Aktuality rok 2019

Aktuality rok 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 a starší.

23.12.2019

20.12.2019

Asociace pracovních agentur (APA) má k neustálému a neúměrnému zvyšování minimální a zaručené mzdy konzistentní názor - je to špatně - i pro rok 2020

APA vydala stanovisko k Nařízení vlády o minimální mzdě na rok 2020. Obecně nepovažuje APA tento zásah do soukromoprávního trhu práce za správný, přestože v mnoha oborech jsou dnes podnikatelé nuceni kvůli chybějícím profesím na trhu práce platit o desítky procent vyšší mzdy. Bohužel administrativně nařízené hranice zaručených mezd, je opět nutí pro jistotu projít všechny pracovní smlouvy a dohody, aby se náhodou nedopustili pochybení. Tento institut státní správa totiž s oblibou kontroluje a pokutuje. A vydávání tak důležité změny, která negativně ovlivní všechny plány a rozpočty, o přenastavování software nemluvě, 3 dny před Štědrým dnem a 10 dní před Silvestrem je výsměchem zaměstnavatelům a ukázkou neschopnosti jak vlády hnutí ANO, tak zejména ČSSD, která dlouhodobě vede Ministerstvo práce a sociálních věcí.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


07.12.2019

Počet cizinců působících na českém trhu práce roste - APA chystá s AKV Seminář Zaměstnávání cizinců 13.2.2020 v Praze

Jak je patrné ze statistik MPSV a Českého statistického úřadu, počet cizinců působících na českém trhu práce neustále roste. Už v červnu 2019 dosáhl téměř 700.000 osob. Podíl cizinců na celkové zaměstnanosti v ČR je 13,2% a i toto číslo stoupá. Asociace pracovních agentur proto ve spolupráci s AKV chystá na 13.únor 2020 v Praze seminář Zaměstnávání cizinců. Přednášet budou zástupci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí a AKV.

Cizinci na trhu práce většinou působí v roli zaměstnanců, k 30.6.2019 to bylo 606.483 osob. Ve srovnání s prosincem 2018 se došlo k navýšení o 38.000 osob. Přes 60% z celkového počtu cizinců zaměstnanců tvoří občané Evropské unie, jen 40% jsou cizinci z třetích zemí, kteří pro práci v ČR potřebují pobytové vízum a pracovní povolení.

Nejvyšší podíl zaměstnanců z občanů EU jsou Slováci, k 30.6.2019 celkem 191.418 osob. Za nimi jsou občané Polska (45.187), Rumunska (43.055) a Bulharska (34.834). Ti všichni mohou pracovat v ČR zcela bez omezení, pouze je musí firmy nahlásit Úřadu práce. Jak nástup, tak ukončení zamětsnávání. Zejména proto, aby v zemi původu třeba nepobírali podporu v nezaměstnanosti a současně v sousední zemi vesele pracovali. Ze zemí mimo EU, tedy s potřebou pracovního povolení, jsou nejvíce zastoupeni občané Ukrajiny, 152.699 osob. O řád méně je občanů Ruské federace (15.078) a Vietnamců (12.926).

Cizinci v postavení zaměstnanců podle státního občanství ke 30. 6. 2019:
Podle údajů MPSV dělá nejvíce cizinců ve zpracovatelském průmyslu, skoro 30%. Aadministrativní a podpůrné pozice, kam spadá částo i agenturní zaměstnávání, dělají skoro 18?% z celkového počtu cizinců evidovaných úřady práce. Až za nimi je pak maloobchod a velkoobchod, oprava a údržba motorových vozidel a stavebnictví.

Cizinci evidovaní ÚP podle klasifikace ekonomických činností v letech 2008–2018 (v tis. osob):
   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


30.11.2019

MORAVSKOSLEZSKÝ VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL - STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK, PROJOB 6.-7.12.2019 Ostrava-černá Louka

Na tradičním veletrhu bude přítomna i Asociace pracovních agentur. Na místě bude poskytovat zdarma poradenství přítomným uchazečům o práci, zaměstnancům a zaměstnavatelům, jak je ostatně jednou z náplní činnosti APA. Tak, aby agenturní zaměstnávání vždy probíhalo hladce a v souladu se zákony České republiky. Činnost APA je edukační a slouží kultivaci trhu práce.

Máte-li zájem založit si agenturu práce, vstoupit do APA nebo se poradit o věcech, agentury práce trápících, jste vítáni. V pátek od 9 do 17 a v sobotu od 9 do 14 hodin.

APA, založená roku 2001, je neziskovou nepolitickou profesní organizací sdružující agentury práce. Členové mají povolení GŘ ÚP ČR ke zprostředkování zaměstnání, podepsali Etický kodex APA a dodržují Stanovy APA. Jejich zájmy APA zastupuje. APA jako sdružení legálních agentur práce připomínkujeme zákony a kultivuje trh práce. Chrání agenturní zaměstnance a uživatele, sdílí znalosti a zkušenosti mezi svými členy. APA je k dispozici všem, kteří potřebují informace týkající se agenturního zaměstnávání, Zákona o zaměstnanosti či Zákoníku práce. Dotazy lze zasílat na info@apa.cz, mnoho odpovědí je v Aktualitách nebo Diskusi na webu www.apa.cz.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


25.11.2019

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost ARARAJUBA s.r.o. z Prahy. Specializuje se od roku 2018 na přímé zprostředkování zaměstnání do firem a poradenství v agenturním zaěstnávání.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.11.2019

PLNĚ OBSAZENO, DALŠÍ TERMÍN 16.04.2020. Prosincový termín Semináře AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z, který se bude konat v úterý 10. prosince 2019 9-14:30 hodin, CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, je plně obsazen

Pro trvající velký zájem, který ihned po konání zářijového termínu naplnil i kapacitu sálu opakovaného semináře 10.12.2019, se podařilo pořadateli AKV zdvojnásobit velikosti sálu. Ani to však nestačilo a měsíc před konáním je již termín 10.12.2019 plně obsazen.

Proto AKV, APA a SÚIP vypisují další termínu 16. dubna 2020, který už bude zahrnovat jak novou legislativu platnou od 1.1.2020, tak změny navazující na legislativní proces s očekávaným začátkem platnosti od 1.7.2020. Přihlašování bude možné od února 2020 na webu AKV.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


30.10.2019

Asociace pracovních agentur se na letošním výjezdním Shromáždění členů APA v Hranicích na Moravě zabývala službami pro agentury práce, vítala nové členy, řešila legislativní záměry a členové sdíleli své zkušenosti v rámci zasedání i v neformální části dvoudenního programu

Dovudenní výjezdní zasedání Shromáždění členů Asociace pracovních agentur se konalo ve dnech 18. a 19.10.2019 v Hranicích na Moravě, Hotelu Centrum***. Každá členská agentura mohla být zastoupena 2 osobami. Ubytování a program zajistila hostitelská agenturá práce, nový člen APA, SKS Business Unit. Shromáždění členů APA bylo usnášeníschopné.

Aktuální počet členů APA byl 42, v roce 2019 se Výboru APA i nadále daří získávat nové členy. I na tomto zasedání se tak představili někteří noví členové.
Symantec Group s.r.o.
je společnost působí převážně lokálně v automotive a strojírenství, konkrétně v železárnách, okrajově v tiskárnách. Specializuje se na Třinecko, obhospodařuje i Český Těšín.
Kraftman s.r.o., jehož majitelé jsou původem z Ukrajiny, ale už dlouho působí v ČR i v jiných činnostech, podniká v Praze. Agentura práce je na trhu v ČR krátce, ale má možnost využívat pro sebe i své partnery síť náborových kanceláří na Ukrajině, může dodávat zaměstnance kamkoliv do zemí EU dle konkrétních požadavků.
Sequester Employment EU s.r.o. vlastní majitelé původem ze Srbska, už dlouho podnikající v rámci celé EU, mj. v SRN. Jsou nová agentura práce na trhu a chtějí se specializovat na dovoz srbských zaměstnanců.

Prezident APA navrhl hlasování o zápisném a členských příspěvcích na rok 2020, návrh Výboru APA zněl zachovat je v dnešní podobě. Tj. zápisné ve výši Kč 10.000,- a v roce vstupu se členský příspěvek už neplatí. Členské příspěvky ve výši Kč 10.000,- splatné dle Stanov APA do konce ledna daného roku. Návrh byl jednomyslně schválen a zápsiné i členské příspěvky pro rok 2020 jsou v současné výši.

Partner Shromáždění členů APA, firma Red stone now s.r.o., představila produkt Caschbot. Nabízí snadné a rychlé on-line financování a pojištění faktur, řeší problémy s cash flow, řeší dlouhé splatnosti faktur. Jak klienty s 50 mil. Kč obratu ročně, tak i 300 mil. Kč. První fakturu lze poslat do systému online na vyzkoušení zdarma, Cashbot je připraven financovat ji do druhého dne, kdy zašle na účet firmy 70-80% hodnoty faktury. Nabízí i službu pojištěná faktura (více na www.pojistenafaktura.cz ČSOB pojišťovna, lze pojišťovat i jednotlivé faktury). Mají scoringový model, podle něhož posuzují klienty agentur práce. Cena služby je 1-2% měsíčně (12-24% p.a.) bez dalších poplatků za rezervaci zdrojů, úvěrový účet, vedení účtu atd. atd.. Jde o zcela bezpapírový proces. Pokud fakturu neprofinancují, dávají to ihned vědět, protože je tam riziko a pochybnost o klientovi agentury práce, takže i toto je přínos jejich služby, přináší to obezřetnost. Registrace do systému zabere pár minut, faktury se nahrávají přímo do systému. Faktury berou od minimální částky 3 tis. Kč. Co se odbornosti týče, stojí za nimi E&Y, pro klienty poskytuji helpline. Na trhu jsou 1,5 roku, jsou startup. Člen APA SKS Business Unit službu odzkoušel, byl spokojen, narazil jen na povolený limit, kdy vždy proplácejí 70-80% faktury. Když chce klient jen nižší částku, tak to zatím neumí. Je to kvůli ručení, kdy se ručí celou fakturou a plnění by bylo malé a neadekvátní. Jde v podstatě o doplněk financování pro rostoucí klienty. Je to pro české firmy a české klienty.

Následovala panelová diskuse s přítomnými zástupci managementu České pojišťovny, Parters Market a Unicredit bank. Česká pojišťovna, nabídla pojištění proti úpadku agentur práce a další své produkty. Aktuálně fúzují s Generali, od prosince budou Generali česká pojišťovna. V diskusi se řešily i převzaté a užívané věci agenturními zaměstnanci, kde dochází k ztrátám, ty bývají bohužel nyní v rámci plnění limitovány, ČP pracuje na přizpůsobení praxi. Pokud je člen APA klientem ČP, lze se podívat na pojistnou smlouvu a zjistit, zda nejde najít lepší cenu pojistného. Pokud je člen APA klientem jiné pojišťovny, zkusí mu ČP nabídnout lepší podmínky. Bezplatná jsou jak analýza smluv, tak poradenství a vyhotovení konkurenční nabídky.
Parters Market a Unicredit bank měli společnou nabídku v rámci franšízy, kde nabídli firemní pojištění a služby makléře. Dělají tak analýzu nabídek napříč celým trhem pojistných produktů a až po analýze toho, co klient opravdu potřebuje. V rámci Unicredit nabízejí výběry zdarma z bankomatů v ČR i zahraničí pro agenturním zaměstnance s běžnými účty, které jsou bez poplatků. Měsíční obrat na účtu 12 tis. Kč je jediná podmínka těchto služeb.
Výbor APA a členové následně diskutovali o možnosti povinného pojištění proti úpadku v rámci celé APA, kdy by se pojistná částka rozpočítávala mezi jednotlivé členy, ale ti by byli pojištění na maximum možného. Prezident APA dal následně hlasovat, zda se má Výbor APA touto věcí zabývat a získat takovou nabídku od pojišťoven. Návrh byl schválen.

Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy. Výbor APA konzultoval mezi sebou veškeré věci elektronicky. Stav ústavních stížností nečlenských agentur práce, které APA metodicky podporuje, na novely zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce z července 2017 se nezměnil, stále leží na ÚS. Vzhledem k tomu, že zde druhý rok leží i prezidentem Zemanem podaná stížnost na Lex Babiš se možná dostaneme na řadu až v roce 2020.
Dlouze byla prezentována dosavadní opakovaná jednání s GŘ ÚP na úrovni generální ředitelky o nedodržování zákonem daných lhůt při obnově povolení k zprostředkování zaměstnání, vysvětleny problémy na GŘ ÚP, které od data minulého zasedání bohužel postihly další členské agentury práce. Krize na GŘ ÚP trvá, byly podány první žádost o náhradu škody a nečlenské agentury práce podaly trestní oznámení na odpovědné zaměstnance pro zneužití pravomoci veřejného činitele. Členské agentury práce musí podávat žádosti o prodloužení hned první den 90 denní lhůty a do 20 dní začít GŘ ÚP bombardovat telefonáty, emaily a hlavně dopisy přes datové schránky, že není dodržován postup a hrozí překročení 60 denní lhůty k vydání návazného povolení. Výbor APA je členům k dispozici a má připraveny vzorové dokumenty stížností.
Změna Zákoníku práce se stále chystá, z uzavřených jednání pronikly ven některé šílenosti z dílny MPSV. Prezident APA konstatoval, že jde o plné znění zhruba 4 roky starých nesmyslných návrhů MPSV, které tehdy odmítly odbory i zaměstnavatelé. Svědčí to o totální impotenci MPSV v řešení opravdových problémů trhu práce a pokračujícím ideologickém boji proti agenturnímu zaměstnávání. Oficiálně nebylo předloženo nic, stále se hovoří jen o technické novele ZP, například ohledně doručování.
Podle posledních zpráv od náměstka pro legislativu MSPV doc. Hůrky se chystá legislativní ukotvení postihu uživatelů za umožnění zastřeného agenturního zaměstnávání, v rámci rychlosti bude prý vloženo do novely zákona o pobytu cizinců.
Chystaná opatření na poli ubytování zahraničních agenturních zaměstnanců v parlamentu procházejí připomínkováním, prozatím to vypadá, že by se to nemělo trhu negativně dotknout. Výbor APA situaci sleduje.

Dlouze se diskutovalo a vzájemně vyměňovaly zkušenosti členských agentur práce. Zvyšuje se prudce fluktuace lidí, firmy nedokáží pokrýt zakázky, agentury práce jsou na tom stejně. V některých regionech se objevila ve firmách v podstatě nekalá konkurence od vězňů, firmy od Vězeňské služby za málo peněz dostávají jistou pracovní sílu. Nelze jí finančně ani organizačně konkurovat. SÚIP zvyšuje počet kontrol na zastřené agenturní zaměstnávání. V rámci kontroly jsou požadovány a kontrolovány hodně i DPP s důrazem na souvislost se zastřeným agenturním zaměstnáváním. Přesto jsou na denním pořádku tlaky od klientů přecházet z agenturního zaměstnávání na Smlouvy o dílo v rámci optimalizace procesů a snižování nákladů. Nekalou konkurenci vedení APA tvrdě řeší.

Volný program pro účastníky a ubytované začal degustační večeří, networking doprovázel raut, drinky profesionálních barmanů i šou malířů a razičů. Zasedání pokračovalo v sobotu prohlídkou hradu Helštýn s ukázkami a střelbou z historických zbraní.

Další zasedání Shromáždění členů APA bude 18.02.2020 v Praze v prostorách HK ČR.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA
07.10.2019

Asociace pracovních agentur je znepokojena trvající personální krizí na Generálním ředitelství Úřadu práce ČR

Asociace pracovních agentur je znepokojena od května 2019 trvající personální krizí na Generálním ředitelství Úřadu práce, úseku povolování zprostředkování zaměstnání. Nehodnotíme důvody, které vedly paní generální ředitelku ke krokům, jež rozmetaly zmíněný úsek, nicméně vlažná a nic neřešící reakce na naši srpnovou stížnost situaci nijak nepomohla.

Členové Asociace pracovních agentur (APA), kteří žádají dle novely zákona o zaměstnanosti o prodloužení tříletého povolení na dobu neurčitou, ho dostávají v lepším případě na samé hraně končícího starého povolení, často však s několikatýdenním zpožděním. Přestože žádosti podávají dle téhož zákona 90 dní předem a GŘ ÚP má zákonnou lhůtu 60 dní na vyřízení. To se dotýká jak agentur práce, tak ohrožuje jejich klienty z řad firem a agenturní zaměstnance. Protože zákon tuto situaci posuzuje jako nelegální zprostředkování a nelegální zaměstnávání nově s pokutami od 2 do 10 mil. Kč pro agenturu práce i firmu. Přestože původcem všeho je neschopnost státu dodržovat vlastní zákony.

APA má navíc písemné důkazy o mnoha nových agenturách práce, kterým je povolení vydáváno v rozporu se zákonem po 100 a více dnech. Je jim tak bráněno v podnikání a právem se budou na státu domáhat náhrady škody. APA bude trvající situaci nyní řešit s nadřízeným orgánem, Ministerstvem práce a sociálních věcí, kam spadá GŘ ÚP, případně informovat předsedu vlády. Uvedená situace samozřejmě opět nahrává do karet nelegálním zprostředkovatelům, mafiím a obchodníkům s lidmi.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.10.2019

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Rent People s.r.o. z Brna. Specializuje se na stavebnictví a strojírenství v České republice, ale může dodávat agenturní zaměstnance neomezeně do všech oborů.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


26.09.2019

Mediálního setkání pracovníků komor a společenstev HK ČR se zúčastnil i zástupce APA

Tiskové oddělení Hospodářské komory uspořádalo 24.9.2019 v pražském Florentinu setkání pracovníků regionálních komor a společenstev, kteří mají na starost práci s novináři. Proto se ho zúčastnil i zástupce Asociace pracovních agentur, jejichž vykreslování médii, politiky a úředníky často hraničí s honem na čarodějnice a trestným činem pomluvy. Během akce se 30 účastníků dozvědělo základy práce s novináři, psaní tiskových zpráv nebo to, jak prodat zajímavé téma regionálním redakcím a efektivně využívat sociální sítě.

Během programu mohli přítomní nahlédnout pod pokličku práce s novináři na Hospodářské komoře a dozvědět se, jak je důležité mediální sdělení vhodně načasovat nebo jak uspořádat tiskovou konferenci. Kromě zaměstnanců z tiskového oddělení promluvil na semináři o klíčové roli mediálního obrazu Komory také tajemník Úřadu Hospodářské komory Tomáš Vrbík.

Setkání se zúčastnila také reportérka TV Nova Barbora Divišová, která přítomné seznámila se svojí náplní práce i s tím, jaká témata jako novinářka zpracovává a v jaké formě je mohou komory a společenstva redaktorům nabízet.   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


18.09.2019

PLNĚ OBSAZENO, DALŠÍ TERMÍN 16.04.2020. Zdvojnásobili jsme kapacitu prosincového termínu Semináře AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z, který se koná v úterý 10. prosince 2019 9-14:30 hodin, CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE

Pro trvající velký zájem, který ihned po konání zářijového termínu naplnil i kapacitu sálu opakovaného semináře 10.12.2019, se podařilo pořadateli AKV zdvojnásobit velikosti sálu. Volná místa jsou tak ještě v prosinci 2019 k dispozici. Hlásit se můžete nejpozději do 03.12.2019 na e-mailové adrese seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127, 74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník AKV Ing. Čerbák). Detailní informace na webu AKV.

Pokud byste se přesto nevešli, AKV, APA a SÚIP uvažují o dalším termínu v dubnu 2020, který už bude zahrnovat jak novou legislativu platnou od 1.1.2020, tak změny navazující na legislativní proces s očekávaným začátkem platnosti od 1.7.2020.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


31.08.2019

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost SEQUESTER EMPLOYMENT EU s.r.o. z Prahy. Majitelé provozují agenturní zaměstnávání ve své domovině v Srbsku v Bělehradě od roku 2008, působí již delší dobu i ve stavebnictví v Německu a v České republice. Své aktivity nyní rozšiřují i o agenturní zaměstnávání v České republice, kde nabízí pracovníky ze Srbska. Podobně jako českým občanům možnost práce v Německu.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


25.08.2019

PLNĚ OBSAZENO, DALŠÍ TERMÍN 16.04.2020. Seminář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup), další termín úterý 10. prosince 2019 9-14:30 hodin, CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE

Pro velký zájem, který i přes zdvojnásobení velikosti sálu překročil o pětinu kapacitu semináře 4.9.2019, se bude komat stejný seminář i v prosinci 2019.Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů ve spolupráci s Asociací pracovních agentur a Státním úřadem inspekce práce zvou širokou odbornou veřejnost na seminář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup) v úterý 10. prosince 2019 od 9.00 do 14.30 hodin v konferenčních prostorách CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, Freyova ulice, Praha 9 (bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská, OC Fénix).

Seminář je určen vedoucím pracovníkům agentur práce a soukromým podnikatelům provozujícím tyto agentury, zájemcům o podnikání v agenturním zaměstnávání, personalistům a vedoucím pracovníkům firem, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou zprostředkování zaměstnání jak z pohledu agentury práce, tak objednávající firmy-uživatele jejich služeb.

PROGRAM SEMINÁŘE: V praxi firem i agentur práce se vyskytují stále nejasnosti při posuzování i běžných situací spojených se zprostředkováním zaměstnání, které je u nás rozsáhle regulováno zákonem o zaměstnanosti a zákoníkem práce. Přestože je česká právní úprava na světě už 16 let, prošla mnohými novelizacemi. Připomeňme poslední (a velmi „tvrdou“) s účinností v průběhu července 2017, kdy přišlo o povolení k zprostředkování zaměstnání během pouhých 3 měsíců 544 agentur práce, tj. 40% legálního agenturního trhu. A s ní se ocitli v problému nelegálního zprostředkování a nelegálního zaměstnávání i jejich klienti z řady firem a agenturních zaměstnanců. Seminář provede problematikou od založení agentury práce, přes běžný provoz, styk s klienty z řad firem i uchazečů o práci až po plnění všech povinností. Zejména ukáže správnou praxi při sjednávání obvyklých smluvních dokumentů a řešení trojstranného vztahu firma/uživatel – agentura práce – agenturní/zprostředkovaný zaměstnanec. A to i ve světle nejnovější soudní judikatury, přestupků na poli agenturního zaměstnávání a hrozících postihů. Kromě toho se výklad zaměří i na základní rozlišení praktik zastřeného agenturního zaměstnávání a jak poznat legální hráče na trhu. Jako lektoři na semináři vystoupí přední odborníci:
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV
, člen Kolegia expertů AKV, který bude seminář i moderovat a zaměří se na úpravu agenturního zaměstnávání vyplývající ze Zákoníku práce,
Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur, místopředseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, spolumajitel a jednatel agentury práce s 29 letou tradicí, který probere zejména praktickou stránku založení a fungování agentury práce dle zákona o zaměstnanosti,
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce a ředitel odboru inspekčních činností, který probere nejčastější pochybení v agenturním zaměstnávání ze strany firem i agentur práce a příklady z inspekční činnosti včetně hrozících postihů.

Lektoři se zaměří zejména na tyto otázky:
· postavení agenturního zaměstnance v zákoníku práce, jeho práva a povinnosti, zásada rovného odměňování a ostatních pracovních podmínek s „kmenovými“ zaměstnanci
· vztah agentur práce a firem-uživatelů jejich služeb podle zákoníku práce, povinnosti těchto subjektů
· pracovnělékařské prohlídky a pracovnělékařské služby pro agenturní zaměstnance
· povinná smluvní dokumentace a její náležitosti vyplývající ze zákoníku práce
· podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě zprostředkování a poradenství, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
· podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě dočasného přidělování, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
· osoba odpovědného zástupce, požadavky, nároky, práva a povinnosti, hrozby
· proces vydání povolení agentuře práce, působnost GŘ ÚP, MV ČR, vzorové povolení, metodika, nejčastější chyby
· plnění povinností agenturou práce a hrozby odejmutí povolení
· zastřené agenturní zaměstnávání, nejčastější příklady obcházení či porušování zákonné úpravy
· činnost a působnost Státního úřadu inspekce práce a dalších orgánů na poli agenturního zaměstnávání (Úřady práce, Policie ČR, Finanční úřady, ČSSZ a další)
· příklady postihů a správné praxe při řešení běžných situací v agenturním zaměstnávání.

Závazně se lze přihlásit nejpozději do 03.12.2019 na e-mailové adrese seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127, 74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák). Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ). Cena semináře zahrnuje kurzovné, občerstvení a písemný materiál, kdy účastníci obdrží podkladový materiál včetně vzorové žádosti o povolení, vzoru Dohody o dočasném přidělení, Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti, Pokynu k dočasnému přidělení či osnovy BOZP. Lektoři odpoví na dotazy účastníků. Účastnický poplatek činí za osobu 2.400,- Kč, platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2002. Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení. IČ AKV 45770689, AKV není plátcem DPH.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


20.08.2019

Noví členové v APA - Ascociace pracovních agentur dosáhla hranice 40 aktivních členů.

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Kraftman s.r.o. z Prahy s pobočkou v Liberci, mající 10 náborových středisek na Ukrajině. Specializuje se na nábor zaměstnanců do výroby a logistiky pro mezinárodní firmy a továrny ve Střední Evropě. Jejím mottem je Pomáháme spolehlivým firmám najít nadané zaměstnance.

Ascociace pracovních agentur dosáhla hranice 40 aktivních členů. Celkem za 18 letou historii prošlo jejími řadami 55 agentur práce. Podmínkou členství v APA je povolení GŘ ÚP ČR ke zprostředkování zaměstnání, přistoupení k Etickému kodexu APA a dodržování Stanov APA. Agentury práce svým členstvím v APA dokládají svou legislativní způsobilost a zájem na rozvoji tohoto, stále se rozrůstajícího, odvětví trhu práce. APA historicky sdružuje převážně menší a střední agentury práce, ale nejen je. Členové APA poskytují plné portfolio služeb agentur práce všem uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnance.

Přijímání nových členů bere APA jako rozšiřování záběru APA jak geograficky, tak profesně. Obrací se spíše na menší a střední české, moravské a slezské agentury práce s majiteli, kteří v nich současně pracují. V posledních letech příbírá do svých řad i agentury práce s majiteli ze Slovenska, Polska, či trvale v ČR žijících cizinců. Tím rozšiřuje působnost i na přeshraniční podnikání. Jejich zájmy zastupuje a chrání.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


24.07.2019

PLNĚ OBSAZENO, DALŠÍ TERMÍN 10.12.2019. Seminář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup), středa 4. září 2019 9-14:30 hodin, CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů ve spolupráci s Asociací pracovních agentur a Státním úřadem inspekce práce zvou širokou odbornou veřejnost na seminář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup) ve středu 4. září 2019 od 9.00 do 14.30 hodin v konferenčních prostorách CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, Freyova ulice, Praha 9 (bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská, OC Fénix).Seminář je určen vedoucím pracovníkům agentur práce a soukromým podnikatelům provozujícím tyto agentury, zájemcům o podnikání v agenturním zaměstnávání, personalistům a vedoucím pracovníkům firem, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou zprostředkování zaměstnání jak z pohledu agentury práce, tak objednávající firmy-uživatele jejich služeb.

PROGRAM SEMINÁŘE: V praxi firem i agentur práce se vyskytují stále nejasnosti při posuzování i běžných situací spojených se zprostředkováním zaměstnání, které je u nás rozsáhle regulováno zákonem o zaměstnanosti a zákoníkem práce. Přestože je česká právní úprava na světě už 16 let, prošla mnohými novelizacemi. Připomeňme poslední (a velmi „tvrdou“) s účinností v průběhu července 2017, kdy přišlo o povolení k zprostředkování zaměstnání během pouhých 3 měsíců 544 agentur práce, tj. 40% legálního agenturního trhu. A s ní se ocitli v problému nelegálního zprostředkování a nelegálního zaměstnávání i jejich klienti z řady firem a agenturních zaměstnanců. Seminář provede problematikou od založení agentury práce, přes běžný provoz, styk s klienty z řad firem i uchazečů o práci až po plnění všech povinností. Zejména ukáže správnou praxi při sjednávání obvyklých smluvních dokumentů a řešení trojstranného vztahu firma/uživatel – agentura práce – agenturní/zprostředkovaný zaměstnanec. A to i ve světle nejnovější soudní judikatury, přestupků na poli agenturního zaměstnávání a hrozících postihů. Kromě toho se výklad zaměří i na základní rozlišení praktik zastřeného agenturního zaměstnávání a jak poznat legální hráče na trhu. Jako lektoři na semináři vystoupí přední odborníci:
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV
, člen Kolegia expertů AKV, který bude seminář i moderovat a zaměří se na úpravu agenturního zaměstnávání vyplývající ze Zákoníku práce,
Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur, místopředseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, spolumajitel a jednatel agentury práce s 29 letou tradicí, který probere zejména praktickou stránku založení a fungování agentury práce dle zákona o zaměstnanosti,
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce a ředitel odboru inspekčních činností, který probere nejčastější pochybení v agenturním zaměstnávání ze strany firem i agentur práce a příklady z inspekční činnosti včetně hrozících postihů.

Lektoři se zaměří zejména na tyto otázky:
· postavení agenturního zaměstnance v zákoníku práce, jeho práva a povinnosti, zásada rovného odměňování a ostatních pracovních podmínek s „kmenovými“ zaměstnanci
· vztah agentur práce a firem-uživatelů jejich služeb podle zákoníku práce, povinnosti těchto subjektů
· pracovnělékařské prohlídky a pracovnělékařské služby pro agenturní zaměstnance
· povinná smluvní dokumentace a její náležitosti vyplývající ze zákoníku práce
· podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě zprostředkování a poradenství, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
· podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě dočasného přidělování, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
· osoba odpovědného zástupce, požadavky, nároky, práva a povinnosti, hrozby
· proces vydání povolení agentuře práce, působnost GŘ ÚP, MV ČR, vzorové povolení, metodika, nejčastější chyby
· plnění povinností agenturou práce a hrozby odejmutí povolení
· zastřené agenturní zaměstnávání, nejčastější příklady obcházení či porušování zákonné úpravy
· činnost a působnost Státního úřadu inspekce práce a dalších orgánů na poli agenturního zaměstnávání (Úřady práce, Policie ČR, Finanční úřady, ČSSZ a další)
· příklady postihů a správné praxe při řešení běžných situací v agenturním zaměstnávání.

Závazně se lze přihlásit nejpozději do 28.08.2019 na e-mailové adrese seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127, 74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák). Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ). Cena semináře zahrnuje kurzovné, občerstvení a písemný materiál, kdy účastníci obdrží podkladový materiál včetně vzorové žádosti o povolení, vzoru Dohody o dočasném přidělení, Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti, Pokynu k dočasnému přidělení či osnovy BOZP. Lektoři odpoví na dotazy účastníků. Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2001. Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení. IČ AKV 45770689, AKV není plátcem DPH.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


19.07.2019

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Land Value a.s. z Vlašimi. Od založení v roce 2014 se věnuje lesnímu hospodářství, obchodu s dřevem a s pozemky. Své aktivity nyní rozšiřuje o agenturní zaměstnávání jak pro sé vlastní potřeby, tak zajišťuje zaměstnance pro další hráče v lesním hospodářství a stavebnictví. Nejen z ČR, ale i ze zemí mimo EU, konkrétně Ruské federace, kde její lidé pracovali na velkých investičních zakázkách.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


19.07.2019

Asociace pracovních agentur oslavila 18 let

Ascociace pracovních agentur oslavila 18 let své existence. Za tu dobu prošlo jejími řadami 55 agentur práce.Členové APA jsou geograficky rozprostřeni po celém území ČR. Každoročně obslouží min. 41.000 uchazečů o práci a zaměstnají minimálně 32.000 osob jako dočasně přidělené agenturní zaměstnance. Minimálně 2.600 osobám zprostředkují zaměstnání přímo u firmy. Denně zaměstnávají okolo 5.000 přepočtených zaměstnanců (zaměstnanec na trvalý pracovní poměr s 8 hodinovou pracovní dobou - aktualizováno k 12/2018).
Asociace Pracovních Agentur (APA), založená roku 2001, je neziskovou nepolitickou profesní organizací sdružující agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci (temporary help). Podmínkou členství v APA je povolení GŘ ÚP ČR ke zprostředkování zaměstnání, přistoupení k Etickému kodexu APA a dodržování Stanov APA.

Agentury práce svým členstvím v APA dokládají svou legislativní způsobilost, často několikaleté zkušenosti v oblasti dočasné pracovní výpomoci a zájem na rozvoji tohoto, stále se rozrůstajícího, odvětví trhu práce. APA historicky sdružuje převážně menší a střední agentury práce, ale nejen je. Členové APA poskytují plné portfolio služeb agentur práce všem uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnance. Vítá ve svých řadách i začínající agentury práce, protože nedílnou součástí činnosti APA je vzdělávání v oboru a sdílení zkušeností a znalostí mezi členy APA navzájem. Včetně metodické pomoci od těch nejzkušenějších.

Přijímání nových členů bere APA jako rozšiřování záběru APA jak geograficky, tak profesně. Obrací se spíše na menší a střední české, moravské a slezské agentury práce s majiteli, kteří v nich současně pracují. V posledních letech příbírá do svých řad i agentury práce s majiteli ze Slovenska, Polska, či trvale v ČR žijících cizinců. Tím rozšiřuje působnost i na přeshraniční podnikání. Jejich zájmy zastupuje a chrání. Seznam omezení pro agenturní zaměstnance a agentury práce je dlouhý. Chronologicky seřazená přehledná tabulka problémů, které ničí agentury práce jen dokazuje, jak politická reprezentace napříč politickým spektrem ničí regulacemi svobodné podnikání a trh práce.

APA podporuje „vyčištění“ trhu s cílem zabránit další činnosti pseudoagenturám, které umožňují výkon nelegální práce, zastřené agenturní zaměstnávání a švarcsystém. Proto APA navrhuje 4 systémová opatření ke zlepšení agenturního zaměstnávání:
1) odstranění diskriminace agenturních zaměstnanců povolením Dohod o provedení práce (DPP) u krátkodobého dočasného přidělování
2) online hlášení nástupů zaměstnanců prostřednictvím internetu na ČSSZ
3) spoluzodpovědnost firmy za objednávání legálních agentur práce
4) zvýšení šance nalézt zaměstnání sdílením databází ÚP a agentur práce při zprostředkování zaměstnání.

APA je k dispozici všem, kteří potřebují informace týkající se agenturního zaměstnávání, Zákona o zaměstnanosti či Zákoníku práce. Vaše dotazy můžete zasílat na adresu info@apa.cz, mnoho odpovědí naleznete v Aktualitách nebo Diskusi .
Novinky ze života APA naleznete v aktualitách, vystoupeních v médiích a tiskových zprávách.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.07.2019

Shromáždění členů APA na zasedání 18.06.2019 v Praze probíralo zejména chystanou legislativu, zrušení karenční doby, návrhy k ubytovávání agenturních zaměstnanců, novele Zákoníku práce, ústavním stížnostem a exekucím.

V úterý 18.06.2019 se v Praze, v reprezentativních prostorách střešního salonku Plaza Hotel**** Praha-Holešovice, konalo letos druhé zasedání Shromáždění členů Asociace pracovních agentur, které bylo zároveň oslavou 18 let existence APA s velkým dvoupatrovým dortem od místních cukrářů. Prezident APA konstatoval přítomnost 29 z 38 aktuálních členů APA, shromáždění APA bylo usnášeníschopné.

Výbor APA mezi zasedáními pokračoval v náboru nových členů. V roce 2019 se Výboru APA zatím daří získávat nové členy i přes zvýšení členských příspěvku na rok 2018 z 5 na 10 tisíc Kč. Vlna zájmu o členství není tak velká jako v roce 2018, objevují i potíže na agenturním trhu práce. O odklad členství požádala již přijatá agentura práce pro zdravotníky, nakonec z důvodu zdravotních obtíží majitelky činnost utlumila a členem se nestala. Vyloučena byla nekomunikující Surety Jobs s.r.o. s nezaplacenými členskými příspěvky. Nově se příhlásili 3 zájemci, u nichž se čeká na doplnění podkladů k přihláškám. Přijati byli 2 další, ale ještě neuhradily zápisné, nemají plné členství. Proběhlo oficiální představení 2 nových členů:
4Foch Europe s.r.o. ze Severní Moravy zastupoval pan Vayda, který je ředitelem v agentuře práce jen krátce. Majitel dělá hodně pro automotve v oblasti plastických hmot, doplní tím svůj byznys o poskytování pracovních sil spolupracujícím klientům z branže.
SKS BUSINESS UNIT s.r.o. z Hranic na Moravě se částečně se představili na minulém zasedání, kde byli hosty. Hodně na Moravě pracují ve strojírenství, mají více činností, mj. provozují třeba hotel. Stavějí své podnikání na doplňování se byznysu vzájemně a synergiích.

Následovalo vystoupení partnera Shromáždění členů APA Bibby Financial Services a.s.. Společnost s dlouho tradicí a celosvětovým záběrem pro factoring, nabídla převzetí a předfinancování pohledávek a obchodních případů, což je vhodné právě pro agentury práce pro nárazová zvýšení zakázek nebo klasické kampaně např. před vánocemi. Po registraci probíhá hodnocení klientů agentury práce, zahrnutých do financování, následně je agentuře práce uhrazena větší část pohledávky, po úhradě klientem i zbytek. Berou na svá bedra i případné upomínky a vymáhání, tedy rizika z pohledávek plynoucí. Jsou stavěni spíše na větší pohledávky v řádech statisíců a milionů Kč měsíčně. Odměny se pohybují v nízkých procentech. Pobočky mají v Praze pro Čechy a na Moravě pro Moravu a Slezsko. Za klienty dojíždějí, další komunikace probíhá elektronickou cestou. Preferují dlouhodobou spolupráci, kdy jsou součástí ekonomického systému klienta. Členové APA konstatovali, že zejména větší agentury práce zde mají vhodný nástroj pro průběžné financování svých aktivit a jejich nárazový rozvoj.

Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy. Výbor APA konzultoval mezi sebou veškeré věci elektronicky. Hospodaření APA je stabilní a přebytkové. V roce 2019 jsou očekávány zvýšené výdaje za právní služby, na něž je dostatečná finanční rezerva.

V návaznosti na platnost novel, termíny účinnosti a dopady po 29.10.2017 APA asistuje několika členským a nečlenským agenturám práce jejich právní bitvě s MPSV ohledně retroaktivních likvidačních kaucí agentur práce ve výši 500.000,- Kč. Kauzy běží, aktuálně leží u Ústavního soudu.

Host zasedání, s nímž APA dlouhodobě spolupracuje, Mgr. Radek Zapletal z Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR se měl věnovat vývoji ústavní stížnosti na změny agenturního zaměstnávání z prádznin 2017. Protože měl cestou na zasedání nehodu, zaslal prezidentu APA své vyjádření ohledně společné ústavní stížnosti na agenturní zaměstnávání - K jeho velkému překvapení se na setkáních s jednotlivými senátory setkával s kladnou reakcí, avšak tvrdě narazil u předsedů senátních klubů KDU-ČSL a ODS. Odmítli doporučit svým členům podpisy pod stížnost, důvody neuvedli. V tomto okamžiku máme podpisy jen 5 senátorů z potřebných 18.

Prezident APA otevřel slavnostní část zasedání, APA má 18 let, při té příležitosti přednesl dlouhé zhodnocení uplynulé činnosti APA i výhled do budoucnosti. Byl rozkrojen velký dort a v diskusi probrány historické milníky.

Sekce zaměstnanosti HK ČR a změna Zákoníku práce – emailem byl členům 10.06.2019 rozeslán návrh změn novely Zákoníku práce a stanovisko APA k němu. Přítomní souhlasí s námitkami, Zákoník práce v této podobě nebrat. Prezident APA informoval, že v novele budou jen technikálie dohodnuté všemi sociálními partnery, nic navíc. Řekl to na konferenci AKV a PAM před pár dny doc. Hůrka, náměstek ministryně práce pMPSV pro legislativu a je to definitivní. Dále se připojovali v diskusi přítomní s dalšími názory, co je potřeba v ZP vylepšit. Mj. z hlediska již schválené karenční doby zvýšit procenta pro zaměstnavatele, která si může odečíst. Dochází k uznávání všeho, co zaměstnanec u doktora řekne, bez ohledu na to, zda nemocný je nebo není. Což lze dokázat pouze přes mimořádnou lékařskou prohlídku. APA bude důsledně proti snížení týdenní pracovní doby ze 40 na 37,5 hodiny, zvyšuje to spotřebu lidí a ty už dlouho nemáme. Totéž je problém návrhu zákonné minimální 5 týdenní dovolené místo čtyř týdenní.

Projekty NSP a NSK zatím usnuly, neví se jejích pokračování, hlavně z hlediska dalšího financování. Kariérový poradce pro lidské zdroje stále obíhá připomínkové kolečko k aktualizaci.

V další části jednání probíhala výměna názorů členů APA a sdílení zkušeností Probírala se i problematika srovnatelného zaměstnance, které věci tam patří a které ne, hlavně směrem k DPČ či DPP.
Velká diskuse se vedla kolem exekucí, kde by snad měli zaměstnavatelé možnost mít cca 400,- Kč jako kompenzaci za 1 měsíc za každého 1 člověka si odečíst ze základu daně z příjmu firmy. Dále je požadováno, aby když exekutoři vůči bankám a finančním poskytovatelům musí už dnes komunikovat v xml formátu, tedy datově, aby tak povinně ze zákona činili i vůči zaměstnavatelům, ať to můžeme strojově zpracovávat.
Dlouze byla prezidentem APA probrána po stránce metodické obnova povolení k zprostředkování zaměstnání a vysvětleny personální problémy na GŘ ÚP, spojené s nedodržením návaznosti povolení vinou úředníků, které postihly 2 dlouholeté členy APA. Tím došlo k znejistění jejich podnikání.

Další zasedání Shromáždění členů APA bude výjezdní ve dnech 18. a 19.10.2019 v Hranicích na Moravě v Hotelu Centrum***. Partnerskou agenturou pro jeho konání je SKS Business Unit, nový člen APA.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•     Diskuze   •  


20.06.2019

Ukončení členství v APA

Agentura práce Surety Jobs, s.r.o. neuhradila v termínu členské příspěvky na rok 2019, na kontakty neodpovídá a na výzvy nereaguje. Výbor APA dle Stanov APA ukončil její členství v APA.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


22.05.2019

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost 4Foch europe s.r.o. z Olomoucka. Od založení v roce 1992 je ryze českou firmou. Své aktivity nyní rozšiřuje na Ostravsko a zajišťuje také zaměstnance ze zemí mimo EU pro automobilový a strojírenský průmysl.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


13.05.2019

Další vrchol bojů o zaměstnance přichází s jarními měsíci roku 2019

Další vrchol bojů o zaměstnance přichází s jarními měsíci roku 2019. Bez práce je v České republice podle Úřadu práce nejméně lidí od června 1997. Nezaměstnanost v České republice v dubnu 2019 klesla na 2,7 procenta z březnových tří procent. Počet lidí bez práce se tak za poslední měsíc snížil o více než 17 tisíc na 209.828. Počet volných pracovních míst naopak narostl na téměř 340 tisíc.

APA registruje trvající zájem hlavně o technické profese a dělnické zaměstnance na hlavní pracovní poměr. V některých oblastech ČR jsou už ale firmy z hlediska zvyšování počtu zaměstnanců opatrné, a to včetně agenturních, jichž se mohou zbavit rychle. Vidíme to v krátkodobější poptávce ze strany firem, neprodlužování kontraktů automaticky na rok, ale jen po měsících nebo po jednotkách měsíců. Na trh práce se teprve nyní (konečně!) dostávají větší počty legálních zaměstnanců ze třetích zemí (mimo EU). Zde vláda ČR ostudně dlouho podrážela nohy vlastním firmám a jejich nábor všemožně komplikovala. Získat povolení pro cizince pod půl roku se rovná zázraku. Pokračuje v tom i nadále, jen o něco méně a pouze díky tlaku Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy. Naděje jsou vkládány do novely Zákona o pobytu cizinců. Někdy však paradoxně příchozí cizinci opravdu berou práci českým zaměstnancům. Jejich povolení k práci a pobytu totiž začínají platit s velkým zpožděním oproti předpokládané době vyřízení. Přicházejí tak do firem nevhod v době momentálně nižší poptávky. A to je problém. Odmítnout je nelze, mají smlouvy minimálně na 90 dní, navázané na víza. Přesunout je jinam na stejnou profesi také nelze, to česká víza neumožňují. Žádost o změnu je pak podobně dlouhá, jako o původní vízum. V tom je ČR zoufale nepružná už 10 let. Z krize roku 2008, kdy zde byl přetlak zahraničních zaměstnanců, se vlády a poslanci nijak nepoučili. Prozatím se však jedná spíše o strukturální nezájem, a to i v oblastech s vysokou poptávkou, jako jsou tři největší města ČR Praha, Brno a Ostrava.

Mizivá je poptávka po brigádnících, za inzercí se obvykle schovávají trvalé pracovní poměry. S podmínkami, které student nemůže splnit, nestačil by totiž navštěvovat školu a studovat. Jeden ze členů APA dokonce z důvodu trvalého malého zájmu o brigádníky ze strany firem (mj. i důsledek zdražení po změně legislativy koncem roku 2017), zrušil po 29 letech nabídku brigád a brigádníků. Je prodělečná a nechce ji dále dotovat. Ostatní služby přitom provozuje nadále. Trh ráce je tedy nevyrovnaný ve všech segmentech.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


25.04.2019

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost SKS Business Unit s.r.o. z Hranic na Moravě. Od založení v roce 2010 je ryze českou personální agenturou. Dlouhodobě zajišťuje komplexní personálně poradenské služby v automobilovém a strojírenském průmyslu společně s českými, korejskými, španělskými i americkými partnery, avšak s přesahem do ostatních výrobních odvětví. Působí zejména v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji, avšak jsou schopni své služby zajišťovat na území celé České republiky.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.04.2019

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Symantec Group s.r.o. z Třince. Od založení v roce 2016 dlouhodobě zajišťuje pracovníky v automobilovém a strojírenském průmyslu v Moravskoslezském kraji.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


29.03.2019

Shromáždění členů APA na zasedání 26.02.2019 v Praze probíralo stav trhu dočasného přidělování v roce 2018 po zániku 40% legálních agentur, věnovalo se běžícím projektům, členové sdíleli vzájemně své zkušenosti s agenturním trhem práce, uživateli, státní správou, obchodníky s lidmi a dovozem zahraničních zaměstnanců, zejména nelegálních.

V úterý 26.02.2019 se v Praze, v reprezentativních prostorách Hospodářské komory ČR, jíž je APA členem, paláci Florentinum, konalo letos první zasedání Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. Prezident APA konstatoval přítomnost 26 z 36 aktuálních členů APA s uhrazenými členskými příspěvky na rok 2019 dle Stanov APA, shromáždění APA bylo usnášeníschopné.

Výbor APA mezi zasedáními pokračoval v náboru nových členů. Do konečného počtu nových členů zasáhlo významně zvýšení členských příspěvku na rok 2018 z 5 na 10 tisíc Kč, část zájemců ztratila zájem, a to i přijatí v době změny. Vlna zájmu už ale není tak velká jako v roce 2018, jsou vidět i potíže na agenturním trhu. Se 4 zájemci Výbor APA jedná. Shromáždění členů APA vzalo na vědomí pokračování politiky náboru nových členů s cílem zvýšit jejich počet a sílu APA. Ze zasedání se omluvili noví členové APA ze závěru roku 2018, proto neproběhlo jejich oficiální představení.

Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy. Výbor APA konzultoval mezi sebou veškeré věci elektronicky. Hospodaření APA je stabilní a přebytkové. V roce 2019 jsou očekávány zvýšené výdaje za právní služby, na něž je dostatečná finanční rezerva.

V návaznosti na platnost novel, termíny účinnosti a dopady po 29.10.2017 APA asistuje několika členským a nečlenským agenturám práce jejich právní bitvě s MPSV ohledně retroaktivních likvidačních kaucí agentur práce ve výši 500.000,- Kč. Kauzy běží, aktuálně leží u Ústavního soudu.

Aktuálně je počet agentur práce, které měla novela zlikvidovat a 544 jich skutečně skončilo, skoro jako před novelou ZoZ. Celkem je 2.108 agentur práce, z toho (část má obě povolení) 1.669 agentur práce s povolením a+c na dobu neurčitou, z toho 418 ho má vydáno bez územního omezení podle novely ZoZ po červenci září 2017 (2 měsíce trvá proces vyřízení žádosti) a 1.030 agentur práce s povolením b, z toho 630 ho má vydáno podle novele ZoZ po září 2017.

Nová ministryně práce se nehodlá nijak věnovat agenturnímu zaměstnávání, v rámci MPSV máme vše řešit s náměstky v rámci Pracovní skupiny RHSD k agenturnímu zaměstnávání a dojít až s prodiskutovanými závěry z této "tripartity".

Prezident APA v mezidobí vystoupil v médiích k nelegální práci, nelegálním agenturám práce, neochotě firem zvyšovat mzdy, minimální mzdě. Všechny mediální výstupy postupně zveřejňujeme na webu APA, aktuálně bude vydána tisková zpráva k závěrům kontrol SÚIP, kdy se zdvojnásobil se počet zachycených nelegálů na +-3.000 osob/rok. V Aktualitách se objevila i konference HR in Motion v Liberci 28.11.2018, kde APA vystupovala k nelegálním agenturám práce.

APA se obsáhle vyjádřila k návrhu novely Zákoníku práce včetně tiskové zprávy. Zda ale bude navržen na jednání Parlamentu je ve hvězdách, je velmi kontroverzní a tripartita se neshodne skoro na ničem.

Projekty NSP a NSK zatím usnuly, neví se jejích pokračování, hlavně z hlediska dalšího financování. Kariérový poradce pro lidské zdroje stále obíhá připomínkové kolečko k aktualizaci.

APA se konzistentně vyjádřovla k minimální mzdě a jejímu nekontrolovatelnému opakovanému růstu, s nímž nesouhlasí. Ptali se na to hned po novém roce novináři napříč médii.

V další části jednání probíhala výměna názorů členů APA a sdílení zkušeností ohledně pojištění agentury práce na škody, způsobené agenturním zaměstnancem uživateli.
Obsáhle se, s přispěním zahraničních majitelů a hosta zasedání, probíraly zkušenosti se zaměstnáváním cizinců v ČR a nelgálními prkatikami, s nimiž se členové APA u uživatelů setkávají.
Probíral se vývoj pojištění odpovědnosti za úpadek agentury práce při prodlužování povolení na dobu neurčitou. Jednak je nutné ho na GŘ ÚP opět poslat, a to do 2 měsíců od nabytí právní moci nového povolení, a je dobré nechávat si staré pojistky, jsou nejvýhodnější.
Hodně času zabírají členům APA statistická šetření. Na ISPV Trexima výzkum doporučuje Výbor APA neodpovídat, ale pokud ano, pak lze požádat o kompenzaci vynaložených nákladů.
Exekuce jsou trvalý a drahý problém. Mnoho agentur práce muselo najmout i 3 nové pracovní síly, které se věnují jen této oblasti. Členové APA probírali možnosti strojového zpracocání a různých SW, které exekuce částečně roboticky zpracovávají. Došlo ke sjednocení 5 bodů, které členové APA odpovídají exekutorům, aby je dle zákona uspokojili, ale vyhnuli se jejich mnohdy přemrštěným požadavkům nad rámec zákona, které neskutečně přidělávají práci.
Zdravotní pojištění je neustále už 26 let zoufale SW nepružné, nelze se dostat online k informacím kam který pojištěnec patří. Proto je po nahlášení pojištěnců dobré požádat přes portál každou pojišťovnu o výpis přihlášených pojištěnců a zjistit ručně, kdo přebývá a kdo ke komu patří. Protože obvykle agenturní zaměstnanci sami neohlásí změnu pojištění nebo je nahlásí až pozdě. Z čehož mohou vyplynout i pokuty pro agenturu práce. Stav je nehodný 21.století, ale plně odpovídá zoufalému stavu státní správy.
Nová povinnost, ohlášení skutečných vlastníků, se opět ukázala jako legislativní zmetek. Jednak zákon nemá sankce a dále aktuální údaje mají soudy v únoru 2019 teprve k 11.11.2018, přes 50 tisíc nezpracovaných hlášení, na které měli 5 denní lhůtu, jim leží ještě na stole. Zcela v souladu s byrokratickou buzerací začínají obvykle bezdůvodně hlášení vracet s požadavkem oprav, ale to už je zápis zpoplatněn 1 tis. Kč poplatku při vložení. APA doporučuje vrácení bez zákonného důvodu odmítat.

Příští Shromáždění členů APA, pokud nedojde ke shodě většiny členů na termínu konání výjezdního dvoudenního zasedání na Moravě, se bude konat v Praze v červnu 2019.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•     Diskuze   •  


25.02.2019

Ukončení členství v APA

Agentura práce Personal Consulting, s.r.o. z Brna, personální, vzdělávací a pracovní agentura, se od roku 2011 zabývá dočasným přidělováním agenturních zaměstnanců převážně větším akciovým společnostem v Brně. Společnost v roce 2019 pokračuje v činnosti, avšak na vlastní žádost neprodloužila letos své členství v APA. Moc děkuje za dosavadní spolupráci.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


14.02.2019

Ukončení členství v APA

Agentura práce ProffaKadra z Chomutova reprezentuje na českém trhu velkou polskou personální agenturu InterKadra z Krakova. Agentura InterKadra má roční obrat cca 1,1 mld. Kč a 22 náborových center po celém Polsku. Do České republiky dodává pracovníky již 10 let, avšak doposud tak činila přes jiné agentury. Pracovníci směřovali do automobilové průmyslu, například do závodů Faurecia, ŠKODA a TRW. Agentura InterKadra je členem polské asociace pracovních agentur SAZ. Členství v této oborové organizaci garantuje, že se jedná o profesionální agentury dodržující platnou legislativu a etický kodex. Českým uživatelům nabízí kvalitní pracovní sílu z Polska a Ukrajiny a to jak formou dočasného přidělení, tak formou zajištění náboru.

Vzhledem k vývoji na agenturním trhu práce v ČR nedošlo k naplnění předpokládané polsko-české spolupráce, společnost v roce 2019 nepokračuje v činnosti a neprodloužila své členství v APA.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


18.01.2019

Je opětovné zvýšení minimální mzdy pro zaměstnance k něčemu dobré?

Levicová ČSSD, ovládající ve vládě Andreje Babiše (ANO) Ministerstvo práce a sociálních věcí, prosadila ještě s podporou odborů od 1.1.2019 další, již šesté zvýšení minimální mzdy za posledních 5 let. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) prosadila druhé největší nominální zvýšení minimální mzdy v historii vůbec.
Za 5 let se minimální mzda z původních 8.000,- Kč zvýšila na 8.500,- Kč, pak na 9.200,- Kč, následně na 9.900,- Kč, předloni na 11.000,- Kč, loni na 12.200,- Kč a od 1.1.2019 je minimální mzdy 13.350,- Kč za měsíc. Zvýšila se tak i základní hodinová sazba minimální mzdy. Nejprve na 50,60 Kč/hod., pak na 55,- Kč/hod., 58,70 Kč/hod., 66,- Kč/hod., 73,20 Kč/hod a od 1.1.2019 je 79,80 Kč/hod..K čemu je opětovné zvýšení minimální mzdy pro naše brigádníky dobré? Posuďte sami:
V legálním agenturním zaměstnávání se mzdy a odměny z dohod řídí trhem práce a tzv. srovnatelnými podmínkami, které firmy - klienti agentur práce - musí plnit a také je řádně plní. Proto také v nabídce zaměstnání či brigád od členských agentur práce v APA prakticky nenajdete díky obrovské poptávce po zaměstnancích mzdu nižší než 90,- Kč/hod., průměr se pohybuje na 115,- Kč výše. Zvýšení minimální mzdy na 79,80 Kč/hod je tedy opravdu "úžasná věc".
Mnoho brigádníků, kteří pracují prostřednictvím pracovních agentur jen krátkodobě, si však musí platit ze zákona povinné zdravotní pojištění do tzv. minima. A zde je největší kámen úrazu - toto minnimum se vypočítává jako 13,5 % z aktuální minimální mzdy, určené státem. Vzrostlo tedy předloni z 1.242,- Kč na 1.485,- Kč měsíčně a pro rok 2018 už musel každý platit minimálně 1.647,- Kč měsíčně. Pro rok 2019 už bude každý občan platit minimálně 1.803,- Kč měsíčně. De facto se tím zvýšily zdravotní daně ze mzdy, jen u nás jim politici říkají pojištění.
Pro zaměstnávání načerno nebo prostřednictvím pseudoagentur žádná pravidla neplatí. A tak jsou opět vládou mafiáni systémově podporováni. Legální zaměstnavatelé musí zvedat mzdy a zdražit, nelegálním je to jedno.

Růst minimální mzdy je v roce 2019 opět vysoký, Babišova vláda se opět rozhodla uplácet voliče. Paradoxně autor zvýšení, ČSSD, ve volbách propadla. Jak v parlamentních roku 2018, tak v komunálních roku 2019. Její koaliční partner hnutí ANO naopak volby drtivě vyhrálo v obou letech. Přesto se uplácení voličů nepostavilo na odpor a souhlasilo. Minimální mzdu přitom pobírají jen 2 % všech pracujících, což je zhruba 150.000 lidí.
Jenže zbylých 4,5 milionu pracujících ovlivňují sazby zaručené mzdy dle náročnosti profese, které se zvýšením minimální mzdy rovněž zvýší. Budou minimálně 13 až 27 tis. Kč měsíčně. Tím se zvýší náklady výroby a dojde ke zdražení zboží a služeb, jak jsme toho již dnes svědky. A aby toho nebylo málo, zvýší se i zdravotní pojistné tzv. samoplátcům. Vypočítává se totiž z minimální mzdy. Odpovězte si tedy sami: Je opětovné zvýšení minimální mzdy pro zaměstnance k něčemu dobré?

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.01.2019