Aktuality

Aktuality rok 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 a starší.

31.12.2021

PF 2022 od Asociace pracovních agentur

V srpnu 2021 se nám povedlo uzákonit postih uživatele za najímání nelegálních pseudoagentur. Na rok 2022 je v legislativním plánu vlády zrušení nesmyslného povinného pojištění agentur práce proti úpadku. Nikomu nikdy nepomohlo, jen nás finančně vysává. Povede se nám to? A budete u toho jako členové APA?

01.12.2021

ONLINE - AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup) - POZOR, ZMĚNA! SEMINÁŘ SE KONÁ POUZE ONLINE VE STEJNÉM TERMÍNU PONDĚLÍ 13.12.2021 9-14,30 HODIN.

V návaznosti na zpřísněná opatření vlády a vyhlášení Nouzového stavu, ale i přihlášek drtivé většiny účastníků, jsme se po poradě spolupořadatelů akce rozhodli seminář Agenturní zaměstnávání v pondělí 13.12.2021 9-14,30 hodin konat POUZE V ONLINE formě jako webinář v prostředí MS teams. Podkladové materiály a link na připojení bude zaslán předem.

Dosavadní přihlášky a uhrazené účastnické poplatky zůstávají v platnosti. Dosavadní přihlášení, kteří chtěli uhradit účastnický poplatek na místě konání, tak musí učinit převodem nejpozději do 09.12.2021, jinak jejich přihláška zaniká. Účastnický poplatek činí za osobu 2.400,- Kč, u členů AKV pouze 1.300,- Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu 249804848 /0300, variabilní symbol 2002, do Zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka. IČ AKV je 45770689, AKV není plátcem DPH. Cena webináře zahrnuje kurzovné a podkladové materiály.
Závazně se lze přihlásit a uhradit platbu na výše uvedené konto nejpozději do 09.12.2021 na e-mailové adrese seminare@akvpracpravo.cz.


Před datem konání webináře obdrží všichni přihlášení s uhrazeným účastnickým poplatkem do svého emailu podkladové materiály a přihlašovácí adresu pro online vstup na webinář v prostředí MS Teams. Na tu se 13.12.2021 mezi 8,30-9,00 hodinou v rámci prezence přihlásí a ověří si, že na svých zařízení vidí dobře obraz, slyší zvuk, funguje jim chat. Od 9 hodiny se webinář rozběhne, bude pamatováno na hygienické a občerstvovací přestávky. Plánujeme ho pro účastníky nahrávat.

S díky za pochopení situace za spolupořadatele Ing. Radovan Burkovič, 1.místopředseda AKV a prezident APA

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, Asociace pracovních agentur a Státní úřad inspekce práce Vás zvou na
ONLINE webinář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup). Místo a čas konání ONLINE v pondělí 13. prosínce 2021 od 9.00 do 14.30 hodiny.


Webinář je určen vedoucím pracovníkům agentur práce a soukromým podnikatelům provozujícím tyto agentury, zájemcům o podnikání v agenturním zaměstnávání, personalistům a vedoucím pracovníkům firem, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou zprostředkování zaměstnání jak z pohledu agentury práce, tak objednávající firmy-uživatele jejich služeb.

PROGRAM WEBINÁŘEE - V praxi firem i agentur práce se vyskytují stále nejasnosti při posuzování i běžných situací spojených se zprostředkováním zaměstnání, které je u nás rozsáhle regulováno zákonem o zaměstnanosti a zákoníkem práce. Přestože je česká právní úprava na světě už 18 let, prošla mnohými novelizacemi. Připomeňme poslední (a velmi „tvrdou“) s účinností v průběhu července 2017, kdy přišlo o povolení k zprostředkování zaměstnání během pouhých 3 měsíců 544 agentur práce, tj. 40% legálního agenturního trhu. A s ní se ocitli v problému nelegálního zprostředkování a nelegálního zaměstnávání i jejich klienti z řady firem a agenturních zaměstnanců. Seminář provede problematikou od založení agentury práce, přes běžný provoz, styk s klienty z řad firem i uchazečů o práci až po plnění všech povinností. Zejména ukáže správnou praxi při sjednávání obvyklých smluvních dokumentů a řešení trojstranného vztahu firma/uživatel – agentura práce – agenturní/zprostředkovaný zaměstnanec. A to i ve světle nejnovější soudní judikatury, přestupků na poli agenturního zaměstnávání a hrozících postihů. Kromě toho se výklad zaměří i na základní rozlišení praktik zastřeného agenturního zaměstnávání a jak poznat legální hráče na trhu. Včetně nejnovější legislativy o postihvání uživatelů za umožnění zastřeného agenturního zaměstnávání.

Jako lektoři na webináři vystoupí přední odborníci:
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, který bude seminář i moderovat a zaměří se na úpravu agenturního zaměstnávání vyplývající ze Zákoníku práce
Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur, 1.místopředseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, spolumajitel a jednatel agentury práce s 31 letou tradicí, který probere zejména praktickou stránku založení a fungování agentury práce dle zákona o zaměstnanosti
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce a ředitel odboru inspekčních činností, který probere nejčastější pochybení v agenturním zaměstnávání ze strany firem i agentur práce a příklady z inspekční činnosti včetně hrozících postihů.

Lektoři se zaměří zejména na tyto otázky:
• postavení agenturního zaměstnance v zákoníku práce, jeho práva a povinnosti, zásada rovného odměňování a ostatních pracovních podmínek s „kmenovými“ zaměstnanci
• vztah agentur práce a firem-uživatelů jejich služeb podle zákoníku práce, povinnosti těchto subjektů
• pracovnělékařské prohlídky a pracovnělékařské služby pro agenturní zaměstnance
• povinná smluvní dokumentace a její náležitosti vyplývající ze zákoníku práce
• podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě zprostředkování a poradenství, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
• podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě dočasného přidělování, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti,
• osoba odpovědného zástupce, požadavky, nároky, práva a povinnosti, hrozby
• proces vydání povolení agentuře práce, působnost GŘ ÚP, MV ČR, vzorové povolení, metodika, nejčastější chyby
• plnění povinností agenturou práce a hrozby odejmutí povolení
• zastřené agenturní zaměstnávání, nejčastější příklady obcházení či porušování zákonné úpravy
• činnost a působnost Státního úřadu inspekce práce a dalších orgánů na poli agenturního zaměstnávání (Úřady práce, Policie ČR, Finanční úřady, ČSSZ a další)
• příklady postihů a správné praxe při řešení běžných situací v agenturním zaměstnávání.
Účastníci obdrží podkladový materiál, a to včetně vzorové žádosti o povolení, vzoru Dohody o dočasném přidělení, Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti, Pokynu k dočasnému přidělení či osnovy BOZP. Lektoři odpoví na dotazy účastníků.

•   Diskuze   •


22.11.2021

Současná úroveň minimální mzdy je přiměřená. Její nárůst od roku 2022 o celý 1 tis. Kč je neskutečným populismem končící levicové menšinové vlády ANO + ČSSD s podporou KSČM

Asociace pracovních agentur (APA) dlouhodobě a konzistentně zastává názor, že minimální mzda, nesvázaná s produktivitou práce a rostoucí bez ohledu na hospodářské cykly, dokonce bez ohledu na hospodářskou krizi, způsobenou restriktivními opatřeními končící vlády díky koronavirové hysterii, je úplný nesmysl v podání populistických ekonomických diletantů. Přesto vláda, zastoupena ministryní Maláčovou z ČSSD na MPSV, opět prosadila zvýšení minimální mzdy pro rok 2022 a to dokonce o 1 tis. Kč. Tedy s povinnými odvody pro zaměstnavatele o 1.340,- Kč. Rozhodování jako z jiné planety a samozřejmě bez jakékoli odpovědnosti, když ČSSD ani KSČM se do Sněmovny Parlamentu ČR ve volbách nedostaly a vládní hnutí ANO končí v opozici. Fakticky je to časovaná bomba budousí vládě 5koalice, která kromě rok a půl trvající decimace hospodářství nesmyslnými vládními opatřeními, růstu cen energií a narušených logistických řetězců bude řešit administrativné plošné zvýšení mzdových nákladů. Nejen v soukromé, ale díky dalším návrhům končící vlády i ve statní sféře. A to vše na stamiliardový dluh státního rozpočtu.

Ministerstvo práce prosadilo, aby zaměstnavatelé s účinností od 1. ledna 2022 vypláceli zaměstnancům o 1.000,- Kč měsíčně hrubého více, než v současnosti. K tomu by zaměstnavatelé měli vyplácet i vyšší zaručené mzdy.. Jde o již deváté zvýšení minimálních a zaručených mezd za posledních 8 let, kdy spolu vládne ANO a ČSSD, podpořené některou z dalších stran. APA proto podpořila stanoviska Hospodářské komory a AMSP, jíchž je členem, že vzhledem k pokračujícím restriktivním opatřením vlády proti šíření nemoci covid-19 považuje všechny varianty na zvýšení minimální mzdy za nepřiměřené a naprosto mimo ekonomickou realitu podnikatelského sektoru. Leč hlas těch, kteří jako jediní přinášejí této zemi práci a peníze, byl opět nevyslyšen.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


30.11.2021

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost CZECH CAREER s.r.o. z Liberce.
Pracovní agentura Czech Career s.r.o. působí převážně na pracovním trhu Libereckého kraje. Dodává především výrobní operátory a řidiče VZV do výrobních společností, zejména v oblasti automobilového průmyslu. Je licencovaná pracovní agentura s povolením MPSV pro dočasné přidělování zaměstnanců k uživateli. Pracovníky dodává jak ze zemí EU tak i mimo EU. Jedná se zejména o země jako jsou Polsko, Slovensko, Česká republika, Gruzie, Bělorusko, Rusko, Ukrajina.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


12.10.2021

Už nás zase najdete v rekonstruovaných prostorách naší kanceláře na budově A 3.patro, dveře č. A318

Před rokem jsme vyklidili kvůli rozsáhlé rekonstrukci interiérů a všech rozvodů naši kancelář na Kolejích VŠB-Technické univerzity Ostrava, budově A, 3.patře a uchýlili se do azylu malé kanceláře na spojovací chodbě v přízemí J107. Nábytek a vše ostatní pak skončilo na rok provizorně ve skladu. K 01.09.2021 nám byla kancelář předána zpět a my ji začali opět zařizovat. Od nuly, protože se měnily podlahy, natahovaly sítě do zdí a kompletní proměnou prošel i strop, svítidla požární a kouřová signalizace. Přeložením internetu a dodáním žaluzií jsme nyní opustili provizorní kancelář.

Už nás najdete zase na budově A kolejí VŠB-TU ve 3.patře naproti schodišti, kancelář č. A318. Pro veřejnost je otevřeno každé pondělí 9-15 hodin, jindy dle domluvy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


06.10.2021

Noví členové v APA - DOSÁHLI JSME HRANICE 50 ČLENŮ APA !

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost FANCY WORK s.r.o. z Hodonína.
STALA SE JUBILEJNÍM PADESÁTÝM AKTIVNÍM ČLENEM APA, když za dobu dvacetileté historie prošlo asociací 73 členských agentur práce.
FANCY WORK s.r.o. se zabývá převážně zajištěním zaměstnanců pro autodopravu či stavebnictví. Pracovní sílu zajišťuje nejen ze států Evropské Unie jako Česká Republika a Polsko, ale také ze zemí mimo EU jako je Ukrajina, Bělorusko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Gruzie.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


31.08.2021

Omezení provozu kanceláře APA v průběhu měsíce září 2021

Od 11.8.2020 do 31.08.2021 trvala komplexní rekonstrukce vnitřních prostor, rozvodů elektřiny, vody, vzduchotechniky a požárního zabezpečení výškové budovy A kolejí Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, kde sídlila ve 3.patře Asociace pracovních agentur. K 1.září 2021 nám byly prostory předány. Do doby kompletního nastěhování bude kancelář APA stále v náhradních prostorách J107. Otevřena pro veřejnost je stejně, každé pracovní pondělí od 9 do 15 hodin. V ostatní dny po předchozí domluvě.

vyvěsní cedule


Kromě nábytku a vybavení je nutno dořešit počítačovou síť a přeložku inetrnetové přípojky, kde jsme závislí na dodavatelích. Dejte nám proto ještě v září čas na přípravu plného provozu na budově A 3.patro.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


20.08.2021

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost HOLLEN Agency s.r.o. z Mladé Boleslavi.
HOLLEN Agency s.r.o. je součástí nadnárodního koncernu HOLLEN s.r.o. působícího ve čtyřech zemích (Česko, Slovensko, Rusko a Maďarsko) a dceřinou firmou HOLLEN CZ s.r.o.. Jako personální agentura disponuje všemi potřebnými licencemi pro přidělování zaměstnanců a má silné zázemí mateřské firmy spočívající v servisu oddělení personalistiky, financí, operativy i obchodu. Oblast působení je převážně v automotive, ale své služby nabízí i jiným odvětvím průmyslu s pobočkami po celé ČR. Nastavené procesy jsou zaměřené zejména na udržení kvality personálu, pečlivý výběr a testování svých pracovníků a maximální vyhovění požadavkům klientů. Při výkonu své činnosti se řídí platnými směrnicemi, všemi legislativními nařízeními ČR a má uzavřené dostatečné pojištění pro případné způsobení škody.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


12.08.2021

Omezení provozu kanceláře APA v průběhu měsíce srpna 2021

Od 11.8.2020 trvá komplexní rekonstrukce vnitřních prostor, rozvodů elektřiny, vody, vzduchotechniky a požárního zabezpečení výškové budovy A kolejí Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, kde sídlila Asociace pracovních agentur. Předpoklad ukončení prací je září 2021. Nyní je kancelář APA v náhradních prostorách. I ty však postihnou opakované plánované výpadky elektřiny.

Po celou dobu rekonstrukce je kancelář APA přemístěna z budovy A 3.patro do náhradních prostor na spojovací chodbu budov A a C, místnost číslo J107. Otevřena pro veřejnost je stejně, každé pracovní pondělí od 9 do 15 hodin. V ostatní dny po předchozí domluvě.

V souvislosti s přípravou na nový školní rok VŠB-Technické univerzity Ostrava, bude docházet z důvodu revizí a zkoušek elektrické sítě k výpadkům elektřiny v objektu i celém areálu s důsledkem omezení provozu kanceláře APA. A to v průběhu celého měsíce srpna 2021.

Výpadek dodávek elektřiny je hlášen minimálně na středu 18.08. 7-14 hodin, úterý 24.08. 7-14 hodin a pondělí 30.08.20210 7-14 hodin. V tu dobu nebudou dostupné služby kanceláře včetně internetového připojení, telefonického spojení, webu a emailu. V pondělí 30.08.2021 bude kancelář pro veřejnost uzavřena. Případné další dny bude vedení areálu Kolejí a menz VŠB-TUO upřesňovat vždy 3 dny předem.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


31.07.2021

Postih uživatele za příjem zastřeného agenturního zaměstnávání platí od 02.08.2021! Krásný dárek k 20 letům existence APA.

Soustředěným tlakem asociací, zastupujících na českém trhu práce legální agenturní zaměstnávání, APA a APPS, jsme po letech práce dosáhli jednoho z dlouholetých cílů APA k odstranění nelegálních agentur práce – postihu za umožnění zastřeného agenturního zaměstnávání pro uživatele. Protože jen uživatel tvoří nelegální trh a profituje na něm. My, legální agentury práce, pak logicky nedokážeme nelegálům, levnějším až o 52% díky Smlouvám o dílo, Dohodám o provedení práce nebo organizované činnosti OSVČ, konkurovat.

Je tím splněn jeden ze 4 dlouhodobých cílů Asociace pracovních agentur, jak je uvedeno na úvodní webové stránce APA:

APA dlouhodobě podporuje vyčištění trhu práce od nelegálních pseudoagentur

APA podporuje „vyčištění“ trhu s cílem zabránit další činnosti pseudoagenturám, které umožňují výkon nelegální práce, zastřené agenturní zaměstnávání a švarcsystém. Proto APA navrhuje 4 systémová opatření ke zlepšení agenturního zaměstnávání:
1) odstranění diskriminace agenturních zaměstnanců povolením Dohod o provedení práce (DPP) u krátkodobého dočasného přidělování – jen tak bude agenturní zaměstnanec na krátkou dobu max.300 hodin ročně postaven finančně na roveň pseudoagenturnímu zaměstnanci s DPP při zastřeném agenturním zaměstnávání (kdy firmy uzavírají s pseudoagenturou smlouvu o dílo a ona pak se zaměstnanci DPP). Firmy nebudou mít ekonomický důvod používat pseudoagentury, dnešní nelegální trh dostaneme pod kontrolu.
2) online hlášení nástupů zaměstnanců prostřednictvím internetu na ČSSZ - kdo není před nástupem do práce nahlášen, ten je nelegál. Toto je konkrétní a dlouhodobě používané opatření na Slovensku. Odstraníme z trhu nelegální zaměstnance bez smluv a jejich dnešní “zaměstnavatele”. Kontroly pracovišť inspektory budou rychlé a jednoznačné.
3) SPLNĚNO a platí od 02.08.2021 novelou Zákona o zaměstnanosti č.274/2021 Sb. v rámci novely Zákona o pobytu cizinců - spoluzodpovědnost firmy za objednávání legálních agentur práce – objednávající firma rozhoduje o výběru, sepsání smlouvy, srovnatelných podmínkách práce a odměny agenturních zaměstnanců. Ale dnes bez jakékoliv zodpovědnosti a postihu nakupuje levnější nelegální práci od pseudoagentur a tím vytváří nelegální trh - SPLNĚNO
4) zvýšení šance nalézt zaměstnání sdílením databází ÚP a agentur práce při zprostředkování zaměstnání – k anonymizovaným datům o profesích, znalostech a dovednostech uchazečů o práci budou mít přístup online přes internet legální agentury práce. Tím se zvýší možnost, aby uchazeč práce našel místo. Bez toho, aby obíhal úřady a agentury on, budou obíhat jeho data. Podle statistických údajů jsou soukromé zprostředkovatelny práce – agentury práce - dnes 20x úspěšnější při umísťování uchazečů o práci, než státní Úřady práce. Tím snížíme počet nezaměstnaných jejich rychlejším přístupem k práci a současně dostaneme trh zprostředkování pod větší online kontrolu státu.

V novele Zákona o pobytu cizinců se formou poslaneckého návrhu povedlo prosadit také formulaci umožnění zastřeného zaměstnávání uživatelem:
"V § 139 odst. 1 na konci textu písmene i) a v § 140 odst. 1 na konci textu písmene g) se doplňují slova "nebo výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání umožní"."
Je tak díky dosavadním odkazům na daný paragraf možné i jeho pokutování 50.000 – 10.000.000,- Kč pro uživatele plus mezení jeho účasti ve veřejných zakázkách, dále zákaz pro něj zaměstnávat cizince či zákaz žádat o různé státní podpory.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


21.06.2021

Společná iniciativa APPS a APA ohledně článku na IDnes.cz 14.06.2021 „Zaměstnanci agentur nemají podle ČSSD konkurovat neférově českým zaměstnancům"

APPS a APA žádají ve společné iniciativě v reakci na lživý a dehonestující článek na IDnes.cz 14.06.2021 „Zaměstnanci agentur nemají podle ČSSD konkurovat neférově českým zaměstnancům" veřejnou omluvu legálním agenturám práce s povolením GŘ ÚP jak od ministra vnitra Hamáčka, tak ministryně práce Maláčové. Vedení předvolební kampaně ve stylu veřejného ostouzení, dehonestování a pomluv legálních firem, z jejichž daní a daní jejich zaměstnanců jsou mimochodem oba aktéři placeni, je nepřijatelné. Současně vyzývají redakci Idnes.cz, aby se zdržela zveřejňování lží a polopravd a její novináři se chovali jako profesioálové a informace politiků před zveřejněním prověřovali minimálně směrem k platné legislativě.

SPOLEČNÁ INICIATIVA APPS A APA K ČLÁNKU MINISTRA VNITRA A MINISTRYNĚ PRÁCE ZE 14.06.2021 NA IDNES.CZ.

Podepsáni Členové výboru APA a Prezident APA a Prezídium APPS a výkonný manažer APPS

•   Diskuze   •


04.06.2021

Asociace pracovních agentur (APA) slaví 20. výročí

20 let existence slaví v červnu Asociace pracovních agentur, sdružující zejména malé a střední agentury práce s českými majiteli, kteří v nich zároveň pracují. Významně se podílí na ochraně pracovního trhu a prosazování zájmů agentur práce, agenturních zaměstnanců a uživatelů jejich služeb.

Aktuální omezující, zakazující a přikazující opaření ministrstva zdravotnictví (ANO) a vlády ČR (ANO+ČSSD) v souvislosti s koronavirem bohužel neumožňují uspořádat důstojnou oslavu takového výročí, naplánovanou původně na 17.-18.06.2021 v Praze, kde byla APA před 2 dekádami založena. Ani venku, natožpak uvnitř. Jsme proto nuceni ohlášenou oslavu přesunout na podzim 2021.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


15.05.2021

APA nesouhlasí a dalším pokračováním testování ve firmách, natožpak zkrácením intervalu testování

Zmateně a zcela odtrženě od praxe vládou přijaté testování ve firmách, které doposud musí každý týden podstoupit všichni zaměstnanci a osoby pohybující se v areálu firmy, trvá a časově, finančně a administrativně zatěžuje firmy i jejich zaměstnance. Ti závislí na příjezdech hromadné dopravy do práce musí desítky minut věnovat úkonu, který naprosto o ničem nevypovídá. Kromě faktu, že firmy nejsou žádnou líhní virů a zaměstnanci jejich roznašeči, když data od členských agentur práce hovoří jasně. Obvykle na 400-500 antigenně otestovaných připadá 1 pozitivně testovaný, ale následný PCR test ho obvykle vyloučí jajo negativního.

APA proto volá po ukončení tohoto nesmyslu ve firmách, který se stejně jako hromadné testování ve školách ukázal jen jako černá díra na peníze firem a škol a rychlý výdělek pro koronavirové milionáře. Absolutně pak nesouhlasí se zavedením kratších intervalů, už nynější jsou hlavně ve firmách s nepravidleným režimem obtížně realizovatelné a drahé. Vládou nastavená podpora ve výši 60,- Kč / zaměstnanec / týden je pak směšně trapná. Testů zpočátku nebyl dostatek, stály i několik stokoru. Pak jich bylo na trhu více, ale přiblížit se k ceně 60,- Kč znamenalo a znamená nakupovat v tisících kusech naráz.   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


15.04.2021

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost SIMIKIEL CONSULT s.r.o. z Olomoucka.
Působí od roku 2015 na českém trhu převážně v Olomouckém kraji. Zabývá se zprostředkováním zaměstnání pro všechny druhy prací v oboru Strojírenství, převážně na pozice zámečník, svářeč, frézař, obsluha CNC strojů, vazač, lakýrník, či dělník a tyto nabízí firmám. Volná místa poskytuje uchazečům o práci většinou v Uničově, Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku, Litovli, Libině a okolí těchto měst. Povolení k zprostředkování zaměstnání od GŘ ÚP ČR formou dočasného přidělování má na dobu nerčitou.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


29.03.2021

Vláda ČR s poslanci ANO, ČSSD a KSČM prodloužila faktický lockdown České republiky do 11.04.2021. APA je k dispozici svým členům dále online a telefonicky

V pátek 28.03.2021, na svém večerním zasedání, vyhlásila nepoučitelná vláda ČR prodloužení Krizových opatření z 26.02.2021, a díky poslancům ANO, ČSSD a KSČM prodloužila faktický lockdown České republiky a Nouzový stav do 11.04.2021. Tím i po původně slibovaném nutném 1 měsíci předchozího Nouzového stavu zůstává kompletně uzavřeno i to málo, co bylo doposud omezeně otevřeno.

Kanceláře agentur práce sice uzavřením přímo dotčeny nejsou, ale vztahují se na ně další omezení provozu a nutnost přijetí různých opatření. Například uzavření kanceláří a práce z domu všude tam, kde je to možné. Nebo zákaz pohybu mezi okresy, kdy se komplikují cesty zaměstnanců zejména v aglomeracích a okresech sousedících s těmi více průmyslovými. Na Asociaci pracovních agentur jako spolek se žádné výjimky nevztahují, přechází proto jako v březnu 2020 a březnu 2021 i počátkem dubna 2021 na home office a je k dispozici svým členům dále online a telefonicky. V kanceláři APA osobně nikoho nezastihnete. V praxi se tak opakovaně ukazuje, jak je důležité být členem v podnikatelského sdružení, jímž APA je.

Emailem a telefonicky je APA k dispozici i pro širokou veřejnost, které poskytuje poradenství v pracovně právních otázkách zdarma.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


21.03.2021

Vláda ČR, ani žádné z jejích ministerstev, doposud neodpovědělo na jasné otázky APA kolem testování agenturních zaměstnanců zaslané datovou schránkou 04.03.2021

V pátek 26.02.2021, na svém večerním zasedání, vyhlásila nepoučitelná vláda ČR 20 nových Krizových opatření, počínaje x-tým Nouzovým stavem, fakticky lockdown České republiky. Současně vyhlásila povinné testování zaměstnanců velkých firem nad 250 zaměstnanců a poté středních 10-49 zamětsnanců. Posléze i malých 1-9 zaměstnanců. Po 2 týdnech se ukázalo, že firmy nejsou žádným semeništěm chorob, jak vláda opakovaně sugerovala skrze servilní média veřejnosti. Současně se opět ukázala opakovaná neschopnost či úmysl vlády, nechat na koronaviru vydělávat spekulatny. S nařízenými testy by občan i podnikatel logicky očekával současné úřední zastropování jejich ceny a to, že vláda jich má ve skladech státních rezerv dostatek. Opak byl a je pravdou, ceny testů rázem vystřelili i do 5 násobných výšek a vláda nabídla firmám směšnou podporu 60,- Kč/test. To přímo nahrává podezření na korupci. Stejná situace byla u nařízených roušek a respirátorů. Po roce přehmatů a omylů vlády s koronavirem to už nemůže být ani hloupost dotyčných, ani náhoda. Jen další okrádání firem a občanů z moci úřední.

Další kolaps a nepřipravenost vládních nařízení ukázala neschopnost státu pozitivně firmami otestované zaměstnance obratem otestovat ve státních zdravotnických zařízeních PCR testy a tím potvrdit nebo vyvrátit výsledek samotestu. Nezřídka čekají zaměstnanci i několik dní, než jsou na státem potvrzený test pozváni. Mezitím nemohou do práce a také jejich rodina a lidé, s nimiž se setkali nevědí, zda měli kontakt s pozitivině testovaným či ne. Prostě jen pokračování chaosu.

Kapitolou samou pro sebe pak byla nařízení o povinném testování z hlediska běžné podnikové praxe. V areálech velkých firem s povinností testovat běžně působí kromě kmenových zaměstnanců též destíky až stovky spolupracujcích menších firem či živnostníků. Počínaje bezpečnostní službou na vrátnicích a recepcích, přes úklidovou službu, kuchaře podnikových kantýn, pracovníky skladů, logistiky atp.. A samozřejmě agenturní zaměstnanci. Běžná tak byla situace, kdy na některé spolupracující nebo setkávající se zamětsnance se povinnost testovat vztahovala, zatímco na jiné ne. To vláda - opět dodatečně - později upravila. Nyní se na pracovištích firem s povinným testováním musí testovat všichni ostatní přítomní. Co však - s farizjským poukazem na dostatek času a vykazování až v dubnu 2021 - doposud vláda neupravila, je otázka vykazování testů, evidence testovaných, placení testů a vyúčtování příspěvků od zdravotních pojišťoven. Povinnost byla uložena provozovateli výrobního areálu, ale jen část zaměstnanců jesou jeho vlastní. Jen ty má evidovány a zná zdravotní pojišťovnu. U ostatních nezná ani nejsou zdravotní pojišťovnou evidováni mezi jeho zaměstnanci. Jako za posledních 12 měsíců se zde zase a opakovaně ukázala totální odtrženost vládních politiků a úředníků od letité podnikové praxe. To je neomluvitelné a stále dokola.

Asociace pracovních agentur poskytuje konzultace a pomoc svým členům, zasaženým opatřeními vlády proti koronaviru. Proto se znalostí praktické stránky věci odeslala vládě a příslušným ministerstvům datovou schránkou seznam dotazů k praktickému provádění testování s ohledem na agenturní zaměstnance. Je příznačné, že doposud kromě potvrzení o obdržení dopisu s dotazy či zprávy o předání na MPO, nedostala ani jednu odpověď. To je naprosto nepřijatelné.

Jediné pomoci obratem se APA dostalo od Hospodářské komory ČR, jíž je členem. Její tým právníků z poradenského centra se pokusil na část otázek odpovědět. Avšak jak konstatoval (cituji) "je nezbytné naši odpověď považovat za nezávazný názor, který se dle dalšího vývoje situace může dále pozměnit. Pro jednoznačný a závazný výklad Vám proto doporučujeme obrátit se přímo na navrhovatele Opatření, tj. legislativní odbor Ministerstva zdravotnictví České republiky." (konec citace) A to stále mlčí.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


28.02.2021

Vláda ČR vyhlásila svými pátečními nařízeními fakticky lockdown České republiky. APA je k dispozici svým členům opět online a telefonicky

V pátek 26.02.2021, na svém večerním zasedání, vyhlásila nepoučitelná vláda ČR 20 nových Krizových opatření, počínaje x-tým Nouzovým stavem, fakticky lockdown České republiky. Tím od ranních hodin soboty 27.02.2021 a následně jako přes kopírovací papír na období od pondělí 01.03. do neděle 28.03.2021 kompletně uzavřela i to málo, co bylo doposud omezeně otevřeno.

Kanceláře agentur práce sice uzavřením přímo dotčeny nebyly, ale vztahují se na ně další omezení provozu a nutnost přijetí různých opatření. Například uzavření kanceláří a práce z domu všude tam, kde je to možné. Nebo zákaz pohybu mezi okresy, kdy se komplikují cesty zaměstnanců zejména v aglomeracích a okresech sousedících s těmi více průmyslovými. Na Asociaci pracovních agentur jako spolek se žádné výjimky nevztahují, přechází proto jako v březnu 2020 na home office a je k dispozici svým členům opět online a telefonicky. V kanceláři APA osobně nikoho nezastihnete.

Asociace pracovních agentur bude jako na jaře 2020 poskytovat konzultace a pomoc svým členům, zasaženým opatřeními vlády proti koronaviru. V praxi se tak opakovaně ukazuje, jak je důležité být členm v podnikatelském sdružení, jímž APA je. Emailem a telefonicky je APA k dispozici i pro širokou veřejnost, které poskytuje poradenství v pracovně právních otázkách zdarma.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


26.02.2021

Rekonstrukce hlavní vrátnice A, B kolejí VŠB-TUO, změna přístupu do kanceláře Asociace pracovních agentur v průběhu měsíce března 2021.

Od 11.08.2020 začala komplexní rekonstrukce vnitřních prostor, rozvodů elektřiny, vody, vzduchotechniky a požárního zabezpečení výškové budovy A kolejí Vysoké školy báňské-Technické univerzity, kde sídlí Asociace pracovních agentur. Předpoklad ukončení prací je září 2021. Proto je kancelář Asociace pracovních agentur po tu dobu ve spojovací chodbě J, dveře č.107.

Od 01.03.2021 začíná také rekonstrukce hlavní vrátnice A, B kolejí VŠB-TUO. Dojde po tu dobu také ke změně přístupu do kanceláře Asociace pracovních agentur. Z hlavního parkoviště a konečné autobusů MHD Studentské koleje pokračujte dále šikmo vpravo k oranžovobílé budově C. Projdete průchodem a rovně k vrátnici C kolejí VŠB-TUO. V budové C hned odbočíte doprava na prosklenou spojovací chodbu J a po cca 100 metrech se nade dveřmi nachází orientační vývěsní štít.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


12.02.2021

Business snídaně členů KHK MSK - nedostatek pracovníků a možnosti řešení této situace - nastínila také APA

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) uspořádala 11. února 2021 online setkání členských firem s názvem Business snídaně členů KHK MSK. Během více než hodinového programu se členské firmy dozvěděly novinky z dění v KHK MSK, právník shrnul některé změny v legislativě u obchodních korporací platných od ledna letošního roku a krátce se také představila pětice nových členských firem.

Hlavním tématem únorového online setkání byl nedostatek pracovníků a možnosti řešení této situace. K tématu se vyjádřily zástupkyně Úřadu práce, které nastínily vývoj nabídky a poptávky na trhu práce v našem kraji a představily projekt Outplacement, díky kterému mají zaměstnanci ve výpovědní době nebo se smlouvou na dobu určitou šanci najít si nové místo ještě před koncem pracovního poměru. Další přednášející představil projekt Moje místo v MSK, který má za úkol pomáhat lidem a propojovat firmy mezi sebou při řešení propouštění a náboru nových zaměstnanců. Představen byl také Hlavní nástroj outplacementu OKD, a.s., program Nová šichta, jehož hlavním posláním je poskytnout pomoc odcházejícím zaměstnancům ze společnosti OKD, zejména s hledáním nového pracovního uplatnění.

V další části se přednášející z řad členských firem KHK MSK, Czech Job Place (zprostředkování cizinců), Asociace pracovních agentur (2 cesty k řešení nedostaku zamětsnanců) a KHK MSK (Režim Ukrajina) věnovali problematice dovozu zaměstnanců ze zahraničí, a to včetně konkrétních rad, jak tyto pracovníky do své firmy získat.

Tato pravidelná setkávání KHK MSK plánuje pořádat každý měsíc s cílem napomáhat budování vztahů mezi členy, vzájemně se poznávat a předávat si cenné rady, kontakty a pomoc při podnikání.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA, člen Představenstva Krajské Hospodářské komory Moravskoslezského kraje


•   Diskuze   •


11.02.2021

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Ekoo Lux Personals s.r.o. z Uničova.
Specializuje se zejména na sektor stojírenské výroby, kam dodává kvalifikované zaměstnance na různé typy obráběcích strojů, ale samozřejmě nabízí i jiné profese. Je rodinnou firmou, které záleží na dobrých vztazích s klienty z řad uchazečů o práci, agenturních zaměstnanců a firem. Jako menší agentura práce se umí zaměřit na individuální potřeby klientů, jejich spokojenost a rozvoj. Má pobočku na Slovensku.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.02.2021

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost VS - LISAV s.r.o. z Jablonce nad Nisou.
Rodinná společnost vznikla v roce 2011 a díky svému zázemí má kromě českého sídla i pobočky na Ukrajině. Odtud je většina agenturních zaměstnanců, kterých ročně zajistí pro české partnery několik set.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


09.02.2021

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Pregati s.r.o. z Chrudimi.
Vznikla v polovině roku 2019 a svou činnost započala na podzim téhož roku. Jsou profesionály ve svém oboru. Pečují o své pracovníky, aby se s nimi cítili dobře a práce je bavila. Pomáhají svým zákazníkům zajišťovat provoz flexibilním dodáním vhodných pracovníků.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


29.01.2021

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost NEO CRAFTS s.r.o. z Prahy.
Uspokojuje potřeby partnerů ve výrobních, logistických a technologických procesech, kde potřebují spolehlivý, stabilní a kvalifikovaný personál. Sdílí navzájem své know-how a poskytuje pracovníky z východní Evropy, zejména z Ukrajiny, na trh práce v České republice, stejně jako v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Poskytuje služby poradenství, personální audit, BOZP poradenství, testování zaměstnanců, zaměstnání, nábor.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


26.01.2021

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost MM Partner Group, s.r.o. z Chrudimi. Společnost se specializuje na nábor pracovníků pro neměcké zákazníky.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.01.2021