Aktuality rok 2017

Aktuality rok 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 a starší.

31.12.2017

28.12.2017

Vánoční dárek od APA agenturám práce, postiženým odebráním povolení kvůli neuhrazení kauce

Asociace pracovních agentur nesouhlasí s hromadným vyvražďováním agentur práce v opakovaném podání MPSV. Ať už to byly zákony Škromachovy (ČSSD, zavedení omezující legislativy pro agentury práce, nutnost povolení a celková regulace zprostředkování zaměstnání, např. zákaz používání DPP), Nečasovy (ODS, zvyšování poplatků, pouze 1 odpovědný zástupce na 1 agenturu práce, okamžitý zákaz dočasného přidělování nižších pracovních pozic ze 3.zemí), Drábkovy (TOP 09, zavedení povinného pojištění proti úpadku a likvidace několika stovek agentur práce do 3 měsíců od platnosti zákona odebráním povolení) nebo naposledy Marksové-Tominové (ČSSD, zavedení kaucí, povinného zaměstnávání odpovědného zástupce a likvidace 544 agentur práce do 3 měsíců od platnosti zákona zánikem povolení).

Asociace pracovních agentur vítá do svých řad nové členy, kteří se nebojí ozvat a bít se za svá práva svobodných občanů a firem. A hlásí se k nám stále další a další. Slovní podpora a sympatie ale nestačí. Musí se aktivně postavit neustálé legislativní a byrokratické šikaně, zejména malých a středních agentur práce. Silný zástupce agentur práce to může udělat, ale bez členů to snadno nepůjde. Ne desítky, ale stovky členů APA jsou reprezentativním vzorkem a mohou se chránit. Třeba už tím, že členové APA předem věděli, jak se postavit hrozbě odebrání povolení a aktivně se státem bojují. Ještě jsme neřekli poslední slovo.

Vánoce jsou svátky míru a pokoje. Ten jsme MPSV nabízeli při společných jednáních Pracovní skupiny pro agenturní zaměstnávání RHSD více než 3,5 roku. Výsledkem byl komplot MPSV, odborů, nadnárodních agentur práce a likvidační novela Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce. Přinesla - dle dostupných veřejných zdrojů MPSV - 544 mrtvých agentur práce.

Vánoce jsou také dobou darů. A to zejména potřebným, kterým bylo ublíženo. Mezi ně patří i oněch 544 agentur práce, jejich majitelů a zaměstnanců. Odhadem několik tisíc lidí, kterým státní zvůle zkazila svátky. Asociace pracovních agentur jim proto darovala a rozeslala 22.12.2017, ač nejsou ještě členy APA, speciální dárek na obranu proti stání šikaně. Je už jen na nich, zda chtějí patřit mezi ty svobodné, kteří se nebojí bít za svá práva, a dárek použijí. APA jim ukázala ty správné dveře, vejít už musí samy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


23.12.2017

Pořádek musí být, i podle protiústavních retroaktivních zákonů - Inspektoři SÚIP se na pokyn MPSV v závěru roku 2017 při kontrolách opět zaměřili na legální agenturní zaměstnávání. Místo potírání toho opravdu nelegálního.

Období Vánoc, ale zejména čas před ním, jsou časy hojnosti pro mafiány, obchodníky s lidmi a nelegální agentury práce bez povolení k zprostředkování zaměstnávání dle Zákona o zaměstnanosti. Potřeba je doslova každé ruky a sezónní zaměstnanci jsou, zejména v segmentech potravinářství, logistiky, zásilkových obchodů a dalších vánoci živených oblastech hospodářství, nasazováni nepřetržitě v desítkách a stovkách osob. Na legálnost se moc nehledí, kdo dodá, je král. Jedno zda legální agentura práce nebo podvodník. Ten ovšem častěji. Nemá žádné náklady, omezení a zábrany, stanovené zákonem legálním agenturám práce, legálním agenturním zaměstnancům a legálním uživatelům, kteří si je objednávají. Nezřídka je schopen objednávající firmě dodat "své" lidi z hodiny na hodinu. Bez byrokracie, na "Smlouvu o dílo" a za fakturační cenu ve výši pouhé mzdy legálního agenturního zaměstnance. Bez dovodů, daní a pojištění. Legální agentury práce tento boj už 14 let, co jen pro ně platí omezení Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, prohrávají. Protože ta omezení dodržují a musí doržovat. Jinak přijdou o povolení.

Logika velí, aby se Státní úřad inspekce práce zaměřil před a o Vánocích tímto směrem. Nejen před pár lety, na semináři konaném v Opavě na GŘ SÚIP pro vedoucí inspektory všech Oblastních inspektorátů práce, to zástupci Asociace pracovních agentur vykreslili jasně. Spolu s předanou metodikou kontrol míst s největšm výskytem nelegální práce v různých částech kalendářního roku. Protože tyto zkušenosti mají přímo z terénu od zákazníků svých, i potencionálních. Aby se nestávalo, že APA dodá konkrétní informace na SÚIP o brutálním výskytu nelegálů ve skladu v listopadu, a ten dorazí kontrolovat příští rok v lednu. A světe div se, nenajde žádného. Jen pár legálních brigádníků, zametajících prázdné prostory.

Logika českých represivních orgánů ale velí opačně. Nač se těžce honit za protřelými mafiány a nelegály. Jednodušší je zkontrolovat ty legální. Nikam neutíkají. Ideální je zaměřit se na doposud legální agentury práce, které nesložily do 3 měsíců - dle protiústavního retroaktivního zákona - na konto státu bezúročně půlmilionovou kauci. Mohly by snad podnikat nadále, přestože jim tím povolení bez náhrady zaniklo. Tím se z nich přece stali mafiáni také, ne? GŘ ÚP o nich ví, má veškeré informace, kontatky. A tak mluvčí SÚIP 21.12.2017 sdělil národu následující:

"Státní úřad inspekce práce zahájil v průběhu měsíce listopadu a prosince celkem 107 kontrol zaměstnavatelů v rámci mimořádné akce zaměřené na agentury práce s cílem zjistit, zda nenabízejí zprostředkování zaměstnání bez platného povolení. K 21.12.2017 bylo ukončeno 22 kontrol a nalezeny nedostatky u 6 subjektů, kterým hrozí pokuta až ve výši 2 000 000 korun.

Kontrolní akce probíhá v souvislosti s novelizací zákona o zaměstnanosti, podle kterého měly agentury práce s platným povolením ke zprostředkování zaměstnání složit do 29. 10. 2017 na zvláštní účet generálního ředitelství Úřadu práce kauci ve výši 500 000,- Kč. Pokud tak neučinily v této lhůtě, jejich povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniklo.

Dle zjištění generálního ředitelství Úřadu práce nesložilo kauci přes 500 agentur práce.
Podle údajů ze společné datové základny Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) mnohé z nich i nadále pokračují ve své činnosti, ovšem již bez platného povolení. Na základě těchto skutečností a písemného pokynu MPSV rozhodl Státní úřad inspekce práce o vyhlášení této mimořádné celorepublikové kontrolní akce, která bude ukončena počátkem roku 2018."

APA je ráda, že se tím dále pouze potvrzuje jen prostý likvidační záměr zmíněné novely ZoZ a ZP, na který dlouhodobě poukazuje. Zničit ty, kteří o novele nevěděli nebo zkrátka zbytečného půl milionu neměli. Přestože novela obsahuje konečně i ustanovení (ale až na základě poslanecké změny), podle něhož je možné stíhat finančně i firmy, objednávající si služby mafiánů a nelegálů, GŘ ÚP a SÚIP stíhají v době Vánoc raději neplatiče kauce. Bude takové kontroly lékárniček, namísto stíhání silničních pirátů a jízdy na červenou trpět i nové vláda a nové vedení MPSV?

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


5.12.2017

Společné stanovisko státních orgánů k problematice vysílání občanů třetích států do ČR zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státě EU (aneb Ukrajinci s polskými vízy)

Na žádost prvního náměstka ministra vnitra pro řízení vnitřní bezpečnosti JUDr. Ing. Jiřího Nováčka zveřejňuje Asociace pracovních agentur Společné stanovisko státních orgánů k problematice vysílání občanů třetích států do ČR zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státě EU, aneb nám dobře známé kauzy "Ukrajinců s polskými vízy v ČR" (např Rohlik.cz z jara 2017). Více a detailně v materiálech, vydaných společně státními orgány MPSV, ÚP ČR, SÚIP, MV ČR, PČR Služba cizinecké policie a Celní správa ČR. Elektronicky i na webu MV ČR.

V rámci boje s nelegálními agenturami a mafiemi doporučuje APA členským i nečlenským legálním agenturám práce, seznámit se stanoviskem svoje klienty z řad firem. Formou vyslání je možné pouze poskytnutí opravdového díla, ne zastřené agenturní zaměstnávání, jak jsme toho často svědky. Firma (uživatel), zprostředkovatel i zaměstnanec, se vystavují hrozbě nemalé pokuty za nelegální práci, zaměstnanec navíc vyhoštění z Schengenského prostoru.

APA je ráda, že po dlouhých měsících váhání, od poloviny roku 2016, státní orgány konečně formálně na situaci na trhu práce zareagovaly.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


13.11.2017

Vyšla tisková zpráva "Ve vánoční sezóně zmizela z trhu skoro polovina legálních agentur práce"

Asociace pracovních agentur, zastupující od roku 2001 zejména malé a střední agentury práce s českými majiteli, dlouhodobě varovala před dopady drastické novely Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce na agenturní zaměstnávání. Černé předpovědi se vyplnily.

Ministerstvo práce, vedené Michaelou Marksovou-Tominovou (ČSSD), odbory ČMKOS, vedené předsedou Josefem Středulou, a nadnárodní agentury práce, sdružené v Asociaci poskytovatelů personálních služeb, vedené Jaroslavou Rezlerovou, tlačily na přijetí novely Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, která vešla v platnost v polovině prázdnin. Netajila se s tím ani Důvodová zpráva k zákonům, ani ministryně či její úředníci na půdě Parlamentu, ani zástupci APPS na seminářích a konferencích k agenturnímu zaměstnávání v uplynulém období.

Novely mj. zavedly povinnou kauci ve výši půl milionu korun. Retroaktivně, i pro stávající legální agentury práce s platným tříletým povolením. Nařídily jim rovněž povinně zaměstnávat, nebo mít ve statutárním orgánu, odpovědného zástupce, na kterého je napsáno povolení. Což znamená další nepředpokládané výdaje ve statisících každý rok. Rovněž retroaktivně. Dále zakázaly agenturním zaměstnancům změnit agenturu v průběhu 1 kalendářního měsíce u jedné firmy. Zakázaly také firmám přijmout agenturního zaměstnance v průběhu kalendářního měsíce mezi své kmenové pracovníky. Zkomplikovaly dále už tak komplikované vztahy firma – agentura práce – agenturní zaměstnanec.

MPSV, odbory i nadnárodní agentury práce, si nejvíce slibovaly od zavedení půlmilionové kauce. Retroaktivně, i pro stávající legální agentury práce s platným tříletým povolením. To, co je pro ministryni práce pár jejích měsíčních platů, nebo pro nadnárodní kolosy roční plat uklízečky luxusních kanceláří, to způsobilo během pouhých 3 měsíců zánik 544 agentur práce z původních 1.313. Hovoříme jen o těch agenturách práce, které měly povoleno dočasné přidělování. Ostatních se změny zákonů netýkaly. Zmínění mají v sobě ještě tolik drzosti, aby tvrdili, že se jen má prokázat, která agentura práce je na tom finančně dobře. Opravdu? Prokázat tím, že jí doživotně sebereme půl milionu korun formou pofidérní kauce?

Asociace pracovních agentur říká NE takové likvidaci legálních firem. Říká NE státnímu vyvlastnění majetku bez náhrady. Možná MPSV, odborům a nadnárodním agenturám práce připadá normální, zničit během 3 měsíců půl tisícovce firem podnikání. Sebrat jim tříleté povolení, zrušit jim živnost, udělat z 544 majitelů a stovek jejich zaměstnanců nezaměstnané. Možná MPSV, odborům a nadnárodním agenturám práce připadá normální, likvidovat legální konkurenci účelovými zákony. Možná MPSV, odborům a nadnárodním agenturám práce připadá normální, otevírat ještě více dveře mafiím a obchodníkům s lidmi, kteří nastoupí na místo končících agentur práce. Protože nikdo jiný to neudělá. Kdyby nadnárodní agentury práce měly tu sílu a kvalitní nabídku, dávno by menší a střední agentury práce z trhu vytěsnily. To se nestalo. Pohodlnější je legislativní likvidace jasnou veřejnou podporou. MPSV s odbory jim vyšlo nepokrytě vstříc. Asociace pracovních agentur bude vystupovat všemi prostředky proti konkurenčnímu zneužívání práva v rozporu s legislativou ČR i EU.

Zvláště pikantní je likvidace soukromých subjektů ve světle dnešní zprávy Národního kontrolního úřadu. Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo v účetnictví za rok 2016 chyby za 8,4 miliardy korun. Podle kontrolorů vedlo ministerstvo v roce 2016 neprůkazné účetnictví a neprovedlo řádnou inventarizaci svých účtů. Navrch letos obralo na kaucích 769 legálních agentur práce o celkem 384 milionů korun. Holt, co je dovoleno pánovi, není dovoleno kmánovi.

Celou tiskovou zprávu najdete v části Názory, stanoviska.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


29.10.2017

Gilotina právě dopadla - dnešní den byl posledním k úhradě novelou Zákona o zaměstnanosti zavedené protiprávní půlmilionové kauce pro legální agentury práce

Dne 14.7.2017 vyšla ve Sbírce zákonů Novela Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, zákon č.206/2017 Sb.. Od 14.7.2017 tedy platí další hora regulací pro legální agentury práce a jejich klienty z řad firem i občanů. Nelegálové, pseudoagentury a obchodníci s lidmi nejsou novelou nijak postiženi. Jak je v České republice už od roku 2004 opakovaně zvykem. Zločin má opět zelenou.

Agentury práce, agenturní zaměstnanci i firmy, které je objednávají, se museli novele podřídit počínaje 29.7.2017, kdy nabyla účinnosti. Zejména pak diskriminačnímu § 307b Zákoníku práce, který pod pohrůžkou pokuty 1 milion Kč zakazuje v kalendářním měsíci působení více agentur práce u 1 firmy, jestliže by jejich prostřednictvím pracoval 1 a tentýž člověk. Také nesmí k firmě nastoupit prostřednictvím agentury práce člověk, který je u firmy současně zaměstnán. A to jak na Pracovní smlouvu, tak na Dohodu o pracovní činnosti nebo Dohodu o provedení práce. Opět s pokutou 1 milion Kč pro firmu i agenturu práce. Je to významný zásah do svobodné volby zaměstnavatele, jak ji zaměstnanci zaručují mezinárodní úmluvy, právo EU, Listina základních práv a svobod i ústava naší země. Současně agentura práce nemá jak a kde ověřit, že agenturní zaměstnanec už u firmy pracuje nebo pracuje prostřednictvím jiné agentury práce. Pokutu přesto dostane. Firma si musí nově online hlídat seznamy svých i agenturních zaměstnanců, aby se náhodou porušení nedopustila. Absurdistán ČR v praxi.

Do 29.10.2017 musely agentury práce, bez ohledu nasvoji velikost a obrat, zaplatit Generálnímu ředitelství úřadu práce kauci 500.000,- Kč, jinak jim platné povolení končí. Dokonce i neziskovky, které veškeré peníze na zaměstnávání různě hendikepovaných osob dostávají paradoxně jen z grantů. Na půlmilionovou kauci v nich ale přirozeně pamatováno nebylo. Zřejmě budou muset činnost ukončit. Nové agentury práce pak povolení bez úhrady kauce ani nedostaly. Současně zdražil i poplatek za nové komplexní povolení. Stát zavedl novou sektorovou daň pro legální agentury práce, bez složení kauce nesmí podnikat. Peníze si stát ponechá doživotně, tedy po celou dobu, co agentura práce bude povolení mít.

APA přpravila pro své členy soubor kroků proti zmíněné diskriminační a likvidační legislativě. Stát se musí konečně přestat chovat vůči legálním agenturám práce jako vyděrač. Už 14 let je to v podstatě prachobyčejný výběrčí výpalného.. Omezení jsou v rozporu se směrnicí Evropské komise pro agenturní zaměstnávání i v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Celý tento legislativní lobistický paskvil podrobně rozebral senátor Tomáš Czernin (zkrácená úprava APA) (Starostové a nezávislí). Vše, co je v rozboru napsáno, bohužel platí.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


28.10.2017

Shromáždění členů APA na zasedání 24.10.2017 v Praze dořešilo otázky financování činnosti APA, přijímaní nových členů a obsáhle se zabývalo adekvátní reakcí na likvidační legislativní novely Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce z pera MPSV, odborů a nadnárodních agentur práce.

V úterý 24.10.2017 se v Praze na Ovocném trhu konalo letos třetí zasedání Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. Prezident APA konstatoval přítomnost 26 z 34 členů APA, shromáždění APA bylo usnášeníschopné.

Výbor APA mezi zasedáními pokračoval v souladu se závěry předminulého shromáždění v náboru nových členů. APA více dbá na to, aby nerozdávala doposud zdarma udělované rady, aby měly agentury práce motivaci se přihlásit za členy APA. Nebo poskytne poradenství za úplatu prostřednictvím některé členské agentury práce. Doposud v tomto ohledu neměly nečlenské agentury práce k členství motivaci a de facto členové APA dotovali svou konkurenci. Prezident APA rovněž dále snížil počet a rozsah informací na webu APA, nezveřejňuje podrobnosti, nebo až se zpožděním. Kdo chce být plně informován, musí být členem. Například informace o jednání a jeho obsahu Shromáždění APA z února 2017 byla vyvěšena se zpožděním až koncem prázdnin 2017. Podobně tomu bylo s články a stanovisky v souvislosti s dopisy na podniky a poslancům a mediální kampaní kolem sněmovního tisku č.911. Tento přístup je nečlenskými agenturami práce stále více přijímán, APA zaznamenala zvýšený zájem o členství. Oproti stavu k 16.6.2017 jsme přijali 7 členů, z nchž pouze 1 neuhradil přes opakované výzvy zápisné a členem tak doposud není. Další 2 noví členové jsou v procesu přijímání.

Představili se noví členové APA:
DMK účetnictví z Vysočiny zastupovala paní Kořínková. Už 10 let agentury práce zastupují, jednají s různými orgány z jejich pověření, starají se jim o ekonomiku, přebírají i povinnosti vůči exekutorům. V APA chtějí vystupovat samostatně a berou ho jako odbornou platformu s informacemi z praxe v celé ČR.
Agenturu práce Pracanti s.r.o. ze Zašové představila Ing. Vykopalová, jednatelka, majitelka, výkonná ředitelka a zodpovědná osoba zároveň. Ona sama je už v oboru skoro 12 let, proto si založila vlastní firmu. Zatím se zaměřují jen na Moravskoslezský a Zlínský kraj, ale poslední 2 roky mají zájem i o evropský pracovní trh. Vidí vysokou poptávku po svých službách a snaží se maximálně vytížit místní klienty. Mají kamenné pobočky s informacemi pro klienty a kvalitními interními zaměstnanci, pro něž je práce koníčkem.
JOBS.EU, s.r.o. z Brna a JUDr. Herfortovou ke vstupu do APA dohnala potřeba většího rozhledu a možnost ovlivnit legislativní věci pro agentury práce předem, než vyjdou. V Brně se už 12 let zabývají zprostředkováním, dělají i dočasné přidělování.
NO77 s.r.o. z Prahy představily Jana Jurčíková a Lada Janečková. Chtějí se díky APA spojovat a bojovat na širší platformě. Sídlí v Praze, ale působí po celé ČR. Mají 5 profesionálních konzultantů, vše jsou to bývalí korporátní zaměstnanci. Snaží se agenturou práce o doplnění širšího poradenského byznysu své firmy.

V návaznosti na trvající diskusi o hospodaření APA a její částečné profesionalizaci přednesl prezident APA návrh na zvýšení členských příspěvky pro rok 2018. Změny v hospodaření APA 2017/2018 byly rozdány přítomným členům APA a všem předem zaslány s pozvánkou a programem. Členové APA byli informováni, že se chystá i návrh zvýšení členských příspěvků v KZZP z 5 na 10 tisíc Kč, které se bude projednávat 08.11.2017 na členské schůzi KZZP. K návrhu byla dlouhá diskuse s vystoupeními jednotlivách členů. Padl i návrh na zvýšení na 15 tis. Kč nebo platba členských příspěvků procenty z obratu členské agentury práce. Návrh byl probrán v komplexu a členské příspěvky byly zvýšeny po 8 letech z 5 na 10 tisíc Kč / rok. Zápisné bude ve stejné výši a bude se platit v roce vstupu namísto členských příspěvků. V případě nutnosti může Výbor APA požádat o další příspěvky členy APA, například na společné projekty, které tím vyjdou levněji. Výboru APA bylo uloženo dále zvyšovat počet členů, nerozvolnit přijímací filtr a být přísní. Obcházet a vyzývat ke členství agentury práce, doporučené členy APA. Ptát se nečlenských agentur práce, jak by si představovaly činnost APA. Shromáždění členů APA vzalo na vědomí informace prezentované prezidentem APA o členství a stavu rozšiřování členské základny, schválilo zvýšení členských příspěvků a zápisného na 10 tisíc Kč/člen/rok. Schválilo změny zásad hospodaření a výdajů APA dle předloženého návrhu, hrazení nutných výdajů s provozem APA, odměnu prezidentovi APA a hrazení nutných výdajů pracovních cest prezidenta APA.

Partner zasedání Shromáždění členů APA z 16.6.2017, Česko evropská agentura s.r.o., představená Ing. Martinem Jiránkem, CSc., k překvapení Výboru APA doposud neuhradila cenu za účast a prezentaci na červnovém zasedání a dokonce neuhradila ani členský příspěvek. Na emaily neodpovídá, mobil nebere, na SMS nereaguje, aktuálně dluží APA 11 tisíc Kč. Partnerem dnešního shromáždění byl SW Blahovec, který používá dlouhodobě část členů APA a představil ho majitel a ředitel Bc. Pavel Bláhovec, BA (Hons). Členové APA konstatovali, že jde o robustní SW fungující na webové platformně www.blahovec.cz, obsahuje jak možnost dočasného přidělování na oba druhy pracovního poměru, tak jejich kombinace a v případě potřeby i dodávky prací a služeb. SW je na trhu 15 let a je připraven na implementaci GDPR. Řeší opravdu celou šíři záběru pracovních a personálních agentur, včetně maličkostí jako je evidence pomůcek BOZP nebo pohledávek. APA může tento SW jenom doporučit.

V rámci diskusí o likvidační legislativní novele Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce z pera MPSV, odborů a nadnárodních agentur práce, vystoupil host zasedání, Mgr. Radek Zapletal z Asociace bezpečnostních agentur, s níž APA dlouhodobě spolupracuje při řešení legislativních paskvilů v agenturním zaměstnávání. Mnoho bezpečnostních agentur je totiž zároveň z podstaty své činnosti také agenturami práce. Jeho vystoupení se týkalo dalšího společného postupu vůči novelám Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti. APA se s ABA zapojila do příprav ústavní žaloby a stížnosti k Evropské komisi do Bruselu, část členů ji už odeslala. Ústavní stížnost bude dále doplněna a podána v reakci na kroky státu vůči agenturám práce, které nezaplatily kauci. Ohledně novel ZP a ZoZ bylo obsáhle diskutováno s právní kanceláří APA. Prezident APA následně vše rozeslal emailem členům, proběhla vnitřní emailová diskuse.

Výbor APA po konečné verzi novely ZP a ZoZ připravil pro členy APA s právní kanceláří APA Návody chování pro uživatele i metodický pokyn, jak se (nelze) vyhnout kaucím a §307b ZP a vše rozeslal emailem členům. APA zveřejní tyto věci případně jen částečně pro nečlenské agentury práce. Až v závislosti na situaci, jaký bude mít novela dopad. To bude jasné v listopadu 2017. APA nebude pro nečleny APA kontaktním místem v této věci, rozhodnuto bude operativně. Prezident APA se v návaznosti na dopady novel ZP a ZoZ sejde s německými „přebírači“ agentur práce, aby zjistil jejich možnosti, motivaci a případně nabídl spolupráci v rámci APA. Také se sejde se senátorem za ČSSD, který slíbil pomoci v případných změnách novel, ale vyžaduje detailní informace.

V návaznosti na platnost obou novel a jejich termíny účinnosti bylo APA vydáno několik tiskových zpráv a reakcí, byly komplet zasílány hromadně i všem agenturám práce dle platného seznamu MPSV. Např. 23.06.2017 Černý pátek pro agenturní zaměstnávání - MPSV, odboráři, nadnárodní agentury práce a otrokářské mafie zvítězily, prezident podepsal kontroverzní novelu Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce. 10.07.2017 Asociace pracovních agentur (APA) má k neustálému a neúměrnému zvyšování minimální a zaručené mzdy konzistentní názor - je to špatně - i pro rok 2018. 24.07.2017 Novela Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce platí. Agentury práce, agenturní zaměstnanci i firmy, které je objednávají, se jí musí podřídit od 29.7.2017. 28.08.2017 APA shromažďuje informace o dopadech likvidačních novel Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti na členské i nečlenské agentur práce. Bohužel média většinu těchto zpráv ignorovala nebo uveřejnila jen stručně. Zato k tématu novely ZP a ZoZ, kaucí a odpovědných zástupců prezident APA obsáhle reagoval v Diskusi na webu APA v 10 příspěvcích postupně od 18.6.2017. A v médiích se objevilo agenturní zaměstnávání díky APA pozitivně v České televizi, Dobré ráno, Ostrava, v pondělí 19.06.2017, Beseda o letních brigádách a v Českě televizi, Události v regionech, Ostrava, pondělí 09.10.2017 Zaměstnavatelé zvyšují mzdy.

Před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny byly obeslány všechny agentury práce, poslanci a senátoři emailem o nedoporučení k volbě těch stran a uskupení, které poškodily agenturní zaměstnávání. 13.10.2017 Vyšla tisková zpráva "Asociace Pracovních Agentur týden před volbami do poslanecké sněmovny nikoho nedoporučuje". Výbor APA pošle žádost o vysvětlení na velvyslanectví Bulharska a Rumunska ohledně Pokynu MF ČR k podvodným zahraničním agenturám ve smyslu, zda s nimi můžeme bez obav pracovat.

Shromáždění APA diskutovalo opět o GDPR a co bude znamenat pro agentury práce. Uložilo Výboru APA zjistit metodiku k GDPR a rozposlat ji členům, což se stalo, včetně návrhů účastnit se školení spolu s jejich termíny.

Příští zasedání se koná v úterý 27.02.2017 v Praze, místo bude upřesněno Výborem APA, na stávající se již díky velkému počtu členů nevejdeme.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   •     Diskuze   •  


23.10.2017

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost DMK účetnictví z Vysočiny. Společnost je spojením fyzických osob pana a paní Kořínkových, z nichž druhá zmíněná, Dagmar Kořínková si založila živnost před 25 lety. K její specializaci při poradenství a činnostech pro agentury práce patří finanční poradenství, podnikatelské a organizační poradenství, vedení personální agendy zaměstnanců, rekonstrukce účetnictví, daňová evidence a zajištění služeb odpovědného zástupce pro agenturu práce. V APA pravidelně od dubna 2016 zastupuje některé její členy.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


17.10.2017

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost NO77 s.r.o. z Prahy. Společnost je součástí skupiny firem ATERRA GROUP a.s., poskytujících administrativní a poradenskou podporu firmám. V portfoliu má například společnost Comp&Ben SE a New oportunity 77, jak zní nezkrácený název, přirozeně doplňuje paletu nabízených služeb o agenturní zaměstnávání a personální poradenství. Specializuje se na obsazování vyšších pozic, assessment centra, kompetenční pohovory, má evropskou působnost a zkušenosti s mezinárodním náborem. Výběrem zaměstnanců se zabývá od roku 2014. Portfolio nabízených pozic zahrnuje širokou škálu od vedoucích (ředitelské, manažerské) nebo specifické a to napříč celou organizační strukturou společností. Za své Klienty NO77 považuje jak firmy/společnosti, tak samotné kandidáty. Agentura se zaměřuje na výběr v rámci sektorů od FMCG, obchodu, výroby (strojírenství, potravinářství), financí až po IT/telko.
Přidanou hodnotou agentury je seniorní businessová zkušenost všech konzultantů pro potřeby svých klientů.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


13.10.2017

Vyšla tisková zpráva "Asociace Pracovních Agentur týden před volbami do poslanecké sněmovny nikoho nedoporučuje"

APA v tiskové zprávě týden před parlamentními volbami zhodnotila dosavadní dopad práce politických stran na legislativní prostředí pro agenturní zaměstnávání za uplynulých 14 let. To je doba, kdy poprvé došlo k jejich regulaci. Lichotivě nedopadlo. Na lepší časy se neblýská ani mezi případným nováčky ve Sněmovně.

Celou tiskovou zprávu najdete v části Názory, stanoviska.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


02.10.2017

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Dagarosa s.r.o. z Uničova. Společnost má dočasně přidělené zaměstnance v lokalitách Uničov, Hustopeče, Králův Dvůr a na dalších lokalitách se snaží pracovat.
Jde o novou agenturu práce, kterou přibrali majitelé, působící v oblasti poradenství a ekonomických služeb, k logickému doplnění portfolia svého podnikání. Převážně působí v oboru strojírenství.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


27.09.2017

Noví členové v APA - překročili jsme hranici tří desítek členů

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost JOBS.EU, s.r.o. z Brna. Vychází vstříc společnostem hledajícím schopné zaměstnance nebo brigádníky, stejně jako lidem hledajícím zaměstnání či brigádu. Tedy uchazečům o práci i zaměstnavatelům.
Pomáhá firmám v oblasti výběru, řízení a rozvoje lidských zdrojů, zajišťuje zaměstnance na dobu neurčitou i určitou, provádí hodnocení a výběr pracovníků, školení, outplacement, outsourcing a poradenské služby. Zájemcům o zaměstnání se snaží vybrat vhodné pracovní nabídky, přiblížit jejich potenciálního zaměstnavatele, firemní kulturu a připravit je co nejlépe na výběrové řízení. Portfolio nabízených pozic zahrnuje širokou škálu provozních i vedoucích pracovníků na všech úrovních, od vrcholového managementu po řadové pozice v oblasti účetnictví, obchodu, IT, marketingu, financí a výroby. V rámci agenturního zaměstnávání pomáhá brigádníkům a zaměstnancům dočasně přiděleným k výkonu práce zlepšit jejich finanční situaci, prohloubit jejich profesní i mimoprofesní zájmy.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


26.09.2017

Noví členové v APA - dosáhli jsme hranice tří desítek členů

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost MALEJA.CZ s.r.o. z Prahy. Jde o mezinárodní agenturu práce, která působí po celé ČR i v zemích EU. Vznikla jako dceřiná společnost firmy JOHANA.MK s.r.o., kde ve vedení jednatelky působily v personalistice v mnoha jejích podobách. Agentura pro své klienty – společnosti (uživatele) zajištuje kompletní outsourcing, hledajíc zaměstnance jak v ČR, tak pro EU nebo v EU.
Pro uchazeče o zaměstnání nabízí Maleja CZ vždy ubytování zdarma a práci po celé ČR i v EU. Také možnost přejít do kmenového stavu k uživateli. Má povolení MPSV pro zaměstnávání ve všech oborech a odvětvích pro ČR i EU.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


28.08.2017

APA shromažďuje informace o dopadech likvidačních novel Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti na členské i nečlenské agentur práce

Výbor Asociace Pracovních Agentur poctivě shromažďuje informace o dopadech likvidačních novel Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti na členské i nečlenské agentury práce. Tak, jak je trh agentur práce rozmanitý velikostí i způsoby podnikání, jak jsou rozmanité subjekty na něm působící, tak jsou ty dopady velmi různé. Bohužel se naplňují černé scénáře, o kterých zástupci APA přesvědčovali vládu, odbory, poslance i senátory. Namátkou:
- Napsal jsem oficiální žádost o vyjádření na GŘ ÚP ČR, jak postupovat a kdo uhradí náklady za zmařenou investici. Nečekal jsem žádnou kloudnou odpověď, ale aby věděli, že likvidují malé firmy. V zásadě mi odpověděli, že oni za nic nemohou, ať se obrátím na MPSV. Takže jim taky něco napíši a pak dám vědět.
- Síce v oblasti zamestnávania osôb pôsobím už dlhší čas, až teraz cca pred 4 mesiacmi sa mi podarilo osamostatniť a odkúpiť už exitujúcu agentúru, čo ma stálo nemalé náklady. Tešil som sa, že táto agentúra bude prínosom a možnosťou pre ľudí nájsť si stabilné pracovné miesto nie len pre Čechov ale aj Slovákov. S príchodom novely a mojich počiatočných/vstupných nákladov je kaucia 500 000 Kč doslova likvidačná. Pre mňa ako relatívne nový subjekt je takáto povinnosť likvidačná vzhľadom na už vynaložené počiatočné náklady. Existuje možnosť, že by som túto čiastku mohol vložiť po čiastkach? Poprípade existujú aj iné riešenia?
- Opět děkuji za informaci a souhrn. Samozřejmě jsme nečekali a od zveřejnění novely ve sbírce se s tím už "pereme". Stále se snažíme o prodej agentury práce, UŽ CHCI MÍT KLID! Zmáhá mě to čím dál víc :-(
- My jsme nově vzniklá personální agentura, která nedávno zaplatila pojištění proti úpadku ve výši 28 000 Kč vztahující se právě na písmeno b a vůbec se nám nelíbí stav, který nastal. Jelikož jsme pod právní ochranou DAS, zjišťovala jsem, jak se můžeme bránit. Jediná možnost je spojení agentur práce a lobbingem přesvědčit o zrušení zákonu, případně docílit zřízení ústavní stížnosti. Opravdu to už nefunguje v tomto státe žádná svoboda podnikání?
- Potřeboval bych brzy vědět, jak s tím odpovědným zástupcem, jak to mohu vyřešit, abych nepřišel tou novelou o povolení. Je to strašné a dost mi to ohrožuje podnikání, pokud to nezvládnu. Zatím to mám s tím odpovědným zástupcem podepsané na základě smlouvy a platím mu 1 000 Kć měsíčně. Nyní by měl mít úvazek alespoň na 20 hodin týdně a nebo být statutár, nesmí být na dohodu. Jedna věc je, co předepisuje a dovoluje zákon, ale musí mi s tím souhlasit také ten odpovědný zástupce! To vidím jako nejslabší místo toho všeho. Nemusí mi chtít vyjít vstříc a něco měnit. Co pak?!
- Tak nakoniec poslanci podľahli lobby veľkých agentúr. Odsúhlasenie zaplatenia 500 000 koncesie je pre malé a stredné agentúry nehoráznym šialenstvom. Moja agentúra zamestnáva stabilne a dlhodobo 2O ľudí. Od roku 2008, samozrejme na základe licencie, vždy na tri roky. Koncom júla mi končila licencia, tak som si ju v predstihu vybavoval. Samozrejme úradníci nachali na vybavenie 60 dni a vyzvu po splnení všetkých podmienok a úhrade poplatku 5 000 Kč zaslali 28.6.2017. Dalšiu výzvu zaslali už 8.8.2017 na zaplatenie 500 000 kaucie a čo je neskutočne, iba so splatnosťou 10 dní (šialená doba). Celý piatok som sa nemohol na ministerstvo dovolať, píšem či náhodou neviete o možnosti predlženia takejto šialene krátkej doby splatnosti. Je to proste neskutočné, čo sa deje....
- Budeme rádi za jakékoli info, jak občanskou neposlušností nevyhovět novým diskriminačním omezením pro agentury práce. Obávám se, že placení kauce je pro nás zásadně nepříjemnou povinností. Ač existujeme již více než 12 let a kontroly byly vždy bez negativních stanovisek, tato nová povinnost nás vede až k úvahám, tento typ služeb raději ukončit.
- Dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval za Vašu snahu riešiť vzniknutú situáciu ohľadom agentúr práce. Je dehonestujúce, ako sa zachovala vláda k serióznym agentúram, medzi ktoré považujem aj svoju. Pravidelne sa stretávam vo fabrikách s firmami, ktoré sa tvária ako agentúry, avšak ich činnosť je priam otrokárska voči svojim dovezeným robotníkom. Samozrejme takéto firmy pracujú na Zmluvy o dielo. O tom, že neplatia žiadne odvody do poistných fondov ani nemusím písať - určite o tom viete svoje. Bohužiaľ tým, že sa správajú takýmto nelegálnym spôsobom - idú s cenou práce dole a takto sme perzekuovaní dvojnásobne - teda vládou aj takouto "konkurenciou". Pevne verím, že do termínu splátky výpalného 500 000,- sa táto novela zákona zmení v duchu demokracie a elementárnej slušnosti k slušným podnikateľom.
- Se stejnou nelibostí, jakou zastáváte Vy, jsem přijal informaci o schválení zákona. Nechci jen tak čekat a nečinně sedět, a proto zvažuji bránit se právní cestou (především kvůli alokaci 500 tis. na ÚP). Pokud připtravujete nějakou hromadnou žalobu, rád se k ní připojím.
- Podnikám v oboru téměř přesně 20 let a sleduji dění nejen v APA, ale i v dalších organizacích. My nejsme klasická agentura práce – pro nás je to jen služba navíc pro klienty, kteří potřebují vypomoci, ale vadí mi to z principu, jak se to celé posouvá někam, kam jsme se po „plyšáku“ dostat určitě nechtěli. Když se podíváte na obory podobné našim, tak je trend stejný všude - jsme totiž velmi dobrým zdrojem příjmů pro stát. Stačí se podívat na ceny a složitost získat licenci třeba pro poradenství, které donedávna mohl dělat prakticky kdokoliv a udrželi se jen ti dobří. Teď se stát to rozhodl korigovat a důsledkem bude, že se udrží ti s licencí, ne ti dobří. Jinými slovy „neviditelná ruka trhu“ dostává na prdel. Pardon. Takže náš slavný ústav MPSV není žádnou výjimkou a kauzy třeba kolem bývalého prvního náměstka Šišky to jen potvrzují…
- Bože, co máme dělat?! Vždyť jsme agentura práce z donucení, jako neziskovka provozujeme už roky bohulibou činnost dotovanou státem. Zaměstnávání trestaných osob, bývalých narkomanů, alkoholiků. Všechno na základě grantů a dotací. I od MPSV. Ale v dotaci není na žádnou kauci pamatováno! Díky nastavení výšky dotace ani nemáme jak, tak vysokou částku 500 tisíc kauce akumulovat. A nemůžeme ani skončit, to nejde. Dotace je nepřenosná. Ze smlouvy se státem o jejím poskytnutí nám hrozí, že neplněním činnosti, protože nám neuhrazením kauce zanikne povolení, vznikne postih ve výši 200% již proplacené dotace. Co s tím? Co jsme jim udělaly? To fakt není normální.
- Masakr. To jako fakt? To je pro mne a mou malou agenturu naprosto likvidační. Nejde se nějak bránit? Co mám dělat? Můžete mi prosím poradit?
To je jen malý výřez z komunikace písemné, ta telefonická je daleko rozsáhlejší a prakticky každodenní.

Více než 3 roky všechny připomínky APA opakovaně prezentovala na Pracovní skupině k agenturnímu zaměstnávání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita), vedené JUDr. Vaňáskem, nynějším náměstkem ministryně práce Marksové-Tominové (ČSSD). Za přítomností nejvyšších členů odborů, zástupců Svazu průmyslu a nadnárodních agentur práce (APPS). Dále členům Vlády ČR (ANO, ČSSD, KDU-ČSL) a Legislativní radě vlády. Dále legislativním a dalším výborům Sněmovny a Senátu Parlamentu ČR. Nakonec osobně i Kanceláři prezidenta ČR. Ale je to marné, je to marné, je to marné, jak se praví v hrách Divadla Járy Cimrmana.

APA podniká další kroky, ale ty nebudou ani hned, ani rychle. Tak totiž demokratura v ČR funguje. Svobodné podnikání a demoracie tady byla jen počátkem 90.let. Máme možnost se jako postižení odvolat, ale mezitím nesmíme podnikat nebo přijdeme o zakázky nebo zkrachujeme, prostě cokoliv. A to, že jsme byli před (třeba) 3 lety v právu, to už je nám pak k ničemu. Můžeme se ovšem s demokraturou na základě rozhodnutí Ústavního či jiného soudu dalších pár let soudit o ušlý zisk, který ovšem musíme do posledního haléře prokázat a který u nás soudcovská mašinerie s oblibou snižuje o řád či více. Přišli jsme o miliony, dostaneme statisíce. To je cesta, na kterou se nás demokratura snaží vytrvale a opakovaně dostat.

Kromě aktualit z konce července 2017 se na webu APA se k veřejnosti a nečlenům prozatím nedostávají žádné informace. Nečlenové musí čerpat pouze z toho, co APA, která je financována členskými příspěvky svých členů a jejíž vedení pracuje dobrovolně, zveřejní na svém webu. Naopak mezi členy APA sílí názor, aby APA nečlenům neposkytovala vůbec žádný servis. APA se snaží, APA to platí, ostatní agentury práce nás nepodporují v době schvalování (třeba osobním nátlakem na své místní poslance a senátory) a ozývají se jen ex post. Chtějí nyní vědět, co mají dělat. Navíc ještě část agentur práce (zejména nadnárodní kolosy) kolaboruje s MPSV a odbory a přímo si novelu zákona napsala na míru pro sebe. Aby maximálně znepříjemnila život malé a střední konkurenci. Bohužel, taková je aktuální situace. Novela nás všechny hodně zasáhla. APA doporučuje nečlenským agenturám práce se zapojit, nestát stranou.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


24.07.2017

Novela Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce platí. Agentury práce, agenturní zaměstnanci i firmy, které je objednávají, se jí musí podřídit od 29.7.2017

Dne 14.7.2017 vyšla ve Sbírce zákonů Novela Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, zákon č.206/2017 Sb.. Od 14.7.2017 tedy platí další hora regulací pro legální agentury práce a jejich klienty z řad firem i občanů. Nelegálové, pseudoagentury a obchodníci s lidmi nejsou novelou nijak postiženi. Jak je v České republice už od roku 2004 opakovaně zvykem. Zločin má zelenou.

Agentury práce, agenturní zaměstnanci i firmy, které je objednávají, se musí novele podřídit počínaje 29.7.2017, kdy nabude účinnosti. Zejména pak diskriminačnímu § 307b Zákoníku práce, který pod pohrůžkou pokuty 1 milion Kč zakazuje v kalendářním měsíci působení více agentur práce u 1 firmy, jestliže by jejich prostřednictvím pracoval 1 a tentýž člověk. Také nesmí k firmě nastoupit prostřednictvím agentury práce člověk, který je u firmy současně zaměstnán. A to jak na Pracovní smlouvu, tak na Dohodu o pracovní činnosti nebo Dohodu o provedení práce. Opět s pokutou 1 milion Kč pro firmu i agenturu práce. Jde o významný zásah do svobodné volby zaměstnavatele, jak ji zaměstnanci zaručují mezinárodní úmluvy, Listina základních práv a svobod i ústava. Současně agentura práce nemá jak a kde ověřit, že agenturní zaměstnanec už u firmy pracuje nebo pracuje prostřednictvím jiné agentury práce. Pokutu přesto dostane. Firma si musí nově online hlídat seznamy svých i agenturních zaměstnanců, aby se náhodou porušení nedopustila. Absurdistán ČR v praxi. Asociace pracovních agentur bude činit veškeré kroky, aby z legislativy zákaz zmizel.

Do 29.10.2017 pak musí agentury práce, bez ohledu nasvoji velikost a obrat, zaplatit Generálnímu ředitelství úřadu práce kauci 500.000,- Kč, jinak jim platné povolení sebere. Nové agentury práce pak povolení bez úhrady kauce ani nedostanou. Současně poplatek za nové povolení zdraží z 10 na 50 tisíc Kč. Stát tak zavedl novou sektorovou daň pro agentury práce, bez složení kauce nesmí podnikat. Peníze si stát ponechá doživotně, tedy po celou dobu, co agentura práce bude mít povolení.

Dále stát vstoupil do soukromě právního vztahu mezi agenturou práce a jejím odpovědným zástupcem, odborníkem, který zodpovídá za legálnost jejího podnikání a díky jehož odbornosti a praxi agentura práce povolení dostala. Nově musí do 29.10.2017 být odpovědný zástupce buď ve statutárním orgánu agentury práce, se všemi z toho vyplývajícími odpovědnostmi, nebo být zaměstnancem agentury práce na pracovní smlouvu s minimálně polovičním úvazkem. Do toho prvního vztahu se stávající odpovědní zástupci určitě z důvodů zvýšené odpovědnosti majetkové i trestní nepohrnou. To druhé jim zase de facto znemožňuje činnost. Protože budou v podřízením pstavení vůči tomu, koho mají kontrolovat, což je samo o sobě právní incest. Je navíc naprosto nejasné, jak by měla vypadat pracovní smlouva s takovým člověkem. A jak by mu měla agentura práce, coby zaměstnavatel, přidělovat dle Zákoníku práce práci. A jakou práci, když má zaměstnanec kontrolovat svého zaměstnavatele? Nehledě na fakt, že to pro agenturu práce bude znamenat další statisícové roční náklady. Při minimální zaručené mzdě odpovědného zástupce pro rok 2017 ve 3.třídě Kč 13.400,-, kam asi spadá jeho práce dle zodpovědnosti a náplně práce dle Nařízení vlády ČR, bude mzdový náklad agentury práce s odvody z hrubé mzdy minimálně Kč 17.956,- měsíčně (plný úvazek). Ročně tedy Kč 107.736,- (za minimálně poloviční úvazek). Malé a střední agentury práce si tak mohou rovnou připravit s kaucí skoro přes 600 tisíc korun, dalších přes 100 tisíc pak každý následující rok. A to samozřejmě vláda plánuje další zvýšení hranic minimální a zaručené mzdy, tedy další zvyšování ročních mzdových nákladů. Je otázkou, kolik z nich to finančně ustojí a přežije.

Výše uvedené - kromě MPSV a odborářů - nadšeně podpořily v Pracovní skupině pro agenturní zaměstnávání RHSD (tripartita) velké nadnárodní agentury práce, sdružené v Asociaci poskytovalů personálních služeb. Část dokonce vymyslely samy, třeba nový diskriminační §307b Zákoníku práce. A nijak se tím netají. Chlubily se tím veřejně i na různých konferencích k agenturnímu zaměstnávání po celé republice. MPSV a ministryně práce opakovaně uváděli, a obsahuje to i důvodová zpráva návrhu novel zákonů, že novela byla diskutována s největšími hráči na trhu, kteří s ní souhlasí. Ostatně každé takové omezení je pro velké hráče vítanou příležitostí, jak dostat z trhu ty střední a malé. Ať to zákazníka stojí co chce.

Asociace pracovních agentur neustává ve své činnosti a chystá návod pro všechny agentury práce, jak občanskou neposlušností nevyhovět novým diskriminačním omezením pro agentury práce. Aniž by je to zasáhlo a o povolení přišly. Omezení jsou v rozporu se směrnicí Evropské komise pro agenturní zaměstnávání i v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Celý tento legislativní lobistický paskvil podrobně rozebral senátor Tomáš Czernin (zkrácená úprava APA) (Starostové a nezávislí). Vše, co je v rozboru napsáno, bohužel platí.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.07.2017

Asociace pracovních agentur (APA) má k neustálému a neúměrnému zvyšování minimální a zaručené mzdy konzistentní názor - je to špatně - i pro rok 2018

APA vydala stanovisko k návrhu Nařízení vlády o minimální mzdě na rok 2018. Obecně nepovažuje tento zásah do trhu práce za správný, přestože v mnoha oborech jsou dnes podnikatelé nuceni kvůli chybějícím profesím na trhu práce platit o desítky procent vyšší mzdy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.07.2017

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stal se jím Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s.. Jeho posláním je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat občany, fyzické i právnické osoby, které jsou spojeny nebo se zabývají rozvojem a řízením lidských zdrojů v organizacích veřejné správy, zdravotnictví, komerčního sektoru a dalších typech organizací. Cílem činnosti KPMS je sdružovat a prosazovat společné zájmy a potřeby, dbát na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb a tím přispívat k rozvoji personalistiky. Dále reprezentovat své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích, předkládat návrhy a spolupracovat se státními orgány při přípravě a zavádění legislativních i dalších opatření v oblasti personalistiky, spolupracovat s obdobnými institucemi, koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření odborných informací a zkušeností mezi členy KPMS. K tomu pořádá setkání pro členy i nečleny KPMS, odborné semináře, konference v ČR i zahraničí a pomhá při realizaci odborných stáží a výměnných pobytů. Nedílnou součástí práce KPMS je vědecko-výzkumná činnost a publikační činnost spolu s vedlejší hospodářskou činností zaměřenou na organizaci a pořádání vzdělávacích akcí, poskytování poradenství, autorskou, projektovou a publikační činnost.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


23.06.2017

Černý pátek pro agenturní zaměstnávání - MPSV, odboráři, nadnárodní agentury práce a otrokářské mafie zvítězily, prezident podepsal kontroverzní novelu Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce

Podle zprávy, vydané Jiřím Ovčáčkem, ředitelem Odboru tiskového a tiskovým mluvčím prezidenta republiky, podepsal 23.6.2017 prezident republiky Miloš Zeman zákon ze dne 8. června 2017, kterým se mění Zákon o zaměstnanosti a Zákoníku práce. 3 roky trvající nerovný boj malých a středních agentur práce se sociálnědemokratickým vedením MPSV, odbory, nadnárodními agenturami práce a otrokářskými mafiemi, skočil vítězstvím těch druhých a porážkou agenturního zaměstnávání v ČR jako takového.

Vytrvalá stigmatizace a stokrát opakované lži se staly pravdou. Neustálé předhazování kriminálních kauz pašeráků lidí a podvodníků médii i politiky nevinným legálním agenturám práce přineslo další zpřísnění legislativy pro jejich fungování, pro mnohé likvidační. Ovšem také přidalo další diskriminaci poctivým firmám, které si legální agentury práce najímají a jako vrchol všeho i samotným agenturním zaměstnancům. K zákazům uzavírat na krátkodobou práci Dohodu o provedení práce a k (teprve nedávno) zrušenému zákazu použít služeb agentur práce zdravotně postiženým zamětsnancům, přibyl nově zákaz měnit v rámci kalendářního měsíce služby agentury práce u jednoho podniku. A dokonce i nastoupit v daném kalendářním měsíci z agenturního do trvalého zaměstnání u téhož podniku. S pokutami v milionech pro legální agentury práce i objednávající podniky, pokud v tom agenturnímu zaměstnanci nezabrání.

To vše pod taktovkou MPSV za potlesku odborářů ČMKOS a nadnárodních agentur práce, sdružených v Asociaci poskytovatelů personálních služeb (APPS). Přestože několik let všichni působili s Asociací pracovních agentur v Pracovní komisi Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita) naoko v neprospěch otrokářských mafií a obchodníků s lidmi, nakonec společně zneužili novelu k zvýšení povinností, nákladů a byrokracie pro legální agentury práce. S cílem zlikvidovat stávající a nepřipustit budoucí konkurenci. Vrcholem pak bylo zasedání skupiny, na něž (prý omylem) nebyla Asociace pracovních agentur pozvána a kde byly schválena všechna, dnes prezidentem podepsaná omezení. Některá přímo z pera APPS, jak se neváhali její zástupci pochlubit na konferenci o agenturním zaměstnávání v poslanecké sněmovně, jiná později dodali odboráři (kvóty na počet agenturních zaměstnanců v podniku a zákaz řetězení pracovních smluv). Odborářská iniciativa se ovšem APPS nelíbila, protože by zasáhla i velké nadnárodní agenturní řetězce. S pomocí (nejen) Svazu průmyslu a zahraničních obchodních komor, dosáhla jejich stažení.

Ministryně práce Marksová (ČSSD) se vůbec netajila tím, že celá novela je spoluprací MPSV a nadnárodních agentur práce. Jak na svých tiskových konferencích, tak při vystoupení v parlamentu, v senátu a písemně i v důvodové zprávě k návrhu zákona. Dokáže si někdo představit, že by ministr průmyslu a obchdu podobně obhajoval zájmy nadnárodních řetězců vůči malým prodejcům a samoobsluhám? Tady ale likvidace českých malých a středních subjektů ve prospěch nadnárodních gigantů zjevně nikomu nevadí. Zákon prošel Sněmovnou 133 hlasy poslanců ČSSD, ANO, KSČM, KDU-ČSL a Nezařazených (ze 173 přítomných z celkových 200), v Senátu pak 30 hlasy senátorů ČSSD, KDU-ČSL, ANO, Nezávislých a Nezařazených (z 52 přítomných z celkových 81). Je pravdou, že jen 1/3 zákona pojednávala o agenturách práce, zbylé 2/3 o uchazečích o práci, Úřadech práce a zaměstnávání osob zdravotně postižených, ale hlasování o zamítnutí nejkontroverznějších částí nebylo poslancům a senátorům vůbec umožněno. Sněmovními a senátními matadory oblíbenou organizační fintou. Stačilo jen zneužít organizačního řádu, stanovit vhodně pořadí hlasování a další návrhy prohlásit za nehlasovatelné. Logika věci by velena nejdříve hlasovat o změnách paragrafů v návrhu. Teprve pak, není-li vůle k jejich změně, o zákonu jako celku. Tady se rovnou hlasovalo o celku. Demokracie dostala na frak a všichni poneseme důsledky.

Třeba i ty, že pokvete "agenturní" obchod se zaměstnanci ze zemí mimo EU. Doposud to bylo prakticky vždy černobílé - pokud jste narazili na ruskojazyčně mluvící zaměstnance, byli to nelegálové. Čest výjimkám. Nově - díky poslaneckému návrhu - bude opět povoleno agenturám práce dovážet zaměstnance ze zemí mimo EU. S příchodem krize se tak znovu zopakuje známý scénář z roku 2009, kdy vláda narychlo usnesením a později i zákonem toto zakázala. Nelegální struktury tak budou moci své "podnikání" jednodušeji zakrýt a už nepůjde lehce nelegály rozeznat.

Vedlejšímí, ale největšími vítězi novely, jsou mafie. Už 2 desítky let zneužívají zaměstnance, vydávají se za agentury, podnikají na Smlouvy o dílo (zastřené agenturní zamětsnávání), organizují švarcsystém, pašují cizince ze zemí mimo EU nebo rovnou obchodují s lidmi. Mnohé firmy jejich činnost ze zoufalství (nikdo jiný zaměstnance nenabízí) i prospěchu (ušetří až 50% náklad) využívají. I po novele zákona beztrestně, postižen je vždy jen podvodný subjekt. Ne ten, kdo ho objednal a platil, ač musel dobře vědět, že kupuje "kradenou práci". Pokud si MPSV, odbory a velké nadnárodní agentury práce mnyslí, že se zbavily legální konkurence a snížily počet legálních agentur práce, pak jen otevřely brány dokořán té nelegální. Mafie rychle nastoupí na místo krachujících malých a středních agentur práce. S legálními strukturami se mazlit nebudou. Ani soukromými, ani státními. Ostatně dělají to tak stále a jsou v tom přeborníkem. Pokud nedávno předseda Senátu ČR Milan Štěch (ČSSD) prohlásil, zvyšme odvody živnostníkům, ať zanechají podnikání a nastoupí jako zaměstnanci do fabrik, tak v případě majitelů a pracovníků agentur práce se to už povedlo. Dokonáno jest.

Seznam nesmyslů novely zákona v kostce hezky vystihlo vystoupení senátora Tomáše Czernina (Starostové a nezávislí). Ve zkrácené úpravě zaslané APA s dalšími argumenty Kanceláři prezidenta republiky, jako podklad pro jednání uskutečněné v pondělí 19.6.2017 na Hradě.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


23.06.2017

Shromáždění členů APA se na výjezdním zasedání 16.-17.06.2017 v Brně, kromě nabírání nových členů, obsáhle věnovalo projednávání likvidačních legislativních návrhů z pera MPSV, odborů a nadnárodních agentur práce.

Mimořádně v pátek a sobotu 16. a 17.06.2017 se v Brně, v hotelu ZANNAM, konalo letos druhé, dvoudenní výjezdní zasedání Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. Hostitelskou agenturou práce byl dlouholetý člen a spoluzakladatel APA, agentura práce Sodat s.r.o.. Svého úkolu se zhostila na výbornou. Prezident APA konstatoval přítomnost 20 z 28 členů APA, shromáždění APA bylo usnášení schopné. 4 noví členové od minulého zasedání Shromáždění jsou Surety jobs s.r.o., Ekomontec CZ s.r.o., Pracanti s.r.o. a Comac JOBs s.r.o..

Výbor APA, v souladu se závěry z minulého Shromáždění, chce po kontaktujících agenturách práce za doposud zdarma udělované rady buď peníze nebo se přihlásit za členy APA. Tedy zaplatit poradenství jedním ze dvou způsobů. Jinak nemají agentury práce k členství motivaci a de facto si tím členové APA dotují svoji konkurenci. APA i na webu nadále zveřejňuje informace a vyjadřuje se k věcem, ale nezveřejňuje podrobnosti. Kdo chce být plně a detailně informován, musí k prameni a být členem APA. Tento postup je nečlenskými agenturami práce vnímán a APA zaznamenala zvýšený zájem o členství.

Z nových členů APA se představila pouze agentura práce Surety Jobs, ostatní se z jednání omluvili. Je to nová, malá agentura práce z Vysokého Mýta. Zákazníci jsou převážně automotiv a strojírenství. Dočasně přiděluje kvalitáře, svářeče a tlumočníky. Pracuje i v zákaznickém režimu (práce ve mzdě), kdy zákazníci ze SRN, Rakouska a USA posílají materiál do ČR, kde se zpracovává. Shánějí lidi do kmene, snaží se dostat do projektu Ukrajina. Narážejí na pseudoagentury, zákazníci od nich chtějí přímo Smlouvy o dílo a polské Ukrajinské Poláky, potýkají se s nedobrou platební morálkou zákazníků. Stali se už i terčem výhružek od pseudoagentur. Rozhodli se stát členy APA, aby mohli načerpat znalosti a zkušenosti.

Prezentace partnera Shromáždění APA, Česko evropské agentury s.r.o., představené Ing. Martinem Jiránkem, CSc., ředitelem, ukázala SW systém pro agentury práce ASAZ (Automatizovaný Systém Agenturních Zaměstnanců), plně připravený na zavedení nařízení EU o ochraně osobních informací od května 2018 GDPR. SW je zařízen pro cizince ze 3.zemí mimo EU, vyjíždí všechny potřebné dokumenty pro instituce prostřednictvím datové schránky, zpracovává, archivuje. Nasazení zabere asi půlku měsíce a stojí polovinu měsíční mzdy programátora, roční licence pak dle rozsahu 40-60 tisíc Kč. Součástí je po úvodním školení i další podpora. Členové APA konstatovali, vzhledem k trvajícímu zákazu dočasného přidělování cizinců ze 3.zemí mimo EU agenturami práce, jeho dnešní nepoužitelnost pro agenturní zaměstnávání, spíše nahrává působení pseudoagentur, kterým poskytuje počítačovou podporu. Zájem byl naopak o datové zprávy a přiřazování k zaměstnancům standardními prvky z hlediska exekucí, ale SW prozatím neumí jít dovnitř dokumentů a rozklíčovat je.

Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy. Výbor APA konzultoval mezi sebou veškeré věci elektronicky a telefonicky, fyzicky se nescházel. Jedním z bodů byla i možnost částečné profesionalizace a financování APA, a 3 možné scénáře, k nimž Výbor APA připravil v únoru 2017 návrh a rozsah financování. Prozatím nebyly z důvodu legislativní nejistoty projednávány. Shromáždění členů APA se k nim vrátí na podzim 2017.

Při projednávání likvidačních novel ZP a ZoZ byla APA velmi aktivní ve snaze tomu zabránit. Jednala postupně se všemi poslaneckými kluby, požádala písemně o podporu předložených změn v návrhu všech 200 poslanců. Informovala o vážné situaci také všechny agentury práce s platným povolením emailem s příslušnými materiály a výzvou k jejich projednání s místními poslanci a senátory. APA vydala rovněž tiskovou zprávu k celé situaci. K materiálu se sešlo 10 pozměňovacích návrhů. Jen část se týkala agentur práce. Od návrhu celé to zrušit až ke zvýšit kauci na 1 milion a ještě mít k uzavření Dohody o dočasném přidělení souhlas odborářů. Objevil se i návrh na zrušení poslední věty §66, tedy zákazu dočasného přidělování cizinců a majitelů zelených a modrých karet. A na pokuty těm firmám-uživatelům, kteří dělají zastřené agenturní zaměstnávání. Do projednávání novel ve výborech negativně vstoupila i kauza Rohlik.cz, ač byla právě ukázkou toho, kam přílišná regulace vede - ke kvetoucímu černému trhu práce. Poslanci ani média nepochopili, že ne agenturní zaměstnávání, ale černou práci je třeba postihovat. V médiích se pak hojně vyskytly útoky proti legálním agenturám práce, které s kauzou neměly nic společného. Naopak patřily také mezi postižené, protože nelegálové jim berou práci. S některými poslanci se sešla APA osobně, již dohodnuté setkání s vicepremiérem překazily vládní změny a jeho odvolání z postu ministra. Po podivném hlasování ve Sněmovně, v podstatě zmanipulovaném pořadím předkládaných návrhů změn ze strany Sociálního výboru, novely ZP a ZoZ prošly do Senátu. Ústavně právní výbor projednal tisk bez výhrad. Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku sice novelu obsáhle kritizoval jako nekvalitní práci MPSV včetně technických chyb (odkazování na neexistující písmena a odstavce paragrafů) a hrozil návrhem zamítnutí, ale nakonec jen přidal pozměňovací návrh. Podobně podivně jako ve Sněmovně byla nakonec novela ZP a ZoZ prohlasována na mimořádně svolané a později mimořádně prodloužené schůzi, na níž byla mizivá účast opozice a návrh byl schválen. V odbobně zmanipulovaném hlasování s pořadím námitek. Prezident APA má domluveno setkání na Hradě s Legislativním odborem Kanceláře prezidenta republiky, kde bude doporučovat veto zákona.

Prezident APA se v mezidobí mezi Shromážděními vzhledem k naléhavosti věnoval odvracení přijetí novely ZoZ a ZP. Jak výše uvedeným působením na poslance a senátory, tak prostřednictvím vystoupení v médiích a tiskovými zprávami, i jednáním s Hospodářskou komorou, AMSP, AKV a KZZP, kde je APA členem. V médiích se APA objevila v iDnes.cz, živě na Českém rozhlasu, v televizi a informace z APA se objevily v Echo24, ČTK, ČRo Plus, Aktualne.cz, zprávách ČT1, problém publikovala Svobodná Evropa, ČT24 Devadesátka, RadioZet, rozhovor byl i v DVTV. Vyšel článek v Právu a Lidových novinách, rozhovor v Respektu. Další vystoupení k problematice chybějících zaměstnanců a cizinců v ČR bylo pro ČRo Radiožurnál a Prima TV Zprávy. Média nevydala nic o lžích ministryně práce a ministra vnitra v tomto ohledu. Výbor APA 12.6.2017 v Praze projednal další postup proti novelám, včetně ústavní žaloby a stížnosti do Bruselu pro diskriminaci agenturních zaměstnanců, kterou koordinujeme s dalšími subjekty.

Shromáždění členů APA vzalo na vědomí dosavadní postup proti likvidační novele Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, souhlasí se zapojením APA do příprav ústavní žaloby a stížnosti do Bruselu. Dále uložilo Výboru APA po případné konečné verzi novely připravit pro členy s právníkem Návody chování pro uživatele i metodický pokyn pro agentury práce jak dál. Shromáždění členů APA diskutovalo opět o GDPR a co bude znamenat pro agentury práce. Uložilo Výboru APA zjistit metodiku k GDPR pro agentury práce a rozposlat ji členům. Nakonec schválilo konání příštího zasedání v úterý 24.10.2017 v Praze, Ovocný trh 11.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   •     Diskuze   •  


10.06.2017

Senátoři zklamali, o námitkách proti novele Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, podaných svými kolegy, vůbec nehlasovali

Asociace pracovních agentur oslovila všechny senátory se žádostí o pomoc v boji s novelou Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce. Přestože na jednání výboru Senátu podali senátoři faktické (neseděla čísla odkazů a neexistovaly odkazy) i obsahové připomínky k novele (legisvakance, protiústavnost, zásah do nárokového správního řízení atd.), plénum Senátu se jimi 8.6.2017 vůbec nezabývalo.

Podobnou fintou, jako v poslanecké Sněmovně, schválily prořídlé řady senátorů na mimořádném čtvrtečním zasedání zákon o pouhé 3 hlasy (30 hlasů Pro návrh z 27 potřebných, z 52 přítomných, z celkových 81 senátorů). Přispěla k tomu hlavně neúčast více než třetiny z nich. Pro zákon tak hlasovali svorně hlavně přítomní senátoři ČSSD (15) a KDU-ČSL (11 hlasů). Opět, podobně jako ve Sněmovně, nebylo hlasováno nejprve o změnách či zamítnutí části paragrafů, ale rovnou o celém zákonu ve znění, jak jej předtím schválila Sněmovna. Vše lze ověřit na stenozáznamu i videozáznamu z jednání Senátu. Tak si někteří senátoři vykládají demokracii a právní stát.

APA neustává ve své práci a bude apelovat na prezidenta republiky, aby takový paskvil, jak podrobně rozebral senátor Tomáš Czernin (zkrácená úprava APA) (Starostové a nezávislí) nepodepsal a vrátil Poslanecké sněmovně.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.06.2017

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Comac Jobs s.r.o. z Ostravska. Společnost působí v Moravskosleszkém, Zlínské kraji, Praze a středních Čechách.
Comac Jobs s.r.o. je dynamická, rychle se rozvíjející společnost působící na Českém pracovním trhu. Počtem dočasně přidělených zaměstnanců a spolupracujících firem se řadí k největším pracovním agenturám v ČR. Partneři se rekrutují z nejrůznějších průmyslových oborů a díky vzájemné úzké spolupráci tím zvyšují kompetentnost jejich konzultantů a specialistů. Zkušenosti pak s výhodou uplatňuje nejen při spolupráci s novými klienty, ale i při náboru kandidátů a jejich prověřování. Při spolupráci s uchazeči jsou schopni správně nasměrovat jejich nasazení a být jim maximálně nápomocni při naplňování jejich pracovních záměrů.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.06.2017

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Pracanti s.r.o. ze Zašové, působící na Ostravsku, Olomoucku a ve Valašském Meziříčí. Společnost Pracanti.s.r.o. je personální agentura s moderním, kreativním a inovativním pohledem na aktuální situaci trhu, jejichž potřeby umí šít na míru. Základem společnosti jsou dlouholeté zkušenosti získané působením na českém pracovním trhu, slovenském pracovním trhu, ale i na zahraničních pracovních trzích v rámci Evropy. Pracanti s.r.o. znají specifika jednotlivých trhu práce a to i v regionálních oblastech, umí rychle a flexibilně reagovat na individuální potřeby zákazníků v jednotlivých sférách. Poskytují spolehlivé zaměstnance, čímž zbavují klienty od množství práce a stále složitějších administrativních úkonů. Motivovaní spokojení zaměstnanci jsou klíčem k dlouhodobé spolupráci s klienty a ke snížování fluktuace. Pracanti s.r.o. kladou důraz na profesionální a lidský přístup, spolehlivost, rychlost a kvalitu poskytovaných služeb.

APA vítá ve svých řadách i nově vzniklé agentury práce, kterým je do začátků profesionální oporou a umožňuje vyhnout se některým typickým začátečnickým chybám. Zároveň tím zajišťuje profesionalizaci jejich působení na trhu práce a dodržování vysokého standardu poskytovaných služeb v souladu s Etickým kodexem APA a se Stanovami APA.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.06.2017

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Ekomontec CZ s.r.o. z Rakovníka. Společnost Ekomontec CZ s.r.o. je na českém trhu poměrně nová, avšak je vedena zkušenými managery, kteří načerpali zkušenosti a praxi ve stejném oboru u jiných společností. Zakládá si na svém rodinném zázemí, které jí umožňuje větší flexibilitu po stránce jejího řízení a organizace. Jejím cílem není pouhá orientace se na agenturní přidělování vlastních zaměstnanců k uživateli, ale také další aktivity s tím nesouvisející. Může každému nabídnout profesionalitu, flexibilitu a snahu uspokojit jak zákazníka, tak své spolupracovníky. JE RODINNÁ SPOLEČNOST A JAKO RODINA SE CHOVÁ.

APA vítá ve svých řadách i nově vzniklé agentury práce, kterým je do začátků profesionální oporou a umožňuje vyhnout se některým typickým začátečnickým chybám. Zároveň tím zajišťuje profesionalizaci jejich působení na trhu práce a dodržování vysokého standardu poskytovaných služeb v souladu s Etickým kodexem APA a se Stanovami APA.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.05.2017

APA vydala tiskovou zprávu "Svátek nelegální práce. Poslanci sebrali legálním agenturám práce půl miliardy, mafiáni tleskají. "

Výbor Asociace pracovních agentur vydal 10.05.2017 tiskovou zprávu k poslanci ve Sněmovně schválené diskriminační novele č.911 o agenturách práce. Ukázal, že pod rouškopu boje s nelegální prací, obrali poslanci nezostyšně legální agentury práce o více než půl miliardy korun českých. Novelu zákona připravilo MPSV v součinnosti s odbory a nadnárodními agenturami práce s jediným cílem - výrazně zkomplikovat život malým a středním agenturám práce. Ne zatnout tipec mafiánům a otrokářům, jak tvrdí, ale jen legálním agenturám práce.

Celou zprávu naleznete v sekci Tiskové zprávy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


18.04.2017

Reakce agentur práce na ve 3.čtení poslaneckou sněmovnou schválený vládní návrh novely Zákona o zaměstnanosti, sněmovní tisk č.911

APA informuje v kritických situacích kromě svých členů i nečlenské agentury práce. V legislativní džungli ČR nesdílí APA názor, že neznalost zákona neomlouvá. Proto také informovala o ve 3.čtení poslaneckou sněmovnou schváleném vládním návrhu novely Zákona o zaměstnanosti, sněmovní tisk č.911 První reakce postižených agentur práce na sebe nedaly dlouho čekat. Některé pod podmínkou anonymity - ano, strach z represe státních orgánů je po letitých zkušenostech u nich veliký - APA zveřejňuje alespoň s uvedením kraje kde působí.

1) Agentura práce Praha:
K Vašemu popisu vládního materiálu a správným konstatováním dodávám, že řadě poradenských firem mého typu, které se zabývají psychologickým a personálním poradenstvím, tedy především vyhledáním a optimalizací výběru kandidátů, často následně jejich výcviky a koučinkem, je vnucena pozice "agenturní zprostředkovatelny práce". Pro nikoho práci nezprostředkováváme a potencionální zaměstnanci nám nic neplatí, natož abychom je přeprodávali.
Požadovat desetinásobný poplatek za poníženou supliku a následně za eventuálně úspěšné přezkoušení podnikání po 3 letech (z čeho?) je jednoznačně snaha o vrchnostenskou kontrolu a ovládání soukromých firem. A kauce pro stát? Proč proboha? Budeme se snažit zjistit, jak je to s podmínkami v ostatních zemích. Moc si od toho neslibuji, ale věřím, že nám někteří naši partneři ze 40 zemí odpovědí.
Nadnárodní Asociace poskytovatelů personálních služeb, která se často pasuje do role našeho zástupce, sdružuje jen23 firem - takže pouhé 1 % všech agentur práce!!! Náš názor je:
a) již z důvodové zprávy je zřejmé, že za peníze podnikatelů chtějí řešit úředníci svoje pohodlí a neschopnost řídit společenské procesy, místo řešení skutečných potíží - populační křivka, struktura investic, demografický vývoj - chtějí trestat Ty, kteří se snaží pomáhat hasit palčivé potíže podnikatelů.
b) na opatření doplatí především malé a střední subjekty, které se specializují na kvalitní a zákaznicky orientované poradenství. Velké firmy budou mít stejné náklady jako drobní poradci. Což ty drobné velmi znevýhodní. c) při průměrném počtu kolem cca 3 - 5 ti osob pracujících v agentuře práce jsou částky kaucí a poplatků nejen neoprávněné, ale i nestydatě vysoké, ve své kumulaci se pohybují na úrovni franšísového poplatku, kdy je za podobné prostředky poskytováno know how a marketingová podpora. Zde přinese pouze zdržování od práce a zvyšování nejistoty podnikatelů a jejich zaměstnanců.
d) povede k monopolizaci
e) omezuje svobodné podnikání a opět znevýhodňuje české subjekty, protože zahraniční zde mohou působit bez kontroly
f) nediferencuje jednotlivé typy personálně poradenských služeb a vnucuje každému stejnou roli - podobně jakoby by každý, kdo v práci řídí auto a veze kolegy, byl považován za taxikáře.
g) nastoluje ideální podmínky pro korupci úředníků a klientelismus.
h) jednoznačně signalizuje zájem získat od podnikatelských subjektů - bez poskytnutí jakékoli přidané hodnoty - finanční prostředky, komplikovat jejich působení a posílit svoji nadřazenost nad podnikatelskými subjekty.

2) Agentura práce Olomoucko:
Malou personální agenturu provozuji již 8. rokem a shodou náhod mám za sebou v tomto týdnu telefonát s ministerským úředníkem. Po loňském správním řízení, který se mnou MPSV zahájilo z důvodu nesplnění zákonné oznamovací povinnosti (výkaz činnosti personální agentury) jsem se domnívala, že už se žádné podobné překvapení konat nebude. Byla jsem vyvedena z omylu. Při vyplňování výkazu, jsem zjistila, že mi loni v listopadu skončila přidělená licence. Lehce jsme se zděsila a začala jsem problém řešit. Vlídný pan úředník mi řekl, že musím poslat kompletní balík podkladů tak, jak jsem již 2x učinila a že má žádost bude opět kompletně posouzena (včetně prověrky na ministerstvu vnitra). Současně mne nenápadně upozornil na navýšení poplatku za povolení. Vzhledem k tomu, že zprostředkování je v mém podnikání pouhým zlomkem činnosti, mám samozřejmě z podobných novinek "velikou radost".
Chápu obavu ministerstva ze zneužívání přidělených licencí, ale upřímně nerozumím tomu, proč jsem apriory podezřelá i já. Pevně doufám a věřím, že zákonný návrh neprojde. V opačném případě se již těším na ministerské prověrky (už vidím, jak mi nějaký vysoce kvalifikovaný ministerský úředník vysvětluje, co a jak dělám ve své práci špatně a proč další povolení nedostanu).

3) Agentura práce Ostravsko:
V minulém roce se na politickou objednávku - viz jarní hon politiků na agentury práce ve jménu záchrany pracovních míst pro české občany před cizinci, dováženými prý agenturami práce - roztrhnul u nás pytel s kontrolami. Přestože jsme žádné cizince neměli a podle zákona ani mít nesmíme. S výjimkou osob z EU. Máme jen pár Slováků, jednotlivce mezi stovkami našich zaměstnanců. Po Úřadu práce na nás nastoupil Státní úřad inspekce práce, ten už u nás byl dvakrát. Následně přišly 4 zdravotní pojišťovny a pak s pravidelnou kontrolou i Správa sociálního zabezpečení. I v době krize, kdy jsme řešili poloviční a větší propad tržeb a uvažovali o ukončení činnosti, jsme se místo hledání zakázek věnovali úředníkům a nosili jim stohy papírů, jimiž se pak sáhodlouze probírali. Většinou právě a jen těch papírů, které jsme jim už předtím dle zákona poslali. Jen si prý přišli ověřit "jejich pravost". Z takových kontrol je člověk na mrtvici. A z toho, že toto živí ze svých krvavých daní, obzvláště.

4) Agentura práce Karlovarsko:
Děkujeme za zasílané informace. To je vážně silné kafe. Ty 3leté intervaly jsou též úplně absurdní. Kdyby takto přezkoumávali piloty nebo dispečery atomové elektrárny, tak prosím. Ale lidi, kteří se starají o to, aby fůra dalších lidí měla práci? To je vážně příšerné. Stále doufám, že se tuto šílenost podaří ještě nějak stopnout.

5) Agentura práce Olomoucko:
Dávám Vám 100% za pravdu. Podnikám v tomto oboru 14 let a na naše bedra ze strany MPSV je nakládáno více a více. Zkouší, kolik vydržíme nebo chtějí mít monopol na své Úřady práce, kde - jak dobře víme - úředníkům placeným z našich daní nezáleží na umístění či neumístění svých nezaměstnaných. Většinou jde pouze o tabulky a přečkáni osmihodinové pracovní doby. Já jsem touto šikanou znechucen již delší čas a považuji to za boj s větrnými mlýny. Přesto nám držím palce.

6) Agentura práce Jesenicko:
Děkuji za Vámi poslanou informaci o změnách zákonů, ze které se mi dělá opravdu špatně. Již teď je problém, při dodržování zákona, dodávat někomu legálně zaměstnance, protože ti jsou neskutečně drazí. Pokud vstoupí v platnost tento nesmysl, tak to můžeme rovnou zabalit. Jestli to odůvodňují tím, že agentur práce je moc a nestíhají je kontrolovat, tak u nás je kontrola z Úřadu práce pravidelně každý rok v dubnu!

7) Agentura práce Praha:
Osobně se domnívám, že za těmito likvidačními návrhy stojí určité agentury práce, které se jen snaží zlikvidovat konkurenci. Pravděpodobně se jedná o subjekty blízké našim lobistům nebo zákonodárcům. Nedivil bych se tomu, kdyby zde vznikl omezený kartel, který si tímto způsobem chce zvýšit poptávku po jejich službách tím, že "odstřelí" konkurenci. Elegantní řešení, které se všem ostatním bude jevit jako (promiňte mi to slovo) "zhovadilost" našich úředníků. Úředník musel dostat nějaký impuls - poptávku po takovýchto změnách. Zkuste se, prosím, nad tímto zamyslet.

8) Agentura práce okres Litomyšl:
Jsme jedna z agentur práce, která šikanu státních úředníků pociťuje na každém kroku. Mám sto chutí se vším praštit. Nejenže za vystavení jakéhokoliv povolení platíte jak blázni, tak hlavně čekáte několik měsíců, než se "nahoře" někdo pohne, aby Vám tyto povolení vydal. Nebýt zaměstnanců agentury práce, kde by byly všechny velké podniky, které na tom jen vydělávají? Neboť nikdy nedostanete takové peníze, aby Vaši zaměstnanci byly na tom tak, jako kmenoví. Zákon nezákon. Dovolání není. Ber nebo nech být. Takhle budou brzo všechny legální agentury práce končit, protože taková práce Vás prostě nebaví.

9) Agentura práce Teplicko:
Mě je z toho špatně. Nečekáme od úředníků nic, co by nám mohlo ulehčit. Naopak, nakládají nám a přitom mám pocit, že jde jen o jedno - vytvořit si pro sebe nejen zdůvodnění potřebnosti, ale současně si na sebe vydělat. Jsem zvědavá, až někdo z nich bude mít pracovní dobu jako já, kdy bude schopen přezkoumávat mé povolení a na základě čeho usuzovat, zda mi ho prodlouží či ne. Současně mne to nadzvedává z důvodu, že sice máme povolení za 15 tisíc, ale v podstatě se neživíme jako klasická agentura práce. Pouze zprostředkováváme pracovní místa pro uchazeče zdarma při další s tím spojené činnosti - realizaci projektů z ESF, tj. při rekvalifikacích atp.. Takže, z čeho budeme desetinásobné poplatky a kauce hradit? Z jiné činnosti, jako spousta dalších vzdělávacích a poradenských společností? Přesto v konečném výsledku umístíme na trh práce více uchazečů, než celý místní Úřad práce.

10) Agentura práce Klatovsko:
Co k tomu dodat? Nemám slov .... . Opět se potvrzuje, že již tak rozbujelý státní aparát by rád navýšil další řady úředníků, vytvořil opět prostor pro další případnou korupci atd.. Dosavadní kontrolní činnost odpovědných institucí nebyla a není schopna v oblasti agentur práce oddělit "zrno od plev" a zamezit takto řadě prý nepoctivých agentur práce (jak tuzemských, tak zahraničních) nadále na teritoriu ČR "podnikat" a tak má v návrhu "něco nového". Kauce, poplatky, regulace. No, uvidíme. Jsem osobně zvědav, jak bude např. i mou agenturu práce pro udělení návazného povolení prověřovat komise – z čeho? V oblast pracovněprávní a personální činnosti se aktivně pohybuji již skoro 20 let. Absolvoval jsem řadu postgraduálních studijních programů se specializací na pracovní právo a související právní normy, personalistiku a řízení lidských zdrojů. Co lze ještě od takových návrhu očekávat? Ve finále mimo jiné i zdražení našich služeb. Je logické, že si agentury práce na to musejí vydělat. A kdo jim to dá, jedině podniky, které od nich objednávají. Peníze neprší z nebe. Koho tímto vlastně zlikvidují? Jakou část agentur práce to nejvíce postihne? Jen nás, legální.

11) Bývalá agentura práce Louny:
Přeji hodně sil v tomhle neskutečném "blázinci". S politováním Vám ale musím sdělit, že mně nervy po deseti letech řekly "stop" a poslala jsem milou agenturu práce do pekel a začala se orientovat na staré lidi. Neb populace nám stárne, tak snad tohle budoucnost má. Přeji Vám pozůstalým všechno dobré a hlavně zdraví.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


13.04.2017

MPSV se inspirovalo kaucemi pro prodejce paliv - jak může legální trh agentur práce dopadnout, ukazuje právě špatná zkušenost s nimi. Co se tehdy stalo, nedá se odestát.

Výbor Asociace pracovních agentur kritizuje půlmilionové kauce pro agentury práce, které by podle návrhu novely Zákona o zaměstnanosti, sněmovního tisku č.911, musely skládat i dlouhými lety činnosti a mnohými kontrolami prověřené agentury práce. A to bez ohledu na jejich velikost. Pro malé je likvidační, velcí kauci ani nepocítí. K tomuto závěru vede APA i otřesná zkušenost se zavedením kaucí pro prodejce paliv, kde nakonec zasahoval ústavní soud a nařídil podmínky stanovit dle velikosti subjektů. Likvidační práce ale již byla vykonána. Co se tehdy stalo, nedá se odestát.

Lidové noviny přinesly v roce 2014 zprávu "O byznys s benzinem je malý zájem.". Vychází z informací ministerstva a říká: "Po zavedení povinných kaucí pro podnikatele s pohonnými hmotami v říjnu 2013 klesl počet distributorů z 1.960 na současných 160. Zavedení kauce vyhnalo z trhu zhruba 1.400 pochybných, mnohdy podvodných firem, ale i 300 až 400 menších poctivých distributorů, kteří na úhradu kauce neměli peníze. Kauce pro firmy obchodující s pohonnými hmotami byla původně pouze ve výši 20 mil. Kč. Již skoro 5 měsíců, po zásahu Ústavního soudu, je pro firmy s prodejem od 300 tis. litrů do 3 mil. litrů čtvrtletně povinná kauce snížena na 10 mil. Kč, zájem o ni však zůstává v řádu jednotek žádostí." Přesně tímto způsobem může dopadnout agenturní zaměstnávání. Rozvrácené firmy už nikdo na trh nevrátí.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


11.04.2017

APA vydala tiskovou zprávu "K výročí 5 let ukrajinských otrokářů v Brně dárek od MPSV: nová likvidační pravidla pro legální agentury práce"

Výbor Asociace pracovních agentur vydal 11.04.2017 tiskovou zprávu ke snahám ministerstva práce a ministerstva vnitra schválit diskriminační novelu č.911 o agenturách práce. Na příkladu fungování ukrajinské otrokářské mafie v Brně, o níž psal deník Právo, nazorně ukázal, jak funguje a že novela zákona o zaměstnanosti to nezmění. I když bude ministryně práce Michaela Marksová tvrdit naprostý opak. Novelu zákona připravilo MPSV v součinnosti s odbory a nadnárodními agenturami práce s jediným cílem - výrazně zkomplikovat život malým a středním agenturám práce. Ne zatnout tipec mafiánům a otrokářům, jak tvrdí, ale jen legálním agenturám práce.

Celou zprávu naleznete v sekci Tiskové zprávy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


07.04.2017

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost Surety jobs s.r.o. z Vysokého Mýta. Předmětem činnosti firmy Surety jobs s.r.o. jsou služby pro firmy automobilového, strojírenského a leteckého průmyslu, jejich zákazníky a dodavatele. Firma je složena z kamarádů a kolegů s bohatými zkušenostmi, praxí a se zodpovědným a férovým přístupem. Management firmy v roce 2016 nastavil vysokou kvalitu a standart poskytovaných služeb a v dalších letech chce tyto priority jenom vylepšovat. Zakázky realizuje maximálně efektivně, s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka. Všichni zaměstnanci jsou průběžně školeni o zásadách všech odvětví průmyslu, kde působí a důležitosti kvality při činnosti. Všichni zaměstnanci jsou školeni na BOZP. Všichni pracovníci používají firemní uniformu s logem firmy a jmenovkou.

APA vítá ve svých řadách i nově vzniklé agentury práce, kterým je do začátků profesionální oporou a umožňuje vyhnout se některým typickým začátečnickým chybám. Zároveň tím zajišťuje profesionalizaci jejich působení na trhu práce a dodržování vysokého standardu poskytovaných služeb v souladu s Etickým kodexem APA a se Stanovami APA.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


07.04.2017

APA vydala tiskovou zprávu Proč ministři lžou o agenturách práce?

Výbor Asociace pracovních agentur vydal 07.04.2017 tiskovou zprávu ke snahám ministerstva práce a ministerstva vnitra schválit diskriminační novelu č.911 o agenturách práce. Oba politici, Michaela Marksová i Milan Chovanec (oba ČSSD), se neštítí v médiích pronášet na její podporu jednu lež za druhou. Snaží se tak zamaskovat fakt, že novelu zákona připravilo MPSV v součinnosti s odbory a nadnárodními agenturami práce s jediným cílem - výrazně zkomplikovat život malým a středním agenturám práce. Ne zatnout tipec mafiánům a otrokářům, jak tvrdí, ale jen legálním agenturám práce. Ovšem těžko zamaskovat něco, co MPSV uvede přímo písemně do důvodové zprávy k zákonu a ministryně Marksová se tím chlubí na tiskových konferencích i v rozhovorech pro média. Kdyby totéž dělal ministr obchodu, nepokrytě prosazoval nadnárodní obchodní řetězce na úkor malých prodejen, šel by od válu. Ministryni práce to kupodivu prochází. Alespoň by k tomu nemusela používat lživá tvrzení, které po ní ochotně opakuje její stranický kolega. Všechny níže uvedené lži APA vyvrací a uvádí na pravou míru předloženými důkazy:

Lež první – V ČR je 2 tisíce agentur práce, v Německu jen 20, musíme jejich počet snížit
Lež druhá - Je třeba výrazně zpřísnit zákon o pracovních agenturách, které často najímají cizince
Lež třetí - Zaměstnávání cizinců v ČR s sebou nese problémy se zvýšenou kriminalitou, ale i s ubytováním těchto lidí, které je často na hraně zákona
Lež čtvrtá – Dnes, když firma přibere agenturního zaměstnance, tak se může vymluvit na to, že neví, kolik vlastně bere. Ti lidé jsou u nás velmi často zneužíváni, dostávají za práci mnohem nižší odměnu, tomu bychom rádi zabránili
Lež pátá - Doufáme, že po schválení novely se počet agentur zredukuje a vyřeší se i problémy, které do regionu tyto agentury zčásti přinášejí.

Přivítáme, pokud poslanci nepodlehnou předvolební kampani obou politiků a legislativnímu konkurenčnímu boji. Schválením sněmovního tisku č.911 se otevřou dveře otrokářským mafiím dokořán. Jeho třetí čtení v PSP proběhne už 12.4.2017.

Celou zprávu naleznete v sekci Tiskové zprávy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


06.04.2017

Prezident APA potvrzen za zaměstnavatele ve funkci místopředsedy a člena Výboru Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů na roky 2017-2020

Asociace Pracovních Agentur je pomyslným prostředníkem mezi firmami a zaměstnanci. Sdružujíce agentury práce, které mají v předmětu činnosti vyhledávání zaměstnání pro uchazeče o práci i vyhledávání zaměstnanců pro firmy. I to je důvod, pro před lety vstoupila jako kolektivní člen, reprezentující zaměstnavatele, do Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV).

Svým přínosem a znalostí problematiky zaměstnávání, včetně návazných oblastí daní, pojistného, dávek, práv a povinností zaměstnanců i zaměstnavatelů, se jí dostalo cti účastnit se jednání odborného orgánu AKV, Kolegia expertů. Ten se vyjadřuje ke sporným otázkám a výkladovým problémům v oblasti zaměstnanosti s důrazem na respektování zákonů i svobodné vůle všech zúčastněných stran trhu práce. Jeho Stanoviska pak bývají hojně citována odborným tiskem a vychází se z nich i při osvětové činnosti formou seminářů a konferencí, pořádaných pravidelně AKV. Podílí se na nich totiž experti napříč trhem práce, z podnikové sféry, práva, daní, mezd, ekonomiky, odborů i státní správy.

Na 26. volební valné hromadě AKV v Praze 5.4.2017 byl Ing. Radovan Burkovič, prezident APA, potvrzen za zaměstnavatele ve funkci místopředsedy a člena Výboru Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů na roky 2017-2020.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


03.04.2017

APA přispěla, v rámci členství v Sekci zaměstnanosti a práce Hospodářské komory ČR, k připomínkování vládního návrhu zavedení elektronické neschopenky

APA přispěla, v rámci členství v Sekci zaměstnanosti a práce Hospodářské komory ČR, k připomínkování vládního návrhu zavedení elektronické neschopenky, který MPSV předkložilo schůzi Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita). APA rovnou nesouhlasí s celým materiálem pro jeho základní systémový rozpor, dobrovolnost. Detaily jsou pak naprosto podružné. Pokud chce stát mít elektronické neschopenky, pak povinně a pro všechny. Jinak vše dopadne jako v případě elektronických zdravcotních karet, tedy fiaskem a škodou v promrhaných miliardách pro daňové poplatníky. celé znění připomínek je v části Názory, stanoviska.

•   Diskuze   •


17.03.2017

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost DMT HR4Job s.r.o. z Ostravy. Společnost DMT HR4Job s.r.o., vznikla v roce 2012 v Českém Těšíně jako subjekt, založený polskými majiteli s cílem poskytování služeb agentur práce podle českého práva. Povolení od MPSV obdržela v roce 2014 ještě pod názvem AWR POLKOR s.r.o.. V roce 2017 se přestěhovala do Ostravy a kapitálově do ní - spolu se změnou názvu - vstoupil i český spolumajitel a jednatel, s dlouholetými zkušenostmi z polského trhu. Cílem je poskytovat klientům služby jak v dočasném přidělování zaměstnanců a zprostředkování kvalitních uchazečů, tak i poradenství v pracovněprávní oblasti.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


15.03.2017

APA vydala druhou tiskovou zprávu ke kauze nelegálních cizinců v Rohlik.cz, její podezření se potvrdilo.

Výbor Asociace pracovních agentur vydal 12.3.2017 obšírnou Tiskovou zprávu ke kauze nelegálních cizinců v Rohlik.cz. Detailně v ní rozebral situaci, kterou APA dlouhodobě na poli nelegálního zaměstnávání sleduje a pranýřuje. Za obecného nezájmu vlády, MPSV a zákonodárného sboru. Jak se po pondělním veřejném přiznání Rohlik.cz ukázalo, šlo o zastřené agenturní zaměstnávání a APA měla pravdu. Mafie a otrokáři zústávají nepovšimnuti. Firmy, objednávající ve velkém jejich služby, nepostiženy. Zato se mohou vláda, MPSV i poslanci doslova přetrhnout v dalším omezování legálních agentur práce. Aktuálně novelou Zákona o zaměstnanosti, sněmovním tiskem č.911, který míří v poslanecké sněmovně do 3.čtení. Jeho cílem je likvidace malých a středních agentur práce celým balíkem byrokratických a finančních postihů. Zákonodárci tím nahrávají do karet pouze nelegálům. Celou zprávu naleznete v sekci Tiskové zprávy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


15.03.2017

Výbor APA, v reakci na vývoj kauzy Rohlik.cz, varoval poslance před přijetím chystané regulace legálních agentur práce. Povede pouze k nárůstu podobných kauz.

Výbor Asociace pracovních agentur se obracel v minulých 2 měsících, jménem všech členů APA, ve věci sněmovního tisku č.911, kontroverzního vládního návrhu novely zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. a části Zákoníku práce, na všechny poslance. Tak, jak s ním postupně měli co do činění. Od výborů přes poslanecké kluby až po řadové poslance.

Tisk č.911 je nyní před 3.čtením. Obsahuje pozměňovací návrh na zrušení nově zaváděných půlmilionových kaucí pro legální agentury práce i nového §307b ZP, který omezuje agenturním zaměstnancům volbu zaměstnavatele. Naše námitky i pozměňovací návrh paní poslankyně Pekarové poslanci znají a mají je k dispozici.

Ve světle kauzy rozvážkového obchodu potravin Rohlík.cz, ze čtvrtka 9.3.2017, kde policie našla a vyhostila 85 nelegálně pracujících Ukrajinců, je novela, zamířená výhradně proti legálním agenturám práce, NAPROSTO ABSURDNÍ. APA, která zastupuje malé a střední agentury práce, v minulém týdnu situaci pro média obsáhle komentovala. Vydala k ní 12.3.2017 i prohlášení. V něm nastínila 3 možné scénáře, proč Policie ČR postupovala tak razantně.

Po pondělním veřejném přiznání spolumajitele Rohlík.cz ,pana Čupra, v televizním vysílání DVTV v rozhovoru s redaktorkou Drtinovou, bylo jasno. APA měla pravdu a Cé je správně - nešlo o agenturu práce ani o agenturní zaměstnance! Rohlík.cz se dopustil zastřeného agenturního zaměstnávání. Místo Dohody o dočasném přidělení s legální agenturou práce uzavřel Smlouvu o dílo s polskou pseudoagenturou bez licence. Navrch místo Poláků pracovali v jeho skladech Ukrajinci s polskými pracovními vízy. To je dle Zákona o zaměstnanosti, i dlouhodobého postoje Státního úřadu inspekce práce, nelegální zprostředkování zaměstnání. Především proto byli Ukrajinci zadrženi a vyhoštěni. Polská firma dodala Rohlíku.cz jen pracovní sílu (skladníky), nikoli službu. Objednávky od zákazníků jsou pro Rohlik.cz, zboží patří Rohlik.cz, sklad a technika ve skladu je v majetku Rohlik.cz. Ukrajinští skladníci připravili zásilky dle objednávek a pokynů od Rohlik.cz, rozvoz připravených zásilek provedl Rohlik.cz.

Jde opět o další negativní mediální kauzu, která se trefuje do pracovních agentur, ale s agenturním zaměstnáváním nemá vůbec nic společného. Veškeré mediálně probírané kauzy o zlých agenturách, se nikdy legálních agentur práce netýkaly. Vždy šlo o pseudoagentury, zastřené agenturní zaměstnávání, organizovaný švarcsystém, práci načerno bez dokladů a další zločiny. Přesto jsou legální pracovní agentury rok co rok šikanovány novými zákony a regulacemi, kdežto pseudoagentury naše zákonodárce nezajímají.

Novela, sněmovní tisk č.911, jde ruku v ruce se zaběhnutou praxí - legální agentury práce dále šikanovat, pseudoagenturám tím otevřít vyklizený trh. Předpokládáme, že poslanci jsou natolik inteligentní, aby po 14 letech existence agenturního zaměstnávání v Zákoně o zaměstnanosti pochopili, že OPAKOVANOU REGULACÍ LEGÁLNÍCH AGENTUR PRÁCE NEZLIKVIDUJÍ NELEGÁLNÍ PRACOVNÍ TRH. Podpoří proto zrušení nesmyslných půlmilionových kaucí i §307b, který diskriminuje agenturní zaměstnance ve výěru zaměstnavatele. Zabitím užitečných koček totiž škodlivé myši nezmizí, ale přemnoží se.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


12.03.2017

APA vydala tiskovou zprávu ke kauze nelegálních cizinců v Rohlik.cz.

Výbor Asociace pracovních agentur vydal obšírnou Tiskovou zprávu ke kauze nelegálních cizinců v Rohlik.cz. Detailně v ní rozebral situaci, kterou APA dlouhodobě na poli nelegálního zaměstnávání sleduje a pranýřuje. Za obecného nezájmu vlády, MPSV a zákonodárného sboru. Mafie a otrokáři zústávají nepovšimnuti. Firmy, objednávající ve velkém jejich služby, nepostiženy. Zato se mohou vláda, MPSV i poslanci doslova přetrhnout v dalším omezování legálních agentur práce. Aktuálně novelou Zákona o zaměstnanosti, sněmovním tiskem č.911. Nahrávají tím do karet jen nelegálům. Celou zprávu naleznete v sekci Tiskové zprávy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


28.02.2017

APA vydala tiskovou zprávu k obsahu projednáváné novely Zákona o zaměstnanosti v poslanecké sněmovně.

Výbor Asociace pracovních agentur vydal Tiskovou zprávu k obsahu projednáváné novely Zákona o zaměstnanosti v poslanecké sněmovně. Požádala poslance o ochranu malých a středních agentur práce před novelou zákona z dílny MPSV, odborů a nadnárodních agentur práce. Zprávu naleznete v sekci Tiskové zprávy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


25.02.2017

Shromáždění členů APA se na zasedání 21.02.2017 v Praze obměnilo vedení APA, řešilo otázky financování činnosti APA, možnosti spolupráce s Ukrajinou, pojistná rizika v agenturním zaměstnávání, atmosféru ve společnosti a na trhu práce vůči legálním agenturám práce plus se obsáhle věnovalo projednávání likvidačních legislativních návrhů z pera MPSV, odborů a nadnárodních agentur práce.

V úterý 28.02.2017 se v Praze na Ovocném trhu konalo letos první zasedání Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. Prezident APA konstatoval přítomnost 19 z 23 členů APA, shromáždění APA bylo usnášení schopné. K možnosti částečné profesionalizace APA vyplynuly 3 možné scénáře, Výbor APA připravil návrh a rozsah financování jednotlivých variant. Shromáždění členů APA vzalo zmíněné na vědomí, je nutno je dále mezi zasedáními prodiskutovat.

Shromáždění APA se zaobíralo obsáhle možnostmi řešení nedostatku lidí náborem pracovníků z Ukrajiny přes Polsko. Ing.Daniel Pacher zaslal a prezident APA prezentoval členům celou problematiku a možnosti legální spolupráce, které se jeví jako nulové. Vždy v určité fázi spolupráce musí dojít k porušení některé části české legislativy. Podobně to konstatovali zástupci SÚIP na jednání Kolegia expertů Asociace pro kolektivní vyjednávání a rozvoj pracovních vztahů 4.11.2016. APA přitom dále roste, podle předběžných čísel bylo umístěno skoro 3 tisíce uchazečů o práci formou zprostředkování ze zhruba desetinásobku zájemců. Dočasně přiděleno bylo přes 25 tisíc agenturních zaměstnanců, z toho 90% občanů ČR, zbytek ze států EU a EHP. V přepočtu každý den pracovalo 5 tisíc osob. Zaměstnanců se však trvale nedostává.

Opět byla kladně byla hodnocena praktická spolupráce s Next Groupe a.s. a jejich produkt Prepaid Solution (předplacené karty) používají i další členské agentury práce APA.

Velká očekávání vzbudila avizovaná prezentace partnera Shromáždění členů APA Slavia pojišťovny a.s.. Pro prezentované pojištění cizinců agenturních pracovníků Slavia pojišťovny a.s. bylo konstatováno, že se nehodí pro agenturní zaměstnávání, ale jen pro čistý outsorcing. Tedy vysílání zaměstnanců. Pro prezentovanou možnost povinného skupinového pojištění agentur práce proti úpadku Slavia pojišťovny a.s. bylo konstatováno, že prozatím není konkurenceschopná vůči stávajícím produktům členů APA od jiných pojišťoven.

Prezident APA se v mezidobí vzhledem k naléhavosti převážně věnoval odvracení přijetí novely ZoZ a ZP. Teprve 6.6.2016 byla předložena Legislativní radě vlády a 24.8.2016 vládě. V září 2016 předána Poslanecké sněmovně a zařazena na jednání do prvního čtení 18.10.2016. Všem členským agenturám práce byl zaslán emailem detailní rozbor i s návazným Zákoníkem práce. Poněkud podivným a hektickým způsobem probíhalo v pátek 2.12.2016 projednávání vládního návrhu zákona o zaměstnanosti, partyzánská akce, kdy na hlasování o třetích čtení se v pátek po čtvrtečních interpelacích vmezeřilo zcela zajímavě 1.čtení ZoZ.
Dne 20.1.2017 byla předána žádost o podporu KZZP, HK ČR, AKV, AMSP a všem členům sociálního výboru, 25.1.2017 vystoupil prezident APA osobně na jednání sociálního výboru, zastání jsme nalezli jen u poslankyně Adamové-Pekarové z TOP09. Poslanci KSČM, ČSSD a Úsvitu zablokovali stažení kaucí a §307b z návrhu, pro což hlasovali poslanci ODS a Ano. Lidovci se klasicky zdrželi.
Dne 14.2.2017 byla předána žádost o podporu KZZP, HK ČR, AKV, AMSP a žádost o podporu a vystoupení předsedům poslaneckých klubů a všem nezařazeným poslancům. Vždy spolu s podklady a informacemi.
Projednání s náměstkem ministryně práce přineslo jen informaci o jasné politické objednávce, tlaku odborů a velkých nadnárodek. MPSV by si dovedlo představit jiné a jednodušší nástroje, ale na stole je toto. Tisk č.911 Zákon o zaměstnanosti byl navržen na jednání 55.schůze PSP do 2.čtení, stejně jako tisk č.903 Zákoník práce, který prozatím projednal jen Hospodářský výbor bez výhrad a s výhradami Sociální výbor 7.2.2017. V programu 2.čtení jsou oba na středu 1.3.2017.

Proběhla změna ve složení Výboru APA na léta 2017-2020. Dosavadní člen Výboru APA Ing. René Kuchár a oznámil své odstoupení z funkce, kdy v tajné volbě porazil další kandidáty na členství v prezidiu APPS a důvěru v něj vloženou přijal. Protože cítil nesoulad být ve vedení obou asociací, v APA se dlouholeté funkce vzdal. Prezident APA přijel jeho odstoupení a Shromáždění APA ho vzalo na vědomí. Následně se konala doplňující volba člena Výboru APA na období 2017-2020, když oba dosavadní členové Výboru, Kamil Grund i prezident APA Ing. Radovan Burkovič ve svých funkcích setrvali. Návrh na nového člena Výboru APA na roky 2017-2020, Romana Kubričana z Credit Czech s.r.o., byl jednomyslně přijat, zbylí 2 členové, Kamil Grund i prezident APA Ing. Radovan Burkovič, byli ve svých funkcích potvrzeni.

Shromáždění APA obsáhle diskutovalo o další podobě agenturního zaměstnávání v atmosféře společnosti, kdy je neustále kriminalizováno. Trhu vévodí outsorcing a Smlouvy o dílo. Trh je přijímá, objednávající jsou beztrestní, firmy místo agentur práce je dodávají a stát takové jednání dlouhodobě nepostihuje. Je pak otázkou, zda agenturní zaměstnávání není přežitek. Pokud by to mělo znamenat zánik členských agentur práce kvůli nekonkurenceschopnosti, nic jiného, než přistoupit na nelegální pravidla trhu, jim do budoucna nezbude.

Shromáždění APA diskutovalo rovněž o GDPR, co bude znamenat pro agentury práce. Stát teprve chystá zákonnou úpravu jako reakci na nařízení EU účinné od 25.5.2018.

Další Shromáždění členů APA se bude konat jako výjezdní v pátek a sobotu 16. a 17.6.2017 v Brně, hostitelskou agenturou práce je Sodat s.r.o..

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   •     Diskuze   •  


21.02.2017

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur konstatoval ukončení členství společnosti Trend práce, s.r.o. z Prahy, když tato postupně přestala v České republice působit v dočasném přidělování a neobnovila si tříleté povolení. Funguje pouze samostatně původně partnerská společnosti Trend personal Slovakia, která však není členem APA.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


02.1.2017