Jak se stát členem APA

Seznam aktuálních členů APA (abecedně)

Přihláška do Asociace Pracovních Agentur

Jak se stát členem Asociace pracovních agentur?

Rádi Vás v našich řadách přivítáme. Jsme na jedné lodi, kterou se nejen MPSV, ale i vláda, odbory a různá politkcká uskupení neustále snaží legislativně potopit. Stanovy APA i Etický kodex APA najdete na webu APA. Přihlášku do APA se všemi pokyny zde nahoře vpravo ke stažení (formát Word).

Po obdržení Vaší Přihlášky včetně příloh bude probrána při nejbližším zasedání Výboru APA. Výbor APA bude probírat Vaše veřejné listiny v Obchodním rejstříku a doplňující informace, které jste poslali spolu s přihláškou:

  1. Roční Přehledy činnosti agentury práce, Vámi zasílané na GŘ ÚP za poslední 3 roky (naskenované do emailu). Pokud existujete kratší dobu, pak jen ty, co máte. Pokud jste nová agentura práce, tak bez nich.

  2. Finanční výkazy za poslední 3 roky Vašeho podnikání (naskenované do emailu), které se posílají na Obchodní rejstřík. Pokud tam už nejsou ke shlédnutí, pak netřeba. Doporučujeme Vám striktně jejich doplnění, jinak není možné Vás přijmout. Pokud existujete kratší dobu, pak jen ty, co máte. Pokud jste nová agentura práce, tak bez nich.

Není naším cílem někoho lustrovat, ale výše uvedené jsou (nebo by měly být) veřejné informace. Prostě chceme poznat nového zájemce o členství.

Při přijetí je agenutra práce vyzvána k úhradě zápisného ve výši Kč 10.000,- na účet APA Fio banka, a.s. Ostrava č.ú. 2900128180 / 2010. Předpisem pro zápisné i členský příspěvek jsou přímo Stanovy APA, článek III. odstavec 1. Členský příspěvek i zápisné jsou nedaňovým výdajem dle Zákona o dani z příjmu, protože členství v asociaci nepatří mezi zákonem vyjmenované (pouze odbory, Hospodářská komora ČR a z jiného zákona povinná profesní sdružení pro provozování dané profese typu Advokátní komory atp.).

Členské příspěvky se Vás v roce vstupu do APA netýkají, pouze zápisné.

Jako nově přijatého člena Vás pak pozveme na Shromáždění Členů APA k osobnímu představení se a seznámení s ostatními.

V dalších letech členský příspěvek platí agentura práce automaticky v lednu každého roku. Aby tak bylo potvrzeno její členství v daném roce, mohla se zúčastnit Shromáždění členů APA a hlasovat na něm.


4Foch europe s.r.o.

IČ: 46980857
členské číslo: 0061

Výstavní 1928/9
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

mobil: +420 777 719 772

email: Martin Černý

web:

4Foch Europe s.r.o. je od založení v roce 1992 ryze českou firmou působící na Olomoucku. Své aktivity nyní rozšiřuje na Ostravsko a zajišťuje také zaměstnance ze zemí mimo EU pro automobilový a strojírenský průmysl.
Agentura PANCÉŘ, s.r.o.

IČ: 26155788
členské číslo: 0028

Nad Šárkou 2551/6a
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: +420 233 355 726
tel.: +420 272 929 898
mobil: +420 736 489 120

email: info@pancer.cz

web: www.pancer.cz

Agentura PANCĚŘ s.r.o je bezpečnostní agenturou působící na českém trhu komerční bezpečnosti již od roku 2000. Poskytuje své služby na celém území České republiky prostřednictvím regionálních poboček. Z titulu statutu AGENTURY PRÁCE zajišťuje přidělení zaměstnanců k dlouhodobému výkonu požadovaných prací (např. obsluha telefonních ústředen, pořizování dat, ostatní administrativní práce a služby domovnického charakteru).
Od roku 2003 jsme organizací zaměstnávající více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností a našim obchodním partnerům poskytujeme možnost využití zápočtu náhradního plnění, při významných úsporách našich klientů v oblasti povinných odvodů při neplnění povinnosti zaměstnávání 4 % vlastních zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Agentura PANCÉŘ je držitelem Osvědčení NBÚ na seznamování s utajovanými skutečnostmi na stupeň VYHRAZENÉ.


Agentura práce GADASOVÁ, s.r.o.

IČ: 28712200
členské číslo: 0006

Revoluční 5
400 01 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 220 615
gms: +420 603 592 381

email: info@gadasova.cz

web: www.gadasova.cz

Agentura práce GADASOVÁ je pracovněpersonální agentura z Ústí nad Labem zabývající se na trhu práce zejména službami v oblasti dočasného přidělování zaměstnanců jiným uživatelům (temporary help) s důrazem na kvalitu , flexibilitu a spolehlivost svých služeb, jak vzhledem ke spolupracujícím firmám, tak k zaměstnancům.


Agentura STUDENT, spol. s r.o.

IČ: 25114841
členské číslo: 0005

Hráského 25
148 00 Praha 4

tel.: +420 271 911 255
mobil: +420 271 910 257

email: agentura@student.cz

web: www.student.cz

Agentura STUDENT s.r.o., je stabilní ryze česká firma s dlouholetou tradicí a zkušenostmi v oboru dočasné pracovní výpomoci (obecně se pro tento druh služeb používá slovo „brigády“). Činnost agentury je po celou dobu své existence specializována převážně na zajišťování dočasné pracovní výpomoci prostřednictvím studentů SŠ a především VŠ. Díky širokému rozsahu služeb a více než dvanáctiletým zkušenostem se řadíme mezi největší regionální poskytovatele dočasné pracovní výpomoci v Praze. Do portfolia našich klientů patří významné nadnárodní společnosti, středně velké firmy i menší živnostníci.


Akademie odpovědných zástupců s.r.o.

IČ: 02920662
členské číslo: 0070

Římská 526/20
120 00 Praha 2- Vinohrady

mobil: +420 702 284 708

email: info@aozet.cz

web: www.aozet.cz

Společnost Akademie odpovědných zástupců s.r.o. přináší od roku 2019 uchazečům o zaměstnání možnost získat odbornou kvalifikaci pro výkon funkce odpovědného zástupce pro personální agenturu nebo agenturu práce v ČR. Tato kvalifikace je vstupenkou k podnikání v oblasti zprostředkování zaměstnání a nebo k získání zajímavé pracovní pozice v tomto oboru.
ARARAJUBA, s.r.o.

IČ: 06485804
členské číslo: 0066

Na Folimance 2155/15
120 00 Praha-Vinohrady

mobil: +420 608 252 742

email: ararajubasro@gmail.com

Společnost se od roku 2018 zabývá přímým zprostředkováním a poradenstvím v agenturním zaměstnávání.


AVEC TEAM CZ, s.r.o.

IČ: 45197393
členské číslo: 0085

Panská 25
686 04 Kunovice

tel.: +420 572 54 72 075, (+421) 41/ 5000 633
fax: +420 572 54 72 07, (+421) 41/ 5000 633
mobil: (+420) 605 879 284, (+421) 911 551 521, (+421) 911 553 113, (+421) 907 841 329

email: info@avectrade.cz

web: www.avectrade.cz

AVEC je Česko – Slovenská společnost, jejíž zakladatelé poskytují služby na trhu práce už od roku 1992. Krédem společnosti je spolehlivý přístup, výběr vhodných pracovníků, rychlé a pružné reakce na potřeby klientů, vysoce kvalitní práce za cenu, která příjemně překvapí. Součástí filozofie je být levný a efektivní. Specializuje se na práce v potravinářském průmyslu, elektrotechnickém průmyslu a na pracovní služby pro automobilový průmysl.


Career agency s.r.o.

IČ: 03599647
členské číslo: 0072

K Zámečku 887
789 61 Bludov, okr. Šumperk

tel.: +420 583 313 250

email: nuget@nuget.cz

Career agency s.r.o. se od roku 2015 specializuje na zaměstnance pro maloobchod, velkoobchod, hotelnictví a pohostinství.


Comac Jobs s.r.o.

IČ: 28657411
členské číslo: 0045

Janáčkova 16
702 00 Ostrava

tel. zdarma: 800 140 340
tel.: +420 597 317 075

email: recepce@comacjobs.cz

web: www.comacjobs.cz

Comac Jobs s.r.o. je dynamická, rychle se rozvíjející společnost působící na Českém pracovním trhu v Moravskosleszkém, Zlínské kraji, Praze a středních Čechách. Počtem dočasně přidělených zaměstnanců a spolupracujících firem se řadí k největším pracovním agenturám v ČR. Partneři se rekrutují z nejrůznějších průmyslových oborů a díky vzájemné úzké spolupráci tím zvyšují kompetentnost jejich konzultantů a specialistů. Zkušenosti pak s výhodou uplatňuje nejen při spolupráci s novými klienty, ale i při náboru kandidátů a jejich prověřování. Při spolupráci s uchazeči jsou schopni správně nasměrovat jejich nasazení a být jim maximálně nápomocni při naplňování jejich pracovních záměrů.


CREDIT CZECH s.r.o.

IČ: 27113442
členské číslo: 0015

Karmelitská 379/18
118 00 Praha 1

tel.: +420 284 083 300
fax: +420 284 083 362

email: kancelar@creditczech.cz

web: www.creditczech.cz

Společnost CREDIT CZECH s.r.o. zajišťuje komplexní služby v oblasti agenturního zaměstnávání, na trhu práce působíme od roku 1999 a své služby nabízíme našim klientům zejména v Praze a blízkém okolí. V souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti jsme 14.10.2004 jako jedna z prvních agentur práce získali od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR povolení ke zprostředkování zaměstnání českých občanů a občanů EU na území celé České republiky.


CZECH CAREER s.r.o.

IČ: 08726124
členské číslo: 0082

Sídlo: Francouzská 299/98
101 00 Praha 10-Vršovice

Provozovna a korespodnenční adresa: Hodkovická 52/52
460 06 Liberec 6

tel.: +420 777 260306

email: info@czechcareer.cz

web: www.czechcareer.cz

Pracovní agentura Czech Career s.r.o. působí převážně na pracovním trhu Libereckého kraje. Dodává především výrobní operátory a řidiče VZV do výrobních společností, zejména v oblasti automobilového průmyslu. Je licencovaná pracovní agentura s povolením MPSV pro dočasné přidělování zaměstnanců k uživateli. Pracovníky dodává jak ze zemí EU tak i mimo EU. Jedná se zejména o země jako jsou Polsko, Slovensko, Česká republika, Gruzie, Bělorusko, Rusko, Ukrajina.


DMK účetnictví

IČ: 43817751
členské číslo: 0051

Jírova 724
394 70 Kamenice nad Lipou

tel.: +420 565 432 439
mobil: +420 724 089 727

email: d.korinkova@quick.cz

web: DMK účetnictví

Společnost je spojením fyzických osob pana a paní Kořínkových, z nichž druhá zmíněná, Dagmar Kořínková, založila živnost před 25 lety. K její specializaci při poradenství a činnostech pro agentury práce patří finanční poradenství, podnikatelské a organizační poradenství, vedení personální agendy zaměstnanců, rekonstrukce účetnictví, daňová evidence a zajištění služeb odpovědného zástupce pro agenturu práce. V APA pravidelně od dubna 2016 zastupuje některé její členy.


EKOMONTEC CZ s.r.o.

IČ: 03298698
členské číslo: 0044

Sídlo: Nám. 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5- Smíchov
Provozovna: Vysoká 145, 26901 Rakovník

mobil: +420 704 145 505

email: ekomontec@seznam.cz

web: www.ekomontec.cz

Ekomontec CZ s.r.o. je vedena zkušenými managery, kteří načerpali zkušenosti a praxi ve stejném oboru u jiných společností. Zakládá si na svém rodinném zázemí, které jí umožňuje větší flexibilitu po stránce jejího řízení a organizace. Cílem není pouhá orientace se na agenturní přidělování vlastních zaměstnanců k uživateli, ale také další aktivity s tím nesouvisející. Může každému nabídnout profesionalitu, flexibilitu a snahu uspokojit jak zákazníka, tak své spolupracovníky. JE RODINNÁ SPOLEČNOST A JAKO RODINA SE CHOVÁ.


EMONA KRONI s.r.o.

IČ: 26382661
členské číslo: 0029

Rubešova 29
326 00 Plzeň

tel.: +420 377 464 257

mobil: +420 737 484 737

fax: +420 377 445 045

email: info@emonakroni.cz

web: www.emonakroni.cz

Agentura EMONA KRONI, s. r. o. je dynamická, flexibilní, neustále se rozvíjející společnost. Našim klientům nabízíme služby z oblasti lidských zdrojů: tj. vyhledání požadovaných zaměstnanců, dočasné přidělení, včetně následného servisu. Zaměřujeme se na flexibilní personální řešení dle individuálních potřeb každého klienta s cílem zajistit kvalitní, spolehlivé zaměstnance a stát se tak profesionálním partnerem.


ENGINE HOME s.r.o.

IČ: 28887123
členské číslo: 0056

Na Okraji 335/42
162 00 Praha 6 - Veleslavín

tel.: +420 777 230 777

email: marketa@enginehome.cz

web: www.enginehome.cz

Společnost ENGINE HOME, s.r.o. zajišťuje komplexní služby a poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání, včetně zajišťování pracovního povolení a povolení k pobytu pro cizince ze 3. zemí, přičemž se zaměřujeme především na filipínské zaměstnance na pozicích hospodyně v domácnosti, uklízeči, chůvy apod. Na trhu práce působíme již od roku 2009. Našimi klienty jsou rodiny a firmy nejen z Prahy, ale i z celé ČR.


FlexI T agency s.r.o.

IČ: 27832805
členské číslo: 0032

Vítkovická 3083/1
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

mobil: +420 722 591 188

email: info@flexitagency.com

web: www.flexitagency.com

Společnost FlexI T agency, s.r.o. působí na trhu práce od roku 2008. Zaměřuje se převážně na dělnické a technické pozice. Je schopna zajistit zaměstnance i na pozice v administrativě a jiných pracovních odvětvích.


GTAgency s.r.o.

IČ: 07710500
členské číslo: 0069

Na Tykačce 689/15
190 17 Praha 9-Vinoř

mobil: +420 723 371 700

email: gtagency@gtagency.cz

web: www.gtagency.cz

GTAgency s.r.o. z Prahy se specializuje na zaměstnávání v Německu, kde své zaměstnance dočasně přiděluje k různým obchodním partnerům, převážně v automobilovém průmyslu. Společnost rovněž vlastní povolení k zprostředkování zaměstnání od německých úřadů.


GUIDARES s.r.o.

IČ: 11777567
členské číslo: 0083

Štrossova 277
530 03 Pardubice-Bílé Předměstí

mobil: +420 602 228 292, 775 435 942, 775 177 651

email: guidarestm@gmail.com

web: www.guidares.cz

Pracovní agentura GUIDARES s.r.o. působí převážně na pracovním trhu Pardubického kraje. Specializuje se na nábor pracovních sil ze zahraničí logistickým společnostem a logistickým platformám. Působí též v automobilového průmyslu. Dle druhu práce zajišťuje personál na pozice skladníci - obsluha manipulačních vozíků, retrakáři, pomocní skladníci, pomocní operátoři, úklidové a pomocné práce.


HOLLEN Agency s.r.o.

IČ: 08256551
členské číslo: 0080

Jiráskova 528/51
293 01 Mladá Boleslav II

mobil: +420 775 959 526

email: hollen@hollen.cz

web: www.hollen.cz

HOLLEN Agency s.r.o. je součástí nadnárodního koncernu HOLLEN s.r.o. působícího ve čtyřech zemích (Česko, Slovensko, Rusko a Maďarsko) a dceřinou firmou HOLLEN CZ s.r.o.. Jako personální agentura disponuje všemi potřebnými licencemi pro přidělování zaměstnanců a má silné zázemí mateřské firmy spočívající v servisu oddělení personalistiky, financí, operativy i obchodu. Oblast působení je převážně v automotive, ale své služby nabízí i jiným odvětvím průmyslu s pobočkami po celé ČR. Nastavené procesy jsou zaměřené zejména na udržení kvality personálu, pečlivý výběr a testování svých pracovníků a maximální vyhovění požadavkům klientů. Při výkonu své činnosti se řídí platnými směrnicemi, všemi legislativními nařízeními ČR a má uzavřené dostatečné pojištění pro případné způsobení škody.


"JOB spectrum s.r.o."

IČ: 61539368
členské číslo: 0020

Ruská č.p. 80
430 01 Chomutov

tel.: +420 474 652 632
fax: +420 474 652 633
mobil: +420 773 617 221

email: L.Stastna@jobspectrum.cz

web: www.jobspectrum.cz

Společnost se zabývá již od roku 1995 zprostředkováním zaměstnání převážně v okrese Chomutov. Od té doby nás navštívilo téměř 6000 uchazečů z řad zaměstnaných i nezaměstnaných lidí nejrůznějších profesí. V roce 2006 koupila 50 % obchodního podílu na společnosti JOB spectrum s.r.o. společnost NEWTON Solutions Focused, a.s., čímž se společnost JOB spectrum s.r.o. fakticky vřadila do skupiny NEWTON čítající v současnosti cca 10 obchodních společností s různým předmětem podnikání, jakož i soukromou vysokou školu se sídlem v Brně či nadační fond se sídlem v Praze.


JOB-centrum Ostrava s.r.o.

IČ: 25359843
členské číslo: 0016

Studentská 1770/1
700 32 Ostrava-Poruba

tel.: +420 596 914 178
fax: +420 596 911 856
mobil: +420 603 451 105

email: info@jobcentrum.cz

web: www.jobcentrum.cz

Společnost vznikla v březnu 1990 a specializuje se na rychlé nástupy dočasné pracovní síly, brigády (dočasná výpomoc, „temporary help“). Podnikům a institucím na Ostravsku dodává převážně na manuální práce studenty vysokých a středních škol, nezaměstnané evidované i neevidované na ÚP, důchodce starobní i invalidní, ženy na RD a další volné pracovní síly na trhu práce. V regionu i mimo něj zajišťuje leasing pracovních sil přímo od jednotlivých zákazníků, čímž jim umožňuje plynule řídit počty pracovníků, nutných k jejich činnosti. Princip je obdobný jako u dodávek, avšak výběr a nábor pracovníků zde provádí přímo partner. Služba je proto poskytována za nižší cenu.


JOBS.EU, s.r.o.

IČ: 26959631
členské číslo: 0048

Vídeňská 546/55
639 00 Brno

tel.: +420 543 235 024
fax: +420 543 235 024
mobil: +420 721 203 203, +420 724 000 616

email: info@jobseu.cz

web: www.jobseu.net

Společnost JOBS.EU, s.r.o. z Brna vychází vstříc společnostem, hledajícím schopné zaměstnance nebo brigádníky, stejně jako lidem, hledajícím zaměstnání či brigádu. Tedy uchazečům o práci i zaměstnavatelům.
Pomáhá firmám v oblasti výběru, řízení a rozvoje lidských zdrojů, zajišťuje zaměstnance na dobu neurčitou i určitou, provádí hodnocení a výběr pracovníků, školení, outplacement, outsourcing a poradenské služby. Zájemcům o zaměstnání se snaží vybrat vhodné pracovní nabídky, přiblížit jejich potenciálního zaměstnavatele, firemní kulturu a připravit je co nejlépe na výběrové řízení. Portfolio nabízených pozic zahrnuje širokou škálu provozních i vedoucích pracovníků na všech úrovních, od vrcholového managementu po řadové pozice v oblasti účetnictví, obchodu, IT, marketingu, financí a výroby. V rámci agenturního zaměstnávání pomáhá brigádníkům a zaměstnancům dočasně přiděleným k výkonu práce zlepšit jejich finanční situaci, prohloubit jejich profesní i mimoprofesní zájmy.


Jobs Contact Personal, s.r.o.
(dříve Jobs Contact Consulting s.r.o.)

IČ: 17181879
členské číslo: 0036

Křenová 531/69a
602 00 Brno-Trnitá

mobil: +420 602 642 9156

email: dotaz@jobscontact.cz

web: www.jobscontact.cz

Personální agentura Jobs Contact působí na trhu práce již od roku 2014 a specializuje se na nábor technických oborníků v odvětví ICT, strojírenství a elektru. V Jobs Contact věnujeme maximální pozornost kvalitě naší práce a odbornosti. Cílíme na to, aby spolupráce s našimi klienty byla dlouhodobá a opírala se o korektnost a vzájemný respekt. Zároveň nám záleží na budování a udržování široké sítě kvalitních uchazečů, ke kterým přistupujeme vždy jako k rovnocenným partnerům. S účinností ke dni 1. 12. 2022 došlo ke sloučení člena APA společnosti Jobs Contact Consulting, s.r.o., jako společnosti zanikající, se společností Jobs Contact Personal, s.r.o., jako společností nástupnickou. V důsledku sloučení došlo k zániku společnosti Jobs Contact Consulting, s.r.o. a veškeré jmění této zanikající společnosti, které zahrnuje také práva a povinnosti, pohledávky a dluhy z obchodních a smluvních vztahů, přešlo ze zákona na společnost Jobs Contact Personal, s.r.o , jakožto na univerzálního právního nástupce zanikající společnosti Jobs Contact Consulting, s.r.o. Nástupnická společnost převzala v celém rozsahu veškeré podnikatelské a obchodní aktivity společnosti Jobs Contact Consulting, s.r.o. a bude v nich nadále pokračovat. Na nástupnickou společnost rovněž přešli všichni zaměstnanci společnosti Jobs Contact Consulting, s.r.o., plnění smluv není nikterak narušeno a plynule pokračuje ve sjednaných termínech a za smluvených podmínek. Členem APA je tak nyní nástupnická společnost Jobs Contact Personal, s.r.o. se sídlem Křenová 531/69a, Trnitá, 602 00 Brno, IČ , DIČ CZ17181879. Veškeré kontakty, telefonní a emailové spojení zůstávají stejná.


JOMA-G CZ, s.r.o.

IČ: 27798399
členské číslo: 0030

Jablunkov 500
739 91 Jablunkov

tel.: + 420 608 027 328
tel.: + 420 608 881 662
fax: + 421 414 335 322

email: jozef.garaj@seznam.cz

Společnosť JOMA-G CZ, s.r.o. zajišťuje komplexní služby v oblasti agenturního zaměstnávání českých občanů a občanů EU. Na trhu práce působíme od roku 2000, jako agentura práce od roku 2004. Své služby poskytujeme zájemcům o práci v oblasti kovoobrábění a zámečnictví na území celé ČR, ale hlavně v Moravskoslezském kraji. Orientujeme se na zaměstnávání pracovníků na pozice slévárenský dělník, dělník v lisovně a obráběč kovů.


MM Partner Group, s.r.o.

IČ: 08281050
členské číslo: 0074

Sídlo: Čáslavská 266
537 01 Chrudim IV

mobil: +421 948 302 205

email: mmpartnergroup@gmail.com


NEO CRAFTS s.r.o.

IČ: 05637201
členské číslo: 0075

Sídlo firmy: Přátelství 986/19
104 00 Praha 10 - Uhříněves

Telefon: +420 776 877 112

email: office@neocrafts.cz

web: www.neocrafts.cz

Naším úkolem je uspokojit potřeby našich partnerů ve výrobních, logistických a technologických procesech, kde potřebují spolehlivý, stabilní a kvalifikovaný personál. Naše podnikatelská a inovativní síla spočívá ve vzájemné výměně zkušeností mezi různými projekty, které ve velkém počtu realizujeme a díky nimž jsme nashromáždili nespočet pozitivních i negativních zkušeností. Sdílíme navzájem své know-how, což nám umožňuje neustále zlepšovat produktivitu, neustále inovovat, pečlivě zpracovávat lidské a provozní procesy a činnosti. Jako agentura pro nábor a nábor zaměstnanců poskytujeme pracovníky z východní Evropy, zejména z Ukrajiny, na trh práce v České republice, stejně jako v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Poskytujeme služby poradenství, personální audit, BOZP poradenství, testování zaměstnanců, zaměstnání, nábor.


NO77 s.r.o.

IČ: 29413150
členské číslo: 0050

Sídlo: Petrská 1131/2
110 00 Praha 1-Nové Město

Tel.: +420 734 742 619

email: info@NO77.eu

web: www.no77.eu

Společnost NO77 s.r.o. je personální agentura, sídlící v Praze, která se zabývá výběrem zaměstnanců od roku 2014. Portfolio nabízených pozic zahrnuje širokou škálu od vedoucích (ředitelské, manažerské) nebo specifické a to napříč celou organizační strukturou společností. Za své Klienty NO77 považuje jak firmy/společnosti, tak samotné kandidáty. Agentura se zaměřuje na výběr v rámci sektorů od FMCG, obchodu, výroby (strojírenství, potravinářství), financí až po IT/telko.
Přidanou hodnotou agentury je seniorní businessová zkušenost všech konzultantů pro potřeby svých klientů.


Partners M&L Czech spol. s r. o.

IČ: 05063604
členské číslo: 0054

Sídlo: Divnice 179
763 21 Slavičín

mobil: +421 944 415 703

email: partnersmlsro@gmail.com


PRACANTI s.r.o.

IČ: 04724372
členské číslo: 0043

Sídlo: 28.října 1777/112, 702 00 Ostrava
Provozovny: Ostrava, Olomouc a Valašské Meziříčí

tel.: +420 800 400 201 zdarma

email: pracanti@pracanti.eu

web: www.pracanti.eu

Pracanti s.r.o. ze Zašové, působící na Ostravsku, Olomoucku a ve Valašském Meziříčí. Základem společnosti jsou dlouholeté zkušenosti získané působením na českém pracovním trhu, slovenském pracovním trhu, ale i na zahraničních pracovních trzích v rámci Evropy. Pracanti s.r.o. znají specifika jednotlivých trhu práce a to i v regionálních oblastech, umí rychle a flexibilně reagovat na individuální potřeby zákazníků v jednotlivých sférách. Poskytují spolehlivé zaměstnance, čímž zbavují klienty od množství práce a stále složitějších administrativních úkonů. Motivovaní spokojení zaměstnanci jsou klíčem k dlouhodobé spolupráci s klienty a ke snížování fluktuace. Pracanti s.r.o. kladou důraz na profesionální a lidský přístup, spolehlivost, rychlost a kvalitu poskytovaných služeb.


Práce Liberec s.r.o.
(starý název Agentura JOBSTUDENT, s.r.o.)

IČ: 25407201
členské číslo: 0007

Bažantí 1393/4
460 01 Liberec 1

tel.: +420 485 105 458
mobil: +420 602 446 611

email: info@prace-liberec.cz

web: www.prace-liberec.cz

Pracovní agentura zabývající se zejména dočasnou pracovní výpomocí. Od roku 1996 zajišťujeme flexibilní pracovní sílu stovkám firem v libereckém kraji. Do roku 2012 jsme působili pod názvem Agentura Jobstudent s.r.o.. Pracovníkům nabízíme možnost brigádnického i dlouhodobého zaměstnání a denní vyplácení mezd!


Proffa s.r.o.

IČ: 28715942
členské číslo: 0039

Školní 5336
430 01 Chomutov

mobil: +420 608 961 546

email: proffa@proffa.cz

web: www.proffa.cz

Společnost PROFFA, s. r. o. vznikla v roce 2008 s cílem poskytování komplexních služeb pro zákazníka (údržba komunikací, zeleně, zimní údržba, bezpečnostní agentura, úklidy apod.). V roce 2015 jsme zaznamenali u našich klientů poptávku po rozšíření našich služeb o poskytování dočasného přidělení zaměstnanců a tak v roce 2016 naše společnost rozšířila svoje služby o personální agenturu. Naším cílem je poskytovat našim klientům služby jak v dočasném přidělování zaměstnanců, zprostředkování kvalitních uchazečů, tak i poradenství v pracovněpersonální oblasti.


SAPE Automotive s.r.o.

IČ: 27148777
členské číslo: 0073

Pražská brána 108
293 01 Mladá Boleslav III

mobil: +420 602 618 507

email: kariera@sapebohemia.cz

web: www.sapebohemia.cz/automotive/

SAPE Automotive s.r.o. je personální agentura z Mladé Boleslavi, působící na trhu již od roku 2004 a nabízející práci v okolí Mladoboleslavska, hlavně v automobilovém průmyslu. Je součástí skupiny firem pod SAPE BOHEMIA S.R.O., jejímž motem je "Logistics for You". SAPE Bohemia je soukromá česká firma se sídlem v Mladé Boleslavi působící v oboru logistiky. Firma byla založena v roce 2000. Jedná se o dlouhodobého obchodního partnera Škoda AUTO. V současné době zaměstnává téměř 200 kmenových zaměstnanců, kterým poskytuje dlouhodobé a stabilní zaměstnání s možností osobního růstu. Zároveň momentálně provozuje 2 logistické sklady v okolí Mladé Boleslavi.


SIMIKIEL CONSULT s.r.o.

IČ: 27857654
členské číslo: 0079

Pískov 9
783 83 Troubelice, okr. Olomouc

tel.: +420 721 454 416

email: info@simikielconsult.com

web: www.simikiel.cz

Společnost SIMIKIEL CONSULT, s.r.o., působí na Českém trhu od roku 2008 především v Olomouckém kraji. Zabývá se zprostředkováním zaměstnání pro všechny druhy prací v oboru Strojírenství, převážně na pozici zámečník, svářeč, frézař, obsluha CNC strojů, vazač, lakýrník, dělník. Povolení ke zprostředkování zaměstnání je firmě uděleno od MPSV dle č. j. UPCR-2018/60856/5, na dobu neurčitou. Od 22. 09. 2022 bylo naší firmě bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání pro všechny druhy prací ve všech oborech pro ČR i EU . Volná pracovní místa nabízí pro uchazeče po celé ČR.
Firmy mohou zaměstnance u společnosti SIMIKIEL CONSULT, s. r. o., poptávat.


SKS Business Unit s.r.o.

IČ: 28628322
členské číslo: 0059

Kancelář společnosti:
Jiráskova 116
753 01 Hranice na Moravě

tel.: +420 778 548 081

email: agentura@sksbu.cz

web: www.sksbu.cz

Společnost SKS Busines Unit s.r.o. je od založení v roce 2010 ryze česká personální agentura s jasnou vlastnickou strukturou. Dlouhodobě zajišťujeme komplexní personálně poradenské služby v automobilovém a strojírenském průmyslu, avšak s přesahem do ostatních výrobních odvětví.
Tvoříme výkladní skříň agenturního zaměstnávání v České republice – společně s našimi zaměstnanci a českými, korejskými, španělskými i americkými partnery přísně dbáme na dodržování legislativních požadavků. Všichni zaměstnanci mají zaručenu srovnatelnou mzdu s kmenovými zaměstnanci a jako bonus rozsáhlý program péče o zaměstnance zahrnující několik benefitů. Naši klienti si mohou být jisti, že získají spokojené a pracovité zaměstnance, kteří mohou být zaměstnáni zcela legálně a je o ně skvěle postaráno!
Působíme zejména v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji, avšak jsme schopni naše služby zajišťovat na území celé České republiky. Nabízíme stabilní přístup a flexibilitu – služby šité na míru pro potřeby každého klienta. Vnímání vašich potřeb a specifik výroby je pro nás základním kamenem budování obchodních vztahů. Stejně tak spolupracujeme pouze s partnery, kteří našim zaměstnancům zaručují možnost dlouhodobé a bezproblémové spolupráce.


Smart Work Logistics, s.r.o.

IČ: 05270286
členské číslo: 0057

Kamenice 155
547 01 Náchod

tel.: +420 493 523 767

email: info@smart-work.cz

web: www.smartwork.pl

Společnost Smart Work Logistics, s.r.o. je součástí dynamicky se rozvíjející mezinárodní skupiny firem Smart Work, které se specializují na dočasnou práci, zprostředkování práce, personální leasing, zajišťují nábor a výběr, procesní outsourcing, reworking, dodávají pracovníky z Východu a také zdravotní péči.
Skupina Smart Work se skládá z více než deseti společností působících v 6 evropských zemích, tj. Polsko, Ukrajina, Gruzie, Moldavsko, Česká republika a Německo. Ve všech těchto zemích vlastní licence na provozování pracovní agentury. Vlastní rozsáhlou sít náborových kanceláří a partnerů, která jí umožňuje velmi rychle realizovat zakázky přesně podle individuálních potřeb zákazníků.
Agentura práce Smart Work se zaměřuje na uspokojování potřeb a očekávání i těch nejnáročnějších klientů. Zkušenosti jejího personálu umožňují realizovat zakázky profesionálně. Služeb využívají společnosti působící na burze, velké mezinárodní koncerny, ale také menší společnosti ze sektoru MSP. Realizují rovněž zakázky pro zahraniční klientelu. Pracují na základě nejnovějších etických i obchodních standardů. Agentura práce Smart Work je členem Business Centre Club a také Polské asociace pracovních agentur.


SODAT s.r.o.

IČ: 49455516
členské číslo: 0003

Zelný trh 12
602 00 Brno

tel.: +420 541 262 627
mobil: +420 777 804 592

email: firma@personal.sodat.cz

web: www.sodat.cz

SODAT s.r.o. je českou firmou s několikaletou tradicí a pestrou klientelou. Naši původní činností je poskytování služeb a dodávek v IT. V roce 2000 se naše služby dále rozrostly o uspokojování poptávky v oblasti „temporary help“ tedy dočasné pracovní výpomoci. Našim cílem je „co nejvíce spokojených zákazníků ve všech oblastech našeho podnikání.“


Symantec Group s.r.o.

IČ: 05621364
členské číslo: 0060

Frýdecká 851
739 61 Třinec-Staré Město

mobil: +420 736 701 801

email: symantecgroup@seznam.cz

web:

Symantec Group s.r.o. od založení v roce 2016 dlouhodobě zajišťuje pracovníky v automobilovém a strojírenském průmyslu v Moravskoslezském kraji.


Ungvar trading s.r.o.

IČ: 02160773
členské číslo: 0084

Kopec 56
742 66 Štramberk

tel.: +420 776 456 577

email: bebaalla01@gmail.com

Ungvar trading s.r.o. začala působit na trhu práce v Moravskoslezském kraji v roce 2022. Dočasně přiděluje zaměstnance do strojírenských firem, a to včetně cizicnů ze zemí mimo EU.UNIJOB s.r.o.

IČ: 27201554
členské číslo: 0017

Janáčkovo nábřeží 157/53
150 00 Praha 5 – Malá Strana

tel.: +420 222 516 672
fax: +420 222 516 671

email: info@unijob.cz

web: www.unijob.cz

UNIJOB s.r.o. působí na trhu pracovních a personálních agentur od srpna 2000 a navázal spolupráci se stovkami společností, neziskových organizací i drobných živnostníků, které se na nás obrátily za účelem zapůjčení či vyhledání pracovních sil do jejich provozů na krátkodobou i dlouhodobou výpomoc. Naši dočasně přidělovaní zaměstnanci se rekrutují jak z řad studentů vysokých, vyšších odborných i středních škol, tak i z okruhu lidí dočasně nezaměstnaných, zaměstnaných a živnostníků, kteří hledají přivýdělek, i aktivních důchodců.Žolíková práce s.r.o.

IČ: 28330455
členské číslo: 0053

Studentská 1696/17
796 01 Prostějov

tel.: ZDARMA na číslo 800 666 699
tel.: 736 626 086 – Prostějov
tel.: 733 712 964 – Olomouc

email: chcipraci@zolikovaprace.cz

web: www.zolikovaprace.cz

Agentura práce Žolíková práce s.r.o.je specializovaná na stavební a strojírenské obory a na lehký průmysl. Volná pracovní místa nabízí obvykle v Prostějově, Olomouci, Uničově, Tovačově a jejich okolí. Pobočky má v Olomouci a Prostějově. Uchazeči o práci si mohou vybrat nejčastěji z profesí jako řidič, dělník, vazač, zámečník, obkladač, jeřábník, betonář, skladník, operátor výroby, obsluha stroje a další pdobná volná místa. Ve většině případů se jedná o práci ve firmách, kde je celoroční provoz. Firmy v regionu pak mohou tyto profese u Žolíkové práce poptávat.