Aktuality rok 2011

Archív aktualit rok 2010 a starší

31.12.2011

Asociace pracovních agentur přeje vše nejlepší v roce 2012

Asociace pracovních agentur přeje všem občanům České republiky vše nejlepší do Nového roku 2012. Kromě zdraví a spokojenosti hlavně kompetentní vládu a parlament, které nebudou řešit své žabomyší půtky, rozkrádat zemi, topit se v korupčních skandálech, vydávat nic neřešící zákony škodící všemu a všem, zvyšovat byrokracii, poplatky a daně. APA pevně doufá, že vědomi si neklesající půl milionové armády nezaměstnaných, přestanou konečně po 4 letech házet klacky pod nohy agenturám práce, které podle vládních údajů zaměstnávají v zemi přes 170 000 lidí. A nebudou dalšími omezeními, zákazy a byrokratickými opatřeními směřovat k jejich likvidaci a 670 000 nezaměstnaným.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

29.11.2011

Asociace pracovních agentur má veřejnou datovou schránku

Zřízení Datové schránky pro právnické osoby nezapisované v Obchodním rejstříku je dobrovolné. To je případ všech občanských sdružení, tedy i Asociace pracovních agentur, o.s.. Rozhodnutím Shromáždění členů APA v říjnu t.r. jsme tuto možnost pro zjednodušení komunikace, zejména se státní správou, využili. Asociace pracovních agentur má od 29.11.2011 datovou schránku s možností příjmu datových zpráv nejen od státní správy, ale od všech subjektů, tedy veřejnou. ID veřejné datové schránky APA je 74t7ib2.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

07.11.2011

Asociace pracovních agentur (APA) odeslala do Bruselu stížnost na Českou republiku

Poslanci, i přes známé problémy s nově zavedeným diskriminačním povinným pojištěním agentur práce proti úpadku, v noci opět schválili zákony, které prodlužují jeho platnost i v roce 2012, kdy to zamítl Ústavní soud.

Odmítli se také zabývat pozměňovacími návrhy, předloženými zástupci agentur práce. Nezbylo tedy, než napadnout zmíněné diskriminační kroky vlády ČR před orgány Evropské komise v rámci trhu práce Evropské unie, jehož jsme součástí. Několik desítek agentur práce z ČR odeslalo stížnosti do Bruselu, Asociace pracovních agentur tak učinila rovněž.

Diskriminační povinné pojištění agentur práce je v rozporu s dokumenty jako je Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce (uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv č. 21/2003 na straně 913), se Zelenou knihou Evropských společenství (návrh představen dne 22. 11. 2006 pod názvem „Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století“), a v neposlední řadě se SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání, zejména článkem 4.

Vláda ČR letošním zavedením diskriminačního povinného pojištění agentur práce výrazně diskriminuje české agentury práce ve vztahu k zahraničním. Nejen členové APA podali v létě na Českou republiku desítky stížností k Evropské komisi, která je v současnosti projednává. Přesto vláda ve svém konání pokračuje a dokonce hodlá agenturní zaměstnance diskriminovat vyloučením z pojistné ochrany při insolvenci, kdy jsou dnes chráněni všichni zaměstnanci.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

  
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání.


•   Diskuze   •

20.10.2011

Shromáždění členů APA konstatovalo legislativní zmatek, vytvářený současnou vládou, a potvrdilo kroky k obraně před státem nově zavedeným diskriminačním povinným pojištěním agentur práce

V úterý 18.10.2011 se v Praze konalo Shromáždění Členů Asociace pracovních agentur. Po představení nových členů APA a diskusi k jejich motivaci, stát se součástí APA, proběhla komerční prezentace SW pro agentury práce firmy Bláhovec NET. Komplexní řešení rychlých náborů pracovníků, administrativa, zadávání požadavků zvenčí přes webová rozhraní, přístupy zaměstnanců k nabídkám práce a další možnosti zjednodušující a zrychlující činnosti agentury práce. Firma se stala finančním partnerem konání tohoto Shromáždění.

Členové vyslechli zprávu Prezidenta a Výboru APA o plnění úkolů od minulého setkání v červnu 2011, schválili jejich konání a rozsáhle diskutovali k legislativnímu zmatku způsobenému současnou vládou. Situace, kdy Ústavním soudem dočasně platící novela Zákona o zaměstnanosti ještě v říjnu není schválená pro rok 2012 a současně MPSV ČR předložilo Sněmovně její další 3 novely, je skličující. Nikdo není schopen říci, co bude vlastně od 1.1.2012 platit. Zda vše nebo část a hlavně jaké to bude mít pro agenturní zaměstnance i agentury práce důsledky. Totéž je u Zákoníku práce a novel jeho novel. Podobně u zákonů souvisejících s daněmi, zdravotním a sociálním pojištěním, které mají přímý dopad na zaměstnance a zaměstnavatele. Vládní koalicí slibované a proklamované schvalování zákonů v předstihu, aby se s nimi mohli všichni včas seznámit, je chimérou. Pokud budou projednávané věci od 1.1.2012 platit, pak celá země dostane na přípravu jen několik dní o Vánocích. Což je naprosto špatně a nepřijatelné.

Vláda ČR letošním zavedením diskriminačního povinného pojištění agentur práce výrazně diskriminuje české agentury práce ve vztahu k zahraničním. Nejen členové APA podali v létě na Českou republiku desítky stížností k Evropské komisi, která je v současnosti projednává. Přesto vláda ve svém konání pokračuje a dokonce hodlá agenturní zaměstnance diskriminovat vyloučením z pojistné ochrany při insolvenci, kdy jsou dnes chráněni všichni zaměstnanci.

Členové APA pověřili Výbor APA další koordinací postupu ve věci liberalizace trhu práce a agenturního zaměstnávání v ČR s kolegy z Asociace poskytovatelů personálních služeb, se zástupci asociace bezpečnostních agentur, z nichž mnohé jsou současně agenturami práce, s orgány Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Asociace malého a středního podnikání ČR.

Zmocnili prezidenta APA k dalším krokům v jednáních na půdě Parlamentu ČR, s vládou a ministerstvy. Souhlasili s dalším rozšiřováním členské základny APA a způsobem přijímání nových členů. Další řádné zasedání Shromáždění Členů APA proběhne v lednu 2012.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

17.10.2011

Asociace pracovních agentur byla přijata za člena Hospodářské komory ČR

Představenstvo Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, kde dnes Asociace Pracovních Agentur sídlí (dle sídla prezidenta APA), rozhodlo o právoplatném členství APA v Hospodářské komoře České republiky. APA bude i prostřednictvím HK ČR ovlivňovat legislativu ČR ve prospěch zaměstnanců a zaměstnavatelů v České republice směrem k debyrokratizaci a svobodnému podnikání.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

  
Osvědčení o členství APA v Hospodářské komoře.


•   Diskuze   •

05.10.2011

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost OSSPO s.r.o. z Prahy. Společnost se zabývá dodáváním svých zaměstnanců na práce ve stavebníctví, strojírenství a do automobilového průmyslu.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

30.09.2011

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost DP WORK s.r.o. z Kladna. Agentura DP WORK působí v celé České republice a na Slovensku, zajišťuje komplexní personální služby Temporary Help, Try&Hire, Recruitment, Outsourcing, personální poradenství a služby psychodiagnostického screeningu. Hlavními zákazníky jsou přední výrobci v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších odvětví výroby a služeb.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

26.09.2011

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost STEP consulting service s.r.o., která působí v Plzni. Společnost nabízí komplexní personální servis, nalezení správných postupů a poskytnutí veškerých služeb outsorcingu se zcela individuálním přístupem ke každému zákazníkovi.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

25.08.2011

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost Dosam s.r.o. z Prahy působící v České republice, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

23.06.2011

Shromáždění členů APA schválilo další kroky k obraně před státem nově zavedeným diskriminačním povinným pojištěním agentur práce

V úterý 21.6.2011 se v Praze konalo Shromáždění Členů Asociace pracovních agentur. Po představení nových členů APA a diskusi k jejich motivaci, stát se součástí APA, proběhla komerční prezentace k hodnocení credibility partnerů agentur práce. Rychlé požadavky na nástupy agenturních zaměstnanců k uživateli totiž výrazně časově omezují možnost hodnocení jeho spolehlivosti a solventnosti. K tomu mohou posloužit produkty od firmy Credit Info, která se stala finančním partnerem konání tohoto Shromáždění.

Členové si dále vyslechli zprávu Prezidenta a Výboru APA o plnění úkolů od minulého setkání v únoru 2011, schválili jejich konání a podpořili razantní vystupování APA vůči negativním krokům Ministerstva práce a vlády vůči agenturnímu zaměstnávání v ČR. Souhlasili mj. s aktivitami ve věci podání pozměňovacího návrhu k sněmovnímu tisku č.315, jímž chce vláda znovu zavést diskriminační povinné pojištění agentur práce i po 31.12.2011, kdy jeho další platnost zamítl Ústavní soud. Dále s podáním ústavní stížnosti proti diskriminačnímu povinnému pojištění agentur práce k Ústavnímu soudu ČR ve znění, vypracovaném renomovanou advokátní kanceláří. Shodli se i na nutnosti napadnout zmíněné diskriminační kroky vlády ČR před orgány Evropské komise v rámci trhu práce Evropské unie, jehož jsme součástí. Vláda ČR svým konáním výrazně diskriminuje české agentury práce ve vztahu k zahraničním.

Diskriminační povinné pojištění agentur práce je totiž v rozporu s dokumenty jako je Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce (uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv č. 21/2003 na straně 913), se Zelenou knihou Evropských společenství (návrh představen dne 22. 11. 2006 pod názvem „Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století“), a v neposlední řadě se SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání, zejména článkem 4. Každý z členů APA i asociace jako celek zašle stížnost na konání České republiky k Evropské komisi. Zároveň APA poskytne dalším nečlenským agenturám práce možnost se ke stížnosti se připojit.

Členové APA pověřili Výbor APA další koordinací postupu ve věci liberalizace trhu práce a agenturního zaměstnávání v ČR s kolegy z Asociace poskytovatelů personálních služeb, se zástupci asociace bezpečnostních agentur, z nichž mnohé jsou současně agenturami práce, s orgány Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Asociace malého a středního podnikání ČR.

Zmocnili prezidenta APA k dalším krokům v jednáních na půdě Parlamentu ČR a s vládou a ministerstvy. Souhlasili s dalším rozšiřováním členské základny APA a způsobem přijímání nových členů. Další řádné zasedání Shromáždění Členů APA proběhne v říjnu 2011.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

13.06.2011

Boj Asociace pracovních agentur za zrušení diskriminačního povinného pojištění agentur práce nepolevuje

Boj Asociace pracovních agentur za zrušení diskriminačního povinného pojištění agentur práce nepolevuje. Jen se přenesl z médií do kanceláří právníků, kuloárů sněmovny a zasedacích místností ministerstva práce.

Koordinujeme postup ve spolupráci s kolegy z bezpečnostních agentur, z nich mnohé jsou agenturami práce. Obdrželi jsme od nich text stížnosti k Evropské komisi proti diskriminačnímu povinnému pojištění agentur práce, kterou již odeslali. Učiníme tak rovněž.

Sami jsme v APA připravili text ústavní stížnosti proti diskriminačnímu povinnému pojištění agentur práce a hledáme pro něj podporu mezi poslanci. Ti zatím dávají přednost zrušení §58a v druhém čtení tisku č.315, předali jsme jim pozměňovací návrh. Máme podporu v koalici i v opozici. Teprve pokud by zrušení pojištění ve druhém čtení z nějakého důvodu nevyšlo, připojí podpis pod ústavní stížnost. Podle názorů mnoha poslanců jde o lobing pojišťoven na MPSV, tvorbu nového pojišťovacího trhu prostřednictvím legislativy.

Jednání na MPSV nás nepotěšila. Nikdo se nechce k diskriminačnímu povinnému pojištění znát. Říkají sice, že diskriminační pojistné bylo nešťastně zavedeno, nicméně jako takovém na něm budou dle politického zadání trvat. A opakují bludy o ochraně agenturních zaměstnanců a vyšší kvalitě agentur práce díky pojištění. MPSV se sice nebrání diskusi, ovšem jako loajální úředníci budou vždy hájit zájmy MPSV. Odvolávají se též na Programové prohlášení vlády a navíc znění Koaliční smlouvy – samozřejmě o diskriminačním pojištění tam nic není. Agentury jsou jen na straně 19 (cituji) „Budeme nadále prosazovat odpovědnou migrační politiku založenou na vyváženosti úspěšné integrace a potřebné imigrace. Zavedeme personální a technická opatření k zamezení korupce a zbytné byrokracie v imigrační (vízové) praxi. Prosadíme přísnější regulaci činnosti „zprostředkovatelských“ agentur v oblasti zaměstnávání cizinců s cílem zvýšení odpovědnosti agentur za průběh pobytu a pracovní činnosti cizince na území ČR, včetně zneužívání jejich postavení na trhu práce.“ (konec citace) Tedy totéž jako v programovém prohlášení vlády strana 19 (cituji) „Vláda prosadí přísnější regulaci činnosti „zprostředkovatelských“ agentur v oblasti zaměstnávání cizinců s cílem zvýšení odpovědnosti agentur za průběh pobytu a pracovní činnosti cizince na území ČR, včetně zneužívání jejich postavení na trhu práce.“ (konec citace).

V minulém měsíci jsme oslovili část agentur práce, které s námi komunikovaly emailem nebo telefonicky, s nabídkou ke členství v APA. Zájem o členství v APA trvá, dveře máme otevřené.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

03.06.2011

Prezident APA vystoupil na konferenci k agenturnímu zaměstnávání v Bratislavě

Společné kořeny pracovního práva, jazyková blízkost a úzká spolupráce při výměně zkušeností mezi Českou republikou a Slovenskem byly podkladem pro pozvání českých zástupců dne 2.6.2011 na konferenci "sociálnoprávny rozmer agentúrnej práce". Na půdě ministerstva ji pořádala Trnavská univerzita v Trnavě, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia ve spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a PRK Partners s.r.o. Bratislava.

Na konferenci vystoupili zástupci MPSVR SR, slovenských agentur práce, velkých slovenských zaměstnavatelů, užívajících služeb agentur práce, Inspekce práce SR, českých asociací agentur práce, právnických a akademických kruhů. Bohatá diskuse v rámci každého vystoupení i na závěr konference potvrdila, že oba státy řeší podobné věci a mohou se vzájemně obohatit. Překročení časového limitu konání akce pak jasně ukázalo, že podobná setkání by bylo potřebné organizovat častěji. Výměna názorů členů akademické obce, zástupců úřadů, politické reprezentace, výzkumných institucí a podnikatelské praxe přináší všem stranám cenné informace.

Prezident APA ve svém vystoupení, stejně jako jeho kolega viceprezident APPS, poukázali na neúměrnou regulaci agenturního zaměstnávání v ČR, která ústí ve vznik šedého a černého trhu práce a podporuje jeho bytnění. Regulací jsou totiž postihovány jen ty poctivé agentury práce, jejichž postavení na trhu práce se z hlediska byrokracie a finanční náročnosti neustále zhoršuje. Zatímco nekalá konkurence si tím vším hlavu neláme a nabízí své služby řádově levněji a bez omezení.

Program konference stejně jako osnovu vystpoupení prezidenta APA najdete v příloze.

  
Program konference SOCIÁLNOPRÁVNY ROZMER AGENTÚRNEJ PRÁCE.
Vystoupení prezidenta APA na konferenci SOCIÁLNOPRÁVNY ROZMER AGENTÚRNEJ PRÁCE.
•   Diskuze   •

10.05.2011

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím dne 10.5.2011 TETRA CV, a.s. z Karlových Varů s pobočkami v Plzni a 3 městech Slovenska.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

05.05.2011 9:08

MPSV ČR zkouší v parlamentu řádně schválit Ústavním soudem podmíněně platné diskriminační pojištění agentur práce

Jak jsme psali 15.3.2011, Ústavní soud posuzoval mimoděk i nesmyslné diskriminační povinné pojištění agentur práce. To zavedla ministerská novela Zákona o zaměstnanosti, prosazená vládní koalicí v tzv. legislativní nouzi jako balíček "Úsporných opatření na úseku MPSV ČR". Ústavní soud se nezabýval jejím obsahem, ale způsobem přijetí. Ten shledal proti ústavním a vyhlásil pozastavení platnosti celého balíčku. Tím však bohužel nepadla povinnost diskriminačního pojištění agentur práce, kterou balíček také obsahoval. ÚS dal vládě čas do konce roku 2011, aby balíček projednala znovu řádnou cestou. Pokud se jí to povede, zákon bude platit dál (celý text ústavního nálezu).

Přestože následovalo dramatických 14 dní, které stálo mnoho majitelů a manažerů agentur práce pár let života, když se pod hrozbou ztráty povolení podnikat a vězení marně snažili zajistit pro své firmy na trhu neexistující diskriminační povinné pojištění agentur práce, MPSV ČR se zjevně o jeho nesmyslnosti nepoučilo. Navzdory tomu, že ani 14.dubna nemělo diskriminační povinné pojištění sjednáno 2/3 agentur práce.

Již 8.4.2011 předložila vláda sněmovně návrh stejného zákona, který byl rozeslán poslancům jako tisk 315/0 dne 12.4.2011 - viz příloha. Jeho 1.čtení proběhlo 4.5.2011 na 16. schůzi a návrh zákona byl přikázán k projednání Výboru pro sociální politiku. Asociace pracovních agentur bude v nadcházejícím období pokračovat v intenzivním vyjednávání, aby se nesmyslné pojištění z návrhu vytratilo.

Doufáme jen, že ministr práce nebude stejně jako v průběhu března pokračovat ve svých lžích, když opakovaně tvrdil, že pojištění navrhly samy agentury práce a nikdo k návrhu zákona neměl připomínek - viz příloha dopis ministra práce zaslaný APA. Nejen APA, ale i Hospodářská komora a APPS ho z těchto lží opakovaně usvědčily. Jak dokládají mj. loňská potvrzení o podání - viz emailové přílohy, konkrétně u pojištění č.3. A připomínkovali jsme i letos předložený návrh změn podmíněně platného Zákona o zaměstnanosti - viz Aktualita z 26.3.2011.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


Celý text ústavního nálezu.
Sněmovní tisk 315/0 Vl.n.z. v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSV.
Email ministra práce z 24.03.2011.
E-mail Hospodářské komory ČR z 19.08.2010 : Připomínka č. 1.
E-mail Hospodářské komory ČR z 19.08.2010 : Připomínka č. 2.
E-mail Hospodářské komory ČR z 19.08.2010 : Připomínka č. 3.


•   Diskuze   •

03.05.2011

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně 3 nové Členy APA. Stali se jimi dne 2.5.2011 One Deliver Group, s.r.o. z Olomouce a dne 3.5.2011 JOB spectrum s.r.o. z Chomutova a Bartoň a Partner s.r.o. rovněž z Olomouce.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

30.04.2011 21:11

Připomínky Asociace pracovních agentur (APA) k vládnímu návrhu novely zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Asociace pracovních agentur (APA) dokončila a odpovědným místům předala připomínky APA k vládnímu návrhu novely zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění - viz příloha. Ten mj. navrhuje další zásah do doposud svobodné části legislativy trhu práce – zdanění Dohod o provedení práce zdravotním pojištěním a daní ze supehrubé mzdy.

Považujeme návrh zdanění DPP zdravotním pojištěním a daní ze superhrubé mzdy za naprosto nelogický, kontraproduktivní a v přímém rozporu s programovým prohlášením vlády o nezvyšování daňového zatížení. Zde k němu mimo nové byrokracie dochází jak u občanů, tak firem.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


Připomínky Asociace pracovních agentur (APA) k vládnímu návrhu novely zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění.


•   Diskuze   •

15.04.2011 19:22

Shrnutí dosavadních událostí okolo nově zavedeného diskriminačního povinného pojištění agentur práce.

Shrnutí dosavadních událostí okolo nově zavedeného diskriminačního povinného pojištění agentur práce:

 • v legislativní nouzi v listopadu 2010 přijaté diskriminační povinné pojištění agentur práce §58a bylo součástí novely nazvané "Úsporná opatření na úseku MPSV". Zákon byl zveřejněn jako novela Zákona o zaměstnanosti ve Sbírce zákonů 8.12.2010, účinnosti nabyl 1.1.2011.
 • lhůta pro předložení diskriminačního povinného pojištění agentury práce je 3 měsíce pro agentury práce s povolením platným před 1.1.2011 (tedy do 31.3.2011) nebo 2 měsíce pro agentury práce s povolením které nabylo právní moci po 1.1.2011 (prakticky od půlky března 2011).
 • kromě diskriminačního povinného pojištění MPSV ve stejné novele navrhlo i zvýšení sledování žadatelů o povolení agentury práce. Nyní se k nim jako "osobám spolehlivým pro stát" závazně ze zákona v průběhu posuzování žádosti vyjadřuje nejen Ministerstvo vnitra ČR, ale i Policie ČR, zpravodajské služby a další orgány státní správy. Jejich zamítavé stanovisko je pro MPSV důvodem k zamítnutí žádosti. Platí od 1.1.2011.
 • platnost balíku změn 17 zákonů nazvaných "Úsporná opatření na úseku MPSV" podmínil Ústavní soud svým nálezem z 15.3.2011 novým klasickým projednáním ve Sněmovně a Senátu v běžných čteních do konce roku 2011, jinak k 31.12.2011 pozbude platnosti. Že povinnost diskriminačního pojištění trvá tak potvrdil 16 dní před uplynutím lhůty pro doložení pojištění.
 • povinnost diskriminačního pojištění se ke dnešku týká 1.380 agentur práce, které zaměstnávají dlouhodobě v režimu dočasného přidělování (zapůjčení agenturního zaměstnance) zhruba 100.000 agenturních zaměstnanců v řádech měsíců (u velkých firem typu Bosch, Škoda auto, Panasonic atp.) zhruba 400.000 krátkodobě příležitostně v řádech dní a týdnů, většinou však opakovaně (žádají je tak menší firmy, živnostníci atp.)
 • v uvedených 1.380 agenturách práce je zaměstnáno zhruba 25.000 vysoce specializovaných administrativních pracovníků, personalistů, mzdových účetní, ekonomů, psychologů, sociologů, obchodníků, manažerů a majitelů agentur práce
 • zhruba polovina z uvedených 1.380 agentur práce jsou díky nesmyslnému znění Zákona o zaměstnanosti už 7 let pseudo agentury práce z donucení, protože jinak by nemohly své pracovníky legálně převádět mezi divizemi svých firem v rámci holdingů a personálně či finančně propojených firem (např. ČNB, ČSOB, KB, ČEZ, ČKD, Dopravní podnik Ostrava, Vítkovice, Mittal Steel, Siemens, McDonald´s atd.). Také ty jsou povinny si pojištění zřídit.
 • MPSV se v souvislosti se zavedením diskriminačního povinného pojištění opakovaně dopouští klamání veřejnosti jak ve svých tiskových prohlášeních (viz tisková zpráva APA z 30.3.2011 a listinné důkazy v ní zmíněné na www.apa.cz ), tak ve vystoupeních představitelů MPSV v médiích (ministr Drábek, náměstek ministra Machotka, ředitel odboru zprostředkování JUDr.Vaňásko). Ministr dokonce neváhal 8.3.2011 otevřeně lhát do médií o spoustě nabídek pojišťoven, což v zápětí vyvrátila Česká asociace pojišťoven.
 • MPSV chce pojistit po agenturách práce tytéž mzdy, které jsou již pojištěny sociálním pojištěním, které platí zaměstnanec ze své mzdy a agentura práce z objemu vyplacených mezd. V případě úpadku agentury práce vyplatí mzdy postiženým zaměstnancům Úřad práce. Proto pojištění platí oni i agentura práce. MPSV tedy chce pojistit podruhé totéž.
 • MPSV přes výše uvedené na diskriminačním povinném pojištění dále trvá. Dle zákona agentury práce mohou provádět přidělování agenturních zaměstnanců k uživateli jen za podmínky, že mají sjednáno diskriminační pojištění pro případ svého úpadku a pro případ úpadku uživatele, a to ve výši zajišťující výplatu mzdy do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku všech dočasně přidělených zaměstnanců. Na trhu dodnes k 13.4.2011 neexistuje žádné takové pojištění.
 • MPSV po jednáních s pojišťovnami v únoru 2011 vydalo na webu svůj výklad §58a kde tvrdí, že pojištění úpadku agentury splňuje současně i pojištění úpadku uživatele. Tím umožnilo, aby od 8.3.2011 (jen 23 kalendářních dní před tříměsíční lhůtou požadovanou zákonem a v době, kdy už přes 30 nových agentur neplnilo dvouměsíční lhůtu) začala Česká podnikatelská pojišťovna rozesílat agenturám práce přes své makléře dotazníky k hospodaření agentury práce. Na jejich základě chtěla zkonstruovat pojištění. Pojištění však začala opravdu nabízet a smlouvy uzavírat až 29.3.2011, ale jen první půlky §58a (úpadek agentury) a jen do limitu 5 mil. Kč, protože na více nesehnala zajištění. Protože tím ČPP prolomila dosavadní stanovisko České asociace pojišťoven a tím "podtrhla" ostatní členy asociace pojišťoven, začaly na konstrukci pracovat i další. První půlku §58a začala nabízet po 21.3.2011 Slavia pojišťovna a 24.3.2011 Uniqa, druhou půlku §58a jako pojištění pohledávek ve stejné době Atradius pojišťovna. MPSV na svém webu Slavii a Uniqa podpořilo, o Atradiusu a ČPP se nezmiňuje. Po termínu k prokázání pojištění, od 8.4.2011, prý nabízí první půlku §58a i Česká pojišťovna (rozsah neznáme).
 • část agentur práce si pod pohrůžkou vězení některé diskriminační pojištění sjednala. Agenturám totiž dle přechodných ustanovení novely zákona nepředložením pojistky do 31.3.2011 zaniká povolení a dopouštějí se trestného činu nelegálního podnikání. To je trestáno peněžní pokutou, odnětím svobody na 6 měsíců až 8 let. Pokud zaměstnávají cizince, pak i nelegálního zaměstnávání, kde hrozí kromě vězení i propadnutím majetku.
 • diskriminační pojištění má jednoznačně likvidační charakter svou výškou, kdy agentury práce byly donuceny zákonem vybrat si jen z duopolu pojišťoven – pojistné se pohybuje v částkách od desítek tisíc do milionů korun, dle velkosti. Např. Slavia pojišťovna chtěla po střední agentuře práce s obratem 40 mil. Kč ročně celkem na pojištění a složení kauce záruky 430 tisíc Kč. Což odpovídalo loňskému zisku agentury práce před zdaněním. Dalším problémem je jednorázový obrovský zásah do cash flow, dovádějící doposud zdravé agentury práce na pokraj platební neschopnosti. Tedy přesný opak toho, co ministerstvo práce pojištěním prý sleduje – zvýšení ochrany agenturních zaměstnanců.
 • 2/3 agentur práce diskriminační pojistku nemají - pouhých 521 agentur práce vyhovělo zákonu a doložilo počátkem dubna ministerstvu práce, že je diskriminačně pojištěno proti úpadku. Licenci na zprostředkování zaměstnání má však 1290 agentur. Skoro 770 jich tedy nevyhovělo zákonu a k 1. dubnu automaticky o licenci přišlo. Od té doby podnikají neoprávněně nebo samy tuto činnost ukončily. MPSV tak fakticky administrativně zlikvidovalo 2/3 agenturního trhu.
 • MPSV chce v další novele Zákona o zaměstnanosti diskriminační povinné pojištění ponechat, jen je upravit. Asociace pracovních agentur i Asociace poskytovatelů personálních služeb v připomínkách k ní trvají na zrušení diskriminačního povinného pojištění. Ministerstvem práce deklarovaný účel, další regulací zamezit nelegálnímu zaměstnávání, je zde zcela nesmyslný. Kdo se v oboru pohybuje bez povolení a zaměstnává načerno, toho se povinnost diskriminačního pojištění nijak nedotkne. Ministerstvo práce opět pronásleduje místo černých zaměstnavatelů a kriminálních forem obchodu s lidmi poctivé agentury práce, jimiž samo v součinnosti s Ministerstvem vnitra vydává povolení a je tak garantem jejich bezúhonnosti.
 • vláda dne 23.3.2011 projednala MPSV znovu předložený Zákon o úsporných opatřeních na úseku MPSV bez jakýchkoliv změn oproti Ústavním soudem napadané verze, tedy s celým sporným diskriminačním pojištěním agentur práce v §58a. Bez akceptace připomínek s návrhy konkrétních legislativních úprav. Návrh zákona byl Poslanecké sněmovně předložen dne 8. 4. 2011 a poslancům rozeslán jako sněmovní tisk 315. Program jednání nejbližší schůze Poslanecké sněmovny zatím není, ale je možné, že návrh v prvním čtení bude už na schůzi od 26. 4. 2011.
 • agentury práce s týmy svých právníků kompletují stížnost na Českou republiku k Evropské komisi pro porušování směrnice o agenturním zaměstnávání z listopadu 2008, kterou je ČR povinna implementovat do 5.12.2011. Do tohoto data však nesmí nijak zpřísňovat panující podmínky v rozporu se zněním směrnice. To však opakovaně činí zavedením povinností jako:
  a) od 1.1.2009 povinné prověřování zájemců o povolení ze strany Ministerstva vnitra, od 1.1.2011 „vylepšené“ o rozšíření pravomocí sledování i na Policii ČR, zpravodajské služby a další orgány státní správy. Jakoby osoby zprostředkovatelů práce patřily k největším bezpečnostním rizikům v ČR hned vedle terorismu.
  b) rarita v celé EU, povolení pouze na 3 roky, o něž je třeba opakovaně stále žádat, „vylepšilo“ v červnu 2010 o rozdělení na 2 povolení. Zvlášť pro zapůjčování zaměstnanců a zvlášť o zprostředkování a poradenství. Tím nejen zdvojnásobilo veškerou agendu pro agentury práce, své ministerstvo i ministerstvo vnitra, ale zároveň povolení dvojnásobně zdražilo. Místo 5-25 tis. Kč dle rozsahu tak inkasuje 5-50 tis. Kč.
  c) rarita v EU, horentní sumy za povolení 5-50 tisíc dle rozsahu. A za 3 roky znovu minimálně 5-25 tis. Kč. Přitom okolní státy vydávají povolení doživotně za ceny 1.200,- Kč (Polsko) nebo 3 tisíc Kč (Slovensko).
  d) v březnu 2010 MPSV změnilo svůj dosavadní výklad zákona o požadované praxi žadatelů o povolení agentury práce. Nyní již nestačí středoškolské vzdělání a 5 let praxe v personalistice (nebo VŠ a 2 roky), ale dotyčný musí mít odpracovanou praxi přímo v agentuře práce. Přestože se paragraf nezměnil a celých 6 let ministerstvo zkušené personalisty z firem považovala za nejlepší odborníky pro agentury práce.
  e) od 1.1.2011 poslední v řadě negativ je zmíněné diskriminační povinné pojištění agentur práce, zdražující jejich podnikání o statisíce ročně. A pojišťující povinně již jednou pojištěné.
 • Asociace pracovních agentur s týmy svých právníků kompletuje stížnost k Ústavnímu soudu z důvodu diskriminace oproti jiným zaměstnavatelům a dvojího placení téhož pojištěného. Doplní ji i dalšími diskriminačními prvky podobně, jako budou ve stížnosti k EK.
     Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


  •   Diskuze   •

 • 06.04.2011 09:22

  Nové bankovní konto APA

  Výbor APA oslovil 13 v ČR působích bank s požadavkem na zřízení bankovního účtu pro APA s důrazem na rychlost služeb, elektronické ovládání a minimalizaci poplatků. Nechceme příjmy z členských příspěvků utrácet za jejich připsání na účet atp..

  V řádu několika dní zareagovalo 6 z nich a Výbor APA nakonec vyhodnotil jako prakticky 100% splňující zadávací kritéria nabídku společnosti Fio banka, a.s.. Nové bankovní spojení naleznete v menu Kontakty.

     Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


  •   Diskuze   •

  06.04.2011 09:22

  Přibývá zájemců o členství v APA

  Přijímání nových členů bere APA jako rozšiřování záběru APA jak geograficky, tak profesně. Obracíme se spíše na menší a střední české, moravské a slezské agentury práce s majiteli, kteří v nich současně pracují. Jejich zájmy chceme zastupovat a chránit.

  K dnešnímu dni eviduje Výbor APA šest nových zájemců o členství v APA, kteří již závazně zaslali přihlášku a zpracovávají k ní požadované dokumenty. Dalším 11 zájemcům byly na jejich výzvu zaslány podklady k podání přihlášky.

  Výbor APA těší zájem agentur práce o členství v asociaci a zavazuje jej k další práci pro své členy. V nejbližší době se chystá oslovit další potencionální zájemce, s nimiž byla APA v uplynulých měsících v osobním, telefonickém nebo emailovém kontaktu.

     Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


  •   Diskuze   •

  04.04.2011

  Připomínky Asociace pracovních agentur k vládnímu návrhu změny Zákoníku práce z března 2011

  Asociace Pracovních Agentur odeslala na MPSV své připomínky k vládnímu návrhu změny Zákoníku práce z března 2011. Hlavními jsou sedm let přetrvávající diskriminace agentur práce obsažená i v navrhovaném §307a, diskriminujícím neodůvodněně zaměstnance agentur práce nemožností uzavírat Dohody o provedení práce. A to všechno v okamžiku, kdy Zákoník práce, platný od roku 2006, původní omezení 100 hodin ročně pro Dohodu o provedení práce zvýšil na 150 hodin a jeho nynější novela požaduje zvýšení dokonce ze 150 na 300 hodin. Dalším sporným bodem je stejně dlouho přetrvávající neodůvodněný paragraf o omezení agenturního zaměstnávání odbory.

  Neméně vážné je přetrvávání neomezené odpovědnosti zaměstnavatele za škodu zaměstnanci bez prokázání viny zaměstnavatele, tedy automatická presumpce viny až do škody 10 tisíc korun. Rovněž máme připomínky k nepřesnému znění zákazu dětské práce, který znemožňuje už 7 let středoškolákům a učňům o prázdninách mezi základní školou a prvním ročníkem najít si práci nebo brigádu. Tedy diskriminaci mladistvých při vstupu na trh práce. V tom zásadním se shodujeme s připomínkami kolegů z APPS. Více v přiloženém dokumentu.

     Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


  •   Diskuze   •

  01.04.2011

  Vesměs negativní zkušenosti agentur práce s omezenou nabídkou diskriminačního povinného pojištění agentur práce ze strany pojišťoven - na poslední chvíli, bez možnosti výběru, finančně likvidační.

  V centrále Asociace Pracovních Agentur se v posledních dnech března shromáždilo obrovské množství emailů od agentur, postižených povinností sjednat diskriminační pojištění agentury práce proti úpadku svému a úpadku uživatele. Vesměs jde o negativní zkušenosti agentur práce s omezenou nabídkou diskriminačního povinného pojištění ze strany pojišťoven - nabídkou na poslední chvíli v řádu hodin a dní, bez možnosti výběru či jednání, výškou požadovaných pojistek a kaucí jednoznačně finančně likvidační. Pro názornost uvádíme některé z nich napříč regiony České republiky:

 • Kutná Hora 1.4.2011 "Dobrý den pane Prezidente. Jen v krátkosti zasílám info,jak dopadlo naše pojištění agentury: Při našem tel.rozhovoru jste nám doporučil pojišťovnu Atradius, nabídka a další jednání bylo v celku rychlé a v pořádku, přesto jsem raději ještě volal na MPSV pro zjištění, jestli tato pojišťovna a jejich pojištění ,které nezahrnuje jako takové pojištění proti úpadku bude akceptováno. Bylo mi zděleno, že nikoli z důvodu neúplnosti tohoto pojištění. Takže nám nezbývalo nic jiného než přistoupit na podmínky CPP ,které nám byly zaslány v 19:30 hod 31.3.2011.
  Od pojištovny Slavie nám ani po týdnu nedorazila žádná nabídka i po neustálých tel. urgencích ze strany mého kolegy a majitele agentury, posléze byl již telefon nedostupný.
  Ještě jsme kontaktovali pojišťovnu UNIQA, kde nás odkázali na jakousi makléřskou společnost, která toto zajištuje, bohužel přišel email, že pojištění dělají jen od počtu nad 50 zaměstnanců agentury :) což naše agentura nemá.
  Co říci závěrem ,jsou zde čtyři pojišťovny. SLAVIA, která nám do dnešního dne nabídku nezaslala, UNIQA, která pojišťuje pouze od 50 zaměstananců agentury, ATRADIUS, která neposkytuje úplné pojištění dle zákona a ČPP, u které jsem se pojistili, protože nám prakticky nic jiného nezbývalo.
  Nemohli jsme ani smlouvu konzultovat s naším právním zastupcem vzhledem k pokročilé době a nutnosti odeslat email na MPSV s potvrzením o pojištění a dále jsme si ani nemohli vybrat mezi alespoň :) 2 nabídkami, což rozhodně nepovažuji za rovnou soutěž. Vybírání kaucí, pojistka na rok, pokud ji zrušíme nikdo nám poměrnou část pojistky nevrátí, zaplatit celou do konce dubna což je nemalý náklad, atd..
  Dále je toto pojištění pro naší agenturu práce na hraně zachování plusových hodnot zisku a vůbec dalšího pokračování agentury s přidělováním zaměstnanců k uživateli. Jestli na tomto celém mají ve finále profitovat a být chráněni zaměstmnanci agentury, to opravdu velice pochybuji, protože spousta agentur skončí svojí činnost, tudíž propustí své zaměstnance a o práci přijdou a kdo na tom všem vydělá.............. zaměstnanci a agentura jistě ne. To je jen něco málo z našich peripetiích s tímto zákonem :)"
  (pozn. APA: Bohužel zde musíme konstatovat totéž, co u některých jiných agentur práce - nemáte se řídit soukromými názory úředníka MPSV, ale číst zákon a podle něj se chovat. Zákon smí v ČR vykládat jen soud. A co není zákonem zakázáno, je povoleno. Podstatou pojištění Atradius je také výklad §58a ZoZ. Když pojistíte pohledávky za Vašimi uživateli, místo nich Vám uhradí dlužné faktury pojišťovna. Pak nemůžete zkrachovat. Leda nedostatkem zakázek nebo tunelováním, to však nespadá pod žádnou pojistku.
  MPSV samo sebe diskvalifikovalo svými vyjádřeními o uvolnění mantinelů pojištění k jakýmkoliv závazným výkladům. Sebevědomý podnikatel musí podnikat s rizikem a riziko nést. Pokud zavoláte svému právníkovi a máte na věc stejný názor, řídíte se podle toho. Zásadně nevoláme úředníkovi. Úředník je náš sluha placený z našich daní a má nám sloužit. A jestli si on nebo celé MPSV vykládá zákon jinak, je to jejich problém. Nebudeme uředníkům podlézat a platit statisíce, když na jejich nesmysly již nyní doplácíme desetitisíci.
  Pokud se všichni v této zemi budeme zařizovat dle názorů politiků a úředníků, a zvláště pak podnikatelé, pak jsme měli zůstat v systému před rokem 1989. Každý má na výběr, zda proti zvůli bojovat nebo ne.)

 • Praha 1.4.2011 "Dobrý den pane Burkoviči, jen jako úsměvnou kuriozitu uvádíme, že po konzultaci s panem Vlkem z pojišťovny Slávie jsme 24.3.2011 zasílali požadované dokumenty. Avšak do dnešního dne se nám k žádosti o pojištění nikdo nevyjádřil a to je 1.4.2011 a pojištění by mělo být uzavřeno.... do dnešního dne se nám nikdo neozval." (pozn. APA: Je to více než logický důkaz toho, jaké problémy §58a způsobil. Pojistit 1.300 subjektů po celé ČR během 2-4 dní je prostě nemožné.)
 • Děčín 31.3.2011 "Dobrý den, tak jsem obdržela odpověď a nabídku pojištění od UNIQA pojišťovny a ČPP, obě jsou velice zajímavé a obě pro nás neakceptovatelné. Ono je jedno zda nás zruší MPSV nebo se dostaneme do platební neschopnosti díky odvodům „povinného pojištění“. Obě nabídky posílám a ještě podotýkám,že jsme skutečně malá agentura se ziskem před zdaněním cca. 400.000,- Kč." (pozn. APA: Roční pojistné včetně kauce se pohybuje podle spoluúčasti od 99 do 732 tisíc Kč. Přičemž kauce roste nahoru ve statisících, kdežto pojistné klesá dolů v desetitisících Kč. Logicky tak agenturu práce stojí buď 25% ročního zisku před zdaněním nebo ji žene do 332 tisícové ztráty.)
 • Ostrava 31.3.2011 "Dobrý den, jen pro informaci přeposílám email, který jsem obdržel během včerejšího dne od ČPP, kde se jedná o pojištění proti úpadku o které jsme žádali už v půli měsíce března. Chci jen upozornit na fakt, že mi není jasné podle jakého klíče si ČPP vybírá klienty. Jsme nově vzniklá agentura práce, která ČPP dodala veškeré podklady, které požadovali pro sjednání tohoto pojištění. Znovu zopakuji, že jsem nově vzniklá agentura práce tudíž nemáme zatím žádné ekonomické závazky ani jiné pohledávky a i přesto nebo právě proto jsme neprošli ekonomickým hodnocením. Předpokládám, že tuto zkušenost nebudeme mít jen my. Naše agentura je už samozřejmě v tuto chvíli pojištěna u Slavia pojišťovny, protože jme nechtěli nechat nic náhodě a jak jde vidět, tak se to vyplatilo. Zatím to vypadá tak, že ČPP si z řad agentur práce vybírala jen ty nejlukrativnější a co se týká našeho slavného státu tak likvidaci agentur přenechává pojišťovnám. Tento email Vám zasílám pouze jako informativní a to z důvodu toho, že ve věci pojištění agentur vyvíjíte největší činnost. - Vážený kliente, děkujeme za zaslání Vaší poptávky a vyplněného dotazníku k pojištění pracovní agentury proti úpadku. S politováním Vám musíme sdělit, že jste neprošli našim ekonomickým hodnocením. Z tohoto důvodu Vám Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group nemůže předložit nabídku pojištění. Rádi bychom Vám v této záležitosti alespoň nějak pomohli, proto Vám touto cestou doporučujeme obrátit se s poptávkou na pojišťovnu Slavia (http://www.pojistovna-slavia.cz/) nebo na společnost Fiducia, s.r.o., která zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu Uniqa (www.fiducia.cz). S úctou Odbor podpory prodeje Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Budějovická 5 140 21 Praha 4, tel.: +420 844 600 844."
 • Litomyšl 31.3.2011 "Dobrý den pane inženýre, můžu se zeptat jak řešíte situaci s pojištovnama? Zda se Vám někdo ozval, nebo co budete zasílat na MPSV. Přišla mi nabídka od UNIQa, ale je tak nehorázná, že vůbec nevím jak dál. Chtějí po nás kauci 1 400 000 + pojištění 270 000. Tímto krokem budu muset uzavřít veškerou činnost." (pozn. APA: Že budou pojišťovny chtít maximálně vydělat a tak likvidovat fungující agentury práce s platným povolením vydaným MPSV ČR a posvěceným MV ČR, na to jsme ministerstvo i zákonodárce opakovaně upozorňovali. Zbytečně. Samozřejmě je to likvidační a místo ochrany agenturních zaměstnanců, o níž stále hovoří MPSV, tito naopak skončí na dlažbě.)
 • Plzeň 3O.3.2011 "Dobrý den, mám jen dotaz týkající se pojištění agentury. Jsem v zoufalé situaci, kdy pojištění nelze vůbec zařídit - Uniqa nabízí pojištění jen agentuře, která je na trhu déle jak rok, to samé je u pojišťovny ČPP a pojišťovna Slavie mi zamítla žádost pro risk. Tak teď nevím, zdali to není diskriminace vůči agenturám, které nejsou rok na trhu a mrzí mě, že mi ukončí automaticky chod agentury s tím, že spadnu do té kategorie, která má dle Ministerstva nějaké problémy s chodem agentury vůči státu. Poradí mi někdo,co dělat?" (pozn. APA: Že budou pojišťovny svými roztodivnými podmínkami likvidovat fungující agentury práce s platným povolením vydaným MPSV ČR a posvěceným MV ČR jsme ministerstvo i zákonodárce opakovaně upozorňovali. Samozřejmě je to diskriminační, těžko však soukromému subjektu zaštítěnému nesmyslným zákonem budete v časové nouzi nějak vzdorovat. Místo ochrany agenturních zaměstnanců tak tito skončí na dlažbě.)
 • České Budějovice 30.3.2011 "Dobrý den pane Burkoviči. Chci Vám poděkovat za Vaše informace a boj s nesmyslným zákonem. Píšete, že také společnost Atradius je schopná částečně pojistit. Já jsem s touto společností byla v kontaktu již dříve a jsou opravdu vstřícní a nesedřou kůži z člověka. Zůstává otázkou, zda takové pojištění MPSV bude akceptovat. Dnes jsem četla Hospodářské noviny a i velké agentury boj vzdaly a pojistily se. To by mě zajímalo, kde všude jsou pojištěny. Já jsem obeslala ČPP (zatím žádná odezva), Slavii (kauce 300 000 a 105 000 do konce roku), Uniqu (nechtějí nás pojistit) a Atradius (mám nabídku 50 000) a Atradius si pravděpodobně vybereme. Do další sezony nás snad zachrání to, že agentury budou požadovat po uživatelích více peněz a uživatelé se budou obracet na MPSV."
 • Jablunkov 29.3.2011 "Dobrý deň, v úvode Vám chceme veľmi pekne poďakovať za všetky informácie, ktoré nám zasielate ohľadom poistenia. Sme Vám vďační, že bojujete za všetky agentúry,aj za tie, ktoré nie sú členmi Vašej asociácie .Čas sa rýchle kráti a my ešte nemáme poistenú agentúru, posielať všetky citlivé údaje e-mailom ľuďom ktorých nepoznáme sa mi zdá došť neuvážené, jednali sme s poisťovnou Kooperatíva, kde máme poistenú agentúru proti úrazom, či neponúkajú požadované poistenie. Oznámili nám, že na tomto produkte pracujú a že bude v najbližších dňoch na trhu, ale do 31.3.2011 to asi nebude. Oslovila nás poisťovna UNIQA, ale sme sa dozvedeli od kolegov, že ponúka zlý produkt. Poraďte nám , ktorá poisťovňa z Vášho pohľadu by bola pre našu agentúru prijateľná, kedže máte viac skúsenosti a viac informácií. Sme malá agentúra, ktorá v minulom roku zamestnávala v priemere 60 ľudí. Teraz keď trocha kríza ustála k dnešnému dňu máme zamestnaných u užívateľov 180 pracovníkov v pracovnom pomere. Z tejto neutešenej situácie sme už zúfalí. Poraďte ako ďalej. V akom znení máme zaslať stanovisko na MPSV?"
 • Praha 29.3.2011 "Pane prezidente, prostudoval jsem poctivě smlouvu s pojišťovnou SLAVIA. Tato smlouva nesplňuje podmínky stanovené zákonem: 1. Není tam ani slovo o úpadku odběratele; 2. Nesplňuje podmínku trojnásobku hrubých mezd - pojistné plnění 4 mil. Kč toto nemusí naplňovat; 3. Pokud by plnění mělo být na účet agentury práce, tato v době úpadu nemůže ovlivnit výplatu zaměstnancům, toto je plně v kompetenci insolvenčního správce a soudu. I když zaměstanci mají přednostní právo na výplatu, může tam být ještě i něco přednostnějšího a zaměstanci by nemuseli dostat nic. Těším se na vaše další informace. Protože již nemám žádné zapůjčené zaměstnance (ještě loni jsem jich měl téměř 200 zapůjčených). (pozm. APA: Zde může agentura práce využít protiprávního výkladu na webu MPSV které tvrdí, že agentura práce bez agenturních zaměstnanců pojistku mít nemusí. I když ještě nedávno ministr Drábek tvrdil opak. Pak asi zjistil, že nulovou pojistku žádná pojišťovna nikdy neuzavře, a přizpůsobil tomu ministerský výklad nesmyslného §58a zákona o zaměstnanosti.)
 • Klatovy 28.3.2011 "Zdravím Vás pane Burkoviči, také jsem dnes v odpoledních hodinách obdržel nabídku pojišťovacího produktu s limitem plnění /pojistná částka/ 1,9 mil. Kč, máme v průměru 45 zaměstnanců, nabídka ročního plnění bez spoluúčasti je 132.240,- Kč. Pro činnost AP s ročním obratem cca. 16. mil. Kč částka “velmi slušná” !!!!! No, mám asi štěstí, že si neřekli o nějakých třeba 500 tis. Kč. ....... Takže – zaplatit a nebo skončit, Trenkwalder již rozesílá nabídky na převzetí aktivit společností /AP/, které to nestihnou, nebo na to nemají, pěkné !!!!!"
 • Praha 28.3.2011 "Dobrý den. Protože jsme se již na „vlastní kůži“ přesvědčili, jak problematické je od pojišťoven získat základní dokument k pojištění agentur práce – tedy Všeobecné pojistné podmínky – aniž bychom jim nejprve sdělili informace o našich klientech nebo aktuálním stavu bankovního účtu..... Posílám, Všeobecné pojistné podmínky, co se nám nakonec podařilo vydobýt z ČPP. Žádné příjemné překvapení v nich není – ale aspoň víme, jak si ČPP vykládá nová ustanovení Zákona o zaměstnanosti. Nicméně je evidentní, že tento produkt řeší pouze úpadek agentury, nikoli uživatele, dále se pojišťovna rovnou zříká pojistného plnění (viz Článek 9, odstavec 1) a stanoví nám jakousi kauci ve formě spoluúčasti...... Pokud máte k dispozici pojistné podmínky od Pojišťovny Slavia nebo Uniqua – prosím o jejich zaslání. Obě tyto instituce nás s tímto požadavkem dosti striktně vypoklonkovaly..... Novou zkušeností z dnešního dne je, že se nás na toto pojištění již dotazují naši klienti-uživatelé, kteří dali jasně najevo, že pokud jim pojištění nedoložíme, naše „tempy“ propustí. Setkáváte se s tím také?" (pozn. APA: Další důkaz toho, že pojištění agentur práce nejenže neochraňuje agenturní zaměstnace jak stále dokola omílá jako mantru MPSV, ale způsobuje jejich nezaměstnanost.)
 • Přelouč 28.3.2011 " Dobry vecer, pane Burkovic. Toz k tomu se lze vyjadrit jen par vetami: 1/ naprosto likvidacni zalezitost, kdy se spousta firem dostava z krize a kazda koruna je zapotrebi. 2/ lze si polozit otazku, zda jeste zijeme v normalni kapitalisticke spolecnosti, kde neni podnikani kriminalizovano a ruznymi hlupaky omezovano. Napadaji mne ruzna vysvetleni a verte, ze jsem rad, ze jdu pristi rok do duchodu. Protoze aby se stat takto choval k lidem, kteri umoznuji jinym lidem pracovat a prevzal za ne zodpovednost, to mi prijde skutecne jako zlocin."
 • Prostějov 24.3.2011 "Dobrý den pane Ing.Burkoviči, nikdy jsem nereagovala na Vaše emailové psaní, dnes ano. Jsem ráda za Vaše informace, momentálně ohledně pojištění, které i já velmi intenzivně řeším a sleduji. Komunikuji s různými pojišťovnami, které veřejnosti sdělují, že pojištění pracovních agentur nabízí, ovšem nesdělují, že ho uzavírají. Sbírají vlastně naše roční výsledky ..... Zrovna tak nám agenturám a veřejnosti MPSV mediálně říká, ano některé nabízejí ... a když se dostavíte na MPSV ČR k podání bližších informaci k pojištění agentur ve středu, kdy mají konzultační hodiny pro všechnu veřejnost, je možno využít pouze podatelnu ... a to je 30 dnů na odpověď k Vaší písemné žádosti o vyjádření !!! Určitě Vám nepopisuji nic nového. Jsem agenturou, která nemíní ukončit činnost, určitě bych ráda i vstoupila jako člen do Vaší asociace personálních agentur v blízké době, teď ovšem musím vyřešit zákonnou povinnost a existenci. Chtěla bych Vám rovněž sdělit, že je zvláštní, přijde-li mi email od jiné agentury, která tvrdí, že je již pojištěna a nabízí převzetí zaměstnanců. Dovolím si Vám v následném emailu tuto nabídku přeposlat. Třeba jednou budeme jedna velká agentura ....." (pozn. APA: Rakouský Trenkwalder rozesílal hromadně dopisem nabídky k převzetí komkurenčních agentur práce s tím, že ony si pojištění nedokáží zajistit, kdežto on ano. Podobně se zachoval o něco později slovenský Esta Xawax a.s.)
 • Teplice 23.3.2011 "Dobrý den, pane inženýre. Nerozhodl jsem se akci pojištění přímo bojkotovat, ale naprosto odmítám vyplňovat pojistným makléřům formuláře, které se tváří, jako potřebné ke zpracování „nezávazné“ nabídky – v tomto směru nevím, proč bych měl někomu, kdo mne osloví mailem poskytovat citlivá data o naší společnosti, včetně čísla účtu apod.. Současně přímo ze své povahy „nesnáším“ dokumenty, které jsou „ušité horkou jehlou“ a tedy vykazují zásadní nedostatky – např. požadavek na přiložení povolení ke zprostředkování zaměstnání Ministerstva vnitra ČR – nic takového jsem doposud neviděl (a nic takového ani nechci). Prozatím, každému opakuji následující: Mám zájem vyhovět zákonu. Všechny relevantní údaje, které pojistitel potřebuje jsou volně k nahlédnutí na webových stránkách – např. Obchodní rejstřík a Sbírka listin (účetní závěrka, výkaz zisku a ztrát, rozvaha), dále informace o společnosti – statutár, společníci apod…. Číslo povolení AP – na další webové stránce. Dále poskytuji stále stejné údaje – činnost tohoto druhu nevykonáváme, i když povolení vlastníme. Tedy: počet přidělených zaměstnanců v roce 2009: 0, v roce 2010: 0, v tomto roce: 0. Výše jejich 3 násobku platu: 0. Dále jim trpělivě vysvětluji, kdo vydává povolení……. Z mého pohledu – pokud nás umí pojistitel vyhledat a oslovit mailem, který je postaven na základě výtažků ze zákona…jistě ví, že vlastníme povolení ke zprostředkování. Bohužel neví, kdo toto povolení vydává… Pokud bych již měl něco vyplnit tak formulář, který mi na základě zadaných dat „vyhodí“ přibližnou částku pojištění – tzv. kalkulačka. Potom se mohu rozhodnout na základě nezávazné nabídky. Doposud jsem jako zpětnou informaci obdržel pouze…pokud jste se rozhodl akci nekonat… oslovte nás tedy tak za tři týdny….apod. Z odpovědí je zřejmé, že pojištění dosud není, a pojistitel mne odkazuje na dobu, kdy svoji „zákonnou“ povinnost nemohu splnit. To jenom něco málo z postřehů z Teplicka."
 • Sezimovo Ústí 21.3.2011 "Dobrý den pane Burkoviči, obracím se na Vás s dotazem ohledně agentury práce a jejího pojištění. Naše agentura – obecně prospěšná společnost Sezimovo Ústí - vlastní povolení ke zprostředkování podle par. 14 odst. 1 písm. b), tzn. přidělujeme zaměstnance k výkonu práce k uživateli. V našem případě spolupracujeme s Úřadem práce v Táboře a vytváříme Společensky účelná pracovní místa pro absolventy škol, které umísťujeme do státních organizací (Úřad práce, Okresní soud, Probační a mediační služba, Okresní správa sociálního zabezpečení), s jinými zaměstnavateli nespolupracujeme. Na takto vytvořená místa dostáváme dotaci a vznikají až pochválení ÚP, tzn. veškeré mzdové náklady jsou kryté dotací a pokud ÚP nemá v rozpočtu prostředky, místa nevzniknou. My tak např. nyní máme u uživatelů 8 osob (7 na ÚP, 1 na Okresním soudu v Táboře) a v současné době nové absolventy nepřijímáme z důvodu nedostatku financí v rozpočtu ÚP. Takže se v podstatě nemůžeme dostat do situace, že bychom „neměli na výplatu“ . Nevím, jestli je takovýchto agentur více, ale chci se jenom zeptat, jestli se při Vašich jednáních s MPSV zmiňovaly i tyto případy. Zatím nevíme, jak se vyjádří ČPP k našemu pojištění, ale dost možná, že až nám sdělí částku, bude to pro nás toto pojištění likvidační." (poz. APA: Situace agentur práce spolupracujích s rozpočtovou sférou nebo přímo zapojených do projektů podporovaných MPSV, ÚP či fondy EU je tristní. Projekty již byly shváleny, jsou v běhu a samozřejmě se v nich s nějakými výdaji navíc na nově vymyšlené povinné pojištění mepočítá. Jsme zvědavi, jak toto bude MPSV řešit, protože v krajním případě hrozí mezinárodní ostuda a vracení dotací zpět do Bruselu, když agentura práce pobírající dotace díky pojištění zkrachuje.)
 • Brno 17.3.2011 "Dobrý den pane Burkoviči. Děkuji Vám za zasílání informací. HN čtu, ale nikde se nemluví o uživatelích, kterým se přidělují zaměstnanci. Ti jsou z obliga, o těch se nepíše a přitom na nich hodně záleží. Uživatel by měl mít také odpovědnost, že agentura bude mít zaměstnance legálně zaměstnané. Jenže uživatele zajímá jenom ZA KOLIK agentura dodá lidi. A čím lacinější, tím lepší a ještě chtějí zapracované a zkušené lidi. A když už člověka nepotřebují, tak zítra ho již neposílejte a dejte si ho kam chcete. Na agentury se dá vše navalit, včetně nesmyslného pojistění proti úpadu uživatele. Nám Úřad práce zaslal dopis, že pojištění dělá Česká podnikatelská a Kooperativa a pokud nepředložíme pojištění, tak nám nebudou prodlužovat pracovní povolení pro cizince. Česká podnikatelská má nějaký ten dotazník, ale Kooperativa nemá ponětí. Ptala jsem se na několika pobočkách. Jsem zvědavá, jak to vše dopadne. Hlavně si myslím, že si toto pojštění Drábek domluvil s Českou podnikatelskou." (pozn. APA: Ano. podezření na korupci a předem připravený výdělek pro vybrané pojišťovny doprovázejí celou tuto podivnou kauzu z pera úředníků MPSV, kteří se zaklínají slovy, že jde o politickou objednávku. Což v ČR znamená léta jediné......)

     Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


  •   Diskuze   •

 • 30.03.2011

  Vydána nová tisková zpráva :

  Reakce Asociace pracovních agentur na tiskovou zprávu MPSV z 29.3.2011 „MPSV: REAKCE NA NEPRAVDIVÁ TVRZENÍ K POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH AGENTUR“

  Viz Tiskové zprávy


  •   Diskuze   •

  30.03.2011 15:11

  Návrhy pojistných sazeb a kaucí diskriminačního povinného pojištění agentur práce – srovnání pojišťoven, naprosto odchylné sazby pro tytéž pojistné limity, likvidační pojistky v násobcích ročního zisku

  Stále nám do centrály Asociace Pracovních Agentur docházejí emailem návrhy pojistných smluv různým agenturám práce od různých pojišťoven. Jediné, v čem se shodují, jsou vysoké pojistné částky, zcela likvidující zisky agentur práce a přivádějící je dokonce do ztráty. Tedy naprostý opak toho, co stále tvrdí ministerstvo práce. Že diskriminační povinné pojištění agentur práce zvýší ochranu agenturních zaměstnanců. Skutečnost je přesně opačná. Těžko hovořit o ochraně agenturních zaměstnanců, když ministerstvo práce diskriminačním povinným pojištěním přivádí agentury práce finančně k úpadku. Administrativní likvidace se tomu říká. Oběťmi ministerského výmyslu s diskriminačním povinným pojištěním budou právě agenturní zaměstnanci, kterým zkrachuje jejich zaměstnavatel.

  Je však udivující, jak se návrhy pojišťoven naprosto rozcházejí jak finančně, tak i z hlediska hodnocení rizik. Při stejné výšce pojistného limitu se pojistné částky rozcházejí v řádu statisíců. Dokonce za o miliony korun nižší pojistný limit chtějí pojišťovny od agentury práce o desetitisíce vyšší pojistku. To jen dokladuje naprostou svévoli, se kterou přistupují k pojistným podmínkám, když mají díky zákonu „své jisté“. Pojistná matematika je jen jedna a tak bychom předpokládali, že se i návrhy pojistek budou v rámci konkurenčního boje - dá-li se o konkurenci u prakticky duopolu nabízejícím na poslední chvíli v řádu dní pojištění úpadku agentury práce vůbec hovořit - jen mírně lišit. Není tomu tak. Spíše nám to připomíná starou obchodnickou zásadu - cena je tak vysoká, jakou ještě zákazník snese. Tady ovšem zákazník - agentura práce - musí pár dní před vypršením zákonné lhůty snést opravdu cokoliv. Jinak s podnikáním skončí. Dikták je tedy nemilosrdný. Takhle přesně popisují naše zákony jednání v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a dovozují neplatnost takto uzavřených smluv. Uvědomuje si ministr práce, co způsobil?

  V níže přiložených 5 nabídkách tyto disproporce dokazujeme a nabízíme porovnání zahrnující pojistné částky, tedy limit který pojišťovna agentuře práce pojišťuje, spoluúčast, tedy povinnou částku kauce, kterou agentura práce musí složit na účet pojišťovny a ponechat ji tam po celou dobu pojištění, pojistné, tedy cenu diskriminačního povinného pojištění kterou uhradí agentura práce, dále částku, kterou musí agentura práce zaplatit na účet pojišťovny letos v 1.roce pojištění, a nakonec cenu pojištění v roce následujícím.

  Pojistná částka -- 0% spoluúčast (=povinná jistina) -- pojistné -- v 1.roce uhradit -- v dalším roce:
  4.000.000,- Kč ----------- 0,- Kč ------------------ 278.400,- Kč -- 278.400,- Kč ---------- 278.400,- Kč
  5.000.000,- Kč ----------- 0,- Kč ------------------ 348.000,- Kč -- 348.000,- Kč ---------- 348.000,- Kč
  5.127.183,- Kč ----------- 0,- Kč ------------------- 99.980,- Kč --- 99.980,- Kč ----------- 99.980,- Kč
  8.000.000,- Kč ----------- 0,- Kč ------------------ 322.560,- Kč -- 322.560,- Kč ---------- 322.560,- Kč.
  Komentář APA - naprosto fantastický rozdíl mezi pojištěními bez spoluúčasti s limity 4, 5 a 8 milionů. Zatímco by jste očekávali pomalu rostoucí pojistnou částku s výškou limitu, nepatrně se lišící mezi 4 a 5 miliony a až dvojnásobkem mezi 4 a 8 miliony, máme tady deseti i statisícové rozdíly směrem nahoru i dolů. 8 milionů pojistíte jen o 44 tisíc dráže než 4 miliony. A absolutní disproporce, 8 milionů pojistíte buď o 26 tisíc levněji než 5 milionů, nebo taky o 222 tisíc dráže než 5 milionů.

  Pojistná částka -- 5% spoluúčast (=povinná jistina) -- pojistné -- v 1.roce uhradit -- v dalším roce:
  4.000.000,- Kč ------ 200.000,- Kč ----------------- 232.000,- Kč --- 432.000,- Kč -------- 232.000,- Kč
  4.000.000,- Kč ------ 274.550,- Kč ----------------- 117.145,- Kč --- 391.695,- Kč -------- 117.145,- Kč
  5.000.000,- Kč ------ 250.000,- Kč ----------------- 290.000,- Kč --- 540.000,- Kč -------- 290.000,- Kč
  5.127.183,- Kč ------ 256.359,- Kč ------------------ 88.444,- Kč --- 344.803,- Kč --------- 88.444,- Kč
  8.000.000,- Kč ------ 400.000,- Kč ----------------- 268.800,- Kč --- 668.800,- Kč -------- 268.800,- Kč.
  Komentář APA - opět fantastické rozdíly mezi pojištěními s 5% spoluúčastí s limity 4, 5 a 8 milionů. Zatímco by jste očekávali pomalu rostoucí pojistnou částku s výškou limitu, nepatrně se lišící mezi 4 a 5 miliony a až dvojnásobkem mezi 4 a 8 miliony, máme tady deseti i statisícové rozdíly směrem nahoru i dolů. 8 milionů pojistíte jen o 34 tisíc dráže než 4 miliony, ale taky o 151 tisíc dráže než 4 miliony. A absolutní disproporce, 8 milionů pojistíte buď o 22 tisíc levněji než 5 milionů, nebo taky o 180 tisíc dráže než 5 milionů.

  Pojistná částka -- 10% spoluúčast (=povinná jistina) -- pojistné -- v 1.roce uhradit -- v dalším roce:
  4.000.000,- Kč ------ 400.000,- Kč ----------------- 185.600,- Kč ---- 585.600,- Kč -------- 185.600,- Kč
  5.000.000,- Kč ------ 500.000,- Kč ----------------- 232.000,- Kč ---- 732.000,- Kč -------- 232.000,- Kč
  5.127.183,- Kč ------ 512.718,- Kč ------------------ 76.908,- Kč ---- 589.626,- Kč --------- 76.908,- Kč
  8.000.000,- Kč ------ 800.000,- Kč ----------------- 215.040,- Kč -- 1.215.040,- Kč -------- 215.040,- Kč.
  Komentář APA - i s 10% spoluúčastí najdeme fantastické rozdíly mezi pojištěními s limity 4, 5 a 8 milionů. Zatímco by jste očekávali pomalu rostoucí pojistnou částku s výškou limitu, nepatrně se lišící mezi 4 a 5 miliony a až dvojnásobkem mezi 4 a 8 miliony, máme tady deseti i statisícové rozdíly směrem nahoru i dolů. 8 milionů pojistíte jen o 30 tisíc dráže než 4 miliony. A absolutní disproporce, 8 milionů pojistíte buď o 17 tisíc levněji než 5 milionů, nebo taky o 139 tisíc dráže než 5 milionů.

  Ve všech případech se pro agentury práce jedná o doslova astronomické částky v desítkách procent jejich ročních zisků. Spolu s kaucemi tyto zisky překračující, uvrhávající agenturu práce do platební neschopnosti s jediným hrozícím důsledkem, insolvencí a úpadkem. Připomínáme, že tyto skutečnosti se agentury práce dozvídají v řádech hodin před termínem k prokázání pojištění pod hrozbou zákazu podnikání a vězení pro jejich vedoucí pracovníky za nedovolené podnikání. A stále se jedná u výše uvedených částek jen o polovinu §58a Zákona o zaměstnanosti, pojištěný úpadek agentury. Neodpovídá druhé polovině, pojištění úpadku uživatele. Stále jde současně o dublování každý měsíc placeného povinného sociálního pojištění zaměstnance a zaměstnavatele, jehož součástí je i pojištění pro případ nezaměstnanosti, zahrnující mj. výplatu 3 dlužných mezd při úpadku zaměstnavatele. Přesto MPSV na pojištění agentur práce trvá a hrozí kontrolami s odebíráním povolení k podnikání.

     Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


  Nabídka pojištění ČPP Steeltec CZ.
  Nabídka pojištění ČPP Befrag CZ.
  Nabídka pojištění UNIQA Befrag CZ.
  Nabídka pojištění ČPP Ekpera.
  Nabídka pojištění Slavia Ekpera.


  •   Diskuze   •

  29.03.2011 10:54

  Komentář k rozporuplným informacím na webu MPSV

  Vývoj v diskriminačním pojištění agentur práce nadále akceleruje. MPSV na svém webu zveřejnilo další rozporuplné informace. Jednak ve srovnání se zákonem, jednak si odporují vzájemně. Jako když (citujeme):

  „4. V jaké výši a z čeho se pojištění vypočítává?
  Agentura práce je povinna toto pojištění sjednat ve výši trojnásobku průměrného měsíčního (hrubého) výdělku všech svých dočasně přidělených zaměstnanců." (konec citace)
  §58a Zákona o zaměstnanosti však hovoří o mzdě. Ne o výdělku, kam patří i náhrady, odměny z dohod a další. MPSV zjevně zjistilo, že pokud jsou mzdy nulové, pojistku žádná pojišťovna neuzavře. Tak výklad rozšířilo na veškeré částky vyplácené agenturním zaměstnancům. Aby pojistku uzavřít šlo a pojišťovny vydělaly na všem, zákon ne zákon. Výklad makléřů pojišťovacího zprostředkovatele pojišťovny Uniqa společnosti Fiducia je proto takovy, že jim to je jedno, zda jde o Pracovní smlouvu a mzdu či Dohodu opracovní činnost a odměnu z dohod. Agenturní zaměstnanec má v jejich podání vydělek a protože je to všechno jedna vyplata, tak se pojišťuje ta výsledná vyšší částka.

  A další svévolný výklad zákona úředníky MPSV v rozporu s §58a ZoZ (cituji):
  "6. V případě, že máme vydané povolení ke zprostředkování zaměstnání, ale nemáme v tuto chvíli žádné dočasně přidělené zaměstnance, je nutné mít pojištění?
  Ne. V případě, že agentura práce nemá dočasně přiděleného žádného zaměstnance, nemusí mít uzavřené pojištění. V okamžiku kdy však by začala tuto činnost vykonávat, tzn. začala by své zaměstnance dočasně přidělovat k výkonu práce u uživatele, podmínka pojištění již splněna být musí.
  7. V jaké lhůtě je nutné doložit doklad o pojištění?
  Agentura práce, které bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání do 31.12.2010, je povinna do 3 měsíců (tzn. do 31.3.2011) doložit MPSV doklad o sjednaném pojištění. V ostatních případech je povinnost doložit doklad o sjednaném pojištění 2 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání." (konec citace)
  MPSV zjistilo, že existují agentury práce momentálně nepodnikající. Typicky proto, že u nich jde jen o sezónní práce nebo je majitelka na mateřské či rodičovské dovolené nebo dlouhodobě nemocný majitel atp.. Tedy výdělky agenturních zaměstnaců jsou nulové, jelikož žádní nejsou a pojistku žádná pojišťovna neuzavře. Tak výklad rozšířilo o možnost - v rozporu se zněním jím vymyšleného §58a - se nepojišťovat.

  Kromě dvou MPSV zde zveřejněných pojišťoven (typická ukázka nedovolené veřejné podpory v rozporu s legislativou EU) poskytuje pojistku dle (rovněž jen části) §58a Atradius pojišťovna, kde se agentury práce setkaly se vstřícným přístupem. Podstatou je opět výklad §58a ZoZ. Když pojistíte pohledávky za Vašimi uživateli, místo nich Vám uhradí dlužné faktury pojišťovna a nemůžete zkrachovat. Tím je pojištěn úpadek uživatele i agentury práce. Jiné důvody úpadku nejsou pojistitelné - nedostatek zakázek nebo tunelování. Kontakt: Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, tel. 236 089 285, fax 236 089 269, email info.cz@atradius.com.

  Telemostem ve včerejší pořadu Ekonomika ČT24 se k tématu živě vyjadřovala APA, MPSV, ze záznamu telefonicky i APPS Doporučuji pustit si celou reportáž na videu, textově je zpracován jen malý výsek.

     Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


  •   Diskuze   •

  28.03.2011 16:11

  Návrhy pojistné smlouvy malé agentuře práce - obavy z finanční likvidace se potvrzují

  MPSV nabídlo 1.323 agenturám práce na svém webu teprve 25.3.2011 podrobnější vyjádření s odpověďmi a kontakt pouze na 2 pojišťovny, které ho údajně nabízí. Slavia pojišťovna a.s., Revoluční 1, Praha 1 a UNIQA pojišťovna, Evropská 136, Praha 6. Podmínky prvně jmenované jsou níže. Druhá se vyjádřila v tom smyslu, že si bude sama vybírat, koho pojistit a koho. Zájem má pouze o větší agentury práce, které sama osloví prostřednictvím své makléřské sítě Fiducia.

  Dnes, 4 dny před povinností agentury práce mít sjednáno diskriminační pojištění, nám jedna z menších agentur práce Ekpera, kandidát na členství v APA, poskytla právě obdržený Návrh pojistné smlouvy pro agenturu práce od Slavia pojišťovny - viz níže příloze. Velmi podobný návrh pojistných podmínek pak obdržela i od České podnikatelské pojišťovny - viz níže v příloze. Dostala i všobecné pojistné podmínky a zvláštní pojistné podmínky pro agentury práce - obojí je níže v příloze. Takhle přesně popisují zákony jednání v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a dovozují neplatnost uzavřených smluv.

  Jak jsme předpokládali, tak pojistné podmínky jsou opravdu vysoce nákladné a pro menší agentury práce likvidační. Daná agentura práce má roční obrat 40.000.000,- Kč, což odpovídá několika desítkám agenturních zaměstnanců. Co Ekpeře nabídla (přesněji řečeno nadiktovala) Slavia?:
  Pojišťovna chce, aby u ní agentura práce složila jistinu ve výši 0,686% obratu, tj. 274.500,- Kč.
  Pojišťovna pak pojistí rizika jen do výše 4.000.000,- Kč.
  Pojišťovna chce za pouhých 9 měsíců pojištění pojistku ve výši 117.145,- Kč, což odpovídá ročnímu pojistnému 156.193,- Kč.
  Pro malou agenturu práce znamená nesmyslné pojištění vymyšlené MPSV ČR roční náklady navíc přes 430.000,- Kč!
  Roční pojistné a kauce tak činí 43O.693,- Kč v prvním roce pojištění, tj. 1,15% obratu a více než její loňský zisk!
  V dalším roce bude pojistné činit 156.193,- Kč, , tj. 0,4% obratu a 39% jejího loňského zisku!
  Po celou dobu trvání pojištění bude mít agentura práce na účtu pojišťovny Slavia blokovánu hotovost ve výši 274.500,- Kč, s níž nebude moci disponovat a která sníží její cash flow. Pro představu jde o částku ve výši měsíční mzdy 12 agenturních zaměstnanců, pobírajících průměrnou mzdu v ČR.

  A co Ekpeře nabídla (přesněji řečeno nadiktovala) ČPP? 3 špatné možnosti, kdy ČPP stejně jako Slavia pojistí rizika jen do výše 4.000.000,- Kč:
  a) chce, aby u ní agentura práce složila jistinu ve výši 1% obratu, tj. 400.O00,- Kč. Pak pojišťovna požaduje každý rok roční pojistné ve výši 185.600,- Kč. Roční pojistné a kauce tak činí 585.600,- Kč v prvním roce pojištění, tj. 1,46% obratu a o 185.600,- Kč více, než její loňský zisk! V každém dalším roce pak roční pojistné ve výši 185.600,- Kč, tj. 46% zisku před zdaněním!
  b) chce, aby u ní agentura práce složila jistinu ve výši 0,5% obratu, tj. 200.O00,- Kč. Pak pojišťovna požaduje každý rok roční pojistné ve výši 232.000,- Kč. Roční pojistné a kauce tak činí 432.000,- Kč v prvním roce pojištění, tj. 1,08% obratu a o 32.000,- Kč více, než její loňský zisk! V každém dalším roce pak roční pojistné ve výši 232.000,- Kč, tj. 0,58% obratu agentury práce a 58% zisku před zdaněním!
  c)nechce jistinu, ale pak pojišťovna požaduje každý rok roční pojistné ve výši 278.400,- Kč. Roční pojistné tak činí 278.400,- Kč v každém roce pojištění, tj. 0,69% obratu agentury práce a 69% zisku před zdaněním!
  Po celou dobu trvání pojištění dle variant a) a b) bude mít na účtu ČP pojišťovny agentura práce blokovánu hotovost ve výši 200.000,- nebo 400.000,- Kč, s níž nebude moci disponovat a která sníží její cash flow. Pro představu jde o částku ve výši měsíční mzdy 8 nebo 17 agenturních zaměstnanců, pobírajících průměrnou mzdu v ČR.

  Pro malou agenturu práce znamená nesmyslné pojištění vymyšlené MPSV ČR zbytečné roční náklady navíc ve statisících Kč! Společnost Ekpera přitom má pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu se základním limitem plnění pojištění 10.000.000,-Kč a pojištěním vedlejších nákladů léčení při pracovním úraze. I zde je zahrnuta spoluúčast v základním rozsahu 10.000,-Kč, ale pojistná částka, kterou pravidelně ročně platí je jen 20.000,- Kč. Je to obrovský rozdíl oproti diskriminačnímu povinnému pojištění agentur práce nadiktovaném MPSV v §58a ZoZ, jevícím se tak jako pouze výhodný byznys pro pojišťovny.

  Agentur práce s povinností diskriminačně se pojistit je 1.323. MPSV tedy vytvořilo nesmyslným zákonem pojišťovnám trh v minimální výši 0,568 miliardy Kč! Zbytečných 0,568 miliardy, které budou muset v konečném důsledku zaplatit firmy v ČR, používající agenturní zaměstnance. Takové diskriminační pojištění totiž nadále nic neřeší. Naplňuje jen první polovinu §58a zákoníku práce, tedy úpadek agentury práce. Neodpovídá druhé polovině, pojištění úpadku uživatele.

  Stále je zde také problém dvojího pojištění. Agenturní zaměstnanci mají svoje mzdy už dávno pojištěny, stejně jako každý jiný zaměstnanec, díky sociálnímu pojištění. Vlastní administrativní zaměstnanci agentury práce taktéž. Při úpadku agentury práce jim až 3 dlužné mzdy uhradí Úřad práce. Proč by totéž měla ještě pojišťovat navíc agentura MPSV nikdy nevysvětlilo. Přesto MPSV na diskriminačním pojištění agentur práce podle prohlášení z minulého týdne trvá.

  V závěru týdne odeslaly velké průmyslové firmy, používající denně agenturní zaměstnance, dopis s žádostí o jednání na MPSV ministru Drábkovi. Iniciativa zahrnuje firmy jako Iveco Czech Republic, T.P.C.A. Kolín, KYB Manifacturing, Panasonic a další. MPSV si snad konečně uvědomí, že svým diletantismem způsobilo veliký problém na trhu práce. Problém, dotýkající se více než 100.000 agenturních zaměstnanců a agentur práce s obratem blížícím se 10 mld Kč.

  Trváme na tom, že diskriminační pojištění agentur práce je nesmyslné, diskriminační a technicky neproveditelné, jak potvrzují shodně samy pojišťovny. Navíc je v zákoně, jehož platnost Ústavní soud podmínečně zkrátil jen do konce roku 2011. MPSV by mělo v tiskovém prohlášení jasně říci, že pojištění odpovídající plně §58a na trhu neexistuje. A vzhledem k faktu, že platnost zákona je pouze podmínečná, na plnění §58a agenturami práce netrvá. V nejbližší novele Zákona o zaměstnanosti, která prošla připomínkovým řízení a právě ji předkládá sněmovně, pak §58a zrušit.

     Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


  Stanovisko MPSV k pojištění agentur práce zaslané na ČPP.
  Zvláštní pojistné podmínky pro agentury práce ČPP.
  Všeobecné pojistné podmínky ČPP.
  Návrh konkrétní pojistky ČPP.
  Návrh konkrétní pojistné smlouvy Slavia.


  •   Diskuze   •

  28.03.2011

  Vydána nová tisková zpráva :

  Ministerstvo práce nutí pod pohrůžkou vězení agentury práce k uzavírání polovičatých pojistek.

  Viz Tiskové zprávy


  •   Diskuze   •

  27.03.2011

  Nejste s.r.o. nebo a.s.? Pak Vás pojišťovna nepojistí a ministerstvo Vám sebere povolení agentury práce.

  Pokud nejste právnická osoba, a to navíc ještě jen akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pak Vás pojišťovna nepojistí a ministerstvo Vám sebere povolení agentury práce. Přesně tak zní pokyny Slavia pojišťovny, prezentované makléřům po 25.3.2011 v powerpointové prezentaci – viz příloha.

  APA ji získala z důvěryhodného zdroje. Ověřovali jsme si její pravost, protože taková nehoráznost nás překvapila. Jak z hlediska zmiňovaných osob, tak obsahu vše souhlasí. Dokument je dokonce ve vnitřní struktuře veden jako Šablona Slavia new 2, vypracovaný v reklamní společnosti Filip Media a.s. jako Obchodní prezentace a podepsán paní Sutrovou – viz příloha. A jak obratem zjistíme na webu Filip Media a.s., Slavia pojišťovna patří mezi klienty Filip Media a.s. – viz příloha.

  Naplňují se tak naše dříve prezentované obavy, že agentury práce s platným povolením, které prošly úspěšně správním řízením u ministerstva práce i ministerstva vnitra, budou následně nesmyslně zlikvidovány pojišťovnami. Fyzické osoby, občanská sdružení, nadace, veřejné obchodní společnosti a další, jimiž ministerstvo práce povolení k zprostředkování vydalo, tak mají smůlu. Nebudou mít pojistku a budou administrativně odstraněny z trhu. Jejich zaměstnanci se stanou nezaměstnanými a majitelé zkrachují. Přesný opak toho, čím ministerstvo práce od počátku diskriminační povinné pojištění agentur práce obhajuje – zvýšením ochrany agenturních zaměstnanců.

     Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


  Prezentace pojištění pro agentury práce vytvořená Filip Media pro Slavii pojišťovnu.
  Vlastnosti dokumentu vytvořeného Filip Media.
  Web Filip Media seznam klientů.


  •   Diskuze   •

  26.03.2011

  Připomínky Asociace pracovních agentur k vládnímu návrhu změny Zákona o zaměstnanosti z března 2011

  Asociace pracovních agentur odeslala na MPSV své připomínky k vládnímu návrhu změny Zákona o zaměstnanosti z března 2011. Hlavní je od letošního ledna nově zavedené nesmyslné diskriminační povinné pojištění agentur práce. Dále od předloňska zavedené a nyní ještě rozšířené prověřování žadatelů o povolení provozování agentury práce Ministerstvem vnitra, policií, zpravodajskými službami a dalšími orgány státní správy s pravomocí neudělit souhlas k vydání povolení.

  Dále sedm let přetrvávající diskriminace agentur práce, diskriminující neodůvodněně zaměstnance agentur práce nemožností uzavírat Dohody o provedení práce. To v okamžiku, kdy Zákoník práce, platný od roku 2006, původní omezení 100 hodin ročně pro Dohodu o provedení práce zvýšil na 150 hodin a jeho nynější novela v připomínkovém řízení požaduje dokonce zvýšení ze 150 na 300 hodin. Dalším sporným bodem je 4 roky přetrvávající diskriminace držitelů modrých karet zákazem využívat služeb agentur práce. Nyní má být navíc rozšířena i na držitele zelených karet a dokonce na všechny cizince mimo země EU, s jakýmkoliv jiným povolením k práci v ČR.

  Rovněž se nám nezdá dobré rozvrátit dosavadní fungující systém zaměstnávání osob se zdravotním postižením bez náhrady, když už stát ukládá zákonem tuto povinnost firmám a její nedodržení tvrdě penalizuje. Tím na ně přenáší svou sociální funkci a místo aby firmy za její splnění odměnil, opak je pravdou. Totéž se pak týká zúžení možnosti plnění této povinnosti na pouhý penalizační odvod nebo přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které často nebývá z logických důvodů možné. V tom zásadním se shodujeme s připomínkami kolegů z APPS. Více v přiloženém dokumentu.

     Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


  •   Diskuze   •

  25.03.2011

  Vydána nová tisková zpráva :

  Stanovisko Asociace Pracovních Agentur (APA) k diskriminačnímu povinnému pojištění agentur práce nabízenému nově pojišťovnou Uniqa

  Viz Tiskové zprávy


  •   Diskuze   •

  23.03.2011

  Vydána nová tisková zpráva :

  Stanovisko Asociace pracovních agentur (APA) k dnešnímu vyjádření MPSV k diskriminačnímu pojištění agentur práce: „MPSV UPOZORŇUJE NA POVINNOST ZÁKONNÉHO POJIŠTĚNÍ AGENTUR PRÁCE“

  Viz Tiskové zprávy


  •   Diskuze   •

  22.03.2011

  Vydána nová tisková zpráva :

  Ministerstvo práce se rozhodlo zlikvidovat agenturní zaměstnávání

  Viz Tiskové zprávy


  •   Diskuze   •

  15.03.2011 9:38

  Komentář k nálezu Ústavního soudu v návaznosti na pojištění agentur práce

  Ústavní soud posuzoval mj. i nesmyslné diskriminační povinné pojištění agentur práce, zavedené novelou Zákona o zaměstnanosti, prosazené vládní koalicí v tzv. legislativní nouzi jako balíček "Úsporných opatření na úseku MPSV ČR". Jak souvisí diskriminační povinné pojištění agentur práce s úsporami státního rozpočtu už asi zůstane navždy záhadou.

  Ústavní soud na včerejším zasedání vyhlásil pozastavení platnosti celého balíčku. Tím však bohužel nepadla povinnost diskriminačního pojištění agentur práce, kterou obsahoval. Dal totiž vládě čas do konce roku 2011, aby balíček projednala řádnou cestou. Pokud se jí to povede, zákon bude platit dál (celý text ústavního nálezu). Informace z médií tomu dodatečně daly za pravdu, když nejprve mylně označovaly zákon za zrušený. Podmíněně platí do 31.12.2011.

  Asociace pracovních agentur bude v nadcházejícím období pokračovat v intenzivním vyjednávání, aby se nesmyslné diskriminační pojištění z návrhu vytratilo. Protože odborníci na MPSV se zjevně o jeho nesmyslnosti nepoučili.

  Chceme, aby se podnikání agentur práce stalo BĚŽNÝM PODNIKÁNÍM se všemi právy i povinnostmi. Tak, jak je to v každém právním demokratickém státě běžné. Proč musí v naší zemi neustále někdo na MPSV vymýšlet nové a nové regulace tohoto úzkého segmentu trhu práce? Vždyť nejsou schopni zajistit ani vymahatelnost stávajících zákonů a pravidel! Vymýšlením nových zákonů situaci určitě nezlepší, jen uškodí poctivým agenturám. A ty nepoctivé, které podnikají často bez povolení MPSV, se nám už dnes smějí a budou se nám smát dál a o to více. Dosavadní každoroční nesystémové byrokratické omezování našeho byznysu musí skončit!

     Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


  •   Diskuze   •

  25.02.2011

  Změna korespondenční adresy a kontaktů APA

  Od 25.2.2011 zasílejte, prosím, veškerou písemnou korespondenci na adresu :

  Asociace Pracovních Agentur, o.s.
  Studentská 1770/1
  700 32 Ostrava-Poruba


  Více kontaktních údajů naleznete v menu kontakty.

     Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


  •   Diskuze   •

  25.02.2011

  Nový Prezident APA

  Prezidentem APA byl zvolen na období 2011 - 2013 Ing. Radovan Burkovič. Vystřídal na pozici prezidenta Petra Skondrojannise, který již pracuje mimo trh agentur práce, rezignoval v roce 2010 a APA doposud řídil viceprezident Kamil Grund.

  •   Diskuze   •

  25.02.2011

  Nové vedení APA

  Asociace Pracovních Agentur na zasedání Shromáždění Členů APA dne 25.2.2011 přijala rezignaci starého Výboru APA a zvolila nové vedení. Členy Výboru APA se stali:

  Kamil Grund ze Sodatu Brno, zakladatel a první prezident APA
  Ing. René Kuchár z Agentury Student Praha, dlouholetý člen APA a člen vedení APA
  Ing. Radovan Burkovič z JOB-centrum Ostrava, nový člen APA

  Čtvrtého člena Výboru APA Shromáždění v souladu s návrhem změn Stanov APA nevolilo, nikdo také nekandidoval.

  •   Diskuze   •

  25.02.2011

  Noví členové v APA

  Asociace Pracovních Agentur na zasedání Shromáždění Členů APA dne 25.2.2011 přijala 2 nové Členy APA. Stali se jimi Unijob s.r.o. z Prahy a JOB-centrum Ostrava, s.r.o..

  Záběr Členů APA tak kromě dosavadních krajů v ČR Ústeckého, Libereckého, Plzeňského, Jihomoravského, Hlavního města Prahy, slovenských Žilinského a Trenčínského, pokrývá i kraj Moravskoslezský.

  Více informací o všech Členech APA naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

  •   Diskuze   •

  25.02.2011

  Asociace Pracovních Agentur obnovila samostatnou činnost

  Asociace Pracovních Agentur na zasedání Shromáždění Členů APA dne 25.2.2011 v Praze na Smíchově obnovila svou samostatnou činnost mimo Asociaci Poskytovatelů Personálních Služeb (APPS), kam vstoupila 1.12.2007.

  Shromáždění APA konstatovalo, že přenechání iniciativy v jednáních s orgány státní správy plně jen APPS nepřineslo očekávané benefity jednotného postupu, prezentovaného jedním zástupcem všech agentur práce. Také počty a složení členů APPS i APA nereprezentují šířku a rozmanitost trhu agentur práce.

  Výsledkem uplynulých 3 let na poli legislativy jsou jen další a další zdražování povolení k zprostředkování zaměstnání, zpřísňování byrokracie spojené se založením a fungováním agentur práce a zdražování jejich provozu. S APPS hodlá APA nadále úzce spolupracovat za účelem zjednodušení legislativy pro působení agentur práce a odstranění všech dobře známých, doposud opakovaně legislativou neřešených problémů.

  APA na svém zasedání mj. schválila změnu Stanov APA, Etického kodexu APA a strategii přijímání nových členů APA. Jejím cílem je rozšíření záběru APA. Jako doposud se bude APA obracet spíše na menší a střední české agentury práce s majiteli, kteří v nich současně pracují. To je také nejmarkantnější znak, kterým se APA liší od APPS.

  •   Diskuze   •