právě jen mafie, otrokáři a pseudoagentury, které pracují na Smlouvu o dílo (tzv. zastřené agenturní zaměstnávání) nebo organizují OSVČ (švarcsystém). Legální agentury práce dodávají jen zaměstnance. Vše ostatní je věcí objednávající firmy-uživatele. §309 odst.1 Zákoníku práce říká, že po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, uživatel.
Opět porušení všeho, co už máme dávno v zákonech. Tisk č.911 nic z toho nevyřeší.

„Bohužel skoro každý z mých známých má stejnou zkušenost, práci jim samotným nikdo nechce dát, a navíc občas ještě nedostanou zaplaceno. Ale zatnou zuby a pracují dál, stejně jako já. Mám doma sice dospělého syna, ale musím ho podporovat, je totiž handicapovaný. Dřeme tu jako otroci, ale někteří Češi se na nás stejně dívají jako na podlidi. Zákony tu nefungují pro všechny stejně, ale vracet se domů? Tam je to ještě horší,“ přiznala.

Komentář APA: Ukrajinka Jana T. říká, a zkušenosti APA to potvrzují, že jde o obrovský černý trh nelegální práce v ČR. Včetně vydírání a úplatků. Kdyby byla zaměstnankyní a nedostala vyplacenou mzdu, obrátila by se zajisté na SÚIP a Úřad práce, který by ji pomohl. Pokud je OSVČ a není ji uhrazena faktura, pak se má obrátit na soud, aby vydal platební rozkaz vůči dlužníkovi. Ale je téměř jisté, že ze strachu před mafiány to neudělá.
Zákony fungují pro všechny stejně a máme je už dávno. Jen stát je není schopen vůči zločincům vymáhat. Pohodlnější je šikanovat legální agentury práce novými paragrafy. Tisk č.911 nic z toho neřeší.
Zaplatit agentuře a o nic víc se nestarat je podle jednoho z manažerů, který s Právem pod zárukou anonymity promluvil, jednodušší. „Zvlášť když je třeba víc provozů, tak by bylo náročné s každým zvlášť se domlouvat. Když někdo z těch lidí vypadne, agentura tam pošle jiného. Nemusíme se starat, jak to mají s vízem nebo pracovním povolením, to ať si hlídá sama agentura. Navíc jednotlivé pobočky si často ani nemohou určovat, koho vezmou, jde to přes centrálu,“ konstatoval.

Komentář APA: Manažer firmy, která s mafiány spolupracuje v tom má zjevně jasno. Je pro něj jednodušší zaplatit mafii, než dodržovat Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti a ještě práci sám organizovat. Navíc je de facto beztrestný. Protože by mu policie musela prokázat, že o celé věci jako podvodu předem věděl nebo z ní finančně profitoval. Ze slov manažera prodejny je taky jasné, že mafie má svoje ovečky někde schované a posílá mu je dle potřeby. Žádné rozpisy směn, pracovní doba atp. Zajímavé je, že manažer také nazývá mafii agenturou. Zjevně nerozlišuje mezi legálním a nelegálním trhem práce, připadá mu to normální, agentury práce podle něj fungují přesně takto. A co je úplně nejhorší, že tohle všechno má manažer dokonce nařízeno z centrály!

NE! TO NEJSOU AGENTURY PRÁCE. TAKTO FUNGUJÍ JEN MAFIE, OTROKÁŘI, NELEGÁLOVÉ, OBCHODNÍCI S LIDMI. TISK Č.911 NIC Z TOHO NEŘEŠÍ. JE TO JEN SKVĚLÝ VLÁDNÍ DÁREK NADNÁRODNÍM AGENTURNÍM KOLOSŮM A MAFIÁNŮM.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   Diskuze   •

Email německé BAP s odkazy Článek OS KOVO o situaci ve Škoda Auto Online seznam agentur práce Záznam tiskové konference MPSV a MV ČR Proč ministři lžou o agenturách práce?
Tisková zpráva s důkazními přílohami, 07.04.2017

Asociace pracovních agentur ČR se ptá: Proč ministři lžou o agenturách práce?

Snaha ministerstva práce a ministerstva vnitra schválit diskriminační novelu č.911 o agenturách práce graduje. Oba politici, Michaela Marksová i Milan Chovanec (oba ČSSD), se neštítí v médiích pronášet na její podporu jednu lež za druhou. Snaží se tak zamaskovat fakt, že novelu zákona připravilo MPSV v součinnosti s odbory a nadnárodními agenturami práce s jediným cílem - výrazně zkomplikovat život malým a středním agenturám práce. Ne zatnout tipec mafiánům a otrokářům, jak tvrdí, ale jen legálním agenturám práce. Ovšem těžko zamaskovat něco, co MPSV uvede přímo písemně do důvodové zprávy k zákonu a ministryně Marksová se tím chlubí na tiskových konferencích i v rozhovorech pro média. Kdyby totéž dělal ministr obchodu, nepokrytě prosazoval nadnárodní obchodní řetězce na úkor malých prodejen, šel by od válu. Ministryni práce to kupodivu prochází. Alespoň by k tomu nemusela používat lživá tvrzení, které po ní ochotně opakuje její stranický kolega:

Lež první – V ČR je 2 tisíce agentur práce, v Německu jen 20, musíme jejich počet snížit

Pohledem do online seznamu na webu portal.mpsv.cz, vedeném dle Zákona o zaměstnanosti Odborem zaměstnanosti Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, který povolení vydává, si každý může kdykoliv ověřit jejich počet. Na dotaz, kolik je vydaných povolení k agenturnímu zaměstnávání na území ČR typu b, zaměstnávání osob (čili dočasné přidělování) sdělil 7.4.2017: Nalezena povolení od 1.209 agentur. Kde ministři vzali číslo 2 tisíce, je záhadou. Tedy není, protože počet všech vydaných povolení celkem, včetně zprostředkování, poradenství a působení mimo ČR je 2.051. Těch se sice zaměstnávání v ČR vůbec netýká, jenže 2 tisíce zní v médiích lépe, než něco přes tisíc, že?
Ministryně práce Marksová rovněž říká mantru - v Německu je jen 20 agentur práce, v ČR musíme jejich počet snížit. Ministr vnitra Chovanec to po ní opakuje. Možná tím jen měla na mysli, že jí se zákonem pomáhalo něco přes dvacet nadnárodních agenturních kolosů a jaksi to popletla dohromady. Nejen v materiálech Německého statistického úřadu najdeme čísla v tisících. Stačí se zeptat jedné z velkých německých asociací v Berlíně - Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP). Dozvíte se, že v Německu je kolem 7.000 agentur práce s asi 11.300 pobočkami. BAP sám má 2.000 členských společností. Podle statistik Federálního úřadu práce zaměstnává v Německu alespoň jednoho agenturního pracovníka 52.214 podniků. A konečně se mohli oba ministři zeptat odborářů, kteří na svých konferencích o agenturním zaměstnávání v letech 2015/2016 udávali číslo ještě vyšší, 18.000 německých agentur práce. Ostatně stačí otevřít časopis ČMKOS Sondy revue 2/2015.

Lež druhá - Je třeba výrazně zpřísnit zákon o pracovních agenturách, které často najímají cizince

Ministr vnitra Zákon o zaměstnanosti znát nemusí, jeho kolegyně z ministerstva práce ano. Je to její Bible a zodpovídá za něj její ministerstvo. Pak by si v §66 mohla všimnout, že od roku 2012 je legálním agenturám práce zakázáno zaměstnávat cizince ze zemí mimo EU, kteří potřebují pracovní povolení. A nahlédnutím do Nařízení vlády z března 2009 by zjistila, že už před 8 lety to vláda zakázala pro jednoduché dělnické profese. V roce 2012 se zákaz jen rozšířil. Cizince ze zemí mimo EU dováží do ČR mafie, otrokáři a pseudoagentury, tedy zločinci. Ministryně však zpřísní zákon legálním agenturám práce. Nelegálové zůstanou v klidu. Nedopatření nebo záměr?

Lež třetí - Zaměstnávání cizinců v ČR s sebou nese problémy se zvýšenou kriminalitou, ale i s ubytováním těchto lidí, které je často na hraně zákona

Mnoho minulých vlád, a tato není výjimkou, lákalo do ČR cizí investory na sliby kvalifikované pracovní síly a vysoké nezaměstnanosti. Výsledek se dostavil. Většina investorů zjistila, že není kde brát. Firmy jsou nuceny přijímat cizince a vlády z našich daní podporují zaměstnávání gastarbajtrů, ne českých nezaměstnaných. Že to přináší vysoké nároky na ubytování, dopravu a kriminalitu do míst, která na to nejsou připravena, je logické. Pokud u vesničky se stovkami obyvatel postavíme závod s tisícovkami dělníků a třísměnným provozem, budou ti lidé muset někde bydlet, nějak se dopravovat a trávit volný čas. Stejně jako mraky kamionů budou dopravovat díly, suroviny a hotové výrobky. To ale není vina agentur práce, to přináší všechny hloupé investice na zelené louce bez pracovníků v okolí.

Lež čtvrtá – Dnes, když firma přibere agenturního zaměstnance, tak se může vymluvit na to, že neví, kolik vlastně bere. Ti lidé jsou u nás velmi často zneužíváni, dostávají za práci mnohem nižší odměnu, tomu bychom rádi zabránili

Ministr vnitra Zákoník práce znát nemusí, jeho kolegyně z ministerstva práce ano. Zodpovídá za něj její ministerstvo. Pak by si v §308 odst.1 písm.f mohla všimnout, že od roku 2004 musí každá Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, obsahovat také informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe (dále jen „srovnatelný zaměstnanec“). A hned v následujícím § 309 odst. 5, že agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly, podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla.
Agenturní zaměstnanci tedy musejí dostávat stejné peníze jako kmenoví už nyní. Žádný nový zákon není potřeba. Že se to tak neděje, je věcí kontrolních orgánů zřízených MPSV, třeba SÚIP. Ty by měly konat, ale nekonají. Důkazy, že srovnatelné podmínky se nedodržují ani ve Škoda Auto, přinesli sami odboráři OS KOVO Mladá Boleslav. Teprve v srpnu 2016 odbory vyjednaly rovnost i pro agenturní pracovníky, jak sdělila Ivona Fajčíková z oblasti agentur práce a integrací Odborů KOVO. A neváhali se tím pochlubit na webu ČMKOS i v týdeníku Škodovácký odborář. Jinými slovy řečeno, Škoda Auto porušovala 12 let Zákoník práce. Co na to řekne Státní úřad inspekce práce, zasáhne? Doplatí Škoda Auto tyto nároky všem svým bývalým agenturním zaměstnancům?

Lež pátá - Doufáme, že po schválení novely se počet agentur zredukuje a vyřeší se i problémy, které do regionu tyto agentury zčásti přinášejí

Po schválení novely, která má zavést zpětně pro všechny legální agentury práce půlmilionové kauce, desetinásobně dražší poplatky za povolení (50 tisíc), povinné zaměstnávání odpovědného zástupce v řádu stovek tisíc ročně či kriminalizovat a pokutovat běžné chování agenturních zaměstnanců, přecházejících mezi agenturami práce v průběhu měsíce, se počet agentur práce zcela jistě zredukuje. Odpadnou ti malí a střední, kteří každoroční zpřísňování a omezování už neustojí. Navíc firmy jim přestanou dávat zakázky. Kromě byrokracie jim totiž za nové přestupky v agenturním zaměstnávání, kterým nemají jak zabránit, budou hrozit milionové pokuty. Třeba když mladík z Brna, studující v Praze, půjde přes týden na brigádu do Kauflandu v Praze a pak totéž udělá o víkendu doma v Brně. Pokaždé přes jinou agenturu práce. Nejdříve pražskou, pak brněnskou. I tohle, pod záminkou zákazu řetězení agentur práce, chce novela v §307b zakázat a pokutovat 2 miliony Kč. Pro Kaufland i obě agentury práce. Do zákona to navrhly velké nadnárodní agentury práce a netají se s tím. Kaufland přeci nemusí brát od dvou malých místních agentur práce, velcí mají pobočku v Praze i v Brně. Jen spoluprací s nimi se Kaufland nové pokutě vyhne. Tak se potírá konkurence.
Tím se ale žádné problémy v regionech nevyřeší, žádné legální agentury práce je tam nepřinášejí. Problémy v regionech jsou dílem vládních pobídek a jejich důsledkem jsou tisíce nelegálních zaměstnanců z ciziny, dodávaných mafiány, otrokáři a pseudoagenturami. Tady pomůže jen důsledná a opakovaná kontrola SÚIP, Policie, finančních úřadů, spravy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven. Ti všichni přicházejí o peníze, na nichž mafie bohatnou.

Nejsou potřeba nové zákony, jako sněmovní tisk č.911, které pod rouškou řešení nelegálního zaměstnávání ve skutečnosti řeší jen konkurenční boj malých s velkými. A hrají velkým do karet. Současně i otrokářské mafii.

Výše ve formátu pdf uvedené Přílohy Tiskové zprávy obsahují důkazy. Zde jsou i přímé odkazy na jejich část:
Záznam tiskové konference MPSV a MV ČR
Online oficiální vládní seznam agentur práce
Článek o vyjednání rovnosti pro agenturní pracovníky ve Škoda Auto
Email německé asociace pracovních agentur BAP s údaji Německého statistického úřadu a odkazy na oficiální publikace spolkové vlády Německa

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   Diskuze   •

Asociace pracovních agentur měla v kauze nelegálních cizinců v Rohlik.cz pravdu
Tisková zpráva, 15.03.2017

Asociace pracovních agentur měla v kauze Rohlik.cz pravdu – Cé je správně.

Od čtvrtka 9.3.2017 byla Asociace pracovních agentur (APA), jako nezpochybnitelná autorita na poli agenturního zaměstnávání již od roku 2001, bombardována dotazy ke kauze 85 nelegálních cizinců, pracujících ve skladu firmy Rohlik.cz. Policie je k dnešku postupně vyhostila.

V prohlášení z 12.3.2017 APA nastínila 3 možné scénáře důvodu policejního zásahu:

a) Ukrajince dočasně přidělila v režimu legálního agenturního zaměstnávání polská agentura práce s platným polským povolením k agenturnímu zaměstnávání. Což může být nakonec legální.
b) Ukrajince dočasně přidělila v režimu agenturního zaměstnávání česká agentura práce s platným českým povolením k agenturnímu zaměstnávání. Jde o nelegální postup, §66 Zákona o zaměstnanosti to už 5 let zakazuje.
c) Ukrajince dovezla polská pseudoagentura bez polského povolení k agenturnímu zaměstnávání.

Po pondělním veřejném přiznání spolumajitele Rohlík.cz, pana Čupra, v televizi DVTV v rozhovoru s redaktorkou Drtinovou, bylo jasno. APA měla pravdu a Cé je správně - nešlo o agenturu práce ani o agenturní zaměstnance! Rohlík.cz se dopustil zastřeného agenturního zaměstnávání. Místo Dohody o dočasném přidělení s legální agenturou práce uzavřel Smlouvu o dílo s polskou pseudoagenturou bez licence. Navrch místo Poláků pracovali v jeho skladech Ukrajinci s polskými pracovními vízy. To je dle Zákona o zaměstnanosti, i dlouhodobého postoje Státního úřadu inspekce práce, nelegální zprostředkování zaměstnání. Především proto byli Ukrajinci zadrženi a vyhoštěni. Polská firma dodala Rohlíku.cz jen pracovní sílu (skladníky), nikoli službu. Objednávky od zákazníků jsou pro Rohlik.cz, zboží patří Rohlik.cz, sklad a technika ve skladu je v majetku Rohlik.cz. Ukrajinští skladníci připravili zásilky dle objednávek a pokynů od Rohlik.cz, rozvoz připravených zásilek provedl Rohlik.cz.

Jde opět o další negativní mediální kauzu, která se trefuje do pracovních agentur, s agenturním zaměstnáváním však nemá vůbec nic společného. Veškeré mediálně probírané kauzy o zlých agenturách se nikdy legálních agentur práce netýkaly. Vždy šlo o pseudoagentury, zastřené agenturní zaměstnávání, organizovaný švarcsystém, práci načerno bez dokladů a další zločiny. Přesto jsou legální pracovní agentury rok co rok šikanovány novými regulacemi, kdežto pseudoagentury poslance nezajímají.

APA od počátku pro média vše komentovala, aby se ve složité kauze zorientovaly. Přispěla obsáhlé analýze iDnes.cz, Echo24, ČTK i Aktualne.cz. Prezident APA vystoupil postupně v Českém rozhlasu Radiožurnál, zprávách České televize, Českém rozhlasu Plus, Rádiu Svobodná Evropa a v úterní večerní relaci k agenturnímu zaměstnávání na ČT24 pořadu 90 minut.

V posledně jmenovaném pořadu, i v poledním Rozstřelu na iDnes.cz, podpořila stanoviska APA k šikanózní novele zákona o zaměstnanosti i prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb, sdružující převážně velké nadnárodní agentury práce, Mgr. Jaroslava Rezlerová. Novela na těchto kauzách nelegálních pseudoagentur nezmění vůbec nic. Jde ruku v ruce se zaběhnutou legislativní praxí v ČR, legální agentury práce dále šikanovat, pseudoagenturám tím otevřít vyklizený trh.

Novela, tisk č.911, je nyní v poslanecké sněmovně před 3.čtením. Obsahuje poslanecký návrh na zrušení nově zaváděných půlmilionových kaucí pro legální agentury práce i nového §307b ZP, který omezuje agenturním zaměstnancům volbu zaměstnavatele. Bude-li novela přijata v původním znění od MPSV, posílí se role pseudagentur a ke kauzám typu Rohlik.cz bude docházet dále, ve stále větší míře.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   Diskuze   •

Prohlášení Asociace pracovních agentur ke kauze nelegálních cizinců v Rohlik.cz
Tisková zpráva, 12.03.2017

Prohlášení Asociace pracovních agentur ke kauze nelegálních cizinců v Rohlik.cz.

Od čtvrtka 9.3.2017 je Asociace pracovních agentur (APA), jako nezpochybnitelná autorita na poli agenturního zaměstnávání již od roku 2001, bombardována dotazy ke kauze nelegálních cizinců v internetovém obchodě Rohlik.cz. Z médií, z institucí, z právních kanceláří. Nejde o jednoduchou černobílou věc, proto APA k zásahu Cizinecké policie v provozovně Rohlik.cz v Praze vydává následující prohlášení:

Trh práce v ČR trpí v posledních 2 letech zoufalým nedostatkem pracovníků. Je to i důsledkem nesmyslně tvrdé regulace zaměstnávání, zejména pak směrem k cizincům ze zemí mimo EU. Firmy, které musí odmítat nové zakázky a jsou v ohrožení i s plněním těch stávajících, pak sahají po řešeních na hraně zákona i za ní. Využívají jednak kolize legislativy pracovní a legislativy pobytové (rozdílné výklady MPSV a Ministerstva vnitra), jednak své nepostižitelnosti, pokud u nich pracují lidi nelegálně, prostřednictvím různých pseudoagentur.

APA opakovaně už 7 let upozorňuje na problém “kradené práce”. Místo agenturního zaměstnávání dle Zákona o zaměstnanosti (ZoZ) s agenturními zaměstnanci s Pracovními smlouvami nebo Dohodami o pracovní činnosti, uzavírají pseudoagentury bez platného Povolení k zprostředkování zaměstnání od Generálního ředitelství Úřadu práce (GŘ ÚP) Dohody o provedení práce bez pojistného s lidmi, s firmami pak Smlouvy o dílo. Ušetří tak firmám až 52% mzdových nákladů. Podvody jsou čím dál sofistikovanější. Pokud pseudoagentury mají povolení k agenturnímu zaměstnávání, tak jen jako zástěrku. Nepodnikají v souladu s ním. Často nemají s dodávanými pracovníky vůbec žádné Pracovní smlouvy. Vydávají agenturní zaměstnávání za jakousi dodávku, za smlouvy o dílo nebo organizují ve velkém švarcsystém. Státní úřad inspekce práce (SÚIP) to nazývá zastřené agenturní zaměstnávání. Postihováni jsou z pohledu Zákona o zaměstnanosti ale jen nelegální zaměstnanci a pseudoagentury, které je firmám dodávají. Firmy, tedy odběratelé, kteří “kradenou práci” objednávají a platí, však postihovány nejsou. Ze zákona jim nic nehrozí. Maximálně ostuda v médiích. Kde existuje beztrestná poptávka po “kradené práci”, tam bude vždy existovat i relevantní nabídka, i když nelegální. Firmám je to jedno, žádný postih jim nehrozí. Primárně potřebují plnit zakázky. Ber kde ber.

APA situaci s dovozem nelegálních cizinců sleduje dlouhodobě. Ukrajinci s polskými vízy se zabývá již od přelomu let 2015/2016. Jejich zaměstnávání v ČR gradovalo v polovině roku 2016. APA konzultovala situaci i s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), SÚIP a Ministerstvem vnitra ČR (MV ČR). Na podzim 2016 se uskutečnilo setkání na nejvyšší úrovni mezi vedením APA a její polskou obdobou, Stowarzysenie agencji zatrudnien, k vyjasnění vztahu pracovní legislativy obou zemí EU. Z těchto zkušeností APA čerpá při posuzování různých kauz.

Z dostupných informací z médií, prohlášení Policie ČR i spolumajitele Rohlik.cz pana Čupra zatím vyplývá, že v Rohlik.cz na pozici skladníků pracovali cizinci ze zemí mimo EU, především Ukrajinci. Pro práci na území EU je opravňovalo Schengenské vízum, vydané Polskou republikou. Ta jich za uplynulé 2 roky vydala, zčásti kvůli pomoci válkou zkoušené zemi, zčásti kvůli pomoci polským firmám s nedostatkem pracovní síly, přes 900 tisíc. Opravňují jejich držitele dle Evropské směrnice pobývat na území EU 2 roky, z toho 6 měsíců pracovat přímo v Polsku nebo 3 měsíce v jiné zemi EU. Reálně mohou nastat jen tyto 3 scénáře:

a) Ukrajince s platnými vízy dočasně přidělila v režimu legálního agenturního zaměstnávání polská agentura práce s platným polským povolením k agenturnímu zaměstnávání. Polská agentura práce tak učinila dle ZoZ jednorázově a neopakovaně a své působení v ČR ohlásila předem Generálnímu ředitelství Úřadu práce. Rohlik.cz s ní podepsal Dohodu o dočasném přidělení agenturních zaměstnanců k uživateli a sdělil srovnatelné mzdové podmínky pro agenturní zaměstnance. K výše popsanému nebude mít SÚIP dle ZoZ námitek. Ze strany MPSV jde o legální způsob (disponujeme v tomto smyslu písemným prohlášením MPSV). Ale pozor: proti bude Policie ČR, která dle Zákona o pobytu cizinců polská pracovní víza neuznává. Pokud cizinec ze země mimo EU nemá české pracovní povolení, bere ho jako turistu. A ten pracovat nesmí, porušuje pobytový režim a bude vyhoštěn. Dochází zde ke kolizi pracovní a pobytové legislativy pro cizince ze zemí mimo EU.

b) Ukrajince s platnými vízy dočasně přidělila v režimu agenturního zaměstnávání česká agentura práce s platným českým povolením k agenturnímu zaměstnávání. Jde o nelegální postup. Česká agentura práce by tak učinila v rozporu s §66 ZoZ, který od roku 2012 agenturám práce s českým povolením zakazuje přidělovat cizince, kteří musí mít pracovní povolení. Tedy všechny občany ze zemí mimo EU. Bylo by pak úplně jedno, jaký druh smlouvy měla česká agentura práce s Rohlik.cz (např. zastřené agenturní zaměstnávání). SÚIP to posoudí jako nelegální práci a bude pokutovat českou agenturu práce, Rohlik.cz zůstane zřejmě bez sankce. Policie ČR všechny Ukrajince s platnými vízy, kteří takto nelegálně pracují na území ČR, vyhostí. Dle informací, které se v kauze Rohlik.cz postupně objevují, se jeví tento způsob nejvíce pravděpodobný.

c) Ukrajince s platnými vízy dovezla polská pseudoagentura bez polského povolení k agenturnímu zaměstnávání. Vykonávají zde agenturní zaměstnávání, nezhotovují žádné dílo, což jako skladníci ani nemohou. Pseudoagentura tak učinila v rozporu se ZoZ a Rohlik.cz s ní podepsal Smlouvu o dílo, čímž se oba dopustili zastřeného agenturního zaměstnávání. SÚIP to posoudí jako nelegální práci a bude pokutovat polskou pseudagenturu, Rohlik.cz zůstane zřejmě bez sankce. Policie ČR všechny Ukrajince s platnými vízy, kteří takto nelegálně pracují na území ČR, vyhostí.

Z výše uvedeného je jasné, že zde dochází jednak ke kolizi národní a nadnárodní legislativy, jednak k opakovanému beztrestnému jednání firem, objednávajících a platících “kradenou práci”. Přestože je právě v poslanecké sněmovně v jednání sněmovní tisk č.911, novela Zákona o zaměstnanosti, nic z výše uvedeného neřeší. Pouze dále omezuje podnikání legálních českých agentur práce byrokratickými zásahy, zavedením půlmilionových kaucí a desetinásobným zdražením povolení k agenturnímu zaměstnávání. Žádná z navržených změn nepostihuje pseudoagentury, nabízející nelegální cizince. A už vůbec nepostihuje firmy, které “kradenou práci” ve velkém objednávají a platí. Z dlouhodobých průzkumů a odhadů vychází, že kromě čtvrt milionu legálně zaměstnaných agenturních zaměstnanců v ČR, se na trhu práce pohybuje minimálně další čtvrt milion nelegálů. SÚIP konstatoval ve své nedávné zprávě o výsledcích kontrolní činnosti, že došlo k prudkému nárůstu počtu nelegálních cizinců, dodávaných pseudoagenturami. Vláda ČR je však paradoxně podporuje tím, že chce zpřísnit podmínky pro legální agentury. Budou-li přijaty navržené změny zákona, posílí se role pseudagentur a ke kauzám typu Rohlik.cz bude docházet dále, ve stále větší míře.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   Diskuze   •

Asociace pracovních agentur (APA) požádala poslance o ochranu malých a středních agentur práce před novelou zákona z dílny MPSV, odborů a nadnárodních agentur práce
Tisková zpráva, 28.02.2017

Asociace pracovních agentur (APA) požádala poslance o ochranu malých a středních agentur práce před novelou zákona z dílny MPSV, odborů a nadnárodních agentur práce.

V současnosti se v poslanecké sněmovně ve druhém čtení projednává tisk č.911. Kontroverzní vládní návrh novely zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. a části Zákoníku práce. Tisk prošel dramatickým jednáním 25.1.2017 na Výboru sociálním PSP ČR za obrovského zájmu přítomné odborné i laické veřejnosti. Celé dopoledne se po 3 minutách u mikrofonu střídala veřejnost, hovořila, požadovala změny.

Návrhy, směřující ke změnám v tisku, např. zrušení nově navrhovaných kaucí pro agentury práce či nového §307b ZP, zejména v jeho druhé části, který omezuje agenturním zaměstnancům volbu zaměstnavatele, byly navzdory tomu všemu smeteny ze stolu. Rozpolcena v hlasování byla i vládní koalice. Dopoledne byly prezentovány i námitky APA a později pozměňovací poslanecký návrh, který je řeší. Obé je v příloze tiskové zprávy.

APA zastupuje malé a střední agentury práce. Většina sice je právnickými osobami, ale jde o sročky o pár lidech, fakticky živnostníky. Lobování nám moc nejde. Je to smutné, ale je to tak. V konkurenci s profesionálním a placeným aparátem odborů, jehož MPSV poslouchá takřka na slovo, nemáme moc šancí. Taky proti nám stojí velké nadnárodní agenturní kolosy, sdružené v Asociaci poskytovatelů personálních služeb (APPS). Nic z toho, co do zákona prosadili odboráři a MPSV, pro ně není problém. Nejtragičtější paragraf 307b tam prosadily právě nadnárodní agentury práce na jednání v září 2015, kam MPSV “prý omylem nepřizvalo” zástupce APA. Ony mají rovněž svůj placený aparát, který lobuje. Na příkaz zahraničních centrál díky legislativě ničí možnou konkurenci. Konkurenty ale nejsme. Jinak by pobočky nadnárodních agentur práce byly v každém okresním městě či v obcích. S bídou jsou v některých krajských. Ničí nás proto, aby někdo z nás nevyrostl. Přitom my zaměstnáváme agenturně většinou brigádníky na Dohody o pracovní činnosti na pár hodin nebo dní, ony rovnou zaměstnance na Pracovní smlouvu na několik měsíců v roce. Stojíme v ringu poslanecké sněmovny my, APA, s ročními obraty v milionech až desítkách milionů, proti silákům z APPS s obraty ve stamilionech a miliardách, navíc s podporou MPSV a odborů. Velmi nerovný boj.

V zásadě nám v tisku č.911 vadí 3 základní věci:
1) Kauce půl milionu pro agentury práce, která je k ničemu. Zlikviduje malé a střední legální agentury práce. Do 3 měsíců ji mají zaplatit i stávající agentury práce, ne jen nováčci. Což je nepřípustná retroaktivita. Omezené 3leté povolení může přece doběhnout bez kaucí.
2) Zvýšení poplatků za povolení. Dnes má většina agentur práce povolení na 3 roky za 5 tisíc pro české občany v ČR. A po 3 letech je platí znova. MPSV vymyslelo doživotní povolení. Jen sloučilo všechny dohromady, tedy i pro cizince a pro vývoz Čechů do zahraničí. Bude stát jednorázově 50 tisíc. Proč?
3) §307b dopadne na firmy i zaměstnance. Firmy ze strachu z 2 milionové pokuty nebudou agentury práce objednávat. Dále se tím podpoří nelegální práce a pseudoagentury. Jde o zákaz, aby brigádník u 1 firmy v 1 měsíci pracoval přes více agentur práce. Což postihne i brigádníky samotné. Když nebude agenturní zaměstnanec 2.března u agentury Skorex spokojen a bude chtít přejít k Work service, jehož agenturní zaměstnanci u uživatele Vítkovice Machinery Group taky dělají, tak nesmí. Agentura Work service i Vítkovice Machinery Group by dostaly pokutu po 2 milionech korun. Agenturní zaměstnanec musí být bez práce až do 1.dubna. Pak teprve může nastoupit. To už je protiústavní zasahování zaměstnanci do svobodné volby zaměstnavatele.

Příloha č.1 : Stanovisko a námitky APA k předkládané novele
Příloha č.2 : Pozměňovací návrh k předkládané novele.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   Diskuze   •

Tisková zpráva Asociace pracovních agentur - Výsledky průzkumu potvrdily tristní předpoklad - lidé rádi vezmou nelegální práci.
Tisková zpráva, 30.7.2014

Výsledky průzkumu potvrdily tristní předpoklad - lidé rádi vezmou nelegální práci.

V červnu a červenci 2014 uspořádal jeden ze zakládajících členů Asociace pracovních agentur unikátní průzkum. Celkem 2.242 zájemců o práci v rámci ankety odpovědělo na dotaz, zda jsou ochotni pracovat načerno. A jaké jsou výsledky? Otázka: Vzal(a) byste práci "na černo", kdyby za to byla vyšší odměna, tj. bez placení pojistného a daní?

Odpověď:
ANO, vyšší čistá mzda je pro mě důležitější než pracovní smlouva 80.2%
NE, mám raději záruky a jistotu u solidního zaměstnavatele 19.8%.

Pro náš stát a politické představitele je výsledek doslova tristní, zvláště pak s ohledem na fakt, že se konal v “bohaté” Praze. Co teprve, kdyby proběhl v regionech, postižených největší nezaměstnaností.

Jak zástupci podnikatelů opakovaně dokládají, politiky tolik proklamované tzv. jistoty, ochrana zaměstnanců, nároky atd., kterými obhajují extrémní zdanění práce v ČR, vedou k jedinému - k práci na černo, nelegálnímu zaměstnávání, zastřenému agenturnímu zaměstnávání atp.. Celých 8 z 10 zájemců o práci by dalo raději přednost vyšší hotovosti "do kapsy" i s rizikem, že nebudou mít uzavřenu pracovní smlouvu. Vysoké zdanění práce vadí nejen firmám a podnikatelům, tedy zaměstnavatelům, ale také zaměstnancům.

Asociace pracovních agentur a její členové však nabízí práci i brigády zcela a výhradně legálně, s odvody a daněmi, které k zaměstnávání patří. Hlásí se ke společenské odpovědnosti a etice podnikání a dodržují zákony země, ve které žijí. I přes fakt, že agenturní zaměstnanci jsou od roku 2004 neustále diskriminování zákazem uzavírat Dohody o provedení práce, které jako jediné (za splnění několika podmínek) dovolují platit minimální daně a odvody. To je ve srovnání s ostatními zaměstnanci velmi poškozuje. Firmy proto dávají přednost různým pseudoagenturám a novodobým otrokářům.

V této souvislosti nelze nezmínit probíhající debatu o dalším navýšení minimální mzdy, která stoupla naposledy loni z 8 na 8,5 tisíce Kč. Spolu s ní se zvedly hranice pro všech 6 navazujících kategorií minimální mzdy podle obtížnosti práce, takže práce zdražila napříč celým hospodářstvím. Ve vládních projevech se objevuje pro rok 2015 suma 9 a více tisíc Kč. Zdaleka nejde jen o zmíněné stokoruny. Zaměstnavatel platí také odvod 34% z objemu vyplacených mezd. Za rok a půl by tak měl za stejnou práci vyplatit svému zaměstnanci o 1,5 tisíce Kč více a státu odvést o 510,- Kč více. I ten “nejlevnější zaměstnanec” mu tak zdraží o 2 tisíce Kč. Tomu se jen těžko dá říkat podpora tvorby nových pracovních míst a už vůbec ne zamezení nelegálního zaměstnávání. Ochota obou stran k práci na černo jen dále stoupne.

Zdroj: http://www.student.cz/95-novinky-a-sdeleni/221-na-cerno-by-klidne-pracovalo-pres-80-zajemcu-o-praci/

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   Diskuze   •

Tisková zpráva Asociace pracovních agentur k výsledkům kontrolní činnosti MPSV za rok 2013
Tisková zpráva, 23.7.2014

Asociace pracovních agentur vítá pozitivní výsledky kontrol MPSV za rok 2013 u agentur práce

Dne 15.7.2014 zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ústy ministryně Michaely Marksové na společné tiskové konferenci s ministrem vnitra Milanem Chovancem k zásadám novely zákona o zaměstnanosti mj. výsledky kontrolní činnosti za rok 2013 (viz obsah konference na webu MPSV nebo zde). Uvedli (citujeme): „Nejčastěji se nelegálně zaměstnává u nekvalifikovaných a sezónních prací, hlavně ve stavebnictví, pohostinství a v zemědělství. V roce 2013 bylo provedeno 36.101 kontrol, z toho bylo zaznamenáno 1.394 případů nelegálního zaměstnávání u občanů ČR, 295 u občanů EU a 1.481 případů nelegálního zaměstnávání cizinců. Za první pololetí letošního roku bylo provedeno již 7.783 kontrol. V roce 2013 bylo zkontrolováno 567 agentur působících na trhu práce, tedy jedna třetina z celkového počtu. Byly nalezeny nesrovnalosti v 15 případech a uděleny pokuty ve výši 1.453.000,- korun.” (konec citace)

Asociace pracovních agentur je potěšena zvýšenou činností kontrolních orgánů, když už několik let marně poukazuje na nelegální zaměstnávání ze strany firem, vydávajících se za agentury práce, zneužívání Smluv o dílo zastřeným agenturním zaměstnáváním a kumulativní porušování Zákoníku práce těmito novodobými otrokáři. Dále na fakt, že zákonná tuhá regulace agenturního zaměstnávání s finančními dopady na legální agentury práce přímo podporuje jejich praktiky. Firmy pak rády sáhnou po levnější a administrativně jednodušší nabídce otrokáře. Počínání firmy je dnes navíc beztrestné, postižen je pouze otrokář, ne jeho objednavatel.

Na zveřejněných výsledcích kontrol je možné lehce ukázat, že významně klesá počet deliktů, spáchaných agenturami práce. Přestože byla zkontrolováno celá třetina z nich, celkem 567 legálních agentur práce, pochybení se našla u pouhých 15 kontrolovaných. To je procentuálně vyjádřeno 2,6% z počtu kontrolovaných a jen 0,9% z celkového počtu legálních agentur práce. Jde o vynikající výsledek, který můžeme mj. přičíst neustálému tlaku Asociace pracovních agentur k dodržování základních pravidel a jejich důsledné kontrole. Jen díky APA došlo po 10 letech konečně k plošným kontrolám plnění ročních informačních povinností agentur práce. Přitom zákon umožňuje hříšníky poprvé potrestat pokutou 50 tis. Kč a podruhé vzít agentuře práce povolení k činnosti. Nic z toho se však nedělo, byť zmíněných hříšníků byly ročně stovky. Pozdější kontroly prokázaly, že většinou neplnili ani další zákonné povinnosti.

Naproti tomu u ostatních kontrolovaných firem bylo z 36.101 kontrol zaznamenáno nelegální zaměstnávání ve 3.170 případech. Tj. procentuálně vyjádřeno 8,8% procenta, skoro čtyřnásobek oproti agenturám práce. To plně odpovídá několik let opakovanému názoru Asociace pracovních agentur, že největší podvody se dějí mimo agenturní zaměstnávání a páchají je subjekty, které se většinou jako agentury práce jen tváří. Bohužel se tak stále opakovaně děje i u nadnárodních firem, jak ukázal jarní případ u Johnson Controls. Asociace pracovních agentur proto usiluje o zavedení spoluzodpovědnosti objednávajících firem za dodržování Zákoníku práce. Například srovnatelných podmínek pro agenturní zaměstnance na pracovištích objednavatele. Dnes jsou sice v zákoně napsána, ale objednavatel za jejich zatajení nebo porušení není nijak postihován. Kromě morální ostudy v médiích mu nic nehrozí. Finanční úspory takové jednání bohatě vyváží, mohou činit až 54% z ceny práce. A to je příliš velké pokušení. Asociace pracovních agentur marně roky usiluje o zrovnoprávnění agenturních zaměstnanců, kterým je zákonem stále zakázána Dohoda o provedení práce. Ta je přitom v rukou podvodníků při zastřeném agenturním zaměstnávání největší zbraní, protože objednávajícím firmám přináší okamžité finanční úspory. Zrušením zákazu by byli připraveni o základní podmínku své existence.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   Diskuze   •

Tisková zpráva Asociace pracovních agentur k volbám nového vedení APA
Tisková zpráva, 26.2.2014

Tisková zpráva Asociace pracovních agentur k volbám nového vedení APA - Prezidentem Asociace pracovních agentur byl opět zvolen Radovan Burkovič

Na úterní zasedání vrcholného orgánu Asociace pracovních agentur (APA), Shromáždění členů APA, proběhla mimo jiné též volba nového vedení APA na další, tříleté období 2014 – 2017.

Zaplněný sál vyslechl zprávu o činnosti dosavadního Výboru APA za uplynulé tříleté funkční období. Vzhledem k dosavadním úspěchům asociace od obnovení samostatné činnosti v únoru 2011, byli jeho zástupci navrženi jako kandidáti pro další volební období. Shromáždění členů APA poté jednomyslně zvolilo Kamila Grunda (Sodat Brno), Ing. René Kuchára (Agentura Student Praha) a Ing. Radovana Burkoviče (JOB-centrum Ostrava) členy nového Výboru APA pro funkční období 2014 – 2017.

Podle znění Stanov APA následně Výbor potvrdil ve funkci Prezidenta APA pro funkční období 2014 – 2017 Ing. Radovana Burkoviče.•   Diskuze   •

Tisková zpráva Asociace pracovních agentur k reportáži TV NOVA z 19.1.2014
Tisková zpráva, 21.1.2014

Tisková zpráva Asociace pracovních agentur k reportáži TV NOVA z 19.1.2014

Vedení Asociace pracovních agentur (APA) je pobouřeno očerňováním agentur práce, kterého se dopustili redaktoři TV Nova pan Ivan Berka a paní Lucie Poništová v sobotním zpravodajství 19.1.2014 v příspěvku "ŠÍLENÉ PRAKTIKY české agentury: Ponižující prohlídky, porušování základních práv.

Profesionální redaktor by si během pár minut ověřil na internetu fakta a zjistil, že firma PROSPERITE s.r.o. z Prahy, IČ 28256522, která se popisovaných nelegálností dopouští, dle veřejně dostupného rejstříku http://portal.mpsv.cz/, vedeného dle zákona Ministerstvem práce a sociálních věcí, NENÍ AGENTUROU PRÁCE, pouze tak bohužel vypadá nebo se za ní sama vydává. Také by zjistil, že agentur práce není 2 tisíce, jak uvedl, ale povolení je vydáno 1.590 s tím, že dle zákona vlastní mnoho agentur práce oba 2 druhy povolení. Agentur práce je tedy jen něco přes 1 tisíc.

V seznamech na www.justice.cz, vedených Ministerstvem spravedlnosti, by si ověřil, že předmětem podnikání Prosperite s.r.o. je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, později doplněný o výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Žádné zprostředkování či obchodování s lidmi, které de facto provádí. Dále by zjistil, že tuto podivně konající společnost vedou rusko jazyční občané. Jednatelem a majitelem je od roku 2011 pan Yuriy Oliynyk, který dostal společnost s 200 tisícovým základním kapitálem bezúplatně od paní Anny Manukyan. „Prodej“ proběhl také podivně, kupujícího i prodávající zastupovala dle plné moci stejná osoba, paní Natalia Romanova. Tatáž paní pak provedla za oba dva valnou hromadu, kde odvolala paní Manukyan a zvolila dnes šestadvacetiletého pana Oliynyka. Paní Anna Manukyan společnost koupila v roce 2010 od dvou občanů Ruské federace jménem Sayad Dudaev a Zarema Dudaeva, kteří ji vlastnili od založení v roce 2008.

Dochází zde tedy zřejmě v době 600 tisícové nezaměstnanosti k tolik kritizovanému zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU, namísto českých občanů. Lze to odvodit z průběhu reportáže, kdy „vyšetřující lékař“ komunikuje s pacientem posunky, protože si nerozumí.

U médií nás bohužel toto zkratkovité jednání s honbou za výbušnou reportáží nepřekvapuje, je to nakonec jejich práce. Mrzí nás ovšem slova pana Milana Šubrta, krajského předsedy Asociace samostatných odborů, který rovněž hovoří o agentuře práce, a který by si z titulu své funkce snad měl takovou informaci ověřit. Přitom právě s vedením odborů je APA na jednáních Rady hospodářské a sociální dohody MPSV zajedno v tom, že tyto nelegální firmy s jejich nezákonnými praktikami je potřeba neustále potírat. Státní úřad inspekce práce proto zintenzívnil svoji kontrolní činnost s cílem neudržitelný stav řešit. Apelujeme na poškozené zaměstnance, aby se neváhali na SÚIP či Úřady práce s problémy ihned obracet.

Rovněž nás udivuje, že se čeští lékaři, poskytující zákonem nařízené pracovně-lékařské služby, propůjčují k takovým nepravostem, jako jsou veřejně konané rádoby vstupní lékařské prohlídky na dílně v továrně. A neváhají si za to účtovat peníze. S dotyčným „lékařem“ z reportáže by měla obratem zahájit pro neetické chování kárné řízení Česká lékařská komora a měl by si na něj posvítit Státní úřad inspekce práce a krajské úřady zdravotního dozoru. Takto konané vstupní lékařské prohlídky určitě nesplňují literu zákona.

Nejvíce nás ovšem zaráží jednání firmy Johnson Controls Autobaterie Prodej spol. s r.o., výrobce baterií z České Lípy, vyrábějící světoznámé baterie VARTA. Firmy, která je nadnárodní společností s německým kapitálem, firmou se 125 letou tradicí, nositelem mnoha ocenění a nepohybně i držitelem ISO norem a dalších certifikátů, včetně Etických kodexů. Je velkým pochybením jejího vedení, zejména právního a personálního oddělení, že do své továrny místo prověřených poctivých agentur práce vpustí obyčejné obchodníky s lidmi, kteří se neštítí popisovaných nelegálních praktik. Mimo jiné dle Zákoníku práce taky existují i srovnatelné pracovní a mzdové podmínky všech zaměstnanců v továrně, které musí firma spolu s agenturou práce dodržovat. Firma Johnson Controls Autobaterie Prodej spol. s r.o. se tak přímo podílí na nelegálním, tzv. zastřeném agenturním zaměstnávání.

Vedení APA není činnost Prosperite s.r.o. neznámá. Již v roce 2013 podávala podnět SÚIP. Nyní ho doplní o šetření u jejích klientů Welpack, Kaufland, Albert, Alza.cz, Geis Global Logistic, DHL, Okay elektrospotřebiče, Datart, Bobcat, Petcenter a Lekkerland (referenční klienti), kde může docházet k obdobným nekalostem.

Redaktoru panu Ivanu Berkovi nabízí APA spolupráci, pokud by ho zajímala celá problematika, včetně principu fungování agentur práce, povolení, obcházení zákona atp.. O situaci bude APA informovat sociální partnery na nejbližším zasedání RHSD MPSV.

Legální agentury práce jsou neustále všude očerňovány, přitom nelegální obchodníci s lidmi vesele kupčí s nadnárodními giganty.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APAPřepis příspěvku "ŠÍLENÉ PRAKTIKY české agentury: Ponižující prohlídky, porušování základních práv" z webu www.tn.cz

Hodně zvláštní způsoby panují u výrobce autobaterií v České Lípě. Zaměstnanci, které tam umisťuje pražská pracovní agentura Prosperite, tam pracují bez nároku na dovolenou, nedostávají výplatní pásky a podstupují ponižující zdravotní prohlídky.

Lékařská prohlídka probíhá přímo na pracovišti, zaměstnanci se musejí svlékat mezi jedovatým olovem, kvůli kterému jinak nosí ochranný oděv. Jazyk ukazují člověku, který ani nemá bílý plášť. A ve finále prohlídka každého stojí 150 korun. "Musí mít k tomu zvláštní místnost. Agentura práce porušuje úplně všechno, na co jsme se podívali," říká krajský předseda Asociace samostatných odborů Milan Šubrt.

Třeba na dovolenou si mají zaměstnanci šetřit sami - z hodinové mzdy. Na výběr mají 3 možnosti. "85 procent bez dovolený, nebo 60 s dovolenou. Anebo můžeme jít na dlažbu," popisuje drsné poměry zaměstnanec pracovní agentury Prosperite Martin Kratochvíl.

Jeho kolegu pana Dzurku agentura dokonce vyhodila. Jen za to, že po ní chtěl výplatní pásky. I na ně si mají lidé našetřit. "Tvrdili mi, že ty výplatnice k ničemu nepotřebujeme. Nakonec mě vyhodili," říká pan Dzurko. Na výpovědi však nebyl uveden ani důvod, o dvouměsíční výpovědní lhůtě ani zmínka. "V každé pracovní výpovědi musí být uveden důvod. Ten tady žádný není. Zaměstnanec musí podat žalobu. Soud rozhodne rychle. Agentura ho bude muset přijmout zpět do práce a bude mu muset doplatit mzdu," předpokládá Milan Šubrt. A společnost Prosperite komunikuje s panem Dzurkem sms zprávami jako je tato: "Pane Dzurko. Přestaňte se chovat jako idiot. Výpověď vám byla předána před svědky a nabyla právní účinnosti."

Ve svém sídle v Praze si o svých praktikách zástupci agentury neměli čas povídat. "Ve vší slušnosti vás s dovolením budu muset vyhodit," zní ve dveřích sídla společnosti, která bude čelit žalobám. Odbory zase budou tlačit na výrobce baterií, který možná o praktikách agentury, již si najal, ani neví.

tn.cz / Ivan Berka, Lucie Poništová•   Diskuze   •

Tisková zpráva, 21.8.2012

Asociace pracovních agentur vítá návrh ČSSD zrušit vstupní zdravotní prohlídky u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Asociace pracovních agentur (APA) vítá návrh ČSSD, zrušit vstupní zdravotní prohlídky u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tedy Dohody o pracovní činnosti (DPČ) a Dohody o provedení práce (DPP). Ty nejčastěji používají zaměstnavatelé pro příležitostné zaměstnávání, tzv. brigády. V případě agentur práce jde ovšem jen o DPČ, protože zcela nesmyslně jsou agenturní zaměstnanci již sedmým rokem diskriminováni zákazem sjednávat s agenturou práce DPP. V důsledku to pro ně znamená nižši čisté mzdy oproti (na stejném místě a stejnou práci vykonávajícím) zaměstnancům firem s DPP. Z té se totiž do výdělku 10 tis. Kč měsíčně nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění a daň ze superhrubé mzdy.

APA již dříve konstatovala, že nový zákon o specifických zdravotních službách, přinášející od 1. 4. 2012 povinnost vstupní lékařské prohlídky u všech pracovních poměrů, je velmi špatný pro celé české hospodářství. Zákon likviduje nejen agenturní zaměstnávání, ale obecně Evropskou unií podporovanou oblast flexicurity. U agentur práce vstupuje do hry ohromný počet agenturních zaměstnanců, nastupujících ze dne na den na krátké časové úseky na mnoho různých pracovišť. Je tu jasná nemožnost kontroly pracovišť předem ze strany lékaře a přípravy pravidel vstupní prohlídky pro danou práci. Pracoviště a druh práce jsou známy agentuře práce až pár hodin před nástupem do práce. Dále je tu nemožnost vykonání vstupní prohlídky zaměstnance před nástupem do práce a její včasné vyhodnocení. Nejsou výjimkou odpolední či noční nástupy, nástupy o víkendech, o svátcích, z hodiny na hodinu atp.. Striktní zákaz nenastupovat bez zdravotní prohlídky u DPP a DPČ postihne nejen firmy, ale především osoby závislé na příležitostných příjmech. Tedy studenty, děti zaměstnanců, nezaměstnané evidované i neevidované na ÚP, invalidní a starobní důchodce atd..

ČSSD plánuje vrátit v tomto ohledu pracovní legislativu do stavu před letošním jarem tak, aby si své zdraví nechávali kontrolovat při nástupu do práce povinně jen zaměstnanci na Pracovní smlouvu. Povinnost podrobit se lékařské prohlídce dopadá od 1.4.2012 i na Dohody o provedení práce nebo na Dohody o pracovní činnosti. Nově je zavedena i povinnost výstupních prohlídek. Ty první si mají hradit zaměstnanci sami, ty druhé zaměstnavatelé.

Podle sociálních demokratů i APA jde o administrativní úpravu, která zbytečně zatěžuje zaměstnavatele i zaměstnance, sjednávající dohody uzavírané na časově omezenou dobu. Lidé takto mohou dle zákoníku práce pracovat nejvýš 300 hodin za rok, respektive v rozsahu nepřekračujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Zpravidla jde navíc o jednoduché práce, kde zjišťování zdravotní způsobilosti není nezbytné. Je zcela absurdní představa brigádníka, který kvůli 3 hodinám výpomoci při stěhování bytu, bude absolvovat vstupní a následně výstupní lékařskou prohlídku. A ještě absurdnější je představa lékaře, který se do bytu přijde předem seznámit s pracovištěm a prací, aby mohl pro vstupní a výstupní prohlídku připravit pravidla.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   Diskuze   •

Tisková zpráva, 9.2.2012

Zmatky s programy na Ministerstvu práce zasáhly i zaměstnávání cizinců, odebrané nově agenturám práce

Asociace pracovních agentur obdržela dokument zaslaný z odboru koncepcí Ministerstva práce na Generální ředitelství Úřadu práce. V něm ředitel Odboru koncepcí trhu práce Ing. Štefan Duháň píše generálnímu řediteli ÚP JUDr. Jiřímu Kubešovi, že díky nefunkčnosti software pro vyřizování Žádostí o povolení k zaměstnání cizinců mají používat jen papír a tužku. A že má tuto informaci předat všem podřízeným ředitelům Úřadů práce.

Novela Zákona o zaměstnanosti od 1.1.2012 naprosto nepochopitelně zakázala agenturám práce zaměstnávat a přidělovat do firem cizince. Ministr práce prohlásil, že je to prý k ochraně cizinců před podvodnými agenturami, a že si cizince určitě podniky raději zaměstnají přímo samy. Podniky tak byly z měsíce na měsíc "hozeny do kalných vod" vyřizování veškeré administrativy s tím spojené. Protože novela vyšla ve Sbírce zákonů 8.12.2011 a začala platit ihned od 1.1.2012. Zástupci agentur práce za roky praxe dobře ví, jaké jsou problémy a jak dlouho trvá vyřizování povolení k zaměstnání cizince ze země mimo EU v ČR. A je úplně jedno, zda je o manuálně pracujícího Ukrajince, programátora z Indie nebo finančního experta z USA. V lepším případě jde o 3 měsíce, v horším se táhne i rok. Zákaz dopadl na všechny bez rozdílu. Nyní nejenže mají povolení pro ně vyřizovat naprosto nezkušení personalisté z podniků, ale, jak vidno z přiložené zprávy, nefunguje od ledna ani příslušný systém povolování na úřadech práce. Respektive vede se jak za Rakouska-Uherska v sešitech s tužkou v ruce. A to se jedná o komplikovaný proces, kdy spolu mají komunikovat ministerstvo práce a vnitra, resp. Úřady práce a Cizinecká policie.

Asociace pracovních agentur je obecně zděšena chováním MPSV a vlády na poli zaměstnanosti. Počet nezaměstnaných neustále osciluje kolem půl milionu a veškeré kroky vlády i ministerstva práce - nová byrokratická omezení, další zákazy, zvyšování poplatků a daní - situaci jen dále komplikují. Překotné přijímání zákonů bez odborné diskuse, bez vypořádání připomínek a bez jakéhokoliv zkoumání či vyčíslení dopadů na podnikatelskou sféru, přináší logicky jen další trpké ovoce občanům i firmám.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   Diskuze   •

Tisková zpráva, 13.1.2012

Asociace pracovních agentur (APA) vítá ústavní stížnost podanou ČSSD na "reformní zákony" koaliční vlády

Asociace pracovních agentur (APA) vítá iniciativu ČSSD a podání ústavní žaloby, která má za cíl zrušit všech 15 „reformních zákonů“ koaliční vlády. I když si myslíme, že kromě napadení nedemokratického způsobu projednávání všech zákonů s různými omezeními a zákazy, si mohla dát ČSSD více práce a napadnout také konkrétní ustanovení v konkrétních zákonech.

ČSSD se v ústavní stížnosti omezila jen na 3. Jsou jich tam však v rozporu s Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod, normami Evropské unie i dalšími mezinárodními závazky ČR desítky. Bylo možné napadnou i do očí bijící a nesmyslné zákazy. Např. vedle zákazu nucené práce i ustanovení diskriminující při hledání zaměstnání a setrvání v něm zdravotně postižené, držitele zelených či modrých pobytových karet a cizince mimo země EU. A kromě soukromých zdravotnických zařízení také další skupinu zaměstnavatelů, agentury práce.

Asociace pracovních agentur (APA) má od léta 2011 hotovu ústavní stížnost proti diskriminačnímu povinnému pojištění agentur práce, které bylo zmíněnými zákony přes nález Ústavního soudu z března 2011 potvrzeno v platnosti a dále detailněji upraveno. Poslanci ani senátoři ČSSD ji svými podpisy doposud nepodpořili, ač tak mohli učinit již dávno. Stačí jen podepsat. Všechnu práci za ně už udělala a zaplatila APA.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   Diskuze   •

Tisková zpráva, 22.11.2011

Vláda zvyšuje nezaměstnanost zdravotně postižených, tvrdí Asociace Pracovních Agentur (APA)

Asociace Pracovních Agentur nevychází při čtení novel Zákona o zaměstnanosti z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí z údivu. V §66 novely Zákona o zaměstnanosti zakázala současná vládní koalice agenturám práce od 1.1.2012 zaměstnávat zdravotně postižené. Slovy zákona jde o zákaz dočasně přidělovat osoby se zdravotním omezením. Tedy zdravotně postižené a invalidy, kteří mají problém vůbec si nějaké zaměstnání najít. Nyní se budou moci při hledání práce obracet pouze přímo na firmy a podniky, služeb agentur práce nesmí využívat. A agentury práce jim je nesmí pod pokutou poskytovat.

Proč? To je otázka na ministra práce a sociálních věcí, jehož úřad takové nesmysly v zákonech vydává a podporuje. Co se stane se zdravotně postiženými, jichž nyní agentury práce zaměstnávají několik tisíc? Zákaz prostě vejde k 1.1.2012 v platnost. Propustíme je na dlažbu? To je řešení pro lidi, kteří už tak mají ztížený přístup na trh práce? To je vysoce asociální přístup vlády, která problémy neřeší, ale vyrábí.

Stejně jako v případě diskriminačního povinného pojištění agentur práce nebo zákazu zaměstnávat cizince ze zemí mimo EU. Pro spoustu zdravotně postižených bude jejich propuštění dle zákona osobní tragédií zvláště poté, co vláda dále snížila podpory pro jejich zaměstnávání a zpřísnila lékařské posudky. Zázračně tak spousty invalidů ze dne na den uzdravila. Stovky agentur práce dnes zaměstnávají zdravotně postižené a zapůjčují je dle potřeby firmám formou tzv. dočasného přidělení. Nyní jim to zákon zakáže a od ledna 2012 skončí zdravotně postižení na dlažbě. Práci neseženou, protože kdyby je firmy chtěly zaměstnávat přímo, už by tak učinily. Nechtějí, proto využívají služeb agentur práce. Černý Petr tak díky ministerstvu práce a sociálních věcí zůstane v rukou zdravotně postižených. Není rovnou lepší přejmenovat je na Ministerstvo nezaměstnanosti a asociálních věcí?

Celá věc má i druhý rozměr - další cílené finanční likvidování agentur práce v ČR. Agentura práce, stejně jako každý jiný zaměstnavatel, je povinen dle Zákona o zaměstnanosti zaměstnávat určitý podíl zdravotně postižených. Jinak musí uhradit státu automaticky pokutu ve výše přes 50 tisíc ročně za každého zdravotně postiženého, kterého povinně nezaměstnala. Jak ale má splnit svoji povinnost tím nejlepším způsobem, tedy začleněním zdravotně postiženého do pracovního procesu, když jí to zákon zakáže? Není skutečnou motivací MPSV automatický výběr vyšších částek na pokutách za nesplnění povinného podílu zdravotně postižených v agenturách práce? K ničemu jinému to totiž nevede. Shrnuto výsledkem práce vlády je vyšší nezaměstnanost zdravotně postižených v kombinaci s vyššími pokutami pro agentury práce za neplnění povinného podílu zdravotně postižených zaměstnanců. Dokonalý Absurdistán.

Vládní koalicí slibované a proklamované schvalování zákonů v minimálně půlročním předstihu, aby se s nimi mohli všichni včas seznámit, je chimérou. Pokud zmíněné zákony podepíše prezident, budou od 1.1.2012 platit a celá země dostane na přípravu jen několik dní o Vánocích. Což je naprosto špatně a nepřijatelné.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   Diskuze   •

Tisková zpráva, 10.11.2011

Asociace pracovních agentur (APA) varuje vládu před opakováním "mongolského scénáře"

Poslanci, i přes známé problémy s nově zavedeným diskriminačním povinným pojištěním agentur práce proti úpadku a výrokem Ústavního soudu, opět schválili zákony, které prodlužují jeho platnost i v roce 2012. Současně, v rámci dalšího zaplevelování legislativy, přišli okamžitě s novelou tohoto zákona, která má vejít v platnost rovněž v lednu 2012.

Zaplevelování v pravém slova smyslu. Zakázali v §66 Zákona o zaměstnanosti agenturám práce od 1.1.2012 zaměstnávat cizince ze zemí mimo EU. Přesně dle zákona jde o zákaz dočasně přidělovat osoby s povolením k práci. Tedy cizince ze zemí mimo EU, kteří jako jediní u nás povolení k zaměstnávání potřebují.

Ptáme se: Opravdu se vláda nepoučila z krize na přelomu let 2008-2009? Opravdu se nepoučila z důsledků svého nesmyslného nařízení z března 2009, kdy obdobný zákaz vydala jen pro vybrané manuální profese? Vždyť nynější premiér byl tehdy ministrem práce! Zákon o zaměstnanosti, jak je u nás zvykem, samozřejmě neřeší, co s takto zaměstnanými cizinci bude v lednu 2012, až nesmyslný zákaz prostě vejde v platnost. Opět tady budeme mít zástupy bezprizorných Mongolů, Ukrajinců a dalších národností, kterým bude ministerstvo vnitra hradit letenky do vlasti? Tentokráte ne kvůli hospodářské krizi a propouštění, ale kvůli krátkozraké nesystémové činnosti vlády, která problémy neřeší, ale naopak vyrábí. Stejně jako v případě diskriminačního povinného pojištění agentur práce.

Jde i o to, že opět se vláda chová protiprávně. Nejprve ministerstvo práce vydá povolení agentuře práce k zaměstnávání cizinců a nechá si to bohatě zaplatit. Chce 25 tisíc Kč za každé 3 roky. Následně v březnu 2009 zakáže vláda agenturám práce ze dne na den v ČR zaměstnávat některé manuální profese osobami ze zemí mimo EU. Pak vláda řeší, co dělat s potulujícími se hladovými cizinci bez práce, bez peněz, bez ubytování a za peníze daňových poplatníků je posílá letadly domů. Tedy jen ty, co už mezitím neskončili v rukou zahraničních mafií a nepokračují u nás v pobytu načerno a nejsou nuceni k trestné činnosti či otrocké práci. Dnes, po 2 letech od zmíněného nařízení vlády a špatných zkušeností s ním, vláda zákonem zakáže práci v ČR všem cizincům ze zemí mimo EU. K čemu tedy ministerstvo práce stále vydává za drahé peníze agenturám práce povolení, když jim zákonem zakáže dovážet cizince do ČR, tedy to, co jim povolilo?

Celá věc má i velmi smutný lidský rozměr. Lidé ze zemí mimo EU se do ČR za prací dostávají složitě. Získáváním pracovních víz na zastupitelských úřadech v cizině, které, jak je veřejně, známo ovládají různé mafie. Což se občas řeší, viz nedávno na Ukrajině, v Bělorusku nebo ve Vietnamu. I když i tam se ukázalo, jak obě vlády myslí na lidi. Velvyslanectví prohlásilo, že nemá páky na to, jak ovlivnit situaci před branami velvyslanectví, tedy na cizí půdě. A vláda dané země situaci neřešila s tím, že jde o problém velvyslanectví. Mezitím zájemci platili mafii za to, že se vůbec mohli postavit do fronty na víza nebo že byli vpuštěni před branku do areálu. A že mohli druhý den do fronty opět. Tito lidé se následně v ČR snaží vydělat co nejvíce peněz, aby prvotní "investici" do úplatků splatili. Jinak je čekají nevybíravé metody mafií od zastrašování po fyzické útoky na ně, či jejich rodiny doma. Nyní, zásluhou vlády ČR, budou vehnáni těmto mafiím rovnou do náručí s požehnáním zákona.

Výsledek? Legální, státem povolené agentury práce, cizince zaměstnat nesmí. Nelegální struktury si mnou ruce. V lepším případě se zopakuje "mongolský scénář" z roku 2009 a letenky či vlak domů jim zaplatí obyvatelé ČR ze svých daní. V horším případě zůstanou v ČR načerno a budou mafiemi přinuceni k trestné činnosti či otrocké práci. Což lehce na smutných příkladech dnes a denně dokazují občanská sdružení a neziskové organizace, věnující se uprchlíkům a nelegálním imigrantům. Je to cílem české vlády? Asi ano, jiné vysvětlení se nenabízí.

Ovšem nehovoříme zde jen o Ukrajincích na stavbách, kteří asi prvoplánově každého občana napadnou. Hovoříme zde o zaměstnancích třeba z USA, Japonska, Austrálie apod., kteří rozhodně nepatří mezi "české gastarbeitry". A obecně o všech profesích, tedy i IT, lékařích, různých specialistech a dalších osobách, které jsou na našem území prostřednictvím agentur práce. Třeba těch, kteří pracují ve vládou podporovaných průmyslových zónách a vědeckotechnologických parcích. Ví ve vládě pravá ruka, co dělá levá? Asi ne, jinak by k zákazu v §66 Zákona o zaměstnanosti nepřibyli k osobám vlastnícím zelenou kartu též osoby s modrou kartou. Povoleními k práci a pobytu pro špičkové odborníky.

Vládní koalicí slibované a proklamované schvalování zákonů v minimálně půlročním předstihu, aby se s nimi mohli všichni včas seznámit, je chimérou. Pokud zmíněné zákony podepíše prezident, budou od 1.1.2012 platit a celá země dostane na přípravu jen několik dní o Vánocích. Což je naprosto špatně a nepřijatelné.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   Diskuze   •

Tisková zpráva, 7.11.2011

Asociace pracovních agentur (APA) odeslala do Bruselu stížnost na Českou republiku

Poslanci, i přes známé problémy s nově zavedeným diskriminačním povinným pojištěním agentur práce proti úpadku, v noci opět schválili zákony, které prodlužují jeho platnost i v roce 2012, kdy to zamítl Ústavní soud.

Odmítli se také zabývat pozměňovacími návrhy, předloženými zástupci agentur práce. Nezbylo tedy, než napadnout zmíněné diskriminační kroky vlády ČR před orgány Evropské komise v rámci trhu práce Evropské unie, jehož jsme součástí. Několik desítek agentur práce z ČR odeslalo stížnosti do Bruselu, Asociace pracovních agentur tak učinila rovněž.

Diskriminační povinné pojištění agentur práce je v rozporu s dokumenty jako je Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce (uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv č. 21/2003 na straně 913), se Zelenou knihou Evropských společenství (návrh představen dne 22. 11. 2006 pod názvem „Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století“), a v neposlední řadě se SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání, zejména článkem 4.

Shromáždění členů APA také konstatovalo legislativní zmatek, způsobený současnou koaliční vládou. Situace, kdy Ústavním soudem dočasně platící novela Zákona o zaměstnanosti ještě v říjnu není schválená pro rok 2012 a současně MPSV ČR předložilo Sněmovně její další 3 novely, je skličující. Nikdo není schopen říci, co bude vlastně od 1.1.2012 platit. Zda vše nebo část a hlavně - jaké to bude mít pro agenturní zaměstnance i agentury práce důsledky. Totéž je u Zákoníku práce a novel jeho novel. Podobně u zákonů souvisejících s daněmi, zdravotním a sociálním pojištěním, které mají přímý dopad na zaměstnance a zaměstnavatele. Vládní koalicí slibované a proklamované schvalování zákonů v minimálně půlročním předstihu, aby se s nimi mohli všichni včas seznámit, je chimérou. Pokud budou projednávané věci od 1.1.2012 platit, pak celá země dostane na přípravu jen několik dní o Vánocích. Což je naprosto špatně a nepřijatelné.

Vláda ČR letošním zavedením diskriminačního povinného pojištění agentur práce výrazně diskriminuje české agentury práce ve vztahu k zahraničním. Nejen členové APA podali v létě na Českou republiku desítky stížností k Evropské komisi, která je v současnosti projednává. Přesto vláda ve svém konání pokračuje a dokonce hodlá agenturní zaměstnance diskriminovat vyloučením z pojistné ochrany při insolvenci, kdy jsou dnes chráněni všichni zaměstnanci.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

... potvrzení z Evropské komise


•   Diskuze   •

Tisková zpráva, 30.3.2011

Reakce Asociace pracovních agentur na tiskovou zprávu MPSV z 29.3.2011 „MPSV: REAKCE NA NEPRAVDIVÁ TVRZENÍ K POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH AGENTUR“

Asociace pracovních agentur (APA) reaguje na prohlášení „MPSV: REAKCE NA NEPRAVDIVÁ TVRZENÍ K POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH AGENTUR“ z 29.3.2011, které zjevně komentuje a souhrnně reaguje zejména na tisková prohlášení APA k diskriminačnímu povinnému pojištění agentur práce z 22.3., 23.3, a 28.3.2011. Dále také na zprávy zaslané vládě, poslancům a senátorům a telemost prezidenta APA se zástupcem MPSV v nočním pořadu Ekonomika ČT24 28.3.2011.
APA se nebude pouštět do argumentací typu "tvrzení proti tvrzení", ale dává k dispozici materiál, obsahující jasné důkazy o průkazných lžích MPSV. Důkazy s razítky MPSV, důkazy z Vlády ČR atp.. V přiložené tiskové zprávě APA detailně rozebírá jednotlivá vyjádření ministerstva práce a uvádí je na pravou míru pomocí důkazů a faktů, leckdy přímo dodaných MPSV. Přílohou jsou pak materiály, dokazující jednotlivá tvrzení APA a usvědčující MPSV ze lží veřejnosti a manipulaci s fakty.
Nemůžeme dále přihlížet tomu, jak úředníci a politici, placení z našich daní, otevřeně a arogantně ničí podnikání agentur práce. K přiznání, že celou situaci zavinili, se zjevně nemají. Přitom by stačilo velmi málo k uklidnění trhu práce. Pojištění ve smyslu celého §58a nenabízí žádná z pojišťoven. Zákon obsahující pojištění platí dle rozhodnutí Ústavního soudu podmíněně jen do konce roku 2011. Pojištění agentur práce ve výši trojnásobku mezd agenturních zaměstnanců dubluje jimi placené sociální pojištění. To všechno jsou důvody k vystoupení ministra práce a prohlášení, že na plnění dané diskriminační povinnosti MPSV netrvá. V každé normální zemi EU by to ministr už dávno udělal a inicioval zrušení §58a. .........

... celá zpráva

Přílohy k tiskové zprávě :


MPSV z 29.3.2011: REAKCE NA NEPRAVDIVÁ TVRZENÍ K POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH AGENTURE-mail Hospodářské komory ČR z 19.8.2010 : Připomínka č. 1E-mail Hospodářské komory ČR z 19.8.2010 : Připomínka č. 2E-mail Hospodářské komory ČR z 19.8.2010 : Připomínka č. 3Informační e-mail z 19.8.2010 : O diskriminačním povinném pojištěníMPSV 14.10.2004 : Výzva k úhradě licence JOB-centrum Ostrava s.r.o. 14 bMPSV 14.10.2004 : Výzva k úhradě licence JOB-centrum Ostrava s.r.o. 14 a, cPovolení MPSV ČR pro JOB-centrum Ostrava s.r.o. 2002Povolení MPSV ČR pro JOB-centrum Ostrava s.r.o. 2004Povolení MPSV ČR pro JOB-centrum Ostrava s.r.o. 2007Seznam nových agentur práce po 1.1.2011Návrh pojistné smlouvy pojišťovny Slavia z 28.03.2011


•   Diskuze   •

Tisková zpráva, 28.3.2011

Ministerstvo práce nutí pod pohrůžkou vězení agentury práce k uzavírání polovičatých pojistek.

Asociace pracovních agentur (APA) opakovaně upozorňuje na novelu Zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb., která zavedla v § 58a diskriminační povinnost všem společnostem s povolením MPSV na přidělování dočasných zaměstnanců (agenturám práce), zajistit si diskriminační pojištění proti úpadku klienta a proti svému úpadku. ....

... celá zpráva


•   Diskuze   •

Tisková zpráva, 25.3.2011

Stanovisko Asociace Pracovních Agentur (APA) k diskriminačnímu povinnému pojištění agentur práce nabízenému nově pojišťovnou Uniqa

Včera zveřejnila pojišťovna Uniqa prohlášení (viz příloha), že po konzultacích s Ministerstvem práce a sociálních věcí začíná nabízet nový pojistný produkt - povinné pojištění agentur práce pro případ jejich úpadku vyhlášeného insolvenčním soudem. Kromě rozporu nabízeného produktu se zněním §58a Zákona o zaměstnanosti - pojišťuje jen půlku zákonem požadovaného rozsahu pojištění - ve svém prohlášení mj. píše (citujeme) : "Pojištění záruky obecně posiluje postavení agenturního zaměstnance, přičemž pojištění nabízené UNIQA mu nyní bude v definovaných případech úpadku agentury práce zaručovat odškodnění až do výše tří průměrných měsíčních výdělků."

APA konstatuje, že toto prohlášení je stejná účelová lež, jakou stále používá Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pojišťovna Uniqa, jakožto velká nadnárodní společnost, by měla dobře vědět, že všichni agenturní zaměstnanci platící sociální pojištění jsou automaticky v případě úpadku agentury pojištěni do výše 3 měsíčních mezd. Ty jim na základě insolvence agentury práce vyplatí úřad práce dle Zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Proto si ze svých mezd povinné sociální pojištění platili oni sami, proto z objemu vyplacených hrubých mezd platila sociální pojištění jejich agentura práce. Jde tedy o dvojí pojištění, které zákony přímo zakazují.

Pojišťovna Uniqa, jakožto velká nadnárodní společnost, by měla dobře vědět, že agenturním zaměstnancům vyplatí dlužné mzdy v první řadě stát prostřednictvím ÚP. Pojišťovna pak s odvoláním na tuto výplatu nebude agenturním zaměstnancům vyplácet nic. Pojištění je náhrada, slouží tedy k vyplacení dlužné mzdy za dané období, ne dvojnásobku mezd. Tím by došlo k bezdůvodnému obohacení, což náš právní řád zakazuje. Proto stále trvá rozpor §58a Zákona o zaměstnanosti s legislativou ČR v tom, který po agenturách práce požaduje dvojí pojištění téhož. Navozuje to podezření, že chce zneužít tísně agentur práce vyvolané kroky MPSV ČR a otálením s nabídkou, když do minulého týdne nikdo pojistný produkt nenabízel. A produkt plně v souladu s §58a ZoZ nikdo nenabízí doposud.

Je naprosto ostudné, že MPSV, jako státní orgán, aktivně v této frašce přilévá oleje do ohně, který samo založilo. V neprospěch poctivých podnikatelů a agenturních zaměstnanců. Místo veřejného přiznání MPSV, že takový produkt na trhu není, §58a je tím neúčinný a Ministerstvo práce nebude diskriminační pojištění po agenturách práce vyžadovat. To by uklidnilo trh práce a poskytlo čas na koncepční řešení. Navíc zmíněné diskriminační pojištění požaduje zákon, jemuž ústavní soud tento měsíc poskytl platnost podmíněně pouze do konce roku 2011.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA•   Diskuze   •

Tisková zpráva, 23.3.2011

Stanovisko Asociace pracovních agentur (APA) k dnešnímu vyjádření MPSV k diskriminačnímu pojištění agentur práce

Dnes odpoledne vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR tiskovou zprávu k nově zavedenému diskriminačnímu povinnému pojištění agentur práce. MPSV se ve zprávě tváří že pojištění, která na trhu aktuálně jsou, vyhovují plně znění Zákona o zaměstnanosti v §58a. Eufemisticky řečeno tvrdí, že rajčata jsou brambory. Přestože samy pojišťovny říkají veřejně naprostý opak.
MPSV jako mantru stále opakuje, že diskriminační povinné pojištění, česká rarita v celé EU, má za úkol postihnout nekvalitní agentury práce a dát větší jistotu agenturním zaměstnancům. Opak je pravdou. Osm dní před termínem k prokázání pojištění není pojištěna žádná z 1.323 agentur práce. Tak právě zhruba 100.000 agenturním zaměstnancům hrozí od 1.4.2011 nezaměstnanost. Agentury totiž automaticky ze zákona přijdou o povolení agenturně zaměstnávat.
MPSV, přes nezákonnost celého jím vymyšleného a v legislativní nouzi prosazeného paragrafu, na jeho plnění trvá. Ve své nelegální snaze jde tak daleko, že je odhodláno uznávat jako zákonné pojištění i produkty, které prokazatelně nesplňují §58a zákona o zaměstnanosti. To celé v situaci, kdy zmíněný zákon Ústavní soud ponechal v platnosti pouze podmínečně do konce roku 2011. Reakci Asociace pracovních agentur naleznete v příloze .........

... celá zpráva


Reakce na :

MPSV UPOZORŇUJE NA POVINNOST ZÁKONNÉHO POJIŠTĚNÍ AGENTUR PRÁCE

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) upozorňuje na diskriminační povinnost zákonného pojištění agentur práce. Podle novely zákona o zaměstnanosti účinné od ledna 2011 má agentura práce, která vykonává tzv. agenturní zaměstnávání, povinnost mít do 31. 3. 2011 sjednané diskriminační pojištění proti úpadku. Agentury, které obdržely povolení po 1. 1. 2011, musí tuto povinnost splnit do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Opatření má přispět k omezení činnosti agentur, které nedodržují předpisy a zneužívají tak své klienty .....

... celá zpráva


•   Diskuze   •

Tisková zpráva, 22.3.2011

Ministerstvo práce se rozhodlo zlikvidovat agenturní zaměstnávání

Asociace pracovních agentur (APA) se znepokojením sleduje snahy Ministerstva práce, vedoucí k likvidaci odvětví agenturního zaměstnávání.
Nesmyslné lpění MPSV na dodržení nového §58a Zákona o zaměstnanosti, požadujícím diskriminační povinné pojištění agentur práce, podporují mediální prohlášení vysokých úředníků MPSV ČR. Jak ministra práce Drábka, tak např. jeho náměstka Machotky. Odhlédneme-li od nesmyslnosti celého pojištění jako takového, tak žádný pojistný produkt splňující kritéria zákona na trhu neexistuje.
Prvně jmenovaný tvrdil již 8.3.2011 v Českém rozhlase 1 Radiožurnálu, že pojišťoven nabízejících zákonem nově požadované diskriminační povinné pojištění je již několik. Agentury se tedy nemusí bát odebrání povolení k činnosti a mohou se pojistit. Nemluvil pravdu. Teprve odpoledne začala rozesílat dotazníky k uvažovanému zavedení produktu ČPP a.s.. Žádné pojištění neexistovalo a dodnes není.
Druhý jmenovaný naposledy vystoupil včera v hlavní zpravodajské relaci TV Prima (videoarchiv, 21.3.2O11, od 22 minuty pořadu). Tvrdil, že má na stole první pojistku agentury práce od ČSOB pojišťovny. Jeho nepravdy okamžitě odhalil oslovený mluvčí s tím, že pojišťovna ČSOB nic takového nemá ani nechystá.
APA vydává k těmto krokům MPSV tiskové prohlášení...........

... celá zpráva


•   Diskuze   •