Aktuality rok 2018

Aktuality rok 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 a starší.

21.12.2018

19.11.2018

Shromáždění členů APA se na zasedání 30.10.2018 v Praze seznámilo s několika novými členy, probrala změny zákonů v souvislosti s rokem 2019 a členové obsáhle diskutovali a sdíleli vzájemně své zkušenosti s agenturním trhem práce, uživateli, státní správou a dovozem zahraničních zaměstnanců.

V úterý 30.10.2018 se v Praze, v reprezentativních prostorách Hospodářské komory ČR, jíž je APA členem, paláci Florentinum, konalo letos třetí a poslední zasedání Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. Prezident APA konstatoval přítomnost 28 z 38 členů APA, shromáždění APA bylo usnášeníschopné.

Výbor APA mezi zasedáními pokračoval v souladu se závěry předminulého shromáždění v náboru nových členů. Výsledkem bylo přijetí dalších 6 agentur práce a rozšíření portfolia zkušeností a znalostí asociace. Dva zájemce nakonec odradil loni zvýšený členský příspěvek, třetí odložil vstup ze zdravotních důvodů majitelky. S dalšími 5 zájemci Výbor APA jedná. Shromáždění členů APA schválilo pokračování politiky náboru nových členů s cílem zvýšit jejich počet a sílu APA.

Představili se noví členové APA:
Engine home, s.r.o. představila Markéta Vaníčková. Jsou 10 let na trhu, letos začali fungovat jako agentura práce. Jsou malá firma zaměřená na filipínské hospodyně, působí po celé ČR. Nábor dělají jen na doporučení a celý proces není nijak jednoduchý. Jak na Filipínách, kde trvá měsíc až dva, tak v ČR, kde je to 5 měsíců a více.
EWL EastWestLink Service, s.r.o. představil Ing. Daniel Pacher. Jde o dceřinou firmu polské matky, která je 10 let na trhu práce v Polsku. Zprostředkovává jen občany Ukrajiny, má proto na Ukrajině dvě desítky kanceláří, v databázi několik desítek tisíc uchazečů o práci, které jim hledají na míru desítky vlastních náborářů. Týdně přijímají několik set nových lidí přes speciální přijímací středisko v Polsku spolu s vyřízením všech věcí a formalit a rozesílají je ke klientům. Díky agentuře práce v ČR nyní mohou dodávat lidi do ČR, nabízejí spolupráci i jiným agenturám práce, pokud by pro ně měli místa.
Kravsovo, s.r.o. představil ředitel Miroslav Drbohlav, majitelem agentury práce je rodilý Ukrajinec žijící už 13 let v ČR. Od roku zaměstnávají denně několik set lidí, v 90% v prostředí automotive v okolí Prahy, v Mladé Boleslavi, Jihlavě, Rychnově nad Kněžnou, prostě jdou za svým zákazníkem do regionů. Nabízejí jak Ukrajince, tak Slováky a Čechy. Pro uchazeče o práci maji poměrně náročné vstupní testy, dokonce i inteligenční test. Provádějí přísnou kontrolu výroby.
Smart Work Logistics, s.r.o. představil jednatel Mariusz Hoszowski, jsou velkou polskou agenturou práce, působí ve 12 zemích, 75% výkonů mají po Evropě a Asii, zbytek jinde ve světě. Několik tisíc osob mají zaměstnaných v Polsku. Hodně velkým zdrojem je pro ně Ukrajina, kde mají několik set partnerů a pár desítek svých pracovníků, kteří se věnují náboru. Nabízejí montážníky, svářeče, zámečníky, pracovníky pro těžký průmysl. Daří se jim rovněž v programu relokace rodin řidičů do USA. Smart Work Logistic se snaží v daných zemích mít svoje vlastní kanceláře.

Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy. Výbor APA konzultoval mezi sebou veškeré věci elektronicky. Hospodaření APA je stabilní a přebytkové.

V návaznosti na platnost novel, termíny účinnosti a dopady po 29.10.2017 APA asistuje několika členským a nečlenským agenturám práce jejich právní bitvě s MPSV ohledně retroaktivních likvidačních kaucí agentur práce ve výši 500.000,- Kč. V roce 2017 kvůli nim MPSV zrušilo povolení 544 legálním agenturám práce, 4% legálního trhu dočasného přidělování. Kauzy běží. Po odvolání, zamítnutém MPSV s novými argumenty, byly předloženy žaloby soudům. Krajský soud v Ostravě vyhověl návrhu věc přerušit a předal ji k řešení s doprovodným vyjádřením svého názoru Ústavnímu soudu.

Členové APA obsáhle probírali veřejně vyděračství MPSV s dvojími kaucemi, MPSV nově zastává stanovisko, že musí v době obnovení povolení přechodně vybírat dvojí kauci, tedy 1 milion korun. Jde v podstatě o další podporu velkých bohatých agentur proti malým a současně podporu nelegálních agentur práce, pro něž neplatí nic z uvedeného a vesele na trhu práce rostou, už mu v podstatě dominují.

Prezident APA v mezidobí vystoupil v médiích k nelegální práci, nelegálním agenturám práce, neochotě firem zvyšovat mzdy. Všechny mediální výstupy postupně zveřejňuje APA na webu. Ten byl ve většině částí rozdělen do rubrik po jednotlivých letech pro větší rychlost a přehlednost webových stránek.

APA se obsáhle vyjádřila k návrhu novely Zákoníku práce včetně tiskové zprávy, bohužel APA navržený paragraf na postih uživatele, objednávajícího nelegální agenturu práce, neprošel ani na Svazu průmyslu, ani na Hospodářské komoře. Nechtějí si tím rozzlobit své členy. AMSP ho podpořilo. Vyjádření dostala i ministryně práce jako podklad pro jednání s APA.

APA se konzistentně vyjádřila k minimální mzdě a jejímu nekontrolovatelnému opakovanému růstu, s nímž nesouhlasí. Stejně jako další zaměstnavatelské organizace požaduje její transparentnost a předvídatelnost.

V další části jednání probíhala dlouhá a bohatá výměna názorů členů APA a sdílení zkušeností ohledně pracovně lékařských služeb, pojištění agentury práce na škody, způsobené agenturním zaměstnancem uživateli, problému pojištění cizinců ze 3.zemí versus rozsah lékařská péče za ně obdržený, diskuse o různých národnostech pracujících na území ČR, jejích zvycích v pracovním právu a praxi s jejich zaměstnáváním.

Příští Shromáždění členů APA se koná v Praze, Hospodářská komora, palác Florentinum, 11-15 hodin, úterý 26.02.2019.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•     Diskuze   •  


02.11.2018

Pro agentury práce skončil sociální dialog brutalitou ze strany vlády, odborů a nadnárodních agentur práce už předloni. Nyní došlo plošně - po loňském extempore s minimální mzdou - na všechny firmy.

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím, posledním čtení 31.10.2018 návrh na zrušení karenční doby, aniž by byly zohledněny analýzy a kompromisní návrhy zaměstnavatelských svazů. Asociace pracovních agentur před ním opakovaně varovala a zastávala negativní stanovisko ke zrušení karenční doby. Měli jsme na paměti běžný stav, kdy "zájemce o práci" nastoupil prostřednictvím agentury práce na krátkodobou práci jen proto, aby se "hodil marod" a užíval si dlouhodobě nemocenských dávek. Absolutní nezodpovědnost lékařů v této oblasti, podle hesla "zdravý člověk je jen špatně vyšetřený pacient", vedla v agenturách práce jen k obrovskému nárůstu administrativy. Opakovaně jsme přijímali agenturní zaměstnance, ale ti pobyli u firem jen do doby vzniku nároku na nemocenskou. Jakmile vydělali v měsíci 2.500,- Kč, stali se účastníky pojištění a ihned odcházeli na nemocenskou. Tedy po pár dnech. Přivítali jsme proto karenční dobu 3 dnů, kdy není nárok na dávky v nemoci, jako naději. A splnila svůj účel a naše očekávání. Nemocnost prudce klesla, přestalo se vyplácet "hodit se marod". Navíc pojišťovny začaly vyplácet dávky jen opravdu za zmeškané směny, ne za celou dobu nemoci člověka, který měl pracovat pouze 2 týdny a "onemocněl" na 5 měsíců.

Nyní toto všechno skončí a dostáváme se opět do stejného problému zneužívání nemocenské, jako před lety. Souhlasíme s tím, co řekl Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malého a středního podnikání a živnostníků ČR, jíž je APA dlouholetým členem: "Ze sociálního dialogu se stal sociální diktát. Ministerstvo práce a sociálních věcí si prosadilo společně s odbory svůj záměr, bez jakéhokoliv kompromisu nebo vstřícného kroku. Nepamatuji v minulosti, kdy ministerstvo postupovalo tímto způsobem, což je na celé záležitosti ještě horší, než to, že zrušení karenční lhůty je hlavně politické gesto, než promyšlený krok, který by měl pomoci skutečně nemocným pracovníkům. V důsledku to oslabí firmy, což poškodí zaměstnavatele, zaměstnance i stát. Vše šlo vyřešit motivací přes tzv. sick days, dalo se diskutovat o účinné kompenzaci pro podnikatele, propojení s e-neschopenkou nebo počtu karenčních dní. MPSV šlo ale cestou bez dohody, navíc způsobem, kdy se požadavek na zrušení karenční doby dal do rovnováhy se shozením vlády.

Podle zkušeností z minulosti hrozí po účinnosti této změny nárůst nemocnosti, ve které jsme byli před zavedením karenční doby na 1. místě v Evropě. Snížení odvodů o 0,2 % nebude dostatečně kompenzovat ztráty firem, navrhovaná výše 0,5 % nebyla ze strany MPSV a odborů rovněž akceptována. Musíme si uvědomit, že zrušení karenční doby přichází v době, kdy je prakticky nulová nezaměstnanost a dá se předpokládat, že se situace v důsledku tohoto opatření zhorší, firmy přijdou o zakázky a výkonnost a následky pocítí i zaměstnanci.

Názory hlavních zástupců podnikatelů, tzn. Svazu průmyslu ČR, Hospodářské komory ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Asociace malého a středního podnikání a živnostníků ČR se plně shodují s tím, že celkové náklady firem na dodatečné mzdové a personální náklady mohou vzrůst na 5 – 8 miliard Kč ročně. V důsledku neakceptování změkčujících návrhů ze strany zaměstnavatelů tak nebude možné tyto ztráty nijak kompenzovat." Jak dodává APA, část z těchto miliard zaplatí také agentury práce a samozřejmě jejich zákazníci, firmy. Ostatně APA se vyjádřila k návrhům MPSV - opakovaně - již v březnu 2018.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


22.10.2018

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost EWL EastWestLink Service s.r.o. z Ostravy. Agentura EWL EastWestLink Service je součástí skupiny EWL Group, která se specializuje výhradně na pracovníky z Ukrajiny. EWL má 18 poboček po celé Ukrajině a více než 50 náborových specialistů. EWL je mladá, inovativní firma přinášející komplexní řešení pro zákazníky.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


18.10.2018

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Smart Work Logistics, s.r.o. z Náchoda. Společnost Smart Work Logistics, s.r.o. je součástí dynamicky se rozvíjející mezinárodní skupiny firem Smart Work, které se specializují na dočasnou práci, zprostředkování práce, personální leasing, zajišťují nábor a výběr, procesní outsourcing, reworking, dodávají pracovníky z Východu a také zdravotní péči.

Skupina Smart Work se skládá z více než deseti společností působících v 6 evropských zemích, tj. Polsko, Ukrajina, Gruzie, Moldavsko, Česká republika a Německo. Ve všech těchto zemích vlastní licence na provozování pracovní agentury. Vlastní rozsáhlou sít náborových kanceláří a partnerů, která jí umožňuje velmi rychle realizovat zakázky přesně podle individuálních potřeb zákazníků.

Agentura práce Smart Work se zaměřuje na uspokojování potřeb a očekávání i těch nejnáročnějších klientů. Zkušenosti jejího personálu umožňují realizovat zakázky profesionálně. Služeb využívají společnosti působící na burze, velké mezinárodní koncerny, ale také menší společnosti ze sektoru MSP. Realizují rovněž zakázky pro zahraniční klientelu. Pracují na základě nejnovějších etických i obchodních standardů. Agentura práce Smart Work je členem Business Centre Club a také Polské asociace pracovních agentur.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


12.09.2018

Asociace pracovních agentur (APA) má k neustálému a neúměrnému zvyšování minimální a zaručené mzdy konzistentní názor - je to špatně - i pro rok 2019

APA vydala stanovisko k návrhu Nařízení vlády o minimální mzdě na rok 2019. Obecně nepovažuje APA tento zásah do soukromoprávního trhu práce za správný, přestože v mnoha oborech jsou dnes podnikatelé nuceni kvůli chybějícím profesím na trhu práce platit o desítky procent vyšší mzdy. Bohužel administrativně nařízené hranice zaručených mezd, je opět nutí pro jistotu projít všechny pracovní smlouvy a dohody, aby se náhodou nedopustili pochybení. Tento institut státní správa totiž s oblibou kontroluje a pokutuje.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.09.2018

Asociace pracovních agentur se zúčastnila na nejvyšší úrovni jednání prestižního 28. Ekonomického fóra v polské Krynici ve dnech 4.-6. září 2018.

Institut východních studií ve Varšavě pozval prezidenta APA na 28. Ekonomické fórum, které se uskutečnilo v polské Krynici ve dnech 4.-6. září 2018. Ten se rozhodl po dohodě s pořadateli vyslat na fórum a do diskuse jednoho z majitelů, jednatelů a členů asociace, Ing. Radomíra Szabó, MBA. Pan Szabó se už několik let věnuje ekonomické migraci za prací. Jak v rámci zemí EU, tak do přidružených zemí EU (např. Norsko) a také ze zemí mimo EU, které s ní sousedí (např. Ukrajina, Srbsko). Má s ní bohaté praktické zkušenosti. Na konferenci tak byl fundovaným zástupcem APA pro tuto oblast.Na místě se zúčastnil se debaty "The Role of Economic Migrants in State Economy" s panelisty jako Vasyl Voskoboinyk, President All-Ukrainian Association of International Employment Companies, Ukrajina, Darinko Kosor, Chairman of the Committee on the Economy, Sabor, Chorvatsko, Wolfgang Müller, Managing Director for European Affairs, Federal Employment Agency, Německo a Catarina Reis Oliveira, Coordinator, Migration Observatory, Portugalsko a další. Velikost akce dobře ilustruje oficiální pozvánka a 4.000 pozvaných hostí z Evropy, Asie, USA and zemí středního Východu. A že je o akci opravdu zájem ukazuje shrnutí loňského ročníku 2017. V různých sekcích zde debatovaly osoby byznysu, politiky i nevládních organizací. Ostatně zde je krátký výběr nejvzácnějších hostů ročníku 2017.

Závěrečná zpráva 28. Ekonomického fóra se připravuje.....

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


07.09.2018

Asociace pracovních agentur (APA) má velké výhrady k návrhu novely Zákoníku práce a Zákona o inspekci práce, zároveň v ní opět postrádá postih firem, objednávajících opakovaně nelegální práci

APA vydala své stanovisko a má velké výhrady k návrhu novely Zákoníku práce a Zákona o inspekci práce. Dochází nejen k dalšímu odbourávání flexibility, ale posiluje se i role nelegálního zaměstnávání prostřednictvím institutu dočasného přidělování dle §43a bez nutnosti být agenturou práce. Zároveň APA v návrhu opět postrádá postih firem, objednávajících opakovaně nelegální práci. Přitom by šlo o jednoduchou úpravu. Jak vidno, MPSV nemá na skutečném potírání nelegální práce a firem, které ji využívají, žádný zájem. Pouze se mediálně zviditelňuje dalšími omezeními a postihy pro legální agentury práce. To nepomáhá ani zaměstnavatelům, ani zaměstnancům. Odbory, jako ochránci zaměstnanců, pak tomuto protěžování nelegálů jen nečinně přihlížejí. Pokud se objeví v médiích kauza s nelegály, svedou vše obratem na legální agentury práce. Už 15 let takový přístup deformuje trh práce v ČR a umožňuje nerušenou práci mafiím a obchodníkům s lidmi. Detailní připomínky včetně pargrafů a odůvodnění a celé znění stanoviska je zde.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


29.07.2018

Shromáždění členů APA se na výjezdním zasedání v pátek a sobotu 15.+16.6.2018 v Plzni zabývalo situací v agenturním zaměstnávání, chybějícími zaměstnanci a bujícím nelegálním zaměstnáváním, notně živeným novelou z pera MPSV, odborů a nadnárodních agentur práce, která loni legislativně zrušila 544 fungujících legálních agentur práce.

Shromáždění členů APA se konalo v saloncích Hotel Central Plzeň, na hlavním plzeňském náměstí. Prezident APA konstatoval, že přítomno 21 členů z 33 a Shromáždění APA je usnášení schopné. Z hlediska členství bylo konstatováno, že zvýšení zápisného a členských příspěvků odradilo část zájemců o členství v APA, přestože byli přijati, zápisné neuhradili a členy se nestali. Členové APA i přesto trvají na stávající výši zápisného a členských příspěvků 10.000,- Kč, když v roce přijetí se členské příspěvky neplatí, jen zápisné. Za servis, poradenství, výměnu zkušeností a slevy na semináře a odbornu literaturu, poskytované APA, tak platí člen fakticky 833,- Kč měsíčně, není důvod ke snížení.

Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy. Výbor APA konzultoval mezi sebou veškeré věci elektronicky. V návaznosti na platnost novel, termíny účinnosti a dopady po 29.10.2017 APA asistuje několika členským a nečlenským agenturám práce v jejich právní bitvě s MPSV. Kauzy běží, po odvolání - zamítnutém MPSV s novými argumenty - byly předloženy žaloby soudům. S návrhem věc přerušit a předat Ústavnímu soudu.

APA prozatím v souladu s minulým zápisem nekomunikovala veřejně vyděračství MPSV s dvojími kaucemi. Členové dostali vyjádření ohledně těchto věcí, aby měli k dispozici paragrafy daňového řádu pro započtení stávající kauce, aby to navazovalo. Budeme v této věci kontaktovat ministryni práce. Vzhledem k turbulencím ve vládě se od minulého zasedání Výbor APA nesetkal s novou ministryní práce v demisi. Při vládě ANO+ČSSD s tichou podporou KSČM to vypadá na jisté přenechání MPSV ČSSD, což nevěstí pro agenturní zaměstnávání podle letitých zkušeností nic dobrého.

Výbor APA postupuje dále v kauze vyžadování odvodu a pokuty za nezaměstnané zdravotně postižené členskými agenturami práce. Hysterie kolem GDPR utichla, členové se řídí rozeslanou metodiku.

V médiích se agenturní zaměstnávání prakticky vytratilo, jediné, co rezonuje, je nedostatek zaměstnanců a zvyšující se šance na vyšší mzdy a nalezení brigád pro studenty. K tomu prezident APA v médiích také vystupoval. Členové APA obsáhle diskutovali o chybějící pracovní síle, fluktuaci, predátorských praktikách, nelegálech. Zasedání v Plzni ukazuje, že reklama na nábor je zde všudypřítomná. Členové APA opět diskutovali problémy s pseudoagenturami, naráží na ně u prakticky všech klientů. Jediná cesta je udávat a udávat, ovšem SÚIP v tomto zjevně nestíhá a stát tak selhává v kontrolní funkci. Zatímco má čas na nesmyslné kontroly administrativních maličkostí, zločinci se smějí a unikají. V kombinaci s neexistencí postižitelnosti uživatele za objednávání nelegálů je to smrtící koktejl pro legální agentury práce.

Po ukončení zasedání následovala neformální část s komentovanou prohlídkou s průvodcem v Plzeňském pivovaru s degustací, večeří v restauraci Na Spilce přímo na dvoře Plzeňského pivovaru a návštěvou noční Plzně. V sobotu pak komentovaná prohlídka historického centra města Plzně s průvodcem a společný oběd. Příští zasední se bude konat v Praze, prostorách Hospodářské komory ČR v paláci Florentinum v úterý 30.10.2018.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


20.07.2018

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost ENGINE HOME, s.r.o. z Prahy. Společnost ENGINE HOME, s.r.o. zajišťuje komplexní služby a poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání, včetně zajišťování pracovního povolení a povolení k pobytu pro cizince ze 3. zemí, přičemž se zaměřujeme především na filipínské zaměstnance na pozicích hospodyně v domácnosti, uklízeči, chůvy apod. Na trhu práce působí již od roku 2009. Jejími klienty jsou rodiny a firmy nejen z Prahy, ale i z celé ČR.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.07.2018

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost KRAVSOVO s.r.o. s kancelářemi v Praze a Mladé Boleslavi. Pracovní a personální agentura KRAVSOVO s.r.o. byla založena na jaře roku 2015. Společnost se specializuje na zprostředkování zaměstnanců pro firmy. Je schopna zajistit zaměstnance do všech profesí, například do průmyslové výroby, restaurací, hotelů, obchodů. Pracovníci zůstávají zaměstnanci agentury KRAVSOVO s.r.o., která za ně odvádí státu povinné odvody. Pro klienty zajišťuje zaměstnance s patřičnou odborností. Jsou to čeští občané, občané ze zemí EU a mimo EU kteří mají trvalý pobyt na území ČR. Své zaměstnance má umístěné v automobilovém průmyslu, v cateringových řetězcích a v pekárnách. Agentura KRAVSOVO s.r.o. je pojištěna na škodu způsobenou jejími zaměstnanci do výše 10 mil. Kč a proti úpadku ze zákona do výše 1.8 mil. Kč.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


05.07.2018

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Partners M&L Czech spol. s r. o. z Bílých Karpat.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


19.03.2018

Shromáždění členů APA se na zasedání 27.02.2018 v Praze seznámilo s novými členy, robustním SW pro agentury práce, obsáhle se zabývalo nešvary na trhu práce a v agenturním zaměstnávání zvláště, umocněných dopady likvidační legislativní novely Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce z pera MPSV, odborů a nadnárodních agentur práce.

V úterý 27.02.2018 se v Praze, nově v reprezentativních prostorách Hospodářské komory ČR, jíže je APA členem, paláci Florentinum, konalo letos první zasedání Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. Prezident APA konstatoval přítomnost 28 z 34 členů APA, shromáždění APA bylo usnášeníschopné.

Výbor APA mezi zasedáními pokračoval v souladu se závěry předminulého shromáždění v náboru nových členů. Celkem kontaktovalo APA 14 nových zájemců, 11 zaslalo prvotní podklady, jen 3 je zkompletovali. 1 zájemce ztratil zájem o členství. 4 další zájemci ještě dluží část podkladů. Členy APA byly vzneseny námitky proti 2 zájemcům, jednu námitku Výbor jako nekonkrétní odmítl, což člen uznal. U druhého zájemce o členství v APA byla námitka závažná vzhledem k minulosti osob majitelů a jednatelů, zájemce ale doposud nedoplnil požadované podklady. Pokud by byl odmítnut, má možnost se dle Stanov APA odvolat ke Shromáždění APA v průběhu roku 2018.

Představili se noví členové APA:
Ekomontec CZ s.r.o. z Prahy představila majitelka Bc. Hana Vrbatová, MBA. Jsou pražská rodinná firma působící na trhu od dubna 2016. Dříve dělali u jiné agentury práce, která činnost ukončila. Pustili se proto do vlastní. Specializují se na automotiv, denně zaměstnávají agenturně několik desítek osob.
Comac JOBs s.r.o. z Těrlicka představil Martin Hladný, spolumajitel a jednatel. Ve vedení a spolumajiteli jsou 2 lidé ze severní Moravy, kde je hlavní stan firmy. Zhruba 80% činnosti tvoří agenturní zaměstnávání, 20% zprostředkování. Působí hodně ve Slezsku, zejména na Karvinsku, ale také v Novém Jičíně. Existují od roku 2011 a už dříve měli zájem stát se členy nějaké asociace, na doporučení člena APA se rozhodli pro APA.
ProffaKadra s.r.o. z Chomutova byla zastoupena Danielem Pacherem, jednatelem. Snaží se působit po celé ČR, jde fakticky o dceřinou společnost velké polské agentury práce se zaměřením na zajišťování lidí pro pobočky polských firem, působících v ČR.
Žolíková práce Prostějov zaměstnává na střední Moravě podle majitele a jednatele Ing. Tomáše Žáka několik stovek lidí v dělnických profesích. Zhruba 80% je dočasné přidělování, 20% kmenoví zaměstnanci. Obory jsou potravinářství, strojírenství a automotiv.

Shromáždění členů APA vzalo na vědomí informace prezentované prezidentem APA o členství a stavu rozšiřování členské základny, schválilo pokračování politiky náboru nových členů s cílem zvýšit jejich počet a sílu APA. Z diskuse s novými členy APA vyplynuly tyto závěry pro členskou základnu a Výbor APA:
- je nutné Výboru APA hlásit všechny pseudoagentury, na které členové APA při svém podnikání narazí. Shromáždit maximum podkladů a předat je vedení APA, které pak sepíše udání jménem APA.
- je nutné Výboru APA hlásit také inzerci pseudoagentur na webových portálech. Jednak k sobě stahují zájemce o práci, jichž je nedostatek, ale zejména parazitují na agenturním zaměstnávání a dělají mu špatné jméno. Shromáždit maximum podkladů a předat je vedení APA, které pak sepíše udání jménem APA.
- noví členové APA jednoznačně podporují systém, kdy budou obíhat úřady data, ne lidé. Prostě proč se hlásí na všechny možné úřady stejné údaje, když by měla ta data obíhat, jakmile se je stát jednou dozví. Podnět předá Výbor APA tajemníkovi komise pro zbytečnou administrativu na HK ČR panu Mandíkovi. Lze zde hlásit všechny problémy. Typické jsou 3 náhradní čísla pro 1 cizince od SSZ, zdravotní pojišťovny a úřadu práce, které se pak leckdy překlopí v přidělené rodné číslo v době, kdy už cizinec pro agentur práce dávno nepracuje. Pracovnělékařské služby mají přístup do registru VZP a mohou se podívat, kdo je a za koho pojištěn, kdo je jeho zaměstnavatel. Je zbytečné jim to hlásit. Registr exekucí by měl být zaměstnavatelům přístupný online a zdarma, je přístupný jen komerčně a díky fluktuaci lidí je tak hrozně drahý a navíc uživatelsky nepříjemný.
- noví členové APA si myslí, že APA by měla konat Tiskové konference po zasedání APA pro novináře o nepravostech v oblasti zaměstnávání a podávat návrhy na změny, aby APA bylo více slyšet.
- noví členové APA vidí exekuce jako velký problém a rostoucí náklad a administrativu pro zaměstnavatele. Navrhují jejich řešení formou paušální částka za každou exekuci nebo slevy na dani pro zaměstnavatele, doposud dělají zaměstnavatelé práci pro exekutory zdarma a ještě pod hrozbou pokut.

Na Shromáždění členů APA vystoupil partner HR Software RECRU HR, pan Sykora, Country Manager. Společnost funguje 7 let, vznikla na Slovensku jako reakce na zkušenosti majitelů agentury práce s nutnou podporou dobrého SW. Majitelé přešli na výrobu SW pro sebe samé s cílem SW nabízet komerčně. Jde o komplexní SW pro řízení lidských zdrojů. Výhodou je velká flexibilita, dokáže se přizpůsobit na míru, je připraven na GDPR. Jde o cloudový systém. Přihlášení je přes heslo po internetu. Na úvodní straně jsou souhrnné informace, SW obsahuje též intranet pro sdílení dokumentů v rámci společnosti (nelimitovaná data). Firma má bezpečnostní certifikáty. Sídlo společnosti je Bratislava, kde je 1 serverové centrum, dvě pak z důvodu bezpečnosti v Praze a 1 v Mnichově. SW obsahuje jednotné zveřejňovací prostředí pracovních nabídek. 1 inzerát, zadaný v SW Recru, se ukáže na různých místech najednou (Profesia, Jobs, ….. ). Uchazeči se v SW Recru kontrolují z hlediska duplicit a přidělují zprostředkovatelům. Lze ihned odpovídat uchazečům, vše se ukládá na jeho kartu, i kdo s ní pracoval, je k dispozici zpětně kompletní historie. Sbírají se i blacklisty a sdílejí mezi klienty. Karta zaměstnance je plně nastavitelná s definovatelná (položky, jaké, druh zobrazení, doplnění……). Lze lidi evidovat přes QR kódy, pak se lidé s kartou mohou hlásit u klienta, který má papírovou docházku. Historii člověka, zručnosti, jazyky, různé soubory (CV, smlouvy, lékařská potvrzení…..), lze ihned dohledat. Výsledky lze dostat i z obsahu textů, mají připraveny různé jazykové mutace SW. I subjektivní hodnocení lidí lze zapisovat, dále vést evidenci zapůjčených věcí, přebírací protokoly, nastavit výdejní termíny, limity atp.. Ubytování lze též sledovat, jak a kdo platí, kde platí, kdy pracoval, zda má nárok na proplácení. SW obsahuje exporty do mzdových systémů. Ten zatím SW nenabízí, ale je propojitelný kamkoliv. Pracuje se na něm. Archivuje se celá historie kontaktování člověka, zatím se ještě nenahrávají hovory do SW. Ohledně OOP lze vést kompletní sklad. SW obsahuje objednávky - smlouva s klientem a jednotlivé objednávky v SW, z toho vzniká pracovní nabídka k uveřejnění na portálech. Jazykové mutace jsou celá střední Evropa + angličtina. Řízení zakázky, nábory, doplňování, docházkový systém elektronicky, který se online přenáší od klientů ke koordinátorovi. Je tu i propojení na kalendář a plánovací systém pro kmenové zaměstnance. Součástí je webmailový klient, posílání emailů přímo spárované s klienty. Lze si vše projít, SW umožňuje zastupitelnost obsluhy. Vše propojeno na mobilní telefony. Archivují se kontakty z telefonů jednotlivých lidí v SW, SW je napojen na LinkedIn. Pravidelně se dělají zálohy, šifrování. Hromadné rozesílání funguje včetně odpovědních linků. Vyhledávání je ve všech souborech a zápisech pomocí klíčových slov. Stačí standardní připojení na mobilní telefon, aby to vše šlapalo (10 Mbit). Vázanost pro klinety neexistuje, ve smlouvě je jednoměsíční výpověď. Prvotní instalace stojí 25 tisíc Kč, další platby pak nastaveny na jednotlivé uživatele. Lze personalizovat SW, hodina práce programátora stojí 1 tis. Kč (mají 20 programátorů, dělají se co 2 týdny update). Součástí SW jdou video návody, jak co funguje. Instalace je do pár dní, včetně vstupního školení, nastavení a import dat je v ceně instalace. Členům APA byla předána jak prezentace, tak demo verze SW. V současné době z členů APA používá SW Recru DP Work a Pracanti. Podle jejich zkušeností je velmi důležité šití SW na míru, je nutné tomu věnovat čas ze strany agentury práce, aby vše klapalo. V čemž částečně spatřují i nevýhodu SW oproti pevným hotovým řešením. Členové APA v diskusi a otázkách navrhli doplnit SW o biometrické podepisování.

Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy. Výbor APA konzultoval mezi sebou veškeré věci elektronicky. Prezident APA se v návaznosti na dopady novel ZP a ZoZ sešel s německými „přebírači“ agentur práce, aby zjistil jejich možnosti, motivaci a případně nabídl v rámci APA. Jeví se jako seriozní nabídka spolupráce pro německý trh, byla přeposlána členským agenturám práce s nabídkou buď 1 euro za hodinu jako provizi při získávání zaměstnanců nebo úzká spolupráce, vedoucí až k spolupodílnictví.

Prezident APA se v návaznosti na dopady novel ZP a ZoZ sešel se senátorem za ČSSD Miroslavem Nenutilem, který slíbil pomoci v případných změnách novel, ale chtěl detailní informace. Převzal si je, živě se zajímal o podvodné praktiky firem, vydávajících se za agentury práce. Tíží ho bezpečnostní situace v regionu a faktická otrocká práce, můžeme s ním počítat v legislativních návrzích proti nelegálům.

V návaznosti na platnost novel Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce z pera MPSV, odborů a nadnárodních agentur práce, termíny účinnosti a dopady po 29.10.2017 bylo APA vydáno několik tiskových zpráv a reakcí, byly komplet zasílány hromadně i všem agenturám práce dle platného seznamu. APA dále shromažďuje informace o dopadech likvidačních novel Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti na členské i nečlenské agentur práce. Bohužel média tyto zprávy ignorují a prostor dostáváme jen v živém vysílání rozhlasu a televize. Členové APA většinově kauce uhradili. Tam, kde žádali o odklad, s nimi nebylo vůbec komunikováno nebo věc GŘ ÚP odmrštěna. Byli po 29.10.2018 donuceni požádat o nová povolení. Kauzy ale běží dále, v plánu je přes odvolání k MPSV je dostat k obecným soudům. Těm navrhnout věc přerušit a předat Ústavnímu soudu.

Shromáždění APA uložilo Výboru APA zjistit metodiku k GDPR a rozposlat ji členům, což se stalo, včetně návrhů účastnit se školení spolu s jejich termíny. Metodika KZZP k GDPR, kde je APA členem, je dostatečná. Přítomní se seznámili s článkem eurokomisařky Věry Jourové (hysterie kolem GDPR v ČR je nesmysl živený vydělávajícími školícími agenturami). Varoval před ní i náměstek ÚOOÚ Vít Zvánovec na školení AKV, jehož je APA členem. Kdo nyní plní zákon o ochraně osobních údajů č.101, plní i GDPR.

Členové APA obsáhle diskutovali problémy s pseudoagenturami a dále zvažovali postup vůči veřejným zakázkám na skryté agenturní zaměstnávání a další oblasti z minulého zasedání (nemocniční zakázky).

Shromáždění členů APA schválilo konání příštího zasedání jako výjezdního, v pátek a sobotu 15.+16.6.2018 v Plzni, pořadatelskou agenturou práce je člen APA Emona Kroni.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   •     Diskuze   •  


02.03.2018

APA zveřejnila stanovisko k návrhu změny Zákoníku práce a dalších zákonů, spočívající ve zrušení 3 denní neplacené nemocenské (karenční doby)

Asociace pracovních agentur, zastupující od roku 2001 zejména malé a střední agentury práce s českými majiteli, zveřejnila stanovisko k návrhu změny Zákoníku práce a dalších zákonů, spočívající zejména ve zrušení 3 denní neplacené nemocenské (karenční doby).

Stanovisko najdete v části Názory, stanoviska.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


27.02.2018

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Žolíková práce s.r.o. z Prostějova s pobočkou i v Olomouci. Agentura práce Žolíková práce s.r.o.je specializovaná na stavební a strojírenské obory a na lehký průmysl. Volná pracovní místa nabízí obvykle v Prostějově, Olomouci, Uničově, Tovačově a jejich okolí. Uchazeči o práci si mohou vybrat nejčastěji z profesí jako řidič, dělník, vazač, zámečník, obkladač, jeřábník, betonář, skladník, operátor výroby, obsluha stroje a další pdobná volná místa. Ve většině případů se jedná o práci ve firmách, kde je celoroční provoz. Firmy v regionu pak mohou tyto profese u Žolíkové práce poptávat.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


26.02.2018

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost ProffaKadra s.r.o. z Chomutova. Agentura práce ProffaKadra reprezentuje na českém trhu velkou polskou personální agenturu InterKadra z Krakova. Agentura InterKadra má roční obrat cca 1,1 mld. Kč a 22 náborových center po celém Polsku. Do České republiky dodává pracovníky již 10 let, avšak doposud tak činila přes jiné agentury. Pracovníci směřovali do automobilové průmyslu, například do závodů Faurecia, ŠKODA a TRW. Agentura InterKadra je členem polské asociace pracovních agentur SAZ. Členství v této oborové organizaci garantuje, že se jedná o profesionální agentury dodržující platnou legislativu a etický kodex. Českým uživatelům nabízí kvalitní pracovní sílu z Polska a Ukrajiny a to jak formou dočasného přidělení, tak formou zajištění náboru.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


02.02.2018

Ukončení členství v APA

Posláním Klubu personalistů Moravy a Slezska, z. s. je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat občany, fyzické i právnické osoby, které jsou spojeny nebo se zabývají rozvojem a řízením lidských zdrojů v organizacích veřejné správy, zdravotnictví, komerčního sektoru a dalších typech organizací. Cílem činnosti KPMS je sdružovat a prosazovat společné zájmy a potřeby, dbát na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb a tím přispívat k rozvoji personalistiky. Dále reprezentovat své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích, předkládat návrhy a spolupracovat se státními orgány při přípravě a zavádění legislativních i dalších opatření v oblasti personalistiky, spolupracovat s obdobnými institucemi, koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření odborných informací a zkušeností mezi členy KPMS. K tomu pořádá setkání pro členy i nečleny KPMS, odborné semináře, konference v ČR i zahraničí a pomhá při realizaci odborných stáží a výměnných pobytů. Nedílnou součástí práce KPMS je vědecko-výzkumná činnost a publikační činnost spolu s vedlejší hospodářskou činností zaměřenou na organizaci a pořádání vzdělávacích akcí, poskytování poradenství, autorskou, projektovou a publikační činnost.
Vzhledem k likvidačnímu vývoji české legislativy vůči agenturám práce v závěru roku 2017 a zhodnocení informací a synergií obou organizací, KPMS neprodloužil své členství v APA.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


30.01.2018

Ukončení členství v APA

Společnost DMT HR4Job s.r.o. z Ostravy vznikla v roce 2012 v Českém Těšíně jako subjekt, založený polskými majiteli s cílem poskytování služeb agentur práce podle českého práva. Povolení od MPSV obdržela v roce 2014 ještě pod názvem AWR POLKOR s.r.o.. V roce 2017 se přestěhovala do Ostravy a kapitálově do ní - spolu se změnou názvu - vstoupil i český spolumajitel a jednatel, s dlouholetými zkušenostmi z polského trhu.
Bohužel šikanozní přístup českých orgánů ke výměně osoby odpovědného zástupce za občana Polské republiky, korunovaný likvidačními změnami české legislativy vůči malým a středním agenturám práce v červenci 2017, vedl k neobnovení povolení k zprostředkování zaměstnání a majitelé budou raději podnikat na českém trhu se subjekty polského práva. Proto neprodloužili členství v APA.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


12.01.2018

Velký zájem o členství v APA zavalil Výbor APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur byl na sklonku roku 2017 a v počátcích roku 2018 zavalen žádostmi o členství v APA. Tato důvěra nás těší, postupně se jimi zabýváme a jednotlivě je vyřizujeme. Jde obvykle o měsíc a více trvající proces. Situaci zkomplikoval přechod kalendářního roku, kdy členové Výboru APA čerpali dovolené a poté se věnovali ročním uzávěrkám ve svých vlastních agenturách práce. Včetně obnovování spolupráce se svými uživateli a agenturními zaměstnanci. Tato činnost trvá a bude dále časově komplikována nastávajícími jarními prázdninami.
Výbor APA neustává ani ve svých aktivitách proti červencovým novelám Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti, které zlikvidovaly 544 agentur práce na podzim 2017. Velkým tempem pokračuje příliv dalších nových žádostí, které vyžadují pečlivé prozkoumání. Proto Výbor APA prosí žadatele o trpělivost.
Další Shromáždění členů APA, kam předpokládáme pozvání do té doby přijatých nových členů APA, se bude konat v úterý 27.2.2018 v Praze na Florenci, budově Florentinum, v zasedacím sále Hospodářské komory ČR od 11 hodin.

Více informací o možnostech členství, přihlášce a požadovaných dokumentech příloh naleznete v záhlaví seznamu členů APA.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.01.2018