Média o nás rok 2012

Média o nás rok 2011 - 2010 a starší.

Česká Televize, pořad Máte slovo Michaely Jílkové, čtvrtek 11.října 2012

Máte slovo s Michaelou Jílkovou na téma: Práce načerno a bezpečnost na pracovišti

V přímém přenosu moderátorka Michaela Jílková společně se svými hosty diskutuje o tom, jak se na pracovištích dodržují zásady bezpečnosti práce, jak se daří potírat nelegální zaměstnávání čili práci načerno. Hosté: Mgr. Ing. Rudolf Hahn – generální inspektor Státního úřadu inspekce práce, Bc. Libuše Bělohlávková – předsedkyně Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Ing. Radovan Burkovič – prezident Asociace pracovních agentur a další.
Nelegální zaměstnávání, tedy práci na černo, se MPSV spolu s inspektorátem práce rozhodlo tvrdě potírat. Nejen že tímto druhem zaměstnávání stát přichází o peníze, ale člověk, který takto pracuje, je doslova vykořisťován. Od toho se také odvíjí bezpečnost práce. Je nasnadě, že zaměstnavatel, který někoho zaměstná nelegálně, takovému člověk nezajistí bezpečné pracoviště s pojištěním. Takovýmto zaměstnáním se pracovník vystavuje riziku, že pokud se mu něco stane, nedostane ani korunu odškodného či ušlý zisk. A nejde jen o lidi, kteří pracují načerno. V mnoha firmách se zkrátka bezpečnost práce nedodržuje. Doplatí na to jen a jen zaměstnanec svým zdravím. Jak se bránit a jak postupovat v případě úrazu?
Máte slovo s Michaelou Jílkovou je diskusní pořad, kde lze vyjádřit svůj názor a kde se řeší problémy a témata, která působí starosti občanům. Každý divák může poslat svůj názor formou SMS nebo prostřednictvím webu České televize. Ve studiu, v němž vede moderátorka debatu, jsou připraveni zastánci různých názorů na vybrané aktuální téma: zástupci odborné i laické veřejnosti. Nejde o to, aby se jeden host dostal do pozice „otloukánka“, na kterého by útočili ostatní, každý má šanci říct svůj názor na daný problém a obhájit ho.Odkaz na video ve Videoarchivu České televize

•   Diskuze   •   odkaz  •

Ekonom, Ihned.cz, 11.čevence 2012

Zakázka pro agentury práce se odkládá.

Práci pro nezaměstnané agentury zatím shánět nebudou.

Zahájení spolupráce státu s pracovními agenturami při umisťování nezaměstnaných se odkládá minimálně o čtvrt roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně vypsání výběrového řízení na personální agentury, které by přejímaly klienty úřadů práce, plánovalo na začátek června. Nyní však resort start tendru odsunul na podzim.

"Ještě je nutné posoudit soulad podmínek spolupráce s novými požadavky zákona o veřejných zakázkách," vysvětluje zdržení ministr Jaromír Drábek. "Příslušná analýza bude hotová do konce září. Pak bude rozhodnuto o dalším postupu," dodává Táňa Kozelková z tiskového oddělení ministerstva.

Zadávací podmínky výběrového řízení přitom čelí kritice ze strany personálních agentur. Systém, který ministerstvo navrhuje, podle nich nemůže být finančně zajímavý pro žádnou firmu, která by chtěla nezaměstnaným skutečně hledat práci. A vyplatit by se mohl jen těm agenturám, které by nezaměstnané pouze vedly ve svých evidencích, nic užitečného pro ně nedělaly a inkasovaly za to zákonem stanovenou částku, konkrétně 5000 korun za uchazeče. "Sedm z deseti nezaměstnaných, které agentury dostanou na starost, budou z řad dlouhodobě nezaměstnaných. Poctivé agentury podmínky navrhované ministerstvem akceptovat nemohou, protože by prodělávaly," říká předsedkyně Asociace poskytovatelů personálních služeb a šéfka největší české personální agentury Manpower ČR Jaroslava Rezlerová.

Na ministerstvu práce se však přesto nedostatku uchazečů o spolupráci s úřady práce nebojí - spoléhají přitom zejména na jejich velký počet. "V současné době je evidováno přes tisíc agentur, které se potenciálně mohou výběrového řízení zúčastnit," říká mluvčí resortu Viktorie Plívová.

Pro "nepoctivé" agentury mohou aktuálně nastavené podmínky znamenat snadný výdělek. "Navrhovaný systém umožňuje, aby neseriózní agentura převzala například 500 lidí, domluvila se se spřízněnou společností, aby je třeba na dva dny zaměstnala, a pak od státu inkasovala přes tři miliony korun, protože za umístění uchazeče náleží kromě standardní odměny 5000 korun ještě další bonus - 1250 korun," vysvětluje marketingová manažerka personální agentury Adecco Iva Didová. Tato pravidla nepovažuje za šťastná ani specialista na pracovní právo z advokátní kanceláře Randl Partners Ondřej Chlada. "Rozumnější by bylo vázat nejvyšší část finančního plnění právě na dosažení cíle, o který jde, tedy na obstarání reálné příležitosti uzavřít pracovní poměr," soudí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí však systému, který nastavilo, věří. Na otázku vyvstávající v souvislosti s nepoctivými výdělky nabízí jednoduchou odpověď. "Pokud by agentury chtěly pouze získat příspěvek od státu bez toho, aby jim šlo o reálné umístění uchazeče, by to to jasný signál pro to, aby s takovou agenturou nebyla uzavřena žádná další dohoda," konstatuje ředitel odboru služeb trhu práce ministerstva Jiří Vaňásek.

Výběrového řízení se za současných podmínek nechystá zúčastnit ani další velká agentura práce působící v Česku - Grafton Recruitment. "Podle ministerstva by mělo být 70 procent uchazečů, které by personální agentura dostala přidělené, dlouhodobě nezaměstnaných. Cílem by přitom mělo být umístit je do firem na dobu neurčitou," popisuje ředitel Graftonu pro Evropu Milan Novák. Něco takového je podle něho v současné ekonomické situaci a v době, kdy je standardem takové uchazeče přijímat na dobu určitou, nesplnitelné.

Stejný názor zastává i spolumajitel firmy JOB-centrum Ostrava a prezident Asociace pracovních agentur Radovan Burkovič. "Od dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů nelze očekávat příliš aktivní přístup. Je to sice obecný předsudek, ale pokud se někdo práci vyhýbá, nebo do ní chodí opilý, není to případ pro agenturu práce, ale pro sociální služby," říká. Ani on neví o nikom, kdo by byl ochotný podmínky nabízené ministerstvem akceptovat a do výběrového řízení se přihlásit.

Burkovič si přitom stejně jako Rezlerová stěžuje na špatnou komunikaci s ministerstvem. Podobu spolupráce podle nich ministerstvo s oběma hlavními profesními organizacemi - tedy s Asociací poskytovatelů personálních služeb a Asociací pracovních agentur - konzultovalo naposledy loni. Jejich výhrady vůči nastavení systému přitom resort nezapracoval.

Takzvané sdílené zprostředkování zaměstnání přitom není principiálně špatný nápad: Úřad "předá" nezaměstnaného agentuře. Ta mu najde práci a dostane za to zaplaceno. Na tom nevydělá jen agentura, ale i stát - ušetří na podpoře či na sociálních dávkách. "V zahraničí podobná kooperace soukromých a státních zprostředkovatelen práce funguje již řadu let. A pokud vím, tak například ve Francii se díky tomu významně zvýšily počty lidí, kterým se daří najít práci," uzavírá Rezlerová.

Podmínky spolupráce státu s pracovními agenturami:
- Za každého uchazeče o zaměstnání, kterého agentura převezme, získá 5.000,- korun.
- Za umístění uchazeče do pracovního poměru na dobu neurčitou dostane agentura dalších 1.250,- korun.
- Pokud umístěný uchazeč v zaměstnání setrvá nejméně šest měsíců, agentura za něj získá dalších 500,- korun.
- Na pětitisícový příspěvek za všechny přidělené uchazeče bude mít agentura nárok pouze tehdy, když umístí minimálně 60 procent přidělených nezaměstnaných.
- Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání zařazených do programu musí být minimálně 70 procent "obtížně umístitelných".

Petra Sýkorová, redaktorka týdeníku Ekonom
•   Diskuze   •   odkaz   •

Český rozhlas Ostrava, 19.června 2012

Poradna (praktické rady pro všechny) - Léto je za dveřmi a to mimo jiné znamená hlavní sezónu pro brigádníky všeho druhu. Je hodně nabídek? - Radí prezident Asociace pracovních agentur Ing.Radovan Burkovič

Léto je za dveřmi a to mimo jiné znamená hlavní sezónu pro brigádníky všeho druhu. Je hodně nabídek? A jsou výhodné s ohledem na novou legislativu? Otázky pro Radovana Burkoviče, prezidenta Asociace pracovních agentur.

Archiv Českého rozhlasu, přehrání Poradny (26 minut)

Martin Knitl
•   Diskuze   •   odkaz  •

Odborný server Personalista, 26.dubna 2012

Stanovisko APA k nově zavedeným povinným zdravotním prohlídkám

Asociace Pracovních Agentur se v návaznosti na další nesmyslný zákon Nečasovy vlády zavádějící byrokracii do podnikání ztotožňuje se stanoviskem Asociace malých a středních podnikatelů, v níž se stala nedávno pozorovatelem.

Citujeme: ".......Dle názoru AMSP ČR nejen MPSV, ale i ostatní resorty podnikatelské prostředí spíše komplikují. Na straně jedné cítíme trvalý tlak na vyšší odvody, ať již ve formě přímých či nepřímých daní, na straně druhé stát není schopen kompenzovat vyšší náklady podnikatelů jakýmkoliv smysluplným krokem směřujícím ke zjednodušení podnikatelského hřiště, nemluvě o nějaké formě praktické pomoci či růstových opatřeních. (konec citace)

APA ví, že současná, rádoby pravicová vláda, už dva roky podnikání jen škodí a komplikuje ho. Zaváděním nové byrokracie, nových daní a poplatků, zvyšováním stávajících daní a poplatků. Ač by v období neklesající půl milionové nezaměstnanosti měla dělat pravý opak. Lehce se může stát, že nezaměstnanost stoupne o další statisíce osob, když dle údajů MPSV agentury práce zaměstnávají ročně přes 170 tisíc agenturních zaměstnanců. A vláda v čele s MPSV dělá vše proto, aby se stali také nezaměstnanými. A s nimi i majitelé a personál agentur práce. Jde o dlouhodobý názor APA.

Od 1.4.2012 platí nesmyslný zákon ministra zdravotnictví požadující, aby každý zaměstnanec před nástupem na pracoviště procházel vstupní zdravotní prohlídkou bez ohledu na délku trvání práce a třeba kvůli 3 hodinám stěhování absolvoval jednodenní vstupní zdravotní prohlídku a pak jednodenní výstupní zdravotní prohlídku, když třeba agenturní zaměstnanci pracují v průběhu měsíce i na 10 různých pracovištích u různých firem a měli by na každé z nich projít vstupní a výstupní prohlídkou a doktor by se měl předtím osobně na pracoviště jít podívat, aby věděl, kam člověka posílá. Přitom člověk bez prohlídky je zákonem automaticky brán jako zdravotně nezpůsobilý a jeho pracovní smlouva jako neplatná.

Je příznačné, že většina zákonů schválených současnou koaliční vládou končí u Ústavního soudu. Případně je občas podrobena rychlému přepracování a novelám novel. Že to nepřispívá k přehlednosti legislativy a stabilitě podnikatelského prostředí jistě netřeba připomínat. Stejně se má změnit předpis o zdravotních prohlídkách, který mají firmy zavést postupně do 1.4.2013.

Ostatně máme v ČR opravdu tolik lékařů, aby každoročně periodicky zkontrolovali 3 miliony českých zaměstnanců? A předtím ještě navštívili jejich pracoviště, aby zjistili, pro co svoje dobrozdání vydávají? A to opravdu budeme kontrolovat např. domácnosti profesorů v důchodu, kteří v nich sepisují posudky k diplomovým pracem studentů, protože to je třeba typická práce na Dohodu o provedení práce? To všechno je opakovaný důsledek překotného přijímání nesmyslných zákonů na polední chvíli. Bez diskuse s odbornou věřejností a za trvalého ignorování jejich připomínek.

Radovan Burkovič (externí autor)
•   Diskuze   •   odkaz   •

Česká Televize, pořad Otázky Václava Moravce, 2.část, "Hledám práci, zn. Bez úřadu práce", neděle 22.dubna 2012 (od 14.minuty pořadu)

Otázky Václava Moravce, 2.část, "Hledám práci, zn. Bez úřadu práce" (sdílené zprostřekování zaměstnávání)

2 vstupy APA, komentáře k sdílenému zprostředkování zaměstnání.•   Diskuze   •  •

Televize METROPOL Praha, pořad Na vrcholu s Evou Jurinovou středa 18.dubna 2012 17:33 (od 3. do 18.minuty pořadu)

Zákaz zaměstnávat zdravotně postižené v agenturách práce a stav agenturního zaměstnávání v ČR

Živý rozhovor ve studiu o zákazu zaměstnávat zdravotně postižené v agenturách práce a stavu agenturního zaměstnávání v ČROdkaz na video ve Videoarchivu TV Metropol (3.-18.minuta pořadu)

•   Diskuze   •  •

Česká televize Události v regionech - REGIONÁLNÍ VYSÍLÁNÍ OSTRAVA pondělí 2.dubna 2012 18:00

Spolupráce s agenturami se MPSV nedaří - sdílené zprostředkování zaměstnání díky MPSV ani čtvrtý měsíc nefunguje.

Reportáž o díky MPSV nefunkčním sdíleném zprostředkování zaměstnáníOdkaz na video ve Videoarchivu ČT

Přepis reportáže 2.dubna 2012 ČT 1 - 18:00 Události v regionech - Ostrava
Spolupráce s agenturami se nedaří
Monika HORSÁKOVÁ, moderátorka: "Část sociální reformy, která měla snížit nezaměstnanost, ani po 3 měsících nefunguje. Od 1. ledna měly úřady práce při hledání míst spolupracovat s pracovními agenturami. Ministerstvo práce ale teprve připravuje kritéria a výběrová řízení."
Jana DRONSKÁ, redaktorka: "Najít práci na Ostravsku je problém. Nezaměstnaných je hodně a nabídka míst chudá. Paní Jiřina hledá marně už 2 roky."
paní Jiřina, nezaměstnaná: "V dnešní době je to opravdu jako těžší. Je to komplikované vlastně, je to celkem dost náročné zejména pro ty osoby, které mají sníženou pracovní schopnost."
Jana DRONSKÁ, redaktorka: "Právě takovým měl od ledna pomáhat nový systém založený na spolupráci úřadů a pracovních agentur. Jak uvádí ministerstvo práce, umožňuje zprostředkovat nezaměstnaným práci rychleji a efektivněji."
Yvona JUNGOVÁ, ředitelka Úřadu práce v Ostravě: "Každý způsob, který nám pomůže umístit uchazeče u zaměstnavatelů, je dobrý. A každý umístěný uchazeč je přínosem."
Jana DRONSKÁ, redaktorka: "Úřady práce v Moravskoslezském kraji registrují téměř 80 tisíc nezaměstnaných. Agentury odhadují, že by mohly najít práci až pro třetinu z nich."
Radovan BURKOVIČ, prezident Asociace pracovních agentur: "My dokážeme samozřejmě aktivně hledat pracovní místa, protože jsme v kontaktu s firmami, aktivně je oslovujeme. To úřad práce nedělá, není k tomu ani motivován."
Jana DRONSKÁ, redaktorka: "Spolupráce úřadů s agenturami ale zatím nefunguje."
Viktorie PLÍVOVÁ, tisková mluvčí, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: "Ministerstvo nejprve muselo připravit zadávací dokumentaci pro tato výběrová řízení. Výběrová řízení nyní vypíše, a teprve z nich pak vzejdou ty agentury práce."
Jana DRONSKÁ, redaktorka: "Přitom nový systém ministerstvo na svých internetových stránkách prezentuje jako hotovou věc a jeden z hlavních pilířů sociální reformy."
Radovan BURKOVIČ, prezident Asociace pracovních agentur: "Nebyl to náš nápad, přišlo s tím ministerstvo a jak je zvykem poslední 2 roky, zase se nekonzultoval s odbornou veřejností, zase se nekonzultoval s praxí."
Viktorie PLÍVOVÁ, tisková mluvčí, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: "Předpokládáme, že toto sdílené zprostředkování začne fungovat v druhé polovině letošního roku."
Jana DRONSKÁ, redaktorka: "Že je nutné doladit podmínky, aby nový systém nikdo nemohl zneužít, s tím souhlasí i agentury. Jana Dronská, Česká televize."

•   Diskuze   •  •

Česká televize Události v regionech plus - REGIONÁLNÍ VYSÍLÁNÍ OSTRAVA pátek 23.března 2012 12:30

Stav na trhu studentských brigád a sdílené zprostředkování zaměstnání

Živý rozhovor ve studiu o nabídce studentských brigád a sdíleném zprostředkování zaměstnáníOdkaz na video ve Videoarchivu ČT

•   Diskuze   •  •

Lidové noviny, 20.března 2012 7:02

Stát chce prodávat lidi bez práce. Láká to podvodníky

PRAHA - Z lidí bez práce se může stát lukrativní byznys. Cestu k tomu otevírá novela zákonu o zaměstnanosti, která umožnila Úřadu práce delegovat za finanční odměnu starost o hledání práce pro nezaměstnané na soukromé personální agentury.

Jenomže zákon přímo vybízí ke zneužití. Za převzetí starosti za nezaměstnaného mají pracovní agentury inkasovat 5000 korun, pokud mu najdou práci na dobu neurčitou, vyinkasují dalších 1250 korun. A jenom 500 korun dostane agentura jako odměnu, pokud v nalezené práci lidé vydrží alespoň půl roku. Agenturám práce přitom nic nebrání vyinkasovat odměnu za převzetí starosti, případně nezaměstnaným najít práci na dobu neurčitou, ze které je hned druhý den propustí ve zkušební době.

Čistý zisk i po odečtení nákladů za takovouto machinaci lidé z oboru odhadují na 4750 korun za jednoho nezaměstnaného. Těch úřady práce v únoru evidovaly 541 tisíc, a částka, na kterou takto lze dosáhnout se tak šplhá až ke 2,5 miliardám. "Odměny jsou špatně nastavené, bojím se, aby toho nevyužili spekulanti," říká Nataša Randlová, advokátka a expertka na pracovní právo z advokátní kanceláře Randls.

A právě spekulanti už větří příležitost. Podle informací LN se o tuto možnost zajímají nejen některé personální agentury, ale i skupiny, které zvažují, že si agenturu založí.Proti tomu, jak byl zákon napsaný, se ozývají i zástupci asociací, které sdružují personální agentury. Zákon je podle nich natolik nekonkrétní, že je možné jeho výklad ohýbat podle potřeby. "Takovému zákonu říkáme prokorupční, protože závisí na libovůli úředníka, jak a co se podle něj bude dělat. Jaká kritéria zvolí, komu zakázku dá, s kým se spojí, kdo se o ní dozví," říká Radovan Burkovič prezident Asociace pracovních agentur.

Přestože je novela zákona o zaměstnanosti účinná už od ledna, zatím ani jedna agentura práce nemohla oficiálně začít spolupracovat s úřady práce. Úřady jsou totiž centralizované a veřejnou zakázku musí vyhlásit generální ředitelství. To zatím ale řešilo nový informační systém a problémy s vyplácením dávek.

Veřejná zakázka má zabránit spekulacím

Podle generálního ředitele Úřadu práce Jiřího Kubeši se na znění veřejné zakázky právě intenzivně pracuje a spekulace budou ošetřené. Podle ministerstva práce a sociálních věcí, který zákon přichystalo, by se úspěšnost agentury práce v konkurzech měla odvíjet od počtu umístěných uchazečů o zaměstnání na trhu práce, a to do pracovního poměru na dobu neurčitou, a setrvání v tomto zaměstnání.

"Pokud by agentura práce chtěla získat pouze příspěvek ve výši 5000 korun, aniž by jejím cílem bylo umístění uchazeče o práci, jehož by po šesti měsících vracela úřadu práce, pak by to byl jasný signál, aby s takovou agenturou už nebyla uzavřena žádná další dohoda," říká Táňa Švrčková, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí.

Od tohoto plánu si ministerstvo slibuje, že agentury budou na rozdíl od úřadů práce aktivně shánět nezaměstnaným práci. Ti s tím musí písemně souhlasit, a nepřijdou tak o podporu v nezaměstnání. LN mají k dispozici první návrh podmínek spolupráce agentur a úřadů práce. Je v nich například podmínka, že agentury dostanou ze 70 procent těžko umístitelné nezaměstnané.

V takovém případě by podle Jaroslavy Rezlerové, prezidentky Asociace poskytovatelů personálních služeb, byla finanční odměna od státu pro poctivé agentury nedostatečná a prodělávaly by. A poctivé agentury proto takovou nabídku akceptovat nebudou.

Petr Švihel
•   Diskuze   •  •

TV Prima pondělí 19.března 2012

Novela zákona o zaměstnanosti a sdílené zprostředkování zaměstnání

Hned úvodní první reportáž večerních zpráv z 19.3.2012 o novele Zákona o zaměstnanosti, která nově umožňuje, aby nezaměstnaným místo úřadů práce hledaly zaměstnání také soukromé pracovní agenturyOdkaz na video ve Videoarchivu TV Prima

•   Diskuze   •  •

Lidové noviny pondělí 19.března 2012)

Nový zákon o zaměstnanosti vybízí ke zneužití

Novela zákona o zaměstnanosti, která umožnila, aby nezaměstnaným místo úřadů práce hledaly místo soukromé pracovní agentury, přímo vybízí ke zneužití. Píšou to dnešní Lidové noviny. Pracovní agentury budou při zprostředkovávání zaměstnání získávat za každého uchazeče o práci 5000 korun, nic jim přitom ale podle LN nebrání v tom, aby vyinkasovaly odměnu za převzetí starosti, případně nezaměstnaným našly práci na dobu neurčitou, ze které je hned druhý den propustí ve zkušební době.

Čistý zisk i po odečtení nákladů za takovou machinaci lidé z oboru odhadují na 4750 korun za jednoho nezaměstnaného, jichž v únoru bylo asi 541.000. "Odměny jsou špatně nastavené, bojím se, aby toho nevyužili spekulanti," řekla LN Nataša Randlová, advokátka a expertka na pracovní právo z advokátní kanceláře Randls.

Ministerstvo práce s tím ale nesouhlasí. "Pokud by agentura práce chtěla získat pouze příspěvek 5000 korun, aniž by jejím cílem bylo umístění uchazeče o práci, jehož by po šesti měsících vracela úřadu práce, pak by to byl jasný signál, aby s takovou agenturou už nebyla uzavřena žádná další dohoda," řekla LN Táňa Švrčková z tiskového odboru ministerstva.

Proti tomu, jak byl zákon napsán, se už ozývají i zástupci asociací, které sdružují personální agentury. Zákon je podle nich natolik nekonkrétní, že je možné jeho výklad ohýbat podle potřeby. "Takovému zákonu říkáme prokorupční, protože závisí na libovůli úředníka, jak a co se podle něj bude dělat," řekl LN prezident Asociace pracovních agentur Radovan Burkovič.

Přestože je novela zákona účinná už od ledna, zatím ani jedna agentura práce nemohla začít spolupracovat s úřady práce. Úřady jsou centralizované a veřejnou zakázku musí vyhlásit generální ředitelství. To na znění veřejné zakázky právě pracuje.

pba mha
•   Diskuze   •   odkaz   •

Odborný server Personalista, 13.1.2012 16:02

Asociace pracovních agentur vítá ústavní stížnost podanou ČSSD na "reformní zákony" koaliční vlády

Asociace pracovních agentur (APA) vítá iniciativu ČSSD a podání ústavní žaloby, která má za cíl zrušit všech 15 „reformních zákonů“ koaliční vlády. I když si myslíme, že kromě napadení nedemokratického způsobu projednávání všech zákonů s různými omezeními a zákazy, si mohla dát ČSSD více práce a napadnout také konkrétní ustanovení v konkrétních zákonech.

ČSSD se v ústavní stížnosti omezila jen na 3. Jsou jich tam však v rozporu s Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod, normami Evropské unie i dalšími mezinárodními závazky ČR desítky.

Bylo možné napadnou i do očí bijící a nesmyslné zákazy. Např. vedle zákazu nucené práce i ustanovení diskriminující při hledání zaměstnání a setrvání v něm zdravotně postižené, držitele zelených či modrých pobytových karet a cizince mimo země EU. A kromě soukromých zdravotnických zařízení také další skupinu zaměstnavatelů, agentury práce.

Asociace pracovních agentur (APA) má od léta 2011 hotovu ústavní stížnost proti diskriminačnímu povinnému pojištění agentur práce, které bylo zmíněnými zákony přes nález Ústavního soudu z března 2011 potvrzeno v platnosti a dále detailněji upraveno.

Poslanci ani senátoři ČSSD ji svými podpisy doposud nepodpořili, ač tak mohli učinit již dávno. Stačí jen podepsat. Všechnu práci za ně už udělala a zaplatila APA.

Redakce
•   Diskuze   •   odkaz   •

E15.cz, 12.1.2012 15:00

V Česku přibyli zahraniční dělníci i podnikatelé

Novela zákona, která zakazuje pracovním agenturám najímat cizince ze zemí mimo Evropsku unii, již promíchává tuzemský pracovní trh. Přibývá Ukrajinců, kteří pracují na živnostenský list. Agentury nyní zprostředkovávají práci pro Slováky a Poláky. Loni v České republice přibyly tisíce zahraničních zaměstnanců a podnikatelů, vyplývá to ze zprávy ministerstva práce.

Nejvíce cizinců, kteří v Česku pracují je ze Slovenska. V porovnání s rokem 2010 jich přibylo 5700 a loni jich zde pracovalo přes 106 tisíc. Druhou nejpočetnější skupinou na konci loňského roku tvořili Ukrajinci. Jejich počet se ovšem významně snížil. Třetí největší zastoupení měli Poláci.

Ukrajinských zaměstnanců v Česku ubývá právě kvůli novele v zákoníku práce. „Zákon od ledna zakazuje agenturám zaměstnávat cizince ze zemí mimo EU a po vypršení stávajících smluv je musí agentury propustit,“ říká Radovan Burkovič, šéf Asociace pracovních agentur. Tím se i vysvětluje proč přibývá Ukrajinců, či Vietnamců se živnostenskými listy.

Mezi zahraničními podnikateli zde totiž dominují právě Ukrajinci, kterých bylo bezmála 36 tisíc. Následovali občané z Vietnamu s necelými 35 tisíci živnostenskými oprávněními. „Vietnamští občané již dva a půl roku nedostávají od České republiky žádná pracovní víza,“ říká předseda Česko - Vitnamské společnosti Marcel Winter. Třetími nejčastějšími podnikateli původem ze zahraničí jsou Slováci s bezmála čtrnácti tisíci oprávněními.

Podle posledních dostupných statistik ministerstva vnitra mělo na konci listopadu loňského roku na území ČR evidovaný pobyt přes 406 cizích státních příslušníků, z toho u necelých 200 tisíc se jednalo o pobyt trvalý.

Michal Nosek
•   Diskuze   •   odkaz   •

E15.cz, 11.1.2012 10:26

Omezení práce cizinců trápí agentury, firmy si našly náhradu

Ukrajinci, Američané, Indové a další cizinci ze zemí mimo Evropské unie již nemohou v České republice hledat zaměstnání prostřednictvím agentur práce. Zakazuje to novela zákona o zaměstnanosti. Pro řadu agentur i zaměstnanců z uvedených zemí je to likvidační, říká prezident Asociace pracovních agentur Radovan Burkovič. Jeho kolegové již připravují ústavní stížnost.

Od nového roku nesmějí pracovní agentury zprostředkovávat práci pro cizince ze zemí mimo Evropské unie. Ministerstvo práce novinku vysvětluje ochranou agenturních zaměstnanců před zneužíváním cizinců ze strany agentur práce. To však Burkovič odmítá s tím, že ke zneužívání může docházet jen za spolupráce zaměstnavatele, který nevyplácí srovnatelné mzdy a proto je nevyplácí ani agentura práce cizincům.

Ti cizinci, kteří v Česku již zaměstnaní prostřednicvím agentury jsou, mohou využít ročního přechodného období a pracovat dokud jim nevyprší povolení, nebo dokud jim neskončí práce u firmy, kam je agentura vyslala.

„Až doběhne cizincům ze zemí mimo EU pracovní povolení, které mají na jeden rok, tak mají smůlu. Nové již nedostanou a agentura je musí propustit,“ říká o současném stavu Burkovič. Jediná šance pro tyto zaměstnance je, že by je přijala do stavu přímo firma, kde zatím pracují. To se ale podle něho stane v minimu případů. „Proč by to firmy dělaly, když tak nečinily dodnes,“ dodává.

Firmy, které agenturní zaměstnance najímají se ale na vzniklou situaci již připravily. Například Škoda Auto, největší výrobce automobilů v ČR v současné době žádné agenturní zaměstnance ze zemí mimo EU nemá. „Všichni tito zaměstnanci pocházejí ze Slovenska nebo Polska,“ uvádí automobilka.

Podobné to je i v plzeňské továrně firmy Panasonic. Radek Vach, produktový manažer říká, že továrna Panasonic AVC Networks Czech plnila tuto novelu zakoníku práce již minulý rok. „V současné době máme dostatek vlastních zaměstnanců a nikoho ze zemí mimo Evropskou unii si nenajímáme,“ říká Vach.

Bez dělníků ze zemí mimo EU se dokáží obejít i lesnické firmy. Miroslav Švec, prezident asociace podnikatelů v lesnictví říká, že by změny v zaměstnávání agenturních pracovníků mohly způsobit určité problémy v době sezonních prací, ale ty jsou podle jeho názoru řešitelné. „Klademe důraz hlavě na zaměstnávání místních lidí a politiku regionální zaměstnanosti, ale některé lesnické firmy na sezónní práce agenturní zaměstnance využívají,“ říká Švec o možných komplikacích.

Michal Nosek
•   Diskuze   •   odkaz   •